A termék és szolgáltatás piacok átalakulása 1989 után  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62751
típus K
Vezető kutató Laki Mihály
magyar cím A termék és szolgáltatás piacok átalakulása 1989 után
Angol cím Evolution of product and service markets in Hungary after 1989
magyar kulcsszavak árupiac, vállalatközi kapcsolat, piacfejlődés, átmenet
angol kulcsszavak markets, inter firm relationships, market evolution, post socialist transition
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 4.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.03
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunk során a vállalatok közötti kapcsolatok és árupiacok változásainak a rendszerváltás utáni piacfejlődés leírására és elemzésére vállalkozunk. A kutatás egységei a termék és szolgáltatás piacok lesznek. Az első szakaszban olyan esetek leírására, elemzésére kerül sor, ahol már a rendszerváltás előtt is forgalmazott áru- árucsoport vagy szolgáltatás piacán a vállalatok új, vagy módosult együttese kínálja termékeit. A kutatás 2003 második félévében indult. A szakirodalom feldolgozása közben elkészült a felderítő kutatásnak szánt első esettanulmány az ásványvíz piac átalakulásáról továbbá a hazai cipőpiac átalakulását elemző tanulmány első változata is. A tervezett 10 eset-tanulmányban a piackutatásban szokásos helyzetleírás mellett áttekintjük a kiválasztott termék vagy szolgáltatás piacának 1989 utáni átalakulását, történetét is. A tárgyalást a termék bemutatásával, a helyettesítő termékek körének áttekintásável kezdjük, ezt követi a termelés és a forgalmazás időbeli változásainak, a piac méret változásainak leírása. Ezután az értékesítési pályát követve, a piac szereplőit, a termelő-szolgáltató és forgalmazó vállalatokat, végül az állami és az önkéntes piacszabályozás intézményeit mutatjuk be.
A tervezett esetleírások, az irodalom- és sajtóelemzés tanulságait a zárótanulmány tartalmazza majd. A téma jellege és az alkalmazott módszer szerint alapkutatásra vállalkozunk, amelynek eredményeit azonban hasznosítani lehet a kormányzati munkában is.
Az esettanulmányok elkészülésének tervezett határideje 2006 második féléve, a zárótanulmány 2006 végére készül majd el.
angol összefoglaló
The field of reseach is the market evolution, i.e. the change of the inter firm relations and of the market structures after the collapse of socialism in Hungary. The units of the research are markets of products or services. In.the first stage of the research we shall analyse and describe such cases where the products or services were available before the transition but new or modified groups of companies deliver or trade them. nowadays.
The research has started in the second part of 2003. We have finished and published the pilot study of the research about the Hungarian mineral water production and trade. The first version of the first case study about the Hungarian shoe market is published as well.
In the expected other 10 case studies we shall describe the main characteristics of products or services which will be followed by the market history (changes of the production and trade) which includes the description and evaluation of the changes of size of the market as well. Following the path of the product or service we shall descibe the companies and company relationships involved. The institutions of the state and voluntary regulation will be described. as well.
The main conclusions of the case studies (and of the literature and content analysis of newspapers) will be presented in a conclusive study. Our project is basic reseach oriented but the government or the business associations may use its results or conclusions.as well.
The case studies will be finised in he second part of 2006, the conclusive study will be presented int he first months of 2007.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás első, 2008 januárjában befejezett szakaszában olyan piacok leírására, elemzésére került sor, ahol már a rendszerváltás előtt forgalmazott áru- árucsoport, vagy szolgáltatás piacán a vállalatok új, módosult együttese kínálja termékeit. Négy piacról készült esettanulmány. Ezekben a piackutatásban szokásos helyzetleírás mellett áttekintettük a kiválasztott termék vagy szolgáltatás piacának 1989 utáni átalakulását, történetét. A tárgyalást a termék bemutatásával kezdtük, ezt követte a termelés és fergalmazás időbeli változásainak, a piac méret módosulásainak a leírása. Ezután a piac szereplőit, végül az állami és az önkéntes piac szabályozás intézményeit mutattuk be. Az ásványvíz, a cipő, az idegennyelv-oktatás és a nyomdaipari termékek piacáról publikáltunk esettanulmányokat. Interjúk készültek a tankönyv, a bor, a gyógy túrizmus és a laksáshitel piac szereplőivel. Az esettanulmányok fő információs forrásai a piacok meghatározó vállalatainak vezetőivel, a szakmai szövetségek, kormányhivatalok illetékeseivel készült interjúk. (mintegy 160 darab)Az így szerzett tudásunkat kiegészítették a statisztikai kiadványokból, internet forrásokból, szakcikkekből nyert információk. A 2008 második felében elkészülő összefoglaló tanulmányban meghatározzuk a hazai piacfejlődés és piacszerkezet föbb tipusait, segítve ezzel a hatákony versenyszabályozást.
kutatási eredmények (angolul)
We analysed markets where companies supplied goods or services which were produced and traded in Hungary after and before the collapse of the socialist system. The main sources of information are case studies which contain the reconstruction of the market development, the strategies of companies which entered these markets. The state intervention and the voluntary market regulation are presented as well. The studies were based on in-dept interviews with managers and owners of companies and with represeantatives of business associations and of governmental bodies. In the period of 2005-2007 four casestudies (minearal water, shoes, foreign language teching services and printing industry) established the conclusive study which will be published in the second part of 2008. We made intervies on the market of school books, of wine, of health tourism and morgate and residentioal loans. Our research contributed to the better understanding of market development. Deregulation, abolishment of administrative distibution, radical cut of subsidies were accopainments of the transition (1987-1997) In these years privatization influenced the market development. The supply chains have also changed radically. After transition consumer behaviour and technical development became the determinants of market evolution and of the company strategies.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2064/
döntés eredménye
igen

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:05:53
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »