Ad hominem -- Modern filozófiai szakkönyvtár  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62957
típus K
Vezető kutató Gyenge Zoltán
magyar cím Ad hominem -- Modern filozófiai szakkönyvtár
Angol cím Ad hominem -- Modern philosophical special library
magyar kulcsszavak filozófiatörténet, modernitás, monográfia
angol kulcsszavak history of philosophy, modernity, monography
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Filozófia Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Csejtei Dezső
Csejteiné Juhász Anikó
Pavlovits Tamás
Simon Ferenc
Sutyák Tibor
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 7.949
FTE (kutatóév egyenérték) 2.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat fő céljai:
1. A jelentős filozófia kultúrákban már régóta létező filozófiatörténeti sorozatok meghonosításának kísérlete Magyarországon 8 filozófus (Pascal, Foucault, Merleau-Ponty, Schelling, Hegel, Kierkegaard, Spengler, Jaspers) munkásságának monografikus feldolgozásával. Erre azért is van szükség, mert a honi kiadók inkább a fordításokat, illetve külföldi szerzők magyar nyelven való kiadását részesítik előnyben a hazai szerzők rovására.
2. A sorozat módot nyújt a szilárd szakmai alapokon álló hazai filozófiatörténetírás fejlesztésére. A kötetek bázisirodalomként szolgálhatnak a szűkebb szakmai, valamint a tágabb érdeklődő közönség számára. A sorozat egyik fő célja az, hogy a kiterjedt kutatómunkán alapuló szakmai hitelességet ötvözze a könnyen értetőséggel.
3. A sorozat lehetőséget biztosít arra, hogy egy hazai filozófiai műhely színvonalas és hasznos kötetek kiadásával léphessen a nyilvánosság elé.
4. A sorozat kötetei kiválóan megfelelnek az oktatási feladatoknak is, szerencsés módon ötvözik a tudományos és az oktatói feladatokat.
5. A kötetek lehetővé teszik a magyar filozófiai múnyelv továbbfejlesztését, egységes terminológia kialakítását stb.
angol összefoglaló
The main purposes of the project are the following ones:
1. To foster the creation of a series of history of philosophy in Hungary which exists in the countries of highly developed philosophical culture for a long time, in the form of a monographical elaboration of the oeuvre of eight thinkers (Pascal, Foucault, Merleau-Ponty, Schelling, Hegel, Kierkegaard, Spengler, Jaspers). This endeavour is highly needed, because the Hungarian publishing houses rather prefer the translations and the publication of the works of foreign authors in Hungarian to the publication of monographies written by native authors.
2. The series gives a favourable opportunity to the development of home-made historiogaphy from philosophy. The volumes of the series can be conceived of as a kind of basic philosophical literature both for the professionals and for the wider public. One of the main targets of the series is to combine professional authenticity based on extensive research-work and fairly easy intelligibility.
3. The series makes possible that a philosophical workshop in Hungary should be appeared before the professional public with monographies which are original and of a high professional standard.
4. The single monographies of the series meet the demands of university teaching in an excellent manner because they combine scientific and educational standards.
5. The monographies of the series make possible the further development of Hungarian philosophical language, the unification of terminology etc.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredménye, hogy az abban részt vett kutatók olyan monográfia sorozatot adtak ki, amely sok tekintetben a Filozófiai Írók Tárához hasonlítható. Könyv jelent meg ezen belül olyan szerzőkről, mint Foucault, Spengler, Kierkegaard, Schelling, Hegel,. Nyomtatás alatt van Merleau-Ponty, és leadásra került a Pascalról szóló mű is. Ezeken kívül számos publikáció kapcsolódik a kutatáshoz, köztük egy könyv is, amely a vállalásban nem szerepelt. (Gyenge Zoltán: Zarathustra és Viktor Eremita) A Kierkegaard kötet elnyerte a szakma nívódíjának számító Fitz díjat, amelyre filozófiai mű esetében - tudomásom szerint - még nem volt példa. Véleményem szerint négy év alatt hét komoly terjedelmű könyv megjelenése önmagáért beszél, nem beszélve az egyéb publikációkkal. A kutatás végén (2009 tavaszán) a Lábjegyzetek Platónról c. konferencia kapcsán megtörtént az eredmények bemutatása.
kutatási eredmények (angolul)
The result of the research-work is that the participants have published such a series of monographies which can be compared only with the Collection of Philosophical Writers. A monography has been published on such authors as Foucault, Spengler, Kierkegaard, Schelling and Hegel. The work on Merleau-Ponty and Pascal is to be published within a short time. Besides, there are several other publications as well in connection with the research-work and also a book which was not included in the original project: (Zoltán Gyenge: Zarathustra and Victor Eremita). The volume on Kierkegaard has won the Fitz Prize, the high-standard prize of the humanities which is, according to my knowledge, something unheard-of as far as philosophical works are concerned. In my opinion the publication of seven bulky monographies within four years speak for itself, not to mention the other publications. At the end of the research-work (during the spring of 2009) the presentation of the results has been realized as well, at the conference „Footnotes to Plato”.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62957
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gyenge Zoltán: The Heteronomy of Sin. Richard, Agamemnon or perhaps Abraham?, Paris: Vrin., 2009
Gyenge Zoltán: Schelling élete és filozófiája, Attraktor Kiadó, 2006
Sutyák Tibor: Michel Foucault gondolkodása, Attraktor Kiadó, 2007
Gyenge Zoltán: Kierkegaard élete és filozófiája, Attraktor Kiadó, 2007
Simon Ferenc: Hegel élete és filozófiája, Attraktor Kiadó, 2009
Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Spengler élete és filozófiája, Attraktor Kiadó, 2009
Losoncz Alpár: Merleau Ponty filozófiája /megj. alatt/, Attraktor Kiadó, 2010
Pavlovits Tamás: Pascal filozófiája /megj. alatt/, Attraktor Kiadó, 2010
Gyenge Zoltán: Zrathustra és Viktor Eremita, Veszprémi HTA, 2006
Csejtei Dezső-Juhász Anikó: Oswald Spengler és Henry Kissinger, Pro Philosophia, 2008
Pavlovits Tamás: Le rationalisme de Pascal, , 2007.,, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007
Pavlovits Tamás: Hatalom – igazságosság – szeretet. A társadalmi rend Pascal szerint”,, In: Lábjegyezetek Platónhoz – az igazságosság, 2009
Pavlovits Tamás: „La raison du suicide chez Pascal et Spinoza”, Pascal et Spinoza. Pensées du contraste: de la géométrie du hasard à la nécessité de la liberté,, IGérard Bras, Éric Méchoulan, Paris, Éditions Amsterdam, 2007
Pavlovits Tamás: „La figure de Jésus-Christ chez Pascal”, Le Jésus des philosophes,, Iéd. J-P. Resweber, Le Portique, Strasbourg, 2008
Sutyák Tibor: 'A "kábítószer" genealógiája. Egy foucult-i perspektíva', L'Harmattan Kiadó, 2006
Pavlovits Tamás: „Théologie morale et morale théologique. Le caractère rationnel de la morale dans Les Provinciales”, Chroniques de Port-Royal, „La campagne des Provinciales”,, Paris, Bibliothèque Mazarine, 2008
Pavlovits Tamás: „Admiration, Fear, and Infinity in Pascal’s Thinking”, Philosophy Begins in Wonder. An Introduction to Early Modern Philosophy, Theology and Science,, (Oregon), Pickwick Publication, 2009
Csejtei Dezső - Juhász Anikó: A német Bildungsbürgertum helyzete a 20. század elején, Bába Kiadó, 2008
Losoncz Alpár: Biopolitics and Souveregnity, Philobiblon, 2008
Losoncz Alpár: Une convergence sous tension..., Revue d'études comparatives Est-Ouest, 2007
Losoncz Alpár: Is there an opportunity to establish the social-capitalism in the post socialist transition?, Panoeconomicus, 2006
Simon Ferenc: Hegel és Schellling -- egy barátság metamorfózisa, JATE-PRESSZ (megj. alatt), 2010
Gyenge Zoltán: Über die Religion – Nietzsche und Kierkegaard., Status Verlag und Druckerei., 2007
Gyenge Zoltán: Rendszerkritikai vázlatok. In: F.W.J. Schelling: Stuttgarti magánelőadások, Attraktor, 2007
Gyenge Zoltán: The Concept of Beauty or „die reale Schönheit”., Brambauer, 2006
vissza »