Buildings of secondary railway lines.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
63045
Type K
Principal investigator Kubinszky, Mihály
Title in Hungarian Vasúti mellékvonalak építtészettörténete
Title in English Buildings of secondary railway lines.
Keywords in Hungarian Típustervek. Alkalmazott szerkezetek. Megőrzés.
Keywords in English Standard design. Constructions. Preservation.
Discipline
History and Theory of Architecture (Council of Physical Sciences)100 %
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Institute of Timber Architecture (University of Sopron)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 1.800
FTE (full time equivalent) 2.84
state closed project
Summary in Hungarian
A magyar vasúthálózat tekintélyes részét a mellékvonalak tették ki, amelyek az 1881-ben alkotott törvény értelmében könnyített műszaki előírásoknak megfelelően épülhettek. Ezt követően az első világháborúig 11,1013 km un. helyiérdekű vasút épült, ami az ország egész hálózatának 51,8 %-át tette ki, behálózva korábban a gazdasági élettől elzárt vidékeket. A 174 (!) helyiérdekű vasút nagy hányadát a MÁV vette át kezelésbe, ezért már az egyes helyiérdekű vasutak engedélyezésekor un. szabványszerződéssel egységes műszaki normatívákat írtak elő. A helyiérdekű vasutak épületigénye vezette be hazánkban az építészeti típustervezést. A típustervek széles választékot kínáltak s gyakran változtak is. Az utasforgalmat, a forgalmi szolgálatot, valamint a személyzet lakásait biztosító un. felvételi épülteken kívül raktárépületek és számtalan kisebb építmény (őrház, kútház, kenyérsütő-kemence, jégverem, stb.) létesült.
A vasúthálózat átalakulásával az elmúlt évtizedekben az épületek nagy részét elbontották, illetve átalakították. A témába illő épületek száma többezer volt, térfogatuk város-nagyságrendű. A téma érdemben feldolgozatlan. Ezért a kutatás célja, hogy helyszíni adatfelvétellel és főleg korabeli dokumentumok feltárásával legalább részben megörökítse az egykor épített állományt.
A kutatás a vázolt nagyságrend miatt teljességre nem törekedhetik, de igyekszik a még felkutatható adatokat –részben a mai országhatáron kívül is – rendszerezve rögzíteni.
Summary
The greatest part of secondary lines in Hungary were built from 1881 to the first world war. They received lightened technical prescriptions. Therefor in twenty years 11.103 km lines were built, 51,8 % from the total Hungarian net. 174 societies greatest part in use of the MÁV were installed with normative contracts. This received normatised buildings in the size of about a town, while more thousand buildings were needed. The scope of the research is a documentation of the yet available data, fotos of the secondary line buildings yet in service, or abandoned. Hopefully a part of the once volumen can be researched.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 19. század második felének az első világháborúig terjedő időszakában a magyar helyiérdekű vasutak építőtevékenysége nagy jelentőségű volt, mert mintegy 12 ezer km hosszú vasútvonal és ehhez tartozó mérnöki (műtárgy) valamint építészeti alkotással befolyásolták a magyar vidék arculatát, elősegítették a tipustervezést és urbanisztikai tekintetben sok jelentős települést kapcsoltak be az akkor legkorszerűbb közlekedési ágazatba. A munka eredményeként az 1880 és 1914 között épített helyiérdekű vasutak közül 186 vállalkozás építési tevékenységét felmértük, és rajzban, szövegben dokumentáljuk.
Results in English
Between the end of the 19th century and the first World war the building activity of the local train-lines in Hungary was very important. On the about 12000 km long lines attractive engeneering-constructions and buildings gave a new look to the country, influenced the norm-constructions and attached many towns and villages to the than most advanced transport method, the railways. As result from our work the construction activity of 186 local train companies and theyr building activity between 1880 and 1914 is documented in text and drawings.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63045
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kubinszky Mihály: A régi helyiérdekű vasutak épületeinek urbanisztikai és építészetiértéke, Magyar Építőművészet (Post Scriptum melléklete)VIII. évf. (2008) 42.sz. 26.o., 2008
Kubinszky Mihály: A helyiérdekű vasutak országos jelentősége, Magyar Szemle XVII.új folyam (2008. február) 151-155.o., 2008
Kubinszky Mihály: Gondolatok a helyiérdekű vasutak jelentőségéről, Belvedere (A Szegedi Egyetem folyóirata) Különszám MMVIII 44-49.o., 2008
Kubinszky Mihály: A régi helyiérdekű vasút, Természet világa 2008. június 280-281.o., 2008
Kubinszky Mihály-Nagy Tamás-Turóczy László: Képek és adatok a magyar vasúti mellékvonalak építésének történetéhez, A könyv szerkesztés alatt áll, megjelenés 2009 III v. IV. negyedévben, 2009
Kubinszky Mihály-Turóczy László: A Dunántúli hév épületei, Kézirat egy gyűjteményes kötet részére leadva 2006-ban., 2009
Back »