Ludas - Varjú-dűlő és Sajópetri - Homoki-Szőlőskertek késővaskori temetőinek régészeti feldolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63128
típus NK
Vezető kutató Szabó Miklós
magyar cím Ludas - Varjú-dűlő és Sajópetri - Homoki-Szőlőskertek késővaskori temetőinek régészeti feldolgozása
Angol cím Archaeological processing of the Late Iron Age cemeteries of Ludas- Varjú-dűlő and Sajópetri - Homoki-Szőlőskertek
magyar kulcsszavak kelták, Északkelet-Magyarország, temetőfeldolgozás, magyar-francia együttműködés
angol kulcsszavak archaeological processing, celts, cemeteries, North-Eastern Hungary, French-Hungarian cooperation
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészettudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Czajlik Zoltán
Guillaumet Jean Paul
Patrice Meniel Dominique Marcel
Szabó Dániel
Tankó Károly
Timár Lőrinc
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 31.302
FTE (kutatóév egyenérték) 7.12
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás fő célja, a már feltárt ludasi és a 2005-ben teljes feltárásra kerülő sajópetri temetők teljes régészeti feldolgozása. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy a már rendelkezésre álló szórványos és részadatok mellett, a korábbinál sokkal részletesebb és összefüggőbb képet kapunk Északkelet-Magyarország Kr.e. III. századi történetéről.
A tervezett program eredetiségét az adja, hogy a francia-magyar ásatási együttműködés történetében első ízben adódik alkalom a nyugat- és közép-európai temetőelemzési módszerek együttes alkalmazására. A sajópetri település és a temető leletei kivételes lehetőséget nyújtanak a La Tène-kultúrájú kelták és a bennszülött szkíták együttélésének rekonstruálásához.

A hagyományos régészeti módszerek mellett a modern kutatás elvárásainak megfelelően nagy hangsúlyt kapnak az interdiszciplinális és természettudományos vizsgálatok. Egy, a bronztárgyakra kidolgozott anyagvizsgálati módszer segítségével, La Tène-kori fémműves műhelyek azonosítását kutatjuk. Új lehetőséget jelent a hazai kutatásban, hogy a ludasi temető sírjaiból vett talajmintákból származó növényi maradványok alapján a kelták által termesztett növényeket, az általuk fogyasztott ételeket azonosítani lehet. A sírok mellékletei közé került állati maradványok archeozoológiai értékelése új adatokkal gazdagítja a La Tène korban tenyésztett illetve vadászott állatokra, valamint a húsfogyasztásra vonatkozó ismereteket. A sírokba mellékletként került kőeszközök geológiai vizsgálata alapján azonosítható a nyersanyag eredete és ezáltal kereskedelmi kapcsolatrendszerek is rekonstruálhatók. Először nyílik lehetőség hazánkban a hamvasztásos sírokból származó antropológiai maradványok teljes körű embertani elemzésére.
angol összefoglaló
The principal aim of this research is the full archaeological processing of the excavated cemetery of Ludas and the full excavation of the cemetery of Sajópetri in 2005. This is very important, because we have only fragmentary and scattered information about the history of Northeastern Hungary in the 3rd. century BC.
We have the chance to compare the results obtained by different analytical methods used in these cemeteries. It is the first time in the history of the Hungarian-French collaboration, when Western and Central-European methods of cemetery analysis could be used simultaneously.
As a consequence, the finds from these cemeteries allow us to develop a primary chronology to understand the beginning of the role of Celtic civilization in North-East Hungary. The Sajópetri settlement and cemetery has an exeptional key role in the reconstruction of how the Celts of the La Tène culture and the local Scythian population lived together.
We place an appropriate emphasis on the analyses of complex data obtained from interdisciplinary and natural scientific tests. Using a material test method developed for bronze artifacts we try to identify metal-workshops of the La Tène Age. The archaezoological analysis of the animal remains from the graves could result in new information concerning the animals bred, hunted and the types of meat eaten in the La Tène Age. The geological analysis of the stone artifacts found in the graves could help us to identify the source of the materials and to reconstruct trade routes as well. The use of the anthropological method developed by the French scientists makes it possible to make a full-scale analysis of human remains found in the cremation graves, which was never done before in Hungary.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Programunk a magyar-francia régészeti együttműködés keretein belül Ludas – Varjú-dűlő és Sajópetri – Homoki Szőlőskertek temetőire támaszkodva az Észak-Alföld Kr. e. III. századi vaskori népességét vizsgálta. A ludasi késővaskori temető teljes tudományos feldolgozása során a mikroregionális bejárás összegzése, a leletanyag szakszerű leírása, dokumentálása és a régészeti értékelés mellett az antropológiai, archeozoológiai, archeobotanikai és archeometallurgiai fejezetek is elkészültek. A mind történeti, mind módszertani szempontból fontos új eredményekkel (a temető térbeli rendje, a halotti rítus, a táplálkozási szokások, az ékszerek készítése) szolgáló kötet részben már franciára fordított kézirata magyar nyelven publikálásra kész. Ugyancsak elkészült a sajópetri temető katalógusa és rajzos táblái, valamint a kapcsolódó archeometriai (kerámia- kő- és salakanyag) feldolgozások. A ludasi és sajópetri közösség települési struktúrában (kisebb telepek, illetve Sajópetri kiemelkedő méretű települése), leletanyagban (a fémanyag azonos, a kerámia-készletek különböznek), temetkezési rítusban (jóval kevesebb csontvázas temetkezés Ludason) megfigyelhető eltérései alapján – a közel 80 km-es távolságot is figyelembe véve – talán nem indokolatlan azt feltételezni, hogy a magyarázat a törzsi hovatartozás különbözőségében keresendő. Ennek meghatározása (cotinus, illetve anartius?), illetve a szállásterületek lokalizálása természetesen még további kutatásokat igényel.
kutatási eredmények (angolul)
In the cadre of the Hungarian-French cooperation we carried out an insvestigation concerning the population of the northern part of the Great Hungarian Plain in the 3rd century BC. Our research based on the cemeteries of Ludas – Varjú-dűlő and Sajópetri – Homoki Szőlőskertek. The publication of Ludas site has reached a final stage: the microregional analysis, the catalogue and the archaeological evaluation are ready and the chapters dealing with anthropology, archaeozoology, archaeobotanics and archaeometallurgy are also present. There are important new results from both historical and methodological aspects (eg. the spatial order of the cemetery, the funeral rite, nutritional habits, jewelry making) and the Hungarian manuscript – partially translated to French - is ready for publishing. The catalogue part and the graphic documentation of the publication of the cemetery at Sajópetri is already done as well as the related archaeometrical studies (concerning the ceramics, stones and slag finds). The different settlement structure, the finds (the ceramic series are different) and the funeral rites (there is a lesser number of inhumations at Ludas) show the variances between Sajópetri and Ludas. It doesn’t seem to be a vague hypothesis that these differences of the sites situated 80 km apart from each other are induced by the different tribal traditions. However, the precise definition of the tribes (cotinus or anartius ?) and their territory requires further research.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63128
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó M;: Les Celtes de l'Est, Szabó M : Les Civilisés et les Barbares: du Ve au IIe siècle avant J.-C. Collection Bibracte - 12/3, Centre archéologique européen. Glux-en-Glenne 2006, 97-117., 2006
Szabó M; Czajlik Z: La sidérurgie dans le nord-est de la Hongrie au IIIe s.avant J.-C.: Sajópetri-Hosszú-dűlő, Artisanats, Societes et civilisations (Hommage à Jean-Paul Thevenot). Dijon, 2006. 513-521., 2006
Méniel P: Les offrandes animales de la nécropole celtique de Ludas - Varjú-dűlő (Hongrie), ActaArchHung 57 (2006) 345-366., 2006
Szabó M; Tankó K: Nécropole laténienne à Ludas-Varjú-Dűlő., ActaArchHung 57: 325-343, 2006
Szabó M (dir.): L’habitat de l’époque de La Tène à Sajópetri – Hosszú-dűlő, L'Harmattan, Budapest,, 2007
Szabó D. - Tankó K.: Présentation du système de gestion de céramique de Sajópetri (Hongrie) / A Sajópetriben feltárt La Tène-kori kerámialeletek feldolgozási rendszere, Ősrégészeti levelek, 8-9: 167-176., 2007
Szabó M:: L’art du pseudo-filigrane. Une technique des peuples celtiques d’Europe centrale, Dossiers d’Archéologie 335: 68-73., 2009
Szabó M: Les Celtes de l’Est., Les Civilisés et les Barbares du Ve au IIe siècles avant J.-C. Actes de la table ronde de Budapest 17-18 juin 2005. Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 2006
Guichard V; Szabó M; Vitali D: Trésors de femmes. Enquête archéologique sur les femmes celtes du VIe avant au Ier siècle après J.-C. Musée de Bibracte, 20 mai-12 novembre 2006, Saint-Léger-sous-Beuvray, 2006
Szabó M: La Tène-kori temető Sajópetri határában. La Tène period cemetery at Sajópetri., Régészeti Kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary 2005, 2006
Guillaumet J-P; Szabó M; Vitali, D: Recherches archéologiques franco-italo-hongroises en Hongrie., Rapport annuel d’activité scientifique 2006 de Bibracte. Centre archéologique européen du Mont Beuvray. 221-225., 2006
Szabó M: Latènezeit. (In: Ungarn.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin-New York 2006., 2006
Szabó M: I Celtosciti. Ori dei cavalieri delle steppe. (Collezioni dai Musei dell’Ucraina.) Trento, Castello del Buronconsiglio, monumenti e collezioni provinciali., Trento, Castello del Buronconsiglio, monumenti e collezioni provinciali. Milano, 132-135., 2007
Szabó M: Sajópetri, Homoki-Szőlőskertek (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Régészeti kutatások Magyarországon 2006, 268-271, 2007
Miklós Szabó: Celticité danubienne, Mélanges de l’Ecole française de Rome, 119-1, 5-15., 2007
Miklós Szabó: Styles celtiques à Monte Bibele: les fourreaux décorés, Tra mondo celtico e mondo italico. La necropoli di Monte Bibele. Bologna, 223-236., 2008
Szabó Miklós: A vaskori kelta civilizáció, Rubicon 2008/1. különszám.70-75., 2008
Miklós Szabó - Zoltán Czajlik - Károly Tankó - Lőrinc Timár: Polgár 1: L’habitat du second age du Fer (IIIe siècle av. J.-Chr.), Acta Archaeologica 59, 183-223., 2008
Tankó, K.: Celtic glass bracelets in East-Hungary, Sirbu, V. – Vaida, D. L. (ed) Thrakians nad Celts. Proceedings of the international Colloquium from Bistrita 18-20 May 2006. Cluj-Napoca 2006. 253-264, 2006
Szabó M: La Macédoine hellénistique et le monde celtique, In: D. Vitali (szerk.): I Celti e il mondo greco. Bologna: 79-87., 2008
Szabó M ; Szabó D.: Kelta arisztokrata sírok Poveglianóban (Verona), Ókor VII. 3. szám: 93-97., 2008
Szabó M: La basilique de Bibracte, Académie des Inscriptions & Belles-Lettres – comptes rendus: 853-875., 2007
Szabó M;: Réflexions sur les styles des épées., M. Honegger et alii (éd.): Le site de La Tène: bilan des connaissances – état de la question. (Actes de la Table ronde internationale de Neuchatel): 235-249., 2009
Szabó M. - Szabó D. - Timár L.: La basilique de Bibracte – un témoignage précoce de l’architecture romaine en Gaule, Archäologisches Korrespondenzblatt, 37, 389-408., 2007
Czajlik Z.: Eisenzeit (in Ungarn), In: M. Buchwaldek – A. Lippert - L. Kosnar: Atlas zur Prähistorischen Archäologie Europas, Prag – Wien: 255-259., 2007
Czajlik Z.: Légi régészet Magyarországon, In: Anders A. - Szabó M. - Raczky P.: Régészeti dimenziók: 23-36., 2009
Timár L.: A negatív struktúráktól a rekonstrukcióig, In: Anders A. - Szabó M. - Raczky P.: Régészeti dimenziók: 93-104., 2009
Szabó M: A vaskori kelta civilizáció, Rubicon különszám: 70-75., 2008
Szabó M et al:: L’oppidum de Bibracte (Mont Beuvray, France). Bilan de 10 années de recherches (1996-2005)., Acta Archaeologica LIX/fasciculus 1: 1-152., 2008
vissza »