János Erdélyi's Plays  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
63021
Type NP
Principal investigator T. Erdélyi, Ilona
Title in Hungarian Erdélyi János színművei
Title in English János Erdélyi's Plays
Keywords in Hungarian Erdélyi János drámáinak kiadása
Keywords in English The Edition of János Erdélyi's Plays
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Publications Panel
Department or equivalent Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Pázmány Péter Catholic University)
Starting date 2006-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 1.800
FTE (full time equivalent) 0.80
state closed project
Summary in Hungarian
Összefoglalás

Erdélyi János a magyar irodalom kiemelkedő jelentőségű alkotója, aki esztétikai írásaival, kritikáival elindította a Petőfi Sándorral és Arany Jánossal jelzett nép-nemzeti irányzatot. Az 1960-as évektől kezdve Fontes ad historiam literariam Hungariae spectantes című sorozat hat kötetében jelentek meg ismert és ismeretlen levelei, filozófiai, esztétikai művei, irodalmi pályaképei, tanulmányai, népköltészeti, nyelvészeti munkái, és legutoljára 2003-ban addig jórészt ismeretlen irodalmi, színházi, közéleti írásai és beszédei.
Most jött el az ideje annak, hogy az író számos szépirodalmi műve közül drámaírói tevékenységét is ismertessük. Jelen kötet Erdélyi János három drámáját mutatja be: az első kettő, A két királyné és a Nápolyi Endre az író kéziratos irodalmi hagyatékát őrző Erdélyi Tárban maradt fent. A harmadik, A velenczei hölgy a szabadságharc bukása után készült, 1851-ben jelent meg és még ugyanabban az évben bemutatta a Nemzeti Színház.
A szövegkiadás célja, hogy bemutassa a 19. század egyik meghatározó személyiségét azáltal, hogy eddig ismeretlen szépirodalmi művei közül drámáit mutatja be. A színműveket tanulmány előzi meg, amely részletesen elemzi a három drámát és fogadtatásukat, valamint a reformkor szellemi hátterét.
Summary
Summary

János Erdélyi is a significant author of Hungarian literature, whose aesthetic writings and critics led to the national tendency of Petőfi Sándor and Arany János’s works. His well-known and unknown letters, philosophic and aesthetic writings, literary biographies, studies, folkloristic and linguistic works were published since the 1960-s in six volumes of Fontes ad historiam literariam Hungariae spectantes; and finally his mostly unknown literary, theatrical, public writings and speeches were issued in 2003.
It is high time to introduce him as a playwright among his other literary activities. This book presents János Erdélyi’s three plays: the first two, A két királyné and Nápolyi Endre remained in “Erdélyi Tár”, which kept the author’s manuscripts as literary inheritance. The third one, A velenczei hölgy was written after the fall of revolution in 1848, was published in 1851 and produced by the National Theatre in the same year.
The aim of this edition is to show one of the greatest authors of the 19th century by presenting his plays among his other literary works. The preface is a detailed study of the three plays, their reception and the intellectual background of the reform era.
Back »