A vallások és az egyházak szerepe az egyesült Európában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63283
típus NK
Vezető kutató Nagy Endre
magyar cím A vallások és az egyházak szerepe az egyesült Európában
Angol cím The Role of Religions and Churches in the European Union
magyar kulcsszavak egyházak, vallás, európai integráció
angol kulcsszavak churches, religion, European integration
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Társadalom
Kutatóhely Szociológiai Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Korpics Márta
Reinodli Frigyes
Wildmann János
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-03-31
aktuális összeg (MFt) 31.650
FTE (kutatóév egyenérték) 4.72
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A közép-kelet-európai országoknak az Európai Unióhoz való csatlakozása nemcsak kormányzati és társadalmi szinten jelentkezett feladatként és próbatételként, de a hagyományos nagyobb egyházaknak is kihívást jelentett. Az egyházak mint hagyomány-hordozó és kultúraközvetítő intézmények nagymértékben hozzájárulhatnak az Európai Unió keleti bővítésének sikeréhez, ugyanakkor gátolhatják is a sikeres integrációt, amennyiben híveik között viszonylag magas azok aránya, akik a csatlakozás veszteseinek érzik magukat, egyházukat vagy a vallásos értékeket.
A kutatás elsődleges célja annak feltárása, hogyan ítélik meg – mindenekelőtt a nagyobb – egyházak hívei az uniós csatlakozást és miben látják az egyesült Európában az egyházak szerepét. A kérdés megválaszolása egyrészt függ az egyes egyházak önmeghatározásától, másrészt a modern társadalomhoz – amely vallásszociológiai felmérések alapján Közép-Kelet-Európa országaiban eltérő mértékben szekularizáltnak tekinthető – való viszonyuktól. Ezért vizsgálja a kutatás az egyházak társadalmi megítélését, különös tekintettel társadalmi szerepükre, a társadalommal való kommunikáció formáira és tartalmaira. A másik oldal felől megközelítve azt kívánjuk feltérképezni, hogy az egyházak hogyan ítélik meg a társadalmat, hol, milyen területeken és milyen kérdésekben látják a társadalommal, illetve az állammal való kooperáció lehetőségét.
angol összefoglaló
Joining the European Union was a principal task and challenge not only on the governmental and societal level but also to the traditional churches. Churches as bearers of tradition and institutions of acculturation can contribute to the success of the eastern enlargement of the European Union to a great extent; but they might as well hinder successful integration. The number of believers who consider themselves or their church losers or the religious values at stake is relatively high.
The objective of the current research is to identify how the believers of major churches judge their becoming a member of the European Union and what role they attribute to churches in the united Europe. Answering these questions depend on the self-definition of the given churches and their relation to modern societies, which, according to surveys in the field of sociology of religion can be considered more or less secular in Central and Eastern Europe. This is why the current study examines social judgement of the churches with special regard to their social role, forms and content of their communication within society. As for the other perspective, our team plans to explore how churches think about contemporary society and what fields they identify as domains of possible co-operation with society and state.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2006: A szekundér források elemzése és a kiinduló tanulmányok elkészítése. 2007: Egy nemzetközi workshopon véglegesítettük a kérdőívet, és fölkészítettük a hallatókat a lekérdezésre. A tesztelés után húsz egyetemi hallgató részvételével nyarán megkezdtük az empirikus felmérést. 2008: Adatrögzítés, kódolás, az adatbázisok előkészítése és adatok kiértékelése. 2009: Az elemzéseket elkészítése (ld. Beszámoló) és a zárókonferencia lebonyolítása. A konferencián összesen 12 ország következő kutatói számoltak be kutatásukról: Botos Katalin (PPKE), D'Agostino Federico (Róma), Faltin Lucia (CJCR Cambridge), Foret François (Brüsszel), Galatik Michael (Bécs), George Wilkes (St. Edmund College, Cambridge), Hermann Judit (CJCR, Cambridge), Herrmann Peter (Cork/Írország és Kuopio/Finnország), Illyés Szabolcs (SZTE), Knoll Reinhold (Bécs), Korpics Márta (PTE), Kuburic Zorica (Újvidék), Máté-Tóth András (SZTE), Mortensen Viggo (Aarhus), Nagy Endre (SE), Jávor Benedek (PPKE), P. Szilczl Dóra (PPKE), Pickel Gert (Lipcse), Rasmusson Arne (Umea), Ricceri Marco (EURISPES, Róma), Torres Gutierrez Alejandro (Navarra), Weiss Johannes (Kassel), Wildmann János (PTE). Cambridge, Bécs és Umea egyetemi együttműködést ajánlott fel kutatócsoportunknak, illetve ezáltal a PTE BTK-nak, amely azonban belső problémák válasz nélkül hagyta az ajánlatot. Amennyiben később az OTKA ehhez támogatást nyújt, tervezzük a konferenciakötet kiadását és a nemzetközi együttműködés megerősítését.
kutatási eredmények (angolul)
2006: Pilot studies of national and international results of previous research on related themes. 2007: Construe the necessary questionnaires in continual co-operation with international partners in an international workshop. Preparing students for the task in a workshop. Starting to collect the empirical data. 2008: Examination of the sample using the questionnaire. Coding and transcribing results of the survey. Preparing data base transcribing the data collected in the questionnaires for statistical analysis (student employment). 2009. Processing the data, processing takes place by grouping the data according to certain variables included in the questionnaire. Final report, summary publications. Final Congress of international participants. The researchers of 12 countries reported on their researches on our international conference: Botos Katalin (PPKE), D'Agostino Federico (Italy); Faltin Lucia (CJCR Cambridge), Foret François (Bruxelles), Galatik Michael (Austria); George Wilkes (Cambridge); Hermann Judit (CJCR, Cambridge); Herrmann Peter (Irland); Illyés Szabolcs (SZTE); Knoll Reinhold (Austria); Korpics Márta (PTE); Kuburic Zorica (Serbia); Máté-Tóth András (SZTE); Mortensen Viggo ( Denmark); Nagy Endre (SE); Jávor Benedek (PPKE); P. Szilczl Dóra (PPKE); Pickel Gert (Germany); Rasmusson Arne (Sweden); Ricceri Marco (Italy); Torres Gutierrez Alejandro (Spain); Weiss Johannes (Germany); Wildmann János (PTE) Cambridge, Vienna and Umea offered university cooperation to our research team. The Faculty of Humanities of Univ of Pécs did not accept the offer referring to inner problems.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63283
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Wildmann János: The Hungarian catholic church challenged by the European integration, pp. 101-127 in: Mortensen, Viggo (Ed.), Religion & Society. Crossdisciplinary European Perspektives, Occasional Papers 9, Centre for Multireligious Studies, University of, 2006
Wildmann János: Die ungarische Kirche in der Herausforderung der Integration, Diakonia Nr. 2, März 2007, 141-146., 2007
Wildmann János: Kirchen in Ungarn: Zwischen Byzanz und Brüssel, Quart Nr. 2/2009, 2009

 

Projekt eseményei

 
2008-11-20 13:22:22
Résztvevők változása
vissza »