A műszaki-fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonysága mérési módszereinek fejlesztése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63231
típus K
Vezető kutató Takács István
magyar cím A műszaki-fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonysága mérési módszereinek fejlesztése
Angol cím Development of methodology of measurement of the efficiency of subsidies for technical and technological development
magyar kulcsszavak mezőgazdaság, Agenda, Európai Unió, megtérülés, többkritériumos döntés
angol kulcsszavak Agriculture, Agenda, European Union, return on benefits, multi attribute decision
megadott besorolás
Agrárökonómiai tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Király Zsolt
Nagy István
Pintérné Csitári Melinda
Takácsné György Katalin
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 3.800
FTE (kutatóév egyenérték) 1.19
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatási téma keretében, a hatékonyságmérés hagyományos eszközei mellett, korszerű ökonometriai módszerek, illetve a multikritériumú döntési modellek felhasználásával kívánunk olyan hatékonyságmérési módszereket kidolgozni, amelyek alkalmasak az agráriumban, annak műszaki fejlesztésében felhasznált, különböző részcélok teljesítésére szolgáló, gyakran egymással nem szinkronizált, szabályozottan illetve sztochasztikusan (véletlenszerűen) jelentkező műszaki-fejlesztési támogatások felhasználása közgazdasági eredményességének kimutatására.
A kidolgozott módszertan pedig segítséget nyújthat az állami intézmények számára a közpénzfelhasználás tudományosan megalapozott mérésére, ellenőrzésére, a jövőbeni támogatási célok kiválasztásának megalapozottá tételére.
A módszertani fejlesztése szintjei:
- A műszaki fejlesztés mikro (üzemi) szintű közgazdasági hatékonyság: az üzemi (termelő, beruházási) műszaki-fejlesztési támogatás felhasználás közgazdasági hatékonyságvizsgálati módszereinek kidolgozása a többtényezős döntési modell (multi attitude decision model) alkalmazásával;
- A műszaki fejlesztés makro (regionális, országos-) szintű közgazdasági hatékonyság: a termelőknek juttatott és régiók fejlesztésére fordított műszaki fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonyságvizsgálati módszereinek kidolgozása ökonometriai, valamint tényezők hatásának számszerűsítésére alkalmas módszerek felhasználásával;
- a módszertani fejlesztések valós gazdasági szereplőkön, régiókon való tesztelése.
angol összefoglaló
This research topic concentrates on working out new methods for measuring efficiency by using modern econometric methods and multi attitude decision models in addition to applying traditional efficiency measurement methods. The new methods will be made suitable for determining the economic effectivity of subsidies aiming at the agricultural sector and its technical development. The reason for that is the fact that subsidies for technical development are often not synchronized, only focus on the implementation of partial development aims and the launch of the subsidy programmes are often not coordinated in time.
The new methodology may help state institutions to scientifically measure and control the use of public sources and to provide a basis for choosing the subsidy aims in the future.
The steps of the development of the method:
- The economic efficiency of technical development on micro- (farm) level: working out methods for the economic investigation of efficiency of the use of subsidies provided for farms for technical development (production, investment) by applying a multi attitude decision model;
- The economic efficiency of technical development on macro- (regional, country) level: working out methods for the economic investigation of efficiency of the use of technical development subsidies provided for farmers for regional development by applying econometric methods and other methods suitable for the analysis of the effect of factors;
- Testing the developed methods involving real participants in the economy and regions.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási a magyar és az EU mezőgazdaság technikai hatékonysági és hatékonyságmérési kérdéseit vizsgálta, arra keresve a választ, hogy a műszaki fejlesztés, az azokhoz kapcsolódó támogatások milyen hatékonysággal hasznosultak, és a magyar mezőgazdaság versenyképességét ezek hogyan befolyásolták. A kutatás szekunder (FADN adatbázis, az Eurostat, KSH adatok) alapján vizsgálta az Európai Unió tagországaiban 1989-2005 időszakában lezajlott tőkehatékonysági változásokat a parciális hatékonyági modell felhasználásával (az élőmunka termelékenység változását a tőke termelékenység és a technikai ellátottság összefüggésében), benne értékelve a mezőgazdaság műszaki fejlesztésének, és az azt ösztönző fejlesztési támogatásoknak a hatásait. A vizsgálat megerősítette, hogy a kelet-európai térség országai – köztük Magyarország – jelentősen elmaradnak a technikai ellátottságban az Unió korábban csatlakozott tagjaitól, és ráadásul alacsonyabb hatékonysággal használják azt az eszközállományt, ami egyrészt versenyképességi hátrány számukra, másrészt az eszközállomány létrehozására fordított fejlesztési támogatások alacsony hatékonyságát is eredményezik. Primer kutatásokkal – kérdőív es felmérésre és gazdálkodókkal folytatott mélyinterjúkra alapozva – vizsgálta többek között a gazdálkodók együttműködési hajlandóságát. A tapasztalatok alapján – adaptálva géphasználati együttműködési modelleket – javaslatot tett a virtuális (nagy)üzem koncepcióra, értékelve annak versenyképességi jellemzőit.
kutatási eredmények (angolul)
The research analyzed the issues of effectiveness and measurement of effectiveness of Hungarian and EU agriculture, trying to find out how efficient were the technical development and the related subsidies and how they influenced the competitiveness of Hungarian agriculture. Based on secondary data (FADN, Eurostat, HSO) the research examined the change of asset productivity in EU member countries during the period from 1989 to 2005, using partial efficiency model (labor productivity in relation to asset productivity and technical supply), within evaluated effects of the technical development of agriculture and the subsidies supporting it. The research confirmed that countries of Central and Eastern Europe, including Hungary, were significantly left behind the former countries of the European Union in technical supply, furthermore they used the assets with lower productivity, which, on the one hand, was disadvantageous in competitiveness, and on the other hand the effectiveness of the development subsidies was low, due to the above mentioned. The willingness of the cooperation among farmers was analyzed with a survey by questionnaires and interviews (primary research) with farmers. Adapting the experiences of the models for common machine use, proposals were made on virtual large-scale farm model, by evaluating its characteristics of competitiveness.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63231
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Takács, I. – Felkai B. O.: Simulation model measuring risk changes and its economic aspects as a consequence of flood control investments., Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Vol VIII. Warszawa-Poznan. 2006. No. 6. 137-141. pp. ISSN 1508-3535, 2006
Baranyai Zs. - Takács I.: A technikai és az ökonómiai hatékonyság dilemmái a magyar mezőgazdaságban., V. ATTN. Mezőtúr. Full paper: CD:\ \szovegek\Okonomia\Eloadas_Okonomia\Baranyai Zsolt_Takacs Istvan_A technikai es az. doc. 5 p. ISBN 963 06 0817 0, 2006
Takács I. – Baranyai Zs.: A beruházási támogatások, az eszköztőke lekötés és a termelési érték összefüggésének vizsgálata az EU-15 országok régióiban (1989-2003)., XLVIII. Georgikon Napok. Keszthely. CD: \GN2006\Teljes anyagok FORMÁZOTT\Takacs-Baranyai.doc. 7 p. ISBN 963 9639 03 6, 2006
Takács I.: A mezőgazdasági eszközök optimális gazdasági hatékonyságának néhány elméleti kérdése., X. NATN. Gyöngyös. CD: \natn2006\Mezőgazdasági üzemtan\krf179.doc. 8 p. ISBN 963 229 6203 0, 2006
Takács I. – Baranyai Zs. – Nagy I.: A gépköri mozgalom helyzete, fejlődésének jellemzői Magyarországon 2005-ben., MTA-AMB Kutatási és fejlesztési tanácskozás Nr. 30. Gödöllő. Konferencia kiadv. 1.kötet. 120-125. pp. ISBN 963 611 438 2 ISBN 963 611 439 0, 2006
Baranyai Zs. - Takács I.: Családi gazdaságok versenyképessége Békésben, Gazdálkodás 2007. LI. 20. számú különkiadása. 139-145. p. ISSN 0046-5518, 2007
Takács I.: Factors of increasing of organic farming according to demand and supply, Cereal Research Communications. Volume 35, Number 2/June 2007. pp. 1173-1176. ISSN 0133-3720, 2007
Baranyai Zs. – Takács I.: Factors of cooperaion in technical development of farms in Hungary, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Tom IX. Warszawa-Poznan-Kraków. 2007. Zeszyt 1. 18-22. pp. ISSN 1508-3535, 2007
Baranyai Zs. – Takács I.: A tőke- és eszközhatékonyság változása a magyar mezőgazdaságban (1972-2005), MTA-AMB Kutatási és fejlesztési tanácskozás Nr. 31. Konferencia kiadvány. (Angol nyelvű összefoglalóval) II1.kötet. 28-32. pp. ISBN 978 963 611 4435 ö, ISBN 978 963 611 4, 2007
Baranyai Zs. – Takács I.: A rendszerváltás hatása a mezőgazdasági termelés hatékonyságára Magyarországon., AVA 3. Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika Nemzetközi Konferencia. Debrecen 2007. március 20-21. I. Full paper: CD:\ \presentations\aks1\8.pdf. 15 p., 2007
Baranyai Zs. – Takács I.: Competitiveness of Private Farms in Hungarian Agriculture According to Experiences of Survey, 3rd International Conf. on Business, Management and Economics. Session Agro Business. Cesme. June 13-17, 2007. E-conference proceedings: CD:\pdf\Zsolt Baranyai. 14 p, 2007
Takács I. – Felkai B. O. – Takács-György K.: Simulation Model for Estimating Risk of Uncertainty on Return of Investments at Public Investments, 3rd International Conf. on Business, Management and Economics. Session Agro Business. Cesme. June 13-17, 2007. E-conference proceedings: CD:\pdf\Takács 19 p., 2007
Takács I. – Baranyai Zs. – Takács E.: Factors of Efficiency Change of Assets on the EU-15 and Hungarian Farms from 1990s, Joint IAAE - EAAE Seminar 2007. September 5-8, 2007. CUB. Budapest. Section Impact of EU Enlargement (3). CD:\ Pages\Contributed\TAKACS-BARANYAI-TAKACS. 12 p., 2007
Baranyai Zs. – Kodenko J. – Takács I.: A gépkörök szerepe a német mezőgazdaság eszköz- és tőkehatékonyságában, XLIX. Georgikon Napok. Keszthely. Tudományos konferencia kiadványa. Proceeding: CD: \GN2007\Teljes anyagok\Baranyai_etal.pdf. 10 p. ISBN 963 9639 22 5, 2007
Baranyai Zs. - Takács I: A gazdálkodók együttműködési hajlandóságát befolyásoló tényezők vizsgálata a technikai erőforrások felhasználásában, VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr. CD:\\szovegek\baranyai-takacs\ ATTN_2008_Baranyai_Takács. doc. 5 p. ISBN 978-963-87874-2-2, 2008
Baranyai Zs. - Takács I: A hatékonyság és versenyképesség főbb kérdései a dél-alföldi térség gazdaságaiban, Tradíció és Innováció. Nemz. tud. konf. Gödöllő. CD:\~\~\Sustainability and competitiveness\Baranyai Zsolt – Takács István. 12 p. ISBN 978-963-9483-85-9, 2007
Baranyai Zs. - Takács I: A hatékonyság és versenyképesség főbb kérdései a dél-alföldi térség gazdaságaiban, Bulletin of the Szent István University. Gödöllő 2008. Special Issue. Part I. 255-236. pp. ISSN 1586-4502, 2008
Baranyai Zs. - Takács I.: A hatékonyság főbb kérdései az európai mezőgazdaságban, Erdei Ferenc IV. tudományos konferencia. Kecskemét. I. kötet. 61-64. pp. ISBN 978-963-7294-64-8, 2007
Baranyai Zs. - Takács I.: Competitiveness of private farms in Békés county, Conference volume. Competitiveness and European Integration. Babes-Bolyai University. Cluj-Napoca. 33-34. pp. Ed. Kerekes K. 2007. pp. 205-212. ISBN-9978-606-504-011-3, 2007
Baranyai Zs.: A technikai ellátottság és jövedelmezőség összefüggései a magyar mezőgazdaságban, 50. Jubileumi Georgikon Napok. CD:\50 GeorgikonNapok\gn2008\GN2008\Teljes anyagok 2008\BaranyaiZs.pdf. 8 p. ISBN 978-963-9639-32-4, 2008
Baranyai Zs.: A technikai ellátottság és jövedelmezőség összefüggései a magyar mezőgazdaságban, 50. Jubileumi Georgikon Napok. CD:\50 GeorgikonNapok\gn2008\GN2008\Teljes anyagok 2008\BaranyaiZs.pdf. 8 p. ISBN 978-963-9639-32-4, 2008
Baranyai Zs. – Takács I.: Közepes méretű növénytermelő gazdaságok géphasználati jellemzői és a termelési érték összefüggéseinek vizsgálata, MTA-AMB. Kut. és Fejl. Tan. Nr. 32. 1. kötet. (Szerk.: Tóth L., Magó L.) Gödöllő. pp. 171-176. ISBN 978 963 611 454 1, 2008
Baranyai Zs.: False answers in Hungarian agriculture after accession to European Union, XIIth Congress of the EAAE. Ghent. Belgium. Proceedings. CD:\Papers\617.pdf. 5 p., 2008
Baranyai Zs.: Műszaki fejlesztési támogatások létjogosultsága a mezőgazdaságban – Érvek és ellenérvek, XIII. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. CD:\6_Vallalati_gazdasagtan\06-Baranyai_Zsolt.pdf. 7 p., 2007
Baranyai Zs.: Productivity and profitability in European agriculture especially in Hungary, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Vol. X. Lublin. 2008. No. 5. pp. 8-12. ISSN 1508 3535, 2008
Baranyai Zs.: Productivity and profitability of agriculture in Hungarian regions, 5th International Conference for Young Researchers. Gödöllő. . Proceedings. 20-28 pp. ISBN 978-963-269-071-1, 2008
Felkai B. O. - Takács I.: Árvízi kockázat meghatározása, szimulációs modell alkalmazása az árvízvédelemben, V. ATTN. Mezőtúr. CD:\ \szovegek\Okonomia\Eloadas_Okonomia\Felkai Beata Olga_Takacs Istvan_Arvizi kockazat. doc. 5 p. ISBN 963 06 0817 0, 2006
Járási É. Zs. – Takács I.: The future prospects of organic farming in Europe, X. NATN. Gyöngyös. : CD: \natn2006\ Természeti erőforrások és környezetgazdálkodás\krf11.doc. 3 p. ISBN 963 229 6203 0, 2006
Kodenko J. – Baranyai Zs. – Takács I.: Magyarország és Oroszország agrárstruktúrájának változása az 1990-es évektől napjainkig, Tradíció és Innováció. Nemz. tud. konf. Gödöllő. CD:\~\~\International trends\Kodenko Jekatyerina – Baranyai Zsolt – Takács István. 12 p. ISBN 978-963-9, 2007
Kodenko J. – Baranyai Zs. – Takács I.: Magyarország és Oroszország agrárstruktúrájának változása az 1990-es évektől napjainkig, Bulletin of the Szent István University. Gödöllő 2008. Special Issue. Part II. 421-432. pp. ISSN 1586-4502, 2008
Takács I. – Baranyai Zs. – Takács E. – Takácsné György K.: A versenyképes virtuális (nagy)üzem, Tradíció és Innováció. Nemz. tud. konf. Gödöllő. CD:\~\~\Economy of agricul~\Takács István – Baranyai Zsolt – Takácsné György Katalin. 12 p. ISBN 978-963-9483-85-9, 2007
Takács I.: Change of role of public sector in economy during the 1990s in Hungary, Optimum. Studia Ekonomiczne. Bialystok University Press. nr 3 (39)/2008. pp. 47-58. ISSN 1506-7637, 2008
Takács I.: Longitudinal analysis of changing partial efficiency of assets in the EU agriculture at the beginning of the new 21st century, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Vol. X. Lublin. 2008. No. 5. pp. 149-154. ISSN 1508 3535, 2008
Takács-György K. – Horváth Z. – Takács I.: Role of Quality Management in Strategic Planning of Hungarian Producers’ Organizations (POs), Acta Hort December 2008. 804: 651-657. ISSN 0567-7572. ISBN 978 90 6605 671 8, 2008
Takács-György K. – Kurunczi-Orosz I. – Takács I.: Some experiences of PPP project in Hungarian higher education, Optimum. Studia Ekonomiczne. Bialystok University Press. nr 3 (39)/2008. pp. 71-81. ISSN 1506-7637, 2008
Takács-György K. – Takács I.: Change of farm structure in the EU-15 and Hungary from 1990s, Zborník vedeckých príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie. CD. 6 p., 2006
Takács-György K.: Changes of Hungarian agriculture after EU accession, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Vol. X. Lublin. 2008. No. 5. pp. 155-160. ISSN 1508 3535, 2008
Takács-György K.: Some ideas of economic aspects of precision plant production (protection), XIIth Congress of the EAAE. Ghent. Belgium. CD:/papers/348.pdf. 5 p., 2008
Takácsné György K. – Takács E. – Takács I.: Az agrárgazdaság fenntarthatóságának mikro- és makrogazdasági dilemmái, Tradíció és Innováció. Nemz. tud. konf. CD:\~\~\Sustainability ~\ Takácsné György Katalin – Takács Emese – Takács István. 12 p. ISBN 978-963-9483-85-9, 2007
Takácsné György K.: A növényvédelem új koncepciója: a precíziós növényvédelem hatékony környezetkímélő válasz, In Takács I. (szerk.): Műszaki fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonyságának mérése. Szent István Egyetemi K. Gödöllő. pp. 173-189. ISBN 978-963-269-075-9, 2008
Almássy V. – Baranyai Zs. – Sipos N. – Takács I.: Contention of Hungarian agriculture in Europe – especially in plant production, Cereal Res. Commun. 36, (Suppl.) 2008. pp. 719-722. ISSN 0133-3720, 2008
Járási É. Zs. – Takács I.: Factors affecting the size of organic farmlands and the market positions of cash crops in Hungary, Cereal Res. Commun. 36, (Suppl.) 2008. pp. 11-14. ISSN 0133-3720, 2008
Takács I. (szerk.): Műszaki fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonyságának mérése, Szent István Egyetemi K. 2008. Gödöllő. 253 p. ISBN 978-963-269-075-9, 2008
Takács I.: Szempontok a műszaki-fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonyságának méréséhez, In Takács I. (szerk.): Műszaki fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonyságának mérése. Szent István Egyetemi K. Gödöllő. pp. 9-48. ISBN 978-963-269-075-9, 2008
Baranyai Zs. - Takács I.: Position of mechanisation in Hungarian agriculture, Cereal Research Communications. Volume 35, Number 2/June 2007. pp. 209-212. ISSN 0133-3720, 2007
Baranyai Zs.: A technikai ellátottság színvonalának hatása a jövedelmezőségre az európai mezőgazdaságban – különös tekintettel Magyarországon, In Takács I. (szerk.): Műszaki fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonyságának mérése. Szent István Egyetemi K. 2008. Gödöllő. pp. 191-211. ISBN 978-963-269-075-9, 2008
Baranyai Zs. – Sipos N. – Takács I.: Examination of main factors of producers’ willingness to cooperate in Hungarian agriculture, Cereal Res. Commun. 36, (Suppl.) 2008. pp. 723-726. ISSN 0133-3720, 2008
Takács I.: A műszaki fejlesztési támogatások hatékonyságmérésének dilemmái, 50. Jubileumi Georgikon Napok. CD:\50 GeorgikonNapok\gn2008\GN2008\Teljes anyagok 2008\TakácsI.pdf. 8 p. ISBN 978-963-9639-32-4, 2008
Takács I.: Change of asset efficiency in EU agriculture: challenges for new members, XIIth Congress of the EAAE. Ghent. Belgium. CD:/papers/536.pdf. 5 p., 2008
Takács I. – Baranyai Zs. – Takács E.: Factors of Efficiency Change of Assets on the EU-15 and Hungarian Farms from 1990s, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe. Vol. 44. . Edited by Csáki Cs. – Forgács Cs. IAMO. 2008. Vol II. pp. 581-590. ISSN 1436-221X, 2008
Takács I. – Baranyai Zs. – Takács E. – Takács-György K.: Change of labour productivity on fieldcrop farms in the EU countries from 1989 to 2005, Cereal Res. Commun. 36, (Suppl.) 2008. pp. 51-54. ISSN 0133-3720, 2008
Takács I. – Baranyai Zs. – Takács E. – Takácsné György K.: A versenyképes virtuális (nagy)üzem, Bulletin of the Szent István University. Gödöllő 2008. Special Issue. Part I. 327-339. pp. ISSN 1586-4502, 2008
vissza »