Genetic analysis of patients with prostate cancer  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
63100
Type K
Principal investigator Romics, Imre
Title in Hungarian Prosztata karcinóma genetikai hátterének vizsgálata
Title in English Genetic analysis of patients with prostate cancer
Keywords in Hungarian prosztatarák, genetika, génpolimorfizmus
Keywords in English prostate cancer, genetics, gene polymorphisms
Discipline
Genetic epidemiology (Council of Medical and Biological Sciences)34 %
Nephrology, urology (Council of Medical and Biological Sciences)33 %
Cancer and its biological basis (Council of Medical and Biological Sciences)33 %
Panel Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology
Department or equivalent Dept. of Urology (Semmelweis University)
Participants Lakatos, Péter
Szendroi, Attila
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 11.988
FTE (full time equivalent) 2.53
state closed project
Summary in Hungarian
A SE Urológiai Kinikáján prosztata adenokarcinóma miatt kezelt 300 beteg vérmintáiból Single Nucleotid Polimorphism (SNIP) vizsgálatokat végzünk az I. Belgyógyászati Klinika laboratóriumának segítségével, így vizsgáljuk a betegek Ca szenzor receptor gén (A986S), D vitatmin receptor gén (BsmI.)és ösztrogén receptor gén (XbaI és PvuII)) polimorfizmusát. Az, hogy a betegeket korábban kezelték, vagy sem, nem változtatja meg a genetikai állományt, amelyet vizsgálunk, tehát nincsen hatással a vizsgálat eredményére sem.
A betegeket követjük, felmérjük a betegség felismerésekor tüneteiket, korukat, kezdeti prosztata térfogatukat, TNM stádiumukat, grade-jüket , PSA szintjüket, D vitamin, szérum kálcium, foszfát és albuminszintjüket, a távoli áttétek jelentkezését; azt, hogy milyen kezelést alkalmaztunk, valamint a fenti paraméterek változását a kezelés hatására a betegség folyamán.
Végül a klinikai paramétereket a vizsgáltgének polimorfizmusával összevetve szeretnénk következtetéseinket levonni. Választ keresünk arra, hogy találunk-e szignifikáns eltérést a fenti gének polimorfizmusában a kontroll populációhoz képest. Vizsgáljuk továbbá, hogy bizonyos allél típusok befolyásolják-e az alkalmazott terápiára (radikális prostatectomia, total androgén blokád, monoantiandrogén terápia, sebészi kasztráció, estramustin acetát kezelés, stb.) adott választ és van-e hatásuk a betegek túlélésére.
Summary
We are investigating Single Nucleotid Polymorphisms on 300 prostate cancer patients of the Urological Department of Semmelweis University cooperating with the Molecular Laboratory of the I.st Internal Medicine Department of the Semmelweis University. We are focusing on the polymorphisms of the following genes: Ca sensor protein gene (A986S), vitamin D receptor gene (BsmI.) and oestrogen receptor gene (XbaI and PvuII). The fact, that were the patients treated previously or not doesn’t influenced the results of our study, because the treatments have no effect on the genome.
The datas of the patients at the diagnosis of the prostate cancer are recorded (such as: age, symptoms, prostatic volume, TNM stage, Gleason score, PSA-, vitamin D-, calcium-, phosphate- and albumin-levels, the presence of metastases). Than we are monitoring the effect of the treatment on the parameters above during the follow up period. Finally comparing the clinical datas and the results of the genetic investigations we would like to draw our conclusions. We are looking for the answer, that are there any difference in the gene polymorphisms between the prostate cancer patients and the controll population in the genes mentioned above, or has any allelic type influence on the therapy (radical prostatectomy, surgical or chemical castration, monoantiandrogen therapy, estramustin-acetate, etc.) or on the survival.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A prosztatarák (PCA) a fejlett országokban a férfiak második leggyakoribb daganatos haláloka. Az ösztrogén, a D vitamin receptor (VDR) és a calcium sensing receptor részben a kalcium szintre gyakorolt hatásukon keresztül befolyással bírnak a prosztata növekedésére és daganatos elfajulására. Célunk az ösztrogén (PvuII, XbaI), a D vitamin (BsmI) és a calcium sensing receptor (A986S) gének polimorfizmusának valamint a szérum kalcium szintnek a prosztata daganat kialakulására kifejtett hatásának vizsgálata volt. Felmérésünkbe 204 prosztata daganatos beteget és 102 korban illesztett kontroll egyént vontunk be. A genotípusok meghatározása után azok szérum kalcium szinttel való kapcsolatát vizsgáltuk. Mind az ösztrogén receptor alfa (ER-α) XbaI mind a VDR BsmI polimorfizmusa szignifikánsan összefüggött a prosztata daganat jelenlétével. Korban illesztett logisztikus regresszió során a magasabb korrigált szérum kalcium szint és a VDR Bb/bb genotípus egmástól függetlenül csökkentették a prosztata daganat rizikóját. Az ER-α XbaI and VDR BsmI genotípusok szignifikánsan gyakrabban fordultak elő a prosztata daganatos betecsoportban. A VDR BsmI genotípus a szérum kalcium szintre gyakorolt hatásán kívül is szignifikánsan összefüggést mutatott a prosztata daganattal, amely a VDR daganat kialakulásában betöltött közvetlen szerepére utal.
Results in English
Prostate cancer (PCA) is the second leading cause of cancer death among men in developed countries. Estrogen-, vitamin D receptor (VDR), and the calcium-sensing receptor partly through their effects on calcium levels are implicated in the proliferation and carcinogenesis in the prostate gland. Our aim was to evaluate the role of estrogen (PvuII, XbaI), vitamin D (BsmI) and calcium sensing receptor (A986S) gene polymorphisms and serum calcium levels in the pathogenesis of prostate cancer. Hospital-based case-control study was performed, 204 patients with prostate cancer and 102 age-matched healthy controls were recruited in our study. After genotyping their relationship with serum calcium was investigated. Both the estrogen-alpha (ER-α) XbaI and the VDR BsmI polymorphisms significantly increased the risk of PCA. An age adjusted logistic regression showed that higher corrected serum calcium increased, and the VDR Bb/bb genotype independently decreased the risk of PCA. ER-α XbaI and VDR BsmI genetic polymorphisms had a significant association with the risk of PCA. VDR BsmI genotypes correlated with PCA independently of their effect on serum calcium suggesting a direct influence of VDR on the development of this malignancy.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63100
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szendrői Attila, Speer Gábor, Tabák Ádám, Kósa P. János, Horváth Henrik, Romics Imre, Lakatos Péter: A D vitamin, ösztrogén és calcium sensing receptor genotípusainak valamint a szérum kalciumnak a prosztatarák kialakulásában betöltött szerepe, Uroonkológia, 2009
Back »