Kockázati tényezők feltárása és gazdasági vizsgálata a sertéságazatban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62949
típus F
Vezető kutató Balogh Péter
magyar cím Kockázati tényezők feltárása és gazdasági vizsgálata a sertéságazatban
Angol cím Reveal and economical analysis of risk factors in the pig sector
magyar kulcsszavak kockázat, sertéstartás, többváltozós statisztikai módszerek
angol kulcsszavak risk, pig production, multivariate statistical methods
megadott besorolás
Agrárökonómiai tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely GTK Statisztika és Módszertani Intézet (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 4.989
FTE (kutatóév egyenérték) 0.22
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja olyan kockázat-vizsgálati módszerek bemutatása és felhasználása, amelyek segítségével számszerűsíthető a nagyüzemi sertéstartásban jelentkező jelenlegi és jövőbeli döntéshozatallal járó kockázat és bizonytalanság.

A kutatás során vizsgált és alkalmazott statisztikai és kockázatelemzési módszerek nemzetközi alkalmazásai már ismertek, de a hazai elméletben és gyakorlatban eddig minimális mértékben kerültek számszerűsítésre. Célom az, hogy a módszerek újszerű együttes alkalmazásával a sertéstenyésztésben a kockázati tényezők bemutatása és számszerűsítése megtörténjen, ami hozzájárulhat az Észak-Alföldi régióbeli sertéstartás versenyképességének növeléséhez, valamint segítséget nyújthat az ágazati-döntéshozók számára is.

A téma jelentőségét az adja, hogy Európai Uniós csatlakozásunkkal a mezőgazdaságnak, így a sertéstartásnak is a jelenleginél magasabb követelményeknek kell megfelelnie. Ezek egyrészt az Uniós szabályokhoz történő feltétlen alkalmazkodást, másrészt hatékonyabb gazdálkodást jelentenek. Mindez megköveteli a kockázati tényezők ismeretét, számítását és a termelési, gazdasági, piaci összefüggéseket felhasználó, az erőforrásokat optimálisan elosztó hatékony gazdálkodást.

A kutatás során felmérésre kerülnek – a régióbeli nagyüzemi sertéstartó telepek adatai és a vezetők véleményei alapján – a sertéstartás és tenyésztés során jelentkező főbb kockázati tényezők és a kockázatkezelési technikák is. Ezen információk birtokában kialakítom a sertéstelepek kockázati csoportjait, majd ezek után – modellvizsgálatok alapján – a konkrét kockázati csoportok gazdasági vizsgálatát fogom elvégezni így számszerűsítve az egyes tényezők hatását. Az eredmények beépíthetők lesznek a vizsgált telepek döntéshozatali rendszerébe, amely a régióbeli sertéstartás eredményességének egyik záloga lehet.
angol összefoglaló
The aim of the research is to show and employ risk-investigating methods with the help of which the risk and uncertainty involved by present and future decision-making on large-scale pig farming can be quantified.

The application of the statistical and risk-analysing methods used and examined during the research are already known, but they have only been quantified to a minimal extent in domestic theory and practice so far. My aim is to show and quantify risk factors in pig farming with a common, new type of application of methods, which can contribute to the increase of competitiveness of pig farming in the North-Plain Region and can help the decision-makers of this sector, as well.

This topic is of great importance since after our joining the European Union our agriculture, and in this way also our pig-farming has to meet higher requirements than the present ones. These mean on the one hand, absolute adjustment to the rules of the Union and on the other hand, more efficient farming. All these require the knowledge of risk factors, the method of counting them and efficient farming which distributes resources reasonably, and makes use of economic and market connections.

During the research the main risk factors appearing during pig farming and –breeding, and risk-handling techniques will be surveyed on the basis of data of large-scale pig plants in the region and the opinion of leaders. In possession of these information I will create risk groups of pig plants, then I will examine specific risk groups economically on the basis of model investigations, in this way quantifying the effect of each factor. The results can be built in the systems of decision-making of the examined plants in the future, which can be one of the pledges of competitiveness of pig farming in this region.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során az egyes kockázati tényezők feltárását és gazdasági vizsgálatát a sertéságazatban a pályázatban megfogalmazott célokat szem előtt tartva végeztük el. A kutatás eredménye az alábbiakban összegezhető: A kocaselejtezés kockázatát vizsgáltuk túlélés-elemzéssel (a genotípus, a selejtezési okok és a felnevelés intenzitásának hatása szerint); Hálózati modellel (a húsminőséget figyelembe véve) vizsgáltuk az Alföldi Sertéstermelő és Értékesítő Szövetkezet tagjainak telepei és a felvásárló vágóhidak közötti maximális árbevételt adó optimális szállítási kombinációt, amelynek érzékenység vizsgálatával a szövetkezet tagjainak termelési- és piaci kockázata csökkenthető; Technológiai szimulációs modellel egy sertéstelep kockázati szempontú elemzését végeztük el; Beruházás-elemzési szimulációs modellel elemeztük egy sertéstelep bővítő beruházásának kockázatát; A Winbugs 1.4 programmal illesztettünk egy GARCH(1,1)-M modellt, melyet a várható felvásárlási árak előrejelzésére alkalmaztunk; 34 hajdú-bihar megyei sertés telepen kitöltött kérdőív alapján vizsgáltuk a sertéstartás és tenyésztés során jelentkező főbb kockázati tényezőket és az alkalmazott kockázatkezelési technikákat.
kutatási eredmények (angolul)
In the course of research we did the reveal and economical analysis of risk factors in the pig sector bearing in mind the objectives set out in the project. The result of the project can be summarized as follows: We examined the risk of sow culling with survival-analysis (according to genotype, culling reasons and the effect of the intensity of breeding); We examined the optimal transport combination between the farms of the Alföld Pig Purchase and Sale Cooperative and the buying-up slaughterhouses giving the maximum sales revenue and with the sensitivity examination of which the production and market risk of the cooperative members can be reduced, with a network model taking meat quality into consideration; We made the risk analysis of a pig farm with a technological simulation model; We analysed the risk of the enlarging investment of a pig farm with an investment-analysing simulation model; We applied a GARCH (1,1)-M model which we used for the forcast of buying – up prices with a Winbugs 1.4 program; We examined the main risk factors arising during pig production and breeding and the applied risk management techniques on the basis of a questionnaire filled in on 34 pig farms in Hajdú – Bihar county.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62949
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balogh Péter - Ertsey Imre - Kovács Sándor: A selejtezésre ható tényezők kockázatának vizsgálata a sertéstartásban, Alkalmazott Informatikai Konferencia CD kiadványa, Kaposvár, 2006. május 26., 2006
Balogh Péter - Ertsey Imre - Kovács Sándor: A genotípus, mint selejtezésre ható tényező kockázatának vizsgálata a sertéstartásban, A térségfejlesztés vezetési és szervezési összefüggései Konferencia ATC AVK Debrecen 93-98. p. ISBN 9639274968, 2006
Balogh Péter - Ertsey Imre - Kovács Sándor: Study on sow culling risks in a Large-scale pig farm, Lucrari Stiintifice, Zootehnie si Biotechnologii. Vol. 40 (2), Timisoara p. 235-240., 2007
Balogh Péter - Ertsey Imre - Kovács Sándor: A selejtezési okok és a genotípus kockázatának vizsgálata a kocák selejtezésében, Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika AVA3 nemzetközi konferencia CD-kiadvány, Debrecen, 2007. március., 2007
Balogh P. – Ertsey I. – Nagy L. – Kovács S.: Examining the relative risk values of culling reasons in a large-scale pig farm, Sbornik Praci, Agrárni Perspektivy XVI., Ceská Zemedelská Univerzita V Praze, Provozne Ekonomická Fakulta, Praha, p. 1053-1059. ISBN 978-80-213-1675-1, 2007
Balogh P. – Ertsey I. – Kovács S.: Survival analysis of culling reasons and examination of the economic risks of production period in sow culling, Joint IAAE-EAAE Seminar, Agricultural Economics and Transition: „What was expected, what we observed, the lessens learnd”. Corvinus University, Budapest, CD issue, 2007
Balogh P. -- Ertsey I. -- Nagy L. -- Fenyves V: Introduction and optimization of the biggest vertical pork integration in Hungary, International Conference Applied Economics 2008 Kastoria, 15-17 May 2008 ISBN 978-960-89054-2-9 963 p. (összefoglaló), 2008
Balogh P.: Kockázati tényezők feltárása, A Sertés XIII. évfolyam 1. szám 2008/1. NEDVET Bt. HU ISSN 14 16-55-38, 22-24. p., 2008
Balogh P. - Kovács S.: A felnevelés intenzitásának hatásvizsgálata a kocák életteljesítményére biometriai módszerek alkalmazásával, VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia 2008 július 1-2. 9. p. (összefoglaló), 2008
Balogh P. – Ertsey I. – Fenyves V. – Nagy L.: The stucture of pork integration’s analysis and optimization in Hungary as a general network flow, Agrarian Perspectives XVII. „Challenges For The 21st Century” International Scientific Conference Volume II, Ed: M. Svatos, M. Lostak, R. Zuzák, Prague, Czech Republic, 2, 2008
Balogh P. – Nagy L. – Fenyves V.: Hálózat optimalizálás szervezése egy sertéshús integrációban, "Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben" nemzetközi konferencia 2008. október 2-3. Debrecen ISBN: 978-963-9822-08-5, 106-113. p., 2008
Balogh P. – Kovács S. – Nagy L.: Analysis of production and management risks by stochastic models, Efficiency in the agriculture (theory and practice) Ed. Szűcs I. Agroinform Kiadó, Budapest,296-318. p. (megjelenés alatt), 2009
Balogh P. – Ertsey I. – Fenyves V. – Nagy L.: Introduction and analysis of a new hungarian pork integration, Organizações Rurais & Agroindustriais 2008 július 11.-én befogadva regisztrációs szám: 08.411.10.07, 2009
Fenyves V. – Nagy L. – Balogh P.: Analysis of the operation of a large Pig Sales and Purchase Cooperative in Hungary, MACE 2009 Conference “Multi-Level Processes of Integration and Disintegration” January 14 – 15, 2009 in Berlin (Germany) (előadás), 2009
Kovács S.– Balogh P.: Bayesi statisztikával becsült nem stacionárius idősorok a sertésárak előrejelzésében, Statisztikai Szemlébe beküldve, 2009
Balogh P. – Ertsey I. – Fenyves V. – Nagy L.: Is the Pig Sales and Purchase Cooperation the Local Solution for the Global Challenge in Hungary?, IAMA’s 19th Annual World Symposium, Budapest, Hungary on June 20-21, 2009. (elfogadott konferencia, Symposium Proposal ID # 1066), 2009
Balogh P. – Ertsey I. – Szűcs I.: Answer to the challenges of the 21st century in the Hungarian pig sector, IAAE Conference in Beijing (August 16-22). Reference Number: 265, (elfogadott konferencia), 2009
Balogh P. –Fenyves V. – Ertsey I. – Nagy L.: Optimization of the activity of a Hungarian pig cooperation, International Scientific Conference, Latvia University of Agriculture, Faculty of Economics, Lettország 2009. április 23-24. (lektorált proceedings megjelenés alatt), 2009
Marczin Zs. – Balogh P.: A termelői csoportok szerepe a sertésvertikumban, „A sertéságazat versenyképességének javítása” konferencia Debrecen 2008. 12. 4-5. (kiadvány megjelenés alatt), 2008
Balogh P. – Kovács S. – Nagy L.: A termelési és gazdálkodási kockázat vizsgálata sztochasztikus modellekkel, Hatékonyság a mezőgazdaságban (Elmélet és gyakorlat) Szerk. Szűcs I. Agroinform Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-502-889-4, 296-318. p., 2008
Balogh P. –Fenyves V. – Ertsey I. – Nagy L.: Analysis and optimization of the activity of a Hungarian Pig Sales and Purchase Cooperation, Studies in Agricultural Economics 19. p. (megjelenés alatt), 2009
Balogh P. – Ertsey I. – Kovács S.: A kocaselejtezés vizsgálata egy nagyüzemi sertéstelepen, Acta Agraria Kaposvariensis. Vol. 10 (3), p.263-268, 2007
Kovács S. – Balogh P.: Klaszteranalízis, mint sertéstelepeket minősítő eljárás, Agrártudományi Közlemények 27. Debreceni Egyetem, Debrecen, p.165-174., HU ISSN 1587-1282, 2007
Balogh P. -- Ertsey I. -- Nagy L. -- Fenyves V: Analysis and optimization of the structure of Hungarian pork integration as a general network flow, 8th International Conference on Management in AgriFood Chains and Networks. Abstract: p.18. and a pendrive enclosure. Netherlads, Wageningen, 2008
Balogh P. – Ertsey I. – Nagy L. – Kovács S: Sensitivity analysis of a large-scale pig farm investment plan, The Third International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2007 Proceedings Volume 3, Book 1. Akademija, Kaunas region, Lithuania, 254-260. p. ISSN 1822-3230, 2007
Balogh P.: Sertéstartó vállalkozások gazdálkodási kockázatának elemzése az Észak-Alföldi régióban, XI. Nemzetközi Tudományos Napok Gyöngyös Vállalkozások ökonómiája I. 6-13. o. ISBN 978-963-87831-1-0, 2008
Szőke Sz.– Nagy L – Kovács S.– Balogh P.: Examination of pig farm technology by computer simulation, 4th AVACongress, Hungary, Debrecen Ed.: A. Nábrádi 1317-1325. p. ISBN 978-963-9732-83-4, 2009
Balogh P. – Fenyves V. – Nagy L.: Is integration the way to the future of the pig sector?, 4th AVA Congress Hungary, Debrecen Ed.: A. Nábrádi 1326-1332. p. ISBN 978-963-9732-83-4, 2009

 

Projekt eseményei

 
2016-03-09 08:07:51
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: GTK Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: GTK Ágazati Gazdaságtan és Módszertani Intézet (Debreceni Egyetem).
vissza »