A felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63555
típus K
Vezető kutató Forray R. Katalin
magyar cím A felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés
Angol cím Adult autonomous learning and the process of commitment to improving mastery of a subject
magyar kulcsszavak felnőttkori tanulás, autonóm tanulás, életen át tartó tanulás, kitartó tanulás, elsajátítási motiváció
angol kulcsszavak adult learning, lifelong learning, autonomous learning, persistence,mastery motivation
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
résztvevők Barta Ágnes
Györgyi Zoltán
Híves Tamás
Juhász Erika
Pordány Sarolta
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-04-30
aktuális összeg (MFt) 8.200
FTE (kutatóév egyenérték) 1.28
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A felnőttkori autonóm tanulás és a tudáskorrekciós elköteleződés

A kutatás a felnőttkori tanulásnak azt a formáját elemzi, amikor a felnőtt egyéni döntése alapján, saját maga által irányított, önálló tanulási programot valósít meg. Az adatgyűjtés 1200 magyar, 25–64 éves felnőtt önálló tanulásával kapcsolatos tapasztalataira, valamint a tanulási folyamat alatt meghozott, a tanulás kitartó végzéséhez, vagy abbahagyásához vezető döntéseire terjed ki. Az Internetre épülő kérdőíves felmérés az autonóm tanulás mérésére irányuló elemzéseknél alkalmazott analitikus módszerek kipróbálására és továbbfejlesztésére is kísérletet tesz. A vizsgálat kiemelten kezeli a tanulás elkezdésének, a kitartó tanulásnak, illetve a lemorzsolódás okainak szociológiai, didaktikai összefüggéseit. A tanulók egy csoportjával készített interjúk a tanulás választásához vezető tudáskorrekciós elköteleződési folyamat , az elsajátítási motiváció feltárását szolgálják. A kutatás eredményei a felnőttek tanulását segítő tanácsadó munka számára közvetlenül hasznosíthatók lesznek.
angol összefoglaló
Adult autonomous learning and the process of commitment to improving mastery of a subject

The research is about adults who are undertaking autonomous learning programs, that is, persons who independently pursue specific learning activities. Data collected from 1200 Hungarian adults aged between 25 and 64 for learning experiences and decisions will be analyzed focusing on the persistence or failed completion of the autonomous learning programs. The web-based research will start with analytical methods employed by different autonomous learning researchers and try to improve them and find new methods. We will emphasize the sociological and pedagogical aspects of the process of commitment to an autonomous learning program. The intent of this study is to provide insight and suggest applications which will help the development of autonomous lifelong learners.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Fő elméleti kutatási módszereink között történeti tanulmányok (az informális, és az autonóm tanulás gyökerei, eszközei, módszerei, valamint kiemelkedő mesterek munkáinak és munkásságának feltárása), elméleti tanulmányok (a fogalmi alapok, a témakör elhelyezése a tágabb oktatási rendszerekben, a jogi vonatkozások és a nonformális és informális tanulás beszámíthatósága), kutatási elemzések (nemzetközi és hazai kutatások összefoglalása) szerepeltek. Fő empirikus kutatási módszereink között a standard, önkitöltős, a kutatócsoport által kidolgozott kérdőív (elérhető honlapunkon, 1244 fővel tudtuk kitöltetni a kérdőívet, amelynél online és kérdezőbiztosok által eljuttatott kérdőíves módszert egyaránt alkalmaztunk, három fő célcsoportunk: főiskolás, egyetemista korcsoport különböző felsőoktatási intézmények hallgatóiból; regisztrált álláskeresők a munkaügyi kirendeltségek közreműködésével; és felnőttképzési intézményekben jelenleg képzésre járók a képzőintézmények közreműködésével), valamint a mélyinterjú és fókuszcsoportos beszélgetés (a mélyebb tartalmi információk megismeréséhez Budapest, Debrecen, Eger, Pécs városaiban, cél: esetpéldák, speciális helyzetek bemutatása heterogén célcsoport és lehetőség szerint speciális személyek beválogatásával) szerepelt. A kutatás eredményeinek nyilvánosságát főként konferencia előadások és publikációk (felsorolásuk a közleményeknél), valamint folyamatosan frissített honlapunk (www.autonomtanulas.hu) jelentik.
kutatási eredmények (angolul)
We had several research methods, such as historical studies (the roots of informal and self-directed learning, their tools, methods and the works and scientific achievements of outstanding masters), theoretical essays (basic concepts, the placement of the topic in wider educational systems, legal issues and the recognition of nonformal and informal learning), research analysis (summaries of international and Hungarian researches). Our main empiric research methods are the following: the standard questionnaires filled in by the interviewees, which were composed by the research group (it is available on our website, 1244 people filled in the questionnaire by online methods and by interviewers as well, we had three target groups: a group of collage and university students from different higher education institutions; registered unemployed people – this was implemented cooperating with Employment Centres; and in-depth interviews and focus group surveys (in Budapest, Debrecen, Eger, Pécs in order to understand a deeper meaning, aim: to present case examples, special situations through a heterogeneous target group and special persons if possible). Our research results are shown to the public on the occasion of conference presentations and publications, and they are available on our continually updated website: www.autonomtanulas.hu.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63555
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Juhász E.: Az informális tanulás szerepe, Absztrakt. VII. Nevelésügyi Kongresszus, Budapest, 2008
Forray R. K.; Juhász E.: Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere, Új Pedagógiai Szemle, 3. szám, p. 62-68., 2008
Simándi Sz.; Juhász E.: Autonóm tanulás és turizmus összefüggései egy kutatás tükrében, Educatio, 2. szám, p. 301-307., 2008
Márkus E.; Juhász E.: Az autonóm tanulás hazai előzményeiből, Educatio, 2. szám, p. 313-318., 2008
Forray R. K.; Juhász E. (szerk.): Nonformális - informális - autonóm tanulás, Debrecen, Debreceni Egyetem, 383 p., 2009
Forray R. K.; Juhász E.: A felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés, In: Uők (szerk.): Nonformális - informális - autonóm tanulás. Debrecen, Debreceni Egyetem, 12-37. p., 2009
Forray R. K.; Juhász E.: Az autonóm tanulás kutatása, Absztrakt. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2008
Forray R. K.; Juhász E.: Az autonóm tanulás - szimpózium, Absztrakt. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2008
Juhász E.: Az autonóm tanulás és az informális tanulás, Absztrakt. Agria Média Konferencia, Eger, 2008
Juhász E.: Az autonóm tanulás szerepe, Absztrakt. Taní-tani Konferencia, Miskolc, p. 39., 2009
vissza »