Metakognícióra alapozott fejlesztés a matematika és az olvasás területén  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63360
típus K
Vezető kutató Csíkos Csaba
magyar cím Metakognícióra alapozott fejlesztés a matematika és az olvasás területén
Angol cím Metacognition-based trainings in the fields of mathematics and reading
magyar kulcsszavak metakogníció, matematika, olvasás
angol kulcsszavak metacognition, mathematics, reading
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Kelemen Rita
Kelemen-Molitorisz Anikó
Molnár Éva
Pataky Gabriella
Steklács János
Szabóné Szitányi Judit
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 4.525
FTE (kutatóév egyenérték) 4.89
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A 2001-ben elnyert OTKA-kutatás („A metakogníció iskolai fejlesztésének alapjai”) lehetővé tette, hogy intenzív elméleti kutatómunkát végezzünk a metakogníció pedagógiai alkalmazásának területén. A 2004-ben lezajlott, sikeres fejlesztő kísérlet közvetlenül a metakogníció fejlesztésének kérdéskörére vonatkozott, míg az időközben lezajlott elméleti és kísérleti munka alapján ma a metakognícióra alapozott, más pedagógiai területeken való fejlesztést tűzzük ki célul.
A pályázati ciklus négy éve alatt több fejlesztő kísérlet lebonyolítását tervezzük, melyek kivitelezéséhez folyamatos elméleti kutatómunka, a fejlesztő eszközök létrehozása és a mérőeszközök kifejlesztése és adaptációja szükséges. A kutatás-sorozat legfontosabb célja, hogy a matematika és olvasás iskolai tananyagba ágyazott, metakognícióra alapozott fejlesztéséről empirikus adatokat szerezzünk. Mivel a nemzetközi tudományos életben élénken kutatott témáról van szó, felhasználjuk a más országokban folyó kísérletek tapasztalatait.
Célunk olyan oktatási segédanyagok készítése, amelyekkel a jelenleg érvényes tantervek követésével, és jelentősebb tanár-továbbképzési procedúra nélkül implementálhatók fejlesztő feladataink az oktatás mindennapi gyakorlatába. A különböző kísérleti elrendezések megvalósítása és az adatfeldolgozás folyamata gazdagítani fogja a hazai neveléstudományi kutatás módszertanát.
angol összefoglaló
Our previous OTKA-supported research program (‘Foundations for developing students’ metacognition’) allowed for executing an intensive theoretical exploration in the field of the educational application of metacognition. While the goal of the training program in 2004 was the development of children’s metacognitive abilities, nowdays the theoretical and empirical results direct us to research of the metacognition-based development in different educational fields of knowledge.
During the next four years several training programs will be implemented. The success of these experiments requires permanent academic work, developing appropriate measurement tools, and developing tasks that require students’ use of metacognitive strategies. The main aim of the research program is to gain empirical data in the field of the metacognition based development of school mathematics and reading literacy. Since this issue has a rich international academic literature, we intend to adapt experience of several current international experiments.
Our purpose is to develop educational instruments, which can act on the Hungarian National Core Curriculum, and contain tasks that can be embedded in everyday school education practice without any considerable teacher trainings. Research design and analysis of data will contribute to the development of educational research methodology.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményeit a matekognícióra alapozott iskolai fejlesztések középpontba helyezésével négy területen mutattuk be bírálati rendszerű publikációs fórumokon: (1) Elvi-fogalomhasználati kérdések elemzésével az alsó tagozatos korosztály fejlesztési lehetőségeit tártuk föl, és vizsgálatainkat a tudatos metakognitív folyamatokra korlátoztuk. (2) Kutatásmódszertani szempontból az on-line vizsgálati módszerek közül a hangosan gondolkodtatás technikáját és az adaptív stratégia-használat értékelésére alkalmas choice – no-choice módszer felhasználását emeljük ki. (3) A metakogníció off-line mérőeszközei közül az olvasási és matematikára vonatkozó meggyőződések kérdőíves elemzését alkalmaztuk nagymintás felmérésekben: IRA, MARSI, és egy saját fejlesztésű matematikai kérdőív (4) Eredményes fejlesztő kísérleteket végeztünk az alsó tagozatos olvasás- és matematikatanítás területén, amelyek újabb bizonyítékokat hoztak az alsó tagozatos korban lehetséges, metakognícióra alapozott, iskolai tanórai keretek között megvalósítható fejlesztésre.
kutatási eredmények (angolul)
The results of the current OTKA project have been published in peer-review publication forums, covering four main aspects of the project, and focussing on metacognition-based classroom intervention programs: (1) Having analyzed basic theoretical-conceptual questions, the possibility of metacognition-based interventions among elementary school students have been revealed, and the focus of our current research programs have been restricted to metacognitive processes being potentially reportable (i.e., awareness). (2) From research methodological aspect, studying and using the think aloud techniques and the choice - no-choice methodology (one promising evaluation method for measuring adaptive strategy use) were of primary importance. (3) Among off-line questionnaires of metacognitive awareness, the IRA and MARSI questionnaires of reading, and a newly developed questionnaire for mathematics beliefs were used in large sample surveys. (4) In the fields of metacognition-based intervention programs in reading and mathematics, we conducted promising programs yielding further evidence about the possibility of metacognition-based classroom intervention among elementary school students.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63360
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kelemen Rita, Csíkos Csaba és Steklács János: A matematikai problémamegoldást kísérő metakognitív stratégiák vizsgálata a hangosan gondolkodtatás és a videomegfigyelés eszközeivel, Magyar Pedagógia, 105, 343-358., 2006
Csíkos Csaba és Steklács János: Az olvasásra vonatkozó meggyőződések és az olvasási teljesítmény kapcsolatának empirikus vizsgálata., Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2007. ápr. 12-14., 2007
Kelemen Rita, Csíkos Csaba és Steklács János: Patterns of metacognitive strategies in the process of mathematical problem solving – think-aloud interviews with 5th grade students, EARLI Metacognition SIG Conference, Cambridge, 2006. júl. 19-21., 2006
Csíkos Csaba: Metakogníció. A tudásra vontakozó tudás pedagógiája, Műszaki Kiadó, Budapest, 2007
Steklács János és Csíkos Csaba: Improving students’ reading comprehension by means of developing reading strategies. Results from a Hungarian experiment., EARLI Conference, Budapest, 2007. aug. 28-szept. 1., 2007
Csíkos Csaba: What does Jacobs and Paris’ IRA questionnaire measure? A large-scale study among 3rd grade Hungarian pupils., EARLI Metaocgnition SIG Conference, Cambridge, 2006. júl. 19-21., 2006
Csíkos Csaba: Tudatosság és metakogníció viszonya – Az ezredforduló interdiszciplináris megközelítései., Iskolakultúra, 12. sz., 69-82., 2006
Csíkos Csaba: A gondolkodás stratégiai elemeinek fejlesztése kisiskoláskorban, In Vajda Zoltán (szerk.): Bölcsészműhely 2007, JATE Press, Szeged, 9-18., 2008
Csíkos Csaba: Mintavétel a kvantitatív pedagógiai kutatásban, Gondolat Kiadó, Budapest, 2009
Csíkos Csaba: Sakk, metakogníció és a kezdő-szakértő problematika, Hadmérnök, különszám „A sakk oktatásának hatása a képességfejlesztésre és a személyiségfejlesztésre” címmel. On-line elérhető: http://www.zmne.hu/hadmernok/kulonszamok, 2008
Csíkos Csaba: Az IRA (Index of Reading Awareness) kérdőívvel végzett 3 éves longitudinális vizsgálat eredményei, Előadás a VI. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2008, április 11-12., 2008
Steklács János és Csíkos Csaba: Szövegértés vizsgálata az időkorlátos olvasástesztelés módszerével. Egy fejlesztő kísérlet késleltetett utótesztjének eredményei., Előadás a VI. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2008, április 11-12., 2008
Csíkos Csaba, Kelemen Rita és Steklács János: Kéttényezős pedagógiai kísérletek eredményességének és hatásvizsgálatának kvantitatív elemzése egy magyarországi kéttényezős kísérlet példáján., Előadás a VI. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2008, április 11-12., 2008
Steklács János és Csíkos Csaba: Reading under severe time constraint. Results of a reading comprehension test one year after a metacognition based development program, Paper presented at the 3rd Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16, Metacogniton, Ioannina, Greece, 8-10, May., 2008
Csíkos Csaba: A large-scale 3-year longitudinal study on Jacobs and Paris’ IRA questionnaire among 3rd-5th grade students, Paper presented at the 3rd Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16, Metacogniton, Ioannina, Greece, 8-10, May., 2008
Csíkos Csaba: Mentális modellek és metareprezentációk a matematikai problémamegoldásban, Előadás a VIII. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2008. november 13-15., 2008
Kelemen Rita és Csíkos Csaba: MA 3. osztályos tanulók körében, a matematikai szöveges feladatok körében végzett fejlesztő kísérlet eredményei, Előadás a VIII. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2008. november 13-15., 2008
Csíkos Csaba és Kelemen Rita: Implicit matematikai meggyőződések vizsgálata 5. osztályos tanulók körében, Előadás a VIII. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2008. november 13-15., 2008
Csíkos Csaba, Kelemen Rita és Lieven Verschaffel: Fifth-grade students’ approaches to and beliefs of mathematics word problem solving: A large sample Hungarian study, Paper presented at the 13th EARLI Conference, Amsterdam, 2009. aug. 25-29., 2009
Csíkos Csaba, Szitányi Judit és Kelemen Rita: Promoting 3rd grade children’s mathematical problem solving through learning about the role of visual representations, Poster presented at the 13th EARLI Conference, Amsterdam, 2009. aug. 25-29., 2009
Kelemen-Molitorisz Anikó és Csíkos Csaba: The relation of metacognitive awareness of reading strategies to reading-related background variables among vocational secondray school students, Poster presented at the 13th EARLI Conference, Amsterdam, 2009. aug. 25-29., 2009
Csíkos Csaba és Kelemen Rita: Matematikai szöveges feladatok nehézségének és érdekességének megítélése 5. osztályos tanulók körében, Iskolakultúra, 3-4. sz., 14-25., 2009
Csíkos Csaba és Molnár Éva: Az olvasásra vonatkozó meggyőződések és a szövegértési telejsítmény összefüggései 3-5. osztályban, Előadás a VII. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2009. április 24-25., 2009
Csíkos Csaba: A choice - no-choice metodológia és alkalmazási lehetőségei a matematikai gondolkodás és az olvasás kutatásában, Előadás a VII. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2009. április 24-25., 2009
Szitányi Jduit: 3. osztályos tanulók körében, a matematikai szöveges területén végzett kísérlet módszerei és a fejlesztő feladatok rendszere, Előadás a VIII. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2008. november 13-15., 2008
Pataky Gabriella: Vizuális képességek, mentális reprezentációk és a Clark-féle rajzteszt, Előadás a VIII. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2008. november 13-15., 2008
Csíkos Csaba: Mentális modellek és metareprezentációk matematikai szöveges feladatok megoldásában. Egy fejlesztőkísérlet elméleti alapjai, Kozma Tamás és Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2008. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest, 109-117., 2009
Csíkos Cs. & Steklács, J.: Metacognition-based reading intervention programs among 4th grade Hungarian students, Efklides, A. & Misailidi, P. (Eds.): Trens and prospects in metacognition research (in press). Springer, US., 2010
Steklács, J. & Csíkos, C.: Developing reading strategies among 4th grade students in Hungary, New Mexico Journal of Reading, 19, 15-21., 2009
Csíkos Csaba és Steklács János: Olvasásmegértés időkorlát mellett: Egy matekognícióra alapozott fejlesztő kísérlet követő vizsgálatának eredményei, Iskolakultúra Online, 3, 1-11., 2009
Csíkos Csaba: Adaptív problémamegoldó stratégiák vizsgálata laboratóriumi szövegértési feladatban, Előadás a IX. Országos Neveléstudományi Konferencián. Veszprém, november 19-21., 2009
Csíkos Csaba: Az IRA (Index of Reading Awareness) kérdőívvel végzett longitudinális vizsgálat eredményei., Magyar Pedagógia, 108, 97-134., 2008
Kelemen-Molitorisz Anikó: Szakközépiskolás tanulók olvasásistratégia-használatának felmérése a MARSI kérdőívvel, Magyar Pedagógia, 109, 287-313., 2009

 

Projekt eseményei

 
2009-10-21 09:07:57
Résztvevők változása
vissza »