A gyümölcsminőséget befolyásoló fajtatulajdonságok, fiziológiai és klimatológiai tényezők vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63065
típus K
Vezető kutató Szabó Zoltán
magyar cím A gyümölcsminőséget befolyásoló fajtatulajdonságok, fiziológiai és klimatológiai tényezők vizsgálata
Angol cím Examination of cultivar properties, physiological and agroclimatic factors influencing fruit quality parameters
magyar kulcsszavak gyümölcsminőség, fajtatulajdonságok, fiziológiai tényezők, ökológiai tényezők
angol kulcsszavak fruit quality, cultivar properties, physiological factors, ecological factors
megadott besorolás
Kertészet (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (Debreceni Egyetem)
résztvevők Lakatos László
Nyéki József
Racskó József
Soltész Miklós
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 12.664
FTE (kutatóév egyenérték) 1.91
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Magyarországon legnagyobb jelentőséggel bíró gyümölcsfajok az alma és a csonthéjasok. Ezeknél a nemzetgazdaságilag fontos fajoknál még nem került sor a minőséget meghatározó morfológiai, anatómiai, fizikai és kémiai jellemzők kialakulásának nyomon követésére, valamint a befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos összefüggések kimutatására. Az aktuális és időszerű alapkutatás által elérhető eredmények elősegíthetik e kiemelten fontos gyümölcsfajoknál a gyümölcsminőség kialakulásával kapcsolatos törvényszerűségek feltárását, amelyek később az alkalmazott kutatás-fejlesztési területen hasznosulva közvetlen gyakorlati haszonnal járhatnak.
Alapkutatásunk fő pillérét képviseli annak vizsgálata, hogy a minőséget meghatározó genetikai tulajdonságok realizálódásához milyen termőhelyi körülmények és fiziológiai feltételek szükségesek. Az emberi táplálkozás szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró minőségi sajátosságok (szerves sav, szárazanyagok, cukrok stb.) és az azokat befolyásoló körülmények vizsgálata szintén főbb célkitűzéseink között szerepel. Emellett külön figyelmet fordítunk a gyümölcsminőséget befolyásoló biológiai és reológiai tulajdonságok vizsgálatára. A tervezett téma aktualitását az is alátámasztja, hogy a globális klímamódosulás nyomán várhatóan megváltoznak a minőség kialakításáért felelős ökológiai (éghajlati, időjárási stb.) körülmények. A fény-, hőmérsékleti és csapadékviszonyok megváltozása, ill. az extrém időjárási hatások jelentkezése jelentős befolyást gyakorolhat a gyümölcsök morfológiai, fizikai és kémiai jellemzőire. Az ezzel kapcsolatos új összefüggések feltárása szintén az alapvető célkitűzéseink közé tartozik
angol összefoglaló
In Hungary, the most important fruit species are pome and stone fruits. For these species, morphological, anatomical, phisical and chemical properties of quality determinants and their relationships have not been widely investigated yet. Results obtained from current and actual basic research can help to reveal the roles related to fruit quality parameters of these fruit species. These results can be later incorporated into applied research and it can result in direct practical benefit.
Main pillars of our basic research are that what kind of production conditions and physiological parameters are necessary for the realisation of genetical properties for fruit quality parameters. Examination of essential qulaity properties of human nutrition (organic acid, dry matter, sugars … etc) are also one of our main objectives. Moreover, we pay attention to those biological and rheological properties which influence fruit quality. Ecological (climate weather .. etc) conditions responsible for quality parameters are expected to be changed throughout the global climate change which also support the currency of the planned work. Changes of light, temperature and rainfall as well as occurence of extreme wheather effects can cause considerable influence on morphological, physical and chemical properties of fruits. Revealing of new relationships of these properties was also our basic objectives.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat négy éve alatt alma, cseresznye, meggy, szilva, kajszi és őszibarack fajták esetében értékeltük a gyümölcsminőséget befolyásoló fajtatulajdonságokat és az azt befolyásoló időjárási tényezőket. Tudományos eredmények: Magyarországon új fajták gyümölcstulajdonságainak leírása. Bizonyítottuk a meggyfajták magas antocianin tartalmát és antioxidáns kapacitását. Bizonyítottuk, hogy a Magyarországon termett gyümölcs (meggy) magasabb beltartalmi értékekkel rendelkezik, mint a külföldi. Alma és meggy esetében leírtuk a minőséget meghatározó tulajdonságok (méret, színeződés, szárazanyag-tartalom, savtartalom) és a meteorológiai tényezők közötti összefüggést. Bizonyítottuk a hűtő öntözés kedvező hatását a gyümölcs méretére és színeződésére. Meghatároztuk a Magyarországon termesztett almafajták napégés érzékenységét. Gyakorlatban hasznosítható eredmények: Kiemeltük és termesztésre javasoltuk a legújabb fajták közül a kiváló gyümölcstulajdonságokkal rendelkező alma, cseresznye, meggy, szilva és kajszi fajtákat. Fajonként megadtuk a szüreti időpont megállapítására alkalmas objektív módszereket. Kedvező gyümölcsminőséget biztosító alma és cseresznye alany/nemes kombinációkat határoztunk meg. Jellemeztük az alma és cseresznye fajták repedés érzékenységét.
kutatási eredmények (angolul)
During the four-year-period of the project, the causal relation of fruit quality and weather has been studied in apple, sweet and sour cherry, plum, apricot and peach varieties. Scientific results: Fruit characteristics of varieties new for Hungary have been described. Proofs are presented referring to the high anthocyanin content and antioxidant capacity of sour cherry varieties. Proofs are presented on the high nutritional qualities of fruits (especially sour cherries) grown in Hungary. Fruit quality is dependent on meteorological factors in apple and sour cherry. The properties examined included fruit size, colour, soluble solids and acidity. Proofs have been produced on the beneficial effects of irrigation administered to cool the temperature of the fruit. We scored the relative susceptibility to sun burn of apple varieties grown in Hungary. Results, which could be utilised in production: New varieties have been rated and scion/rootstock combinations with excellent quality recommended for production in apple, sweet and sour cherry, plum and apricot. For every variety, objective methods are recommended for determining the optimal harvest time. For apple and sweet cherry, scion/stock combinations producing high quality fruit are recommended. Relative susceptibility to bursting of ripe fruits has been determined in the same varieties and scion/rootstock combinations, respectively.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63065
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Racskó J; Miller D D; Duarte E E; Szabó Z; Soltész M; Nyéki J; Szukics J: Is consumer preference for apple driven only by fruit quality?, ACTA HORTICULTURAE 831: 331-337, 2009
Davarynejad G.H; Nyéki J; Szabó T; Tornyai J; Soltész M; Aryanpooya Z; Szabó Z: First evaluation of fruit quality of some new and old sour cherry cultivars in Hungarian climatic condition, International Journal of Horticultural Science 2009, 15(4):37-43., 2009
Racskó J; Szabó Z; Miller D D; Soltész M; Nyéki J: Sunburn incidence of apples is affected by rootstocks and fruit position within the canopy but not by fruit position on teh cluster, International Journal of Horticultural Science 2009, 15(4):45-51., 2009
Vaszily B: Comparative study of cherry varieties used in intense culture, International Journal of Horticultural Science 2009, 15(4):71-74., 2009
Lakatos L; Szabó T; Sun Z; Soltész M; Szabó Z; Dussi M C; Nyéki J: The role of meteorological variables of blossoming and ripening within the tenency of qualitative indexes of sour cherry, International Journal of Horticultural Science 2010, 16(1):7-10., 2010
Ansari M; Davarynejad G H; Tornyai J; Nyéki J; Szabó Z; Soltész M: Effects of self and cross pollination on fruit set and fruit quality of sour cherry cultivars, International Journal of Horticultural Science 2010, 16(1):31-36., 2010
Sass-Kiss A; Tóth-Márkus M; Daood H G; Bánáti D; Nyéki J; Szabó Z: Effects of variety and cultivation technology on phenols and antioxidant activity of sweet and sour cherry, International Journal of Horticultural Science 2010, 16(1):63-70., 2010
Felföldi J; Szabó T; Nyéki J; Szabó Z; Soltész M; Apáti F: Assessment of apple varieties based on consumer judgement in integrated production for fresh consumption, International Journal of Horticultural Science 2010, 16(1):75-79., 2010
Szabó Z ; Soltész M; Apáti F; Nyéki J: Condition and outlooks of growing stone fruits, International Journal of Horticultural Science 2010, 16(1):91-98., 2010
Lakatos L; Szabó T; Tornyai J; Szabó Z; Soltész M; Nyéki J: Az időjárás hatása a meggy szabadtermékenyülési és érési időpontjára, "Klíma-21" Füzetek (58):20-25, 2009
Lakatos L; Gonda I; Soltész M; Szabó Z; Sun Zhong-Fu; Nyéki J: A nyári metszés hatása a sugárzásviszonyokra almaültetvényekben, "Klíma-21" Füzetek (58):52-57, 2009
Racskó J; Midgley S. J. E; Lakatos L; Miller D. D; Soltész M; Szabó Z; Nyéki J; Costa C: A survey of cultivar/rootstock and orchard management factors influencing the incidence of sunburn damage on apple fruit in Hungary and South Afrika., 9th International Symposium on Integrating Canopy, Rootstocks and Environmental Physiology in Orchard Systems. Genova, NY, USA. August 4-8, 2008., 2008
Racskó J; Szabó Z; Lakatos L; Lőrinczi G; Nyéki J: Napégés hatása az 'Idared' gyümölcsminőségére, Agrártudományi Közlemények 19:23-31., 2006
Racskó J: Cropload, fruit thinning and their effects on fruit quality of apple (Malus domestica Borkh)., Journal of Agricultural Science 24:29-35, 2006
Racskó J: N-phenyl-phthalamic acid and fertilization effects on flowering, fruit set and fruit quality of apple (Malus domestica Borkh.), Journal of Agricultural Science 24:24-28., 2006
Papp N; Szilvássy B; Abrankó L; Szabó T; Pfeiffer P; Szabó Z; Nyéki J; Ercisli S; Stefanovits-Bányai É; Hegedűs A: Main quality attributes and antioxidants in Hungarian sour cherries: identification of genotypes with enhanced functional properties, International Journal of Food Science & Technology, 2010
Racskó J; Szabó Z; Soltész M; Nyéki J; Dussi M.C.: Effect of nitrogen fertilization on sunburn injury and fruit cracking of apple, 27th International Horticultural Congress Exhibition, 13-19 August 2006, Seoul, Korea. Abstracts, 124, 2006
Giardina G; Reeb P; Dussi M C; Gastiazoro J; Zon K; Nichols J; Pugh B; Nyéki J; Szabó Z; Racskó J: Benzyladenine (BA) effects on fruit quality of 'Sweet Heart' and 'Lapins' sweet cherries, 11th International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production, 20-23 September, Bologna, Italy, 2009
Racskó J; Nyéki J; Szabó Z; Budai L; Zaheri Sa; Soltész M: Rootstock effects on fruit drop and quality of ’Arlet’ apples, International Journal of Horticultural Science. 12(2):69-75., 2006
Racskó J; Szabó Z; Soltész M; Nagy J; Nyéki J: Flower- and seed production of apple varieties and its relations to fruit set and fruit drop, Advances in Horticultural Science 20(4):293-307., 2006
Racskó J; Szabó Z; Soltész M; Nyéki J; Holb I. J.: Alternate bearing of ’Golden Reinders’ and ’Summerred’ apples, International Journal of Horticultural Science 12(2):77-85., 2006
Racskó J; Soltész M; Nyéki J; Szabó Z: Fruit drop: I. Specific characteristics and varietal properties of fruit drop, International Journal of Horticultural Science 12(2):59-67., 2006
Racskó J; Soltész M; Szabó Z; Nyéki J: Fruit drop: II. Biological background of flower and fruit drop, International Journal of Horticultural Sciences 12(3):67-74., 2006
Veres Zs; Remenyik J; Nyéki J; Szabó Z; Popovics L; Holb I. J; Fári M. G.: A meggy bioaktív anyagai (különös tekintettel az antioxidáns aktivitásra és antioxidáns sűrűségre), Agrártudományi Közlemények, 17:83-87., 2006
Veres Zs; Holb I; Nyéki J; Szabó Z; Remenyik J; Fári M. G.: High antioxidant and anthocyanin contents of sour cherry cultivars may benefit the human health: international and Hungarian achievements on phytochemicals, International Journal of Horticultural Science 12(3):45-48., 2006
Soltész M; Nyéki J; Szabó Z; Lakatos L; Racskó J; Holb I; Thurzó S: Az éghajlat- és időjárás- változás alkalmazkodási stratégiája a gyümölcstermesztésben, In: CSETE L, NYÉKI J (szerk.): Klímaváltozás és magyarországi kertgazdaság. “AGRO – 21” Kutatási Programiroda, Budapest, 11-101., 2006
Szabó Z: A fenofázis és az extrém időjárás összefüggései, In: SURÁNYI D (szerk.): Szilva. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 55-59., 2006
Szabó Z: Ízletes honosított kajszifajta a Toyaco, Kertészet és Szőlészet 55(30):12-13., 2006
Szabó Z: Klubfajták, Kertészet és Szőlészet. 34:23-24, 2006
Racskó J; Soltész M; Szabó Z; Fári M; Nyéki J: Consumer preference for selected apple varieties grown in the temperate zone, subtropics and tropics, 8th International Symposium of Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics. Florianópolis SC, Brazil. 21-25 October, 2007. Abstracts, 33., 2007
Racskó J; Nagy P.T; Szabó Z; Soltész M; Nyéki J.: Quality disorders (unfavourable fruit shape, russetting and cracking) of apple related to their hormonal bases, 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Budapest, Hungary. 11-15 June 2007. Abstracts, 69., 2007
Racskó J; Szabó T; Kocsis-Molnár G; Lakatos L; Szabó Z; Soltész M; Nyéki J.: Global climate change effects on flowering and fruit ripening of pear cultivars, 10th International Pear Symposium. Peniche, Portugal. 22-26 May 2007. Abstracts, 28., 2007
Kocsis-Molnár G; Racskó J; Szabó T; Nyéki J; Lakatos L; Soltész M; Szabó Z: Seed content of fruits in a Hungarian pear gene bank with near to 200 cultivars, 10th International Pear Symposium. Peniche, Portugal. 22-26 May 2007. Abstracts, 52-53., 2007
Lakatos L; Szabó T; Kocsis-Molnár G; Racskó J; Soltész M; Szabó Z; Nyéki J.: Relationship between several meteorological factors and phenological features of pear cultivars, 10th International Pear Symposium. Peniche, Portugal. 22-26 May 2007. Abstracts, 29., 2007
Racskó J; Szabó Z; Lakatos L; Soltész M; Nyéki J: Global climate change and its relation to the main phenophases of apple, 50th Annual Conference of the International Fruit Tree Association (IFTA). Hobart (Tasmania), Australia. 3-7 February 2007. Abstracts, 7., 2007
Soltész M; Drén G; Thurzó S; Szabó Z; Lakatos L; Racskó J; Gonda I; Szabó T; Nyéki J: Adaptation strategy for climate and weather change in Hungarian fruit production, 44th Gartenbauwissenschaftliche Tagung, „Klimaveranderung und deren Auswirkungen auf den Gartenbau”. Erfurt, Germany. Abstracts, 139., 2007
Lakatos L; Szabó T; Sun Zhong-Fu; Wang Yingchun; Soltész M; Szabó Z; Nyéki J: Meterológiai változók szerepe a meggygyümölcsök beltartalmi értékeinek alakulásában., „Klíma-21” Füzetek. 53: 52-59, 2008
Lakatos L; Szabó T; Szabó Z; Racskó J; Soltész M; Zhongfu S; Wang Y; Nyéki J.: The effect of day and night temperatures on apple skin colour formation, International Journal of Horticultural Science. 14 (1-2):21-26., 2008
Lakatos L; Szabó T; Racskó J, Szabó Z, Soltész M; Nyéki J: A nappali és éjszakai hőmérséklet hatásai az alma fedőszínére és minőségére, „Klíma-21” Füzetek. 53:36-46., 2008
Nagy P. T; Thurzó S; Kincses I; Szabó Z; Nyéki J: Effect of foliar fertilization on leaf mineral composition, sugar and organic acid contents of sweet cherry, International Journal of Horticultural Science. 14 (1-2):45-48, 2008
Nagy P.T; Thurzó S; Szabó Z; Nyéki J: Impact of boron foliar fertilization on annual luctuation of B in sweet cherry leaves and fruit quality, International Journal of Horticultural Science. 14(3):28-30, 2008
Papp N; Szilvássy B; Szabó Z; Nyéki J; Stefanovits-Bányai É; Hegedűs A: Antioxidant capacity, total phenolics and mineral element contens in fruits of Hungarian sour cherry cultivars, International Journal of Horticultural Science. 14 (1-2):59-64, 2008
Racskó J; Lakatos L; Nyéki J; Soltész M; Szabó Z.: Almafajták gyümölcseinek napégés-érzékenysége eltérő növekedési erélyű alanyokon, „Klíma-21” Füzetek. 53: 12-3-35, 2008
Racskó J; Nagy P.T; Szabó Z; Gonda I; Soltész M; Nyéki J; Dussi M. C: Soil-plant and fruit quality relationships in integrated and organic apple production, Acta Horticulturae. 767:337-344, 2008
Soltész M; Szabó T; Nyéki J; Davarynejad G. H; Aryanpooya Z; Szabó Z: Results of experimental storage of sour cherry (Prunus cerasus L.) fruit, International Journal of Horticultural Science. 14 (1-2)65-78., 2008
Szabó Z; Racskó J; Szabó T; Soltész M; Lakatos L; Nyéki J: Tavaszi fagyok hatása az alma minőségére., „Klíma-21” Füzetek. 53: 47-51., 2008
Thurzó S; Racskó J; Veres Zs; Soltész M; Szabó Z; Nyéki J; Drén G; Szabó T: Effect of N-phenyl-phthalamic acid and fertilization on flowering, fruit set and fruit quality parameters sweet cherry., Acta Horticulturae. 795. 727-731., 2008
Veres Zs; Holb I; Nyéki J; Szabó Z; Szabó T; Remenyik J; Fári M.: Antioxidant and anthocyanin contents of sour cherry cultivars, Acta Horticultural. 795. 787-791., 2008
vissza »