The significance of blue stain fungi in the Hungarian coniferous forest  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
63123
Type K
Principal investigator Lakatos, Ferenc
Title in Hungarian Kékülést okozó gombák jelentősége hazai fenyvesekben
Title in English The significance of blue stain fungi in the Hungarian coniferous forest
Keywords in Hungarian társult gombák, Ceratocystis spp., szúbogarak, Scolytidae
Keywords in English blue stain fungi, Ceratocystis spp., bark beetles, Scolytidae
Discipline
Forestry (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute of Forest and Natural Resource Management (University of Sopron)
Participants Szabó, Ilona
Starting date 2006-03-01
Closing date 2009-02-28
Funding (in million HUF) 8.400
FTE (full time equivalent) 0.43
state closed project
Summary in Hungarian
Jelenleg nem rendelkezünk megfelelő ismeretekkel a hazai fenyvesekben megjelenő, kéregben költő (phloeofág) rovarok (elsősorban szúbogarak, de esetenként ormányosok, díszbogarak és cincérek is) által hordozott, az elpusztult, vagy kitermelt faanyagon kékülést okozó gombákról. Ezen gombafajok ismerete fontos, hiszen segítségükkel a rovarok sokkal hatékonyabban győzhetik le a gazdanövény ellenálló-képességét és biztosíthatják utódnemzedékük kifejlődését.
A megpályázott kutatás célja, hogy különböző terepi (fogófás mintagyűjtés) és laboratóriumi (fajmeghatározás, törzstenyészet létrehozása) eszközökkel meghatározzuk szúbogarak – kékülést okozó gombák – gazdanövény hármas kapcsolaton belül a gombák jelentőségét, valamint a három elem egymásra hatását. Munkánk során az egyes gombafajok beazonosítására modern, molekuláris genetikai módszereken alapuló elemzések végrehajtását is tervezzük.
Célkitűzésünk úttörő jellegű, hazai viszonyok között teljesen feltáratlan terület, amely a téma komplex vizsgálatával nemzetközileg is jelentős eredményeket hozhat.
Summary
At the moment there is a lack of information on the blue stain fungi species carried by different phloeophagous insect species (e.g. bark beetles, weevils, jewel beetles and long horned beetles) living on dead or dying coniferous trees in the Hungarian forests. It is necessary to gain more adequate knowledge on these organisms, which help the insect species to beat the resistance of the host tree.
Main objective of the proposed research activity is to determine the significance of blue stain fungi in the beetles – fungi – host tree associations using different field- (trap trees) and labor experiments (species determination, establishment of stock culture). We are also planning to use modern, molecular genetic methods to identify the different fungal species.
This kind of research work is totally new for Hungary, which may allow us to acquire new, remarkable results, which can be presented also at the international level.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az elvégzett vizsgálataink során a három hazai fő fenyő fafajon a következő kékülést okozó gombákat mutattuk ki: Lucfenyőn: Ceratocystis polonica, Ophiostoma ainoae, Ophiostoma bicolor, Ophiostoma piceae, Grosmannia piceaperda, Grosmannia penicillata, Graphium fimbriisporum. Az Ophiostoma piceae nevű fajt leszámítva a többi gombafaj magyarországi előfordulásáról nem volt a szakirodalomban említés. Erdeifenyőn: Ceratocystis polonica, Ceratocystis coerulescens, Ophiostoma brunneo-ciliatum, Ophiostoma canum, Ophiostoma minus, Ophiostoma picea, Ophiostoma piliferum, Graphium pseudormiticum. Az Ophiostoma piceae fajt leszámítva a többi kékülést okozó gomba magyarországi előfordulásáról nem volt a szakirodalomban fellelhető adat. Feketefenyő esetében megkezdett vizsgálatok még jelenleg is folynak, de a minták döntő többségében csak a Sphaeropsis sapinea jelenlétét tudtuk kimutatni.
Results in English
The following blue stain fungi have been identified during our investigation on the three main Hungarian coniferous tree species: Norway spruce (Picea abies): Ceratocystis polonica, Ophiostoma ainoae, Ophiostoma bicolor, Ophiostoma piceae, Grosmannia piceaperda, Grosmannia penicillata, Graphium fimbriisporum. All of these species – except of Ophiostoma piceae – are new reports for Hungary. Scotch pine (Pinus silvestris): Ceratocystis polonica, Ceratocystis coerulescens, Ophiostoma brunneo-ciliatum, Ophiostoma canum, Ophiostoma minus, Ophiostoma picea, Ophiostoma piliferum, Graphium pseudormiticum. All of hese species – except of Ophiostoma piceae – are new reports for Hungary. Black pine (Pinus nigra): The investigations are still running, however we were able to isolate only Sphaeropsis sapinea from the selected samples.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63123
Decision
Yes

 

List of publications

 
LAKATOS FERENC, ORBÁN JÓZSEF, KIRISITS, THOMAS és SZABÓ ILONA: BETŰZŐSZÚVAL TÁRSULT KÉKÜLÉST OKOZÓ GOMBÁK LUCFENYŐBEN, HORVÁTH JÓZSEF, HALTRICH ATTILA és MOLNÁR JÁNOS (eds.): 52. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK 2006: 48, 2006
LAKATOS FERENC, ORBÁN JÓZSEF, KIRISITS, THOMAS és SZABÓ ILONA: Ophiostomatid fungi associated with the spruce bark beetle Ips typographus in Hungary., XV. Congress of European Mycologists, St. Petersburg, Russia, 16-21 Sept. 2007. Abstracts: 83-84 p., 2007
LAKATOS FERENC, SZABÓ ILONA és KIRISITS, THOMAS: First isolation and detection of ophiostomatid (blue stain) fungi on coniferous trees in Hungary, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 55(2): 247-248, 2008
LAKATOS FERENC, SZABÓ ILONA és KIRISITS, THOMAS: Ophiostomatid fungi associated with bark beeltes on Picea abies and Pinus sylvestris in Hungary, IUFRO Recent Advances in Forest Entomology, Pretoria, South Africa, 1-6 July 2008. Abstracts: 11. p., 2008
LAKATOS FERENC, KAJIMURA HISASHI: Occurence of the introduced Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) in Hungary – a genetic evidence (Coleoptera, Scolytidae), Folia Entomologica Hungarica (Rovartani közlemények) 68: 97-104, 2007

 

Events of the project

 
2021-09-28 09:45:14
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet (Soproni Egyetem), Új kutatóhely: Erdő-és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézet (Soproni Egyetem).
Back »