Erdélyi János színművei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63021
típus NP
Vezető kutató T. Erdélyi Ilona
magyar cím Erdélyi János színművei
Angol cím János Erdélyi's Plays
magyar kulcsszavak Erdélyi János drámáinak kiadása
angol kulcsszavak The Edition of János Erdélyi's Plays
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2006-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.800
FTE (kutatóév egyenérték) 0.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Összefoglalás

Erdélyi János a magyar irodalom kiemelkedő jelentőségű alkotója, aki esztétikai írásaival, kritikáival elindította a Petőfi Sándorral és Arany Jánossal jelzett nép-nemzeti irányzatot. Az 1960-as évektől kezdve Fontes ad historiam literariam Hungariae spectantes című sorozat hat kötetében jelentek meg ismert és ismeretlen levelei, filozófiai, esztétikai művei, irodalmi pályaképei, tanulmányai, népköltészeti, nyelvészeti munkái, és legutoljára 2003-ban addig jórészt ismeretlen irodalmi, színházi, közéleti írásai és beszédei.
Most jött el az ideje annak, hogy az író számos szépirodalmi műve közül drámaírói tevékenységét is ismertessük. Jelen kötet Erdélyi János három drámáját mutatja be: az első kettő, A két királyné és a Nápolyi Endre az író kéziratos irodalmi hagyatékát őrző Erdélyi Tárban maradt fent. A harmadik, A velenczei hölgy a szabadságharc bukása után készült, 1851-ben jelent meg és még ugyanabban az évben bemutatta a Nemzeti Színház.
A szövegkiadás célja, hogy bemutassa a 19. század egyik meghatározó személyiségét azáltal, hogy eddig ismeretlen szépirodalmi művei közül drámáit mutatja be. A színműveket tanulmány előzi meg, amely részletesen elemzi a három drámát és fogadtatásukat, valamint a reformkor szellemi hátterét.
angol összefoglaló
Summary

János Erdélyi is a significant author of Hungarian literature, whose aesthetic writings and critics led to the national tendency of Petőfi Sándor and Arany János’s works. His well-known and unknown letters, philosophic and aesthetic writings, literary biographies, studies, folkloristic and linguistic works were published since the 1960-s in six volumes of Fontes ad historiam literariam Hungariae spectantes; and finally his mostly unknown literary, theatrical, public writings and speeches were issued in 2003.
It is high time to introduce him as a playwright among his other literary activities. This book presents János Erdélyi’s three plays: the first two, A két királyné and Nápolyi Endre remained in “Erdélyi Tár”, which kept the author’s manuscripts as literary inheritance. The third one, A velenczei hölgy was written after the fall of revolution in 1848, was published in 1851 and produced by the National Theatre in the same year.
The aim of this edition is to show one of the greatest authors of the 19th century by presenting his plays among his other literary works. The preface is a detailed study of the three plays, their reception and the intellectual background of the reform era.
vissza »