Régi magyar kéziratok kiadásra való előkészítése és kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62815
típus K
Vezető kutató Zsilinszky Éva
magyar cím Régi magyar kéziratok kiadásra való előkészítése és kiadása
Angol cím Publishing Old Hungarian Manuscripts
magyar kulcsszavak régi kéziratok, forráskiadás
angol kulcsszavak old manuscripts, publication of linguistic sources
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Constantinovitsné Vladár Zsuzsa
Friczné Terbe Erika
Korompay Klára
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 7.954
FTE (kutatóév egyenérték) 3.83
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A téma megnevezése: Régi magyar kéziratok kiadásra való előkészítése és kiadása
A munka kezdete és befejezése: 2006. január 1.--2009. december 31.
A pályázat egy, az 1980-as évek elejétől folyamatosan művelt project következő szakasza. A kutatási program három témakörből áll: a) Régi Magyar Kódexek, b) A magyar nyelvtörténet forrásai, c) Régi Magyar Levéltár.
A pályázat célja e munkálatok folytatása.
a) A kódex-program keretében a következő kötetek (hasonmás és betűhű átírás) kiadását tervezzük:
1. Lányi-kódex, 2. Apor-kódex
b) A magyar nyelvtörténet forrásai sorozatban folytatni kívánjuk a Corpus Grammaticorumban összegyűjtött latin nyelvű magyar nyelvtanok kiadását (hasonmás és magyar fordítás, jegyzetekkel). A megjelentetni tervezett művek: Komáromi Csipkés György és Kövesdi Pál nyelvtana.
c) A Régi Magyar Levéltár keretei között a Bagodi András által írt 16. századi levelek megjelentetését. Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya levelezése betűhív átírású publikálásának előkészítését, valamint a Batthyány család levelestárának egy, kutatásra már kiválasztott levélkötege kiadásra előkészítését tervezzük. (A tényleges megjelentetés a kapott támogatás függvénye.)
angol összefoglaló
Title of the project: Publishing Old Hungarian Manuscripts
Period: From 1st January 2006 till 31st December 2009
The proposal is the next phase of a project going on since the early 1980s. The target is to continue work in 3 topics: a) Old Hungarian Codices; b) Sources of Hungarian Historical Linguistics; c) Old Hungarian Archives. Within a) Preparations for publishing Lányi-kódex and Apor-kódex / in b) Translating and publishing two 17th century Hungarian Grammars written in Latin / in c) Publishing a volume of 16th century letters and preparing 2 other volumes for publication. – In a) and c) the manuscript contains the facsimile and the letter-perfect transcription of the old text, in b) the facsimile and the Hungarian translation are included. An introductory essay and commenting notes are also parts of the publications.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A) Régi Magyar Kódexek – Az Apor-kódex kiadása ügyében előzetes megállapodás született az Országos Széchényi Könyvtárral, és megalakult az a munkacsoport, amely elvégzi a feladatot. (Ehhez a feltételeket egy 2009-ben elnyert OTKA-pályázat hivatott megteremteni.) – Mindez azután vált lehetővé, hogy az OSZK-ban kiváló minőségben elkészült a kódex restaurálása, és a szöveget digitalizálták. – Megtörtént a több mint húsz éve tartó kódexkiadási munkálatok eredményeinek összegzése, erről több publikáció is készült. B) A magyar nyelvtörténet forrásai Valamennyi tervezett munka elkészült, ezen felül megjelent a Corpus Grammaticorum c. gyűjtemény még egy darabja: Tsétsi János Observationes… (1708). Ezzel a korai latin nyelvű magyar grammatikák mindegyike magyarul is elérhető, az eredeti kiadás hasonmásával együtt. C) Régi Magyar Levéltár Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelezésének kiadásával nagy terjedelmű, tartalmában is igen érdekes forráscsoport került nyilvánosságra, melynek darabjai eddig részben publikálatlanok voltak, részben csak elavult kiadásban léteztek. Újdonság a 16. századi levelek hasonmásának digitális adathordozón (DVD-n) való kiadása is a betűhű átírást tartalmazó kötet mellékleteként. D) 2008 áprilisában a munkálatok mindhárom területét érintő konferenciára került sor Budapesten Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet címmel. Ezen részt vettek más egyetemeknek, illetőleg a társtudományoknak a kérdésben érintett kutatói is. Az előadások 2009-ben az azonos című kötetben megjelentek.
kutatási eredmények (angolul)
A) Old Hungarian Codices a) A preliminary agreement has been settled with the National Library (OSZK) on the publication of Apor-kódex, containing the facsimile and a letter-perfect transcription of the 15th century manuscript. The problems of the manuscript pointed out in the research plan of this project, could not be cleared up earlier than in 2009. By that time, however the conservation of the codex had been finished, the permission of the owner guaranteed, and now a digitalized version of the text is available, too. b) A survey and a summary of publishing codices for more than 20 years has been made, too. There are several publications on the results. B) Sources of Hungarian Historical Linguistics All the books planned, as well as an early 18th century orthography, Johannes Tsétsi’s Observationes… (1708) were published. By now, most pieces of early Hungarian grammars (written is Latin) are available in a Hungarian translation. C) Old Hungarian Archives With the publication of Countess Katalin Batthyány-Svetkovics’s letters, a bulky volume of sources on everyday 16th century life became available for research. It is an innovation that the manuscript is published on a DVD, attached to the book containing the letter-perfect transcription of the texts.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62815
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Érsok Nikolett-Slíz Mariann-Zsilinszky Éva (szerk.): Félúton. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. 2005. június 12., Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 429 lap, 2006
C. Vladár Zsuzsa: Pereszlényi Pál grammatikája (1682.). Források és párhuzamok., Magyar Nyelv 103: 257-270, 2007
Komáromi Csipkés György: : A magyar nyelv magyarázata. Hungaria Illustrata. Hasonmás kiadás fordítással. (Fordította: C. Vladár Zsuzsa, szerkesztette: Zsilinszky Éva, lektorálta: Haader Lea)., Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2008
Korompay Klára, Terbe Erika, C. Vladár Zsuzsa, Zsilinszky Éva (szerk.): Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet., Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 200 lap, 2009
Korompay Klára: Egy kutatási és pedagógiai program története: a Régi Magyar Kódexek., pp. 11-18 in: Korompay Klára, Terbe Erika, C. Vladár Zsuzsa, Zsilinszky Éva (szerk.): Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet., Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2009
Terbe Erika: Egy 16. századi magyar nyelvű levelezés feldolgozásának tanulságai, pp. 132-139 in: Korompay Klára, Terbe Erika, C. Vladár Zsuzsa, Zsilinszky Éva (szerk.): Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet., Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2009
C. Vladár Zsuzsa: „A nézőpont teremti meg a tárgyat”, pp. 186-197 in: Korompay Klára, Terbe Erika, C. Vladár Zsuzsa, Zsilinszky Éva (szerk.): Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet., Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2009
C. Vladár Zsuzsa: Hány eset van a magyarban? Egy XVII. századi kritériumrendszer., Magyar Nyelv 105: 281-291, 2009
Tsétsi János: Observationes Ortographico-grammaticae. Helyesírási-grammatikai megjegyzések. Hasonmás kiadás fordítással. (Fordította C. Vladár Zsuzsa, szerkesztette Zsilinszky Éva), Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 46 lap, 2009
Korompay Klára: A Régi Magyar Kódexek sorozat. Új eredmények és a jövő távlatai., Magyar Nyelv 106: 203-207, 2010
Kövesdi Pál: A magyar nyelv alapjai. Elementa Linguae Hungaricae. Hasonmás kiadás fordítással. (Fordította C. Vladár Zsuzsa, szerkesztette Zsilinszky Éva), Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 119 lap, 2010
Terbe Erika: Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelei 1538-1575, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 296 lap, 2010
vissza »