A 19–20. századi művészet története Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63070
típus K
Vezető kutató Beke László
magyar cím A 19–20. századi művészet története Magyarországon
Angol cím Arthistory in the 19–20th Century in Hungary
magyar kulcsszavak művészettörténet, 19–20. század
angol kulcsszavak arthistory, 19–20th Century
megadott besorolás
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
résztvevők Pataki Gábor
Sisa József
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2011-01-31
aktuális összeg (MFt) 11.334
FTE (kutatóév egyenérték) 8.05
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat témája a magyar nemzeti művészet kialakulásának és modernizációjának időszaka (1800–1920). A kutatás része egy sokkal kiterjedtebb vizsgálatnak és szintézis-kísérletnek, mely a magyar és magyarországi művészet egészére kiterjed, s melynek vállalása az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet fő feladata. A most tervezett munka a 19. század teljes forrásanyagára, emlékanyagára (építészet, képzőművészet és más vizuális művészetek), valamint azok társadalmi és elméleti hátterére kiterjed.
angol összefoglaló
In the frame of OTKA we apply for a grant of research in the period of the Beginnings of the National Hungarian Art and its Modernisation (1800–1920). This research is an important part of an extended enquiry of the wholeness of the Hungarian or „Hungary based” art from the beginning until today which is the main task of the MTA Research Institute of Art History. We collect and analyse the totality of sources, artworks (architecture, applied and visual art, etc.) and other remains of the period and of course their social and theoretical background in order to establish a large databank and a written synthesis of it.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során a 19. századi magyar művészet új kutatási eredményekre alapuló általános áttekintése megtörtént. Az egyes periódusok és műfajok szisztematikus és arányos feltárása és szöveges összefoglalását elvégeztük, éspedig olyan formában, hogy egyrészt támaszkodtunk a korábbi publikációkban közreadott eredményekre, másrészt integráltuk ezeket a pályázati munka során kikutatott új eredményekkel. (Sajnos a festészeti témájú kutatás a projekt egyik vezérszemélyiségének számító kolléga krónikus betegsége miatt csak részben történhetett meg.) A szöveges kutatási anyag mellett felállítottunk egy kb. 600 egységből álló, a tematikát szorosan követő digitális képarchívumot. A kutatás témaköréből megjelentettünk tanulmányokat, másrészt az összeállított szöveges és képi anyag – a megfelelő kiegészítésekkel – alapját képezi egy nagyobb, később publikálásra kerülő szintézisnek is.
kutatási eredmények (angolul)
In the course of the research work the general survey of 19th-century Hungarian art has been completed. We have accomplished the systematic and proportional investigation and textual summation of the specific periods and genres in such a way that we have integrated the results of earlier publications and the new results of the research implemented within the framework the current project. (Unfortunately, due to the chronic illness of one of the principal participants of the team, research into the painting of the period has only been partially completed.) Beside the textual research material we have set up a digital pictoral archive of some 600 units, which are in harmony with the themes of the project. Studies have been published on the subject of the project, and the text and pictures compiled (with the necessary additions) can form the basis of a general synthesis to be published in the future.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63070
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA: A KÜLFÖLDI MÛVÉSZET INTÉZMÉNYES MEGJELENÉSE HAZÁNKBAN: A PESTI MÛEGYLET KÜLFÖLDI SZEREPLÔI, MEGJELENÉS ALATT, 2012
Sisa József: The Hungarian Country House 1840-1914, Acta Historiae Artium LI, 2010
vissza »