A magyar népzene eurázsiai kapcsolatainak vizsgálata matematikai módszerek segítségével.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63312
típus K
Vezető kutató Juhász Zoltán
magyar cím A magyar népzene eurázsiai kapcsolatainak vizsgálata matematikai módszerek segítségével.
Angol cím A Study of Eurasian Relations of Hungarian Folk Music Using Mathematical Methods
magyar kulcsszavak Összehasonlító zenetudomány, Mesterséges intelligencia, Önszervező térkép
angol kulcsszavak Systematic Musicology, Artificial Intelligence, Self Organising Maps
megadott besorolás
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Automatizálás és Számítástechnika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)50 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
résztvevők Paksa Katalin
Sipos János
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 11.000
FTE (kutatóév egyenérték) 4.97
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A munka során a magyar népzene dallamvonalait összehasonlítjuk a Volga-vidéki, török, francia, angol, szicíliai, bolgár, szlovák népzenék dallamvonalaival. A különböző népzenék tipikus dallamvonalait önszervező térképek segítségével, automatikusan határozzuk meg. A típusokra illeszkedő saját, ill. idegen dallamok száma alapján átfogó képet kapunk a közös, ill. sajátos zenei jegyekről. A dallamvonalakat sokdimenziós pontokhoz rendelve a népzenei kultúrák pontfelhőkként jeleníthetők meg, és a pontfelhők térbeli rendezettsége megfeleltethető a főbb zenei tulajdonságoknak. A módszer már bevált a magyar népzene tanulmányozásakor. A munka eredményeként egyrészt átfogó képet kaphatunk a magyar népzene kapcsolatairól, másrészt megvizsgálhatjuk Bartók felvetését a népzenei kultúrákban fellelhető közös őstípusokat illetően.
angol összefoglaló
We plan to compare the melody contours of Hungarian folksongs to those of the people living in the Volga-region, as well as Turkish, French, English, Sicilian, Bulgarian, Slovak melodies. The typical contours characterising different nations will be determined automatically, using self organising maps. The number of national, as well as foreign melodies fitting to the resulting types draws a general picture of the specific and common features of the musical cultures. Assigning multidimensional vectors to the contours, the musical cultures can be represented as point systems, and the spatial structures can be interpreted from musical point of view. This method has already been successfully applied when studying Hungarian folk music. As a result of the work, we draw a general picture about the relations of Hungarian folk music, and we can investigate the statement of Bartók, concerning common archetypes of oral musical traditions.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás fő feladata a különböző népzenei kultúrákat jellemző főbb dallam-típusok automatikus meghatározása volt, önszervező térképek segítségével. A vizsgálható kultúrák körét a tervezettnél jóval szélesebbre, 22-re bővítettük. A dallamvonalak vizsgálatára kifejlesztett mesterséges itelligencia rendszerrel megvizsgáltuk a zenekultúrák egymás közti viszonyait, és az alábbi főbb megállapításokra jutottunk: Világosan elkülöníthető a német – francia – lengyel – luxemburgi csoport a kínai – mongol – magyar - anatóliai - Volga vidéki – kaukázusi - szicíliai csoporttól, ám a két rendszert szorosan összekapcsolja a magyar-szlovák kettős. Az idegen kultúrák dallamai sajátos mintázatokat hívnak elő a nemzeti önszervező térképeken, ezekből pedig a kapcsolatot tartó konkrét zenei formák meghatározhatók. Így állapítottuk meg, hogy az emelkedő kvintváltás a magyar mellett az Appalache-i, lengyel és finn népzenében is gyakori forma, az ereszkedő pedig a jól ismert magyar-Volga vidéki párhuzamok mellett a kínai, mongol, kaukázusi és a szicíliai dallamokban is jelentős réteget alkot. Az un. pszalmodizáló dallamainkat szoros szálak fűzik anatóliai párhuzamokhoz. Sirató stílusunk párhuzamai a kínai, mongol, kaukázusi és anatóliai dallamok között megtalálhatók. A plagális dallamok viszont éppen a német és francia zenében vannak jelen óriási változatosságban. Bizonyos emelkedő kezdősorú dallamaink mind keleti, mind nyugati rokonsággal rendelkeznek.
kutatási eredmények (angolul)
The main goal of the research was the identification of the most characteristic melody contour types of different folk music cultures, using self organizing maps. The number of the studied cultures is currently 22, which is more that that of was declared in the project plan. The analysis of the melody contours using our artificial intelligence system lead to the following conclusions: A clear distinction was found between the German – French – Polish (Cassubian) – Luxembourgian and the Chinese – Mongolian – Anatolian – Volga – Karachay – Hungarian - Slovak – Sicilian groups, but these main groups are interconnected due to the western contacts of the Carpathian Basin. The melodies of foreign cultures generate special patterns on the national melody type maps generated by the self organizing mapping process. Therefore, the musical forms contacting different cultures to each other can be determined. So we found that the ascending fifth transposition is very characteristic not only in the Hungarian, but also in the Appalachian, Polish and Finnish folk music. We found, that the well known Hungarian descending parallels of the Volga region can be extended to Mongolian, Karachay, Anatolian melodies. The Western cultures contain a rich variability of plagal melodies, and we could found several Hungarian parallels of these forms, too. Certain Hungarian songs with ascending beginning have both Western and Eastern parallels.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sipos János: Bir Ezgi Üslubu Avrupa’da, Anadolu’da ve Asya’da (Egy zenei stílus Európában, Anatóliában és Ázsiában), In Müzik Sanatımız ve AB Süreci (konferenciakötet), pp. 311-319, Sevda ve Cenap And Müzik Vakfı, Ankara, Törökország, 2006, 2006
Juhász Zoltán: A zene ősnyelve. A magyar népzene rendszerének és eurázsiai kapcsolatainak vizsgálata mesterséges intelligenciákkal és más matematikai módszerekkel., Fríg kiadó, Budapest 255 oldal. ISBN/ISSN: 963869257X, 2006
Sipos János: Azerbaycan El Havaları -, Musiqinin İlk Qaynaqlarında, Baku, Azerbajdzsán, 2006, 603 oldal, 2006
Sipos János: Comparative Analysis of Hungarian and Turkic Folk Music – Türk-Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması, TIKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) and Ankara Hungarian Embassy, 2006, Ankara, 320 p.,, 2006
Juhász Zoltán: Juhász, Z: Analysis of melody roots in Hungarian folk music using self-organising maps with adaptively weighted dynamic time warping., Applied Artificial Intelligence, 21,, 2007
Sipos János: Comparative Analysis of Hungarian and Turkic Folk Music – Türk-Macar Halk Müziğinin Karºılaºtırmalı Araºtırması, a törökországi TIKA (Türk ݺbirliği ve Kalkınma İdaresi Baºkanlığı) és az Ankarai Magyar Nagykövetség kiadványa, Ankara, 2006
Sipos János: Beszámoló karacsáj-balkár népzenei gyűjtéseimről,, Zenetudományi Dolgozatok 2004-2005, pp. 217-242, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2006, 2006
Sipos János: Similar melody Styles in Kazakh and Hungarian Folk Music,, In Traditional Music of Turkic people: Present and Future (konferenciakötet), pp. 249-266, Kazak Kulturális Minisztérium, Kizilorda, Kazakisztán, 2006, 2006
Sipos János: Bartók anatóliai gyűjtésének egy siratója és annak zenei háttere,, Magyar Zene, 2006 ősz, Budapest, 2006, 2006
Sipos János: Comparative Analysis of Hungarian and Turkic Folk Music – Türk-Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması, TIKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) and Ankara Hungarian Embassy, 2006, Ankara, 320 p.,, 2006
Juhász Zoltán: Juhász, Z. (2006): A Systematic Comparison of Different European Folk Music Traditions Using Self-Organizing Maps., Journal of New Music Research, 2006, Vol. 35, No. 2, pp 95-112., 2006
Sipos János: Sipos, J: Bartók'un izninde Anadolu'da, Pan Yayinevi, Istanbul, 2009, p. 225, 2009
Sipos János: Sipos, J: The Psalms and the Folk Songs of a Mystic Turkish Order (with CD), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, p. 710., 2009
Sipos János: Sipos, J: Azerbaycan El Havaları - Musiqinin İlk Qaynaqlarında, Bakû, Azerbaycan, 2006, 610 p., 2006
Juhász Zoltán, Sipos János: Z. Juhász and J. Sipos (2009): A comparative analysis of Eurasian folksong corpora, using self organising maps, , Journal of Interdisciplinary Music Studies. (2009), doi: 10.4407/jims.2009.11.005, 2009
Juhász Zoltán: Juhász Z (2007): Népzenei összehasonlító elemzés mesterséges intelligenciákkal., Fizikai Szemle LVII évfolyam, 2007. június., 2007
Juhász Zoltán: Z.Juhász (2009): Automatic Segmentation and Comparative Study in eleven Folk Song Collections using Self Organising Maps and Multidimensional Mapping., Journal of New Music Research, Volume 38, Issue 1 March 2009 , pages 71, 2009
Agócs Gergely, Juhász Zoltán, Sipos János: Agócs G, Juhász Z, Sipos J: A kaukázusi karacsáj-balkár népzene magyar kapcsolatai., A magyarság és a Kelet, II. Őstörténeti Konferencia, Magyarok Világszövetsége, Bp. 2008., 2008
Juhász Zoltán: Juhász Z (2008): A magyar népzene eurázsiai kapcsolatainak vizsgálata mesterséges intelligenciák segítségével., A magyarság és a Kelet, II. Őstörténeti Konferencia, Magyarok Világszövetsége, Bp. 2008., 2008
Juhász Zoltán: Juhász, Z (2009): Motive Identification in 22 Folksong Corpora Using Dynamic Time Warping and Self Organising Maps., Proc. Of the 10th Internapional Society for Music Information retrieval Conference (ISMIR 2009) ed: K. Hirata, G. Tzanetakis, Japan, october 26-30, Kobe, Japan, pp 171 –, 2009
vissza »