Jellegzetes mechatronikai termékek gyártási-szerelési folyamatai integrált logisztikai rendszerének elméleti megalapozása.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63591
típus K
Vezető kutató Illés Béla
magyar cím Jellegzetes mechatronikai termékek gyártási-szerelési folyamatai integrált logisztikai rendszerének elméleti megalapozása.
Angol cím Theoretical establishment of integrated logistic system of production-assembly processes by typical mechatronical products
magyar kulcsszavak gyártási-szerelési struktúrák, logisztika, alkatrészellátás, komissiózás, raktározás
angol kulcsszavak production-assembly structures, logistics, supply of component, comission, storage
megadott besorolás
Automatizálás és Számítástechnika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)50 %
Informatika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)30 %
Matematika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Informatikai–Villamosmérnöki
Kutatóhely Logisztikai Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Bálint Richárd
Bányai Tamás
Bányainé dr.Tóth Ágota
Cselényi József
Dunai Katalin
Gubán Ákos
Gubán Miklós
Kacsukné Bruckner Lívia
Kerepeszki István
Kota László
Kovács György
Kovács László
Molnár Lajos
Nagyné Gyüker Mónika
Németh János
Oláh Béla
Öznur Yurt
Rádai Levente
Telek Péter
projekt kezdete 2006-03-01
projekt vége 2010-02-28
aktuális összeg (MFt) 14.400
FTE (kutatóév egyenérték) 3.88
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás a jellegzetes mechatronikai termékek gyártási-szerelési folyamatok integrált logisztikai rendszereknél jelentkező alkalmazott kutatások elméleti megalapozását célozza meg, amely kiterjed az egyes részfeladatoknál a matematikai modellek és módszerek kidolgozására, az ezekhez kapcsolódó optimalizálási eljárások kifejlesztésére, a modellalkotásokhoz a felhasznált adatok megbízhatóságának növelésére és a kapott eredmények szimulációval kimunkált adatainak általánosíthatóságát elősegítő matematikai statisztikai módszerek alkalmazására. A jellegzetes mechatronikai termékeket figyelembe vehető gyártási struktúrák függvényében feltárjuk a gyártás-szerelés közi tárolások optimalizálásának a matematikai modelljeit, az optimalizálás módszereit: a gyártási struktúráktól és termékfajtától függő munkahelyi, műveletközi, gyártási fokozat közötti tárolók számának, elhelyezésének a meghatározására, a munkadarabok, alkatrészek rendszeren belüli szállításainak, mozgásainak ütemezésére, azok stratégiáira, az optimalizálásokhoz szükséges számítógépes adatbázisok kialakítására, valamint a figyelembe veendő feltételek, célfüggvények feltárására, a többcélú (pareto) diszkrét programozási módszerek kidolgozására. A jellegzetes mechatronikai termékek olyan logisztikával integrált termelésütemezésének az optimalizálásához szükséges matematikai modellek és algoritmusok kidolgozásai, amelyek együttesen kezelik az alapalkatrész beszállítását, tárolását, a többfokozatú gyártó-szerelő rendszernél a termelést – logisztikai erőforrások optimális hozzárendelését, műveletközi, gyártási fokozatok közötti tárolást – szállítást a késztermék tárolást és kiszállítást, mindezek ütemezési feladatainak a stratégiáit, eredményként várható egy olyan többlépcsős feedback rendszerű, moduláris felépítésű egzakt részelemeket tartalmazó heurisztikus algoritmus, amely az optimális megoldásokat adja. A jellegzetes mechatronikai termékeknél a termékstruktúra és volumen jelentős változásához kapcsolódó logisztikai rendszernek a reengineeringje néhány fontos matematikai modellezést és a döntéseket támogató optimalizálási módszerek kifejlesztését vonja maga után, amely a következő alapkutatási feladatokat jelenti: gyártó-szerelősorok számának a növelése esetén olyan optimális áttelepítést, telepítést eredményező matematikai modell és módszer kifejlesztése, amelynél a gyártó-szerelősorok kiszolgálási, ill. telepítési költsége, valamint az alapterület lefoglaltság mértéke minimális.
angol összefoglaló
The aim of the research activity is a theoretical foundation of applied researche of integrated logistics systems of production-assembly processes of significant mechatronical products. The research includes the elaboration of mathematical models and methods, elaboration of relating optimization processes, application of mathematical statistical methods for model formation to improve reliability of applied data and general application of results obtained after simulation. Elaboration of mathematical models and optimization methods for optimization of storage between production and assembly in function of production structures of significant mechatronical products, which include the: determination of number and location of stores between workstations and production stages depending on production structure and product types, scheduling and strategies of transport and movement of work pieces and components. Elaboration of mathematical models and algorithms for optimization of logistics integrated production scheduling of significant mechatronical products, which can manage simultaneously the supply, storage, production – optimal conversion of logistical resources, storage between production phases – transportation, storage of final products and strategies of scheduling tasks in case of multi-stage production-assembly systems, the intending result is a modular heuristic algorithm (which has a multilevel feedback system) which provides the optimal solution. Reengineering of a logistics system of significant mechatronical products for case of changing product structure and volume requires development of some important mathematical models and optimization methods for decision support, these requires the following basic research tasks: development of mathematical model and method for optimal relocation and location in case of increasing number of production-assembly lines to minimize serving-, location-, relocation costs of production-assembly lines, used area.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A K-63591 számú kutatás során elért eredmények: Feltárásra kerültek jellegzetes mechatronikai termékek esetén azok funkcionális elemeit és felépülésüket leíró gráfok. Meghatározásra kerültek a felépítő elemekre logisztikai szempontokat is figyelembe vevő csoportosítási elvek. Feltárásra kerültek ezen termékek előállítását végző, jellegzetes gyártó-szerelő struktúrák és az ezekben alkalmazott anyagmozgató és tároló rendszer-kialakítások. Leírásra került az egységrakomány-képzés matematikai modellezése, optimalizálásának feltételrendszere és módszere, amely hasznosítható a vizsgált termékek gyártásánál az alkatrészellátás egyszerűsítésére. Feltárásra kerültek azok a modellek, amelyekkel a gyártó-szerelő rendszerekben felmerülő tárolókapacitás-szükséglet meghatározható különböző termelési programoknál. Kidolgozásra került egy költségalapú modell, amellyel a beszerzést, értékesítést érő sztochasztikus változások hatása vizsgálható. Felállításra került ehhez egy logisztikai költség- és átfutási idő-struktúra, valamint a számítási algoritmusaik. Kidolgozásra került egy számítógépes szimulációs program, mellyel a gyártó-szerelő rendszerek tervezési és irányítási változatai vizsgálhatók. Kidolgozásra került ezen rendszerek reengineeringje esetén használható célfüggvény-rendszer és az erre épülő optimalizásási modell. Feltárásra kerültek az ezen rendszerekben alkalmazható jellegzetes termékkövetési megoldások, információs kapcsolat-rendszerük, használatukból eredő új lehetőségek.
kutatási eredmények (angolul)
Results of research project K-63591 Functional elements and descriptive graphs of typical mechatronical products were defined. The classification principles for structural elements were elaborated taking the logistics aspects into consideration. Typical manufacturing-assembly systems and its materials handling and storage system alternatives were defined. Mathematical modelling and optimization procedures were developed which can be applied for simplification of component supply in case of manufacturing of the examined products. Models for determination of storage capacity demands required for different manufacturing-assembly systems were developed for case of different production programs. A cost based model was elaborated for examination of stochastic effects on purchase and delivery. Logistics cost and lead time structures and its calculation algorithms were formed. Simulation software was applied to analyse the different design- and controlling alternatives of manufacturing-assembly systems. The applicable objective functions, constraints and the optimization algorithm were elaborated. Typical product tracking solutions and its information system were defined.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63591
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Béla Illés, József Cselényi, György Sárközi, Ferenc Mészáros: Intensification of maintenance logistic processes of buses by setting up automatic code systems, COMEC 2006, Santa Clara, 2006
Nagyné Gyüker Mónika, Bányainé Tóth Ágota, Cselényi József: HÁLÓZATSZERŰEN MŰKÖDŐ ÖSSZESZERELŐ ÜZEMEK OPTIMÁLIS BESZÁLLÍTÓI RENDSZERÉNEK KÖLTSÉGÉRZÉKENYSÉGI VIZSGÁLATA, Doktoranduszok Fóruma 2006, Miskolci Egyetem, 2006
Bata Attila, Cselényi József, Kovács László: ALKATRÉSZELLÁTÁSI CSATORNAVÁLTOZATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MATEMATIKAI MÓDSZER VIZSGÁLATA, Doktoranduszok Fóruma 2006, Miskolci Egyetem, 2006
Horváth Attila, Kovács László, Cselényi József: A beszállítási változatok lehetséges megoldásai, különös tekintettel a Just In Time beszállításokra, Doktoranduszok Fóruma 2006, Miskolci Egyetem, 2006
Tamás Péter, Cselényi József, Bálint Richárd: PAPÍRIPARI TERMÉKEK ELOSZTÁSI LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK OUTSOURCINGBA ADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MATEMATIKAI MODELLEZÉS, Doktoranduszok Fóruma 2006, Miskolci Egyetem, 2006
Rádai Levente, Cselényi József, Illés Béla: TÖMBTÁROLÁSOS AUTOMATIZÁLT PARKOLÓRENDSZEREK-BEN GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK ÉS A RENDSZER IRÁNYÍTÁSÁ-BAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSUK, Doktoranduszok Fóruma 2006, Miskolci Egyetem, 2006
Kota László, Cselényi József: HÁLÓZATSZERŰEN MŰKÖDŐ MŰSZAKI FELÜGYELETI ÉS KARBANTARTÁSI RENDSZEREK MATEMATIKAI MODELLEZÉSE, Doktoranduszok Fóruma 2006, Miskolci Egyetem, 2006
Béla Illés: THE TIME FACTORS OF MAINTEINANCE LOGISTICS, 4th International Logistics and Supply Chain Congress, Izmir, 2006
Béla Illés, József Cselényi, György Sárközi, Ferenc Mészáros: Models and methods of logistic system of servicing of buses, COMEC 2006, Santa Clara, 2006
Péter Tamás, József Cselényi, Richárd Bálint: Mathematical models for outsourcing of delivery channels of paper industry company, MIBE 2006, Miskolci Egyetem, 2006
Attila Horváth, László Kovács, József Cselényi: Possible solutions for supplying variations, especially the Just In Time supply., COMEC 2006, Santa Clara, 2006
Ákos Gubán, József Cselényi: Simulation of Inhomogeneous Serving Channels Satisfying Stochastic Requirements, COMEC 2006, Santa Clara, 2006
Miklós Gubán, József Cselényi: REAL-TIME COMPARISON OF THE SOLVING METHODS OF AN OPTIMISATION PROBLEM, COMEC 2006, Santa Clara, 2006
Béla Illés, József Cselényi: Verknüpfung von Logistikforschung und Markttrends in Ungarn, COMEC 2006, Santa Clara, 2006
Levente Rádai, József Cselényi, Béla Illés: BLOCK-STORAGE ALLOCATING STRATEGIES OF MULTI-LEVEL BLOCK-STORING AUTOMATED CAR PARKING SYSTEMS IN CASE OF LOW AND HIGH STORAGE UTILIZATION, MIBE 2006, Miskolci Egyetem, 2006
György Kovács, József Cselényi, Tibor Szabó: Utilization of historic data evaluation obtained from computer database during the organization of international transport activity, MIBE 2006, Miskolci Egyetem, 2006
Attila Bata, József Cselényi, László Kovács: COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPONENT SUPPLY CHANNELS OF MAINFRAME DATA-STORAGE-SYSTEM ASSEMBLY, MIBE 2006, Miskolci Egyetem, 2006
László Kovács, Levente Rádai, Attila Horváth: SOME OBTAINED RESULTS OF THE APPLYED RESERCH COMPLETED TO ELECTROLUX LEHEL LTD, MIBE 2006, Miskolci Egyetem, 2006
Mónika Nagy, Ágota Bányai, József Cselényi: Analysis of supply systems operating in network like structure, focused on the integration of supplies for different end users, MIBE 2006, Miskolci Egyetem, 2006
Ferenc Mészáros, József Cselényi: Control strategies of Carpathian Supplier Cluster and the related data model, MIBE 2006, Miskolci Egyetem, 2006
János Németh, Béla Illés: Vergleich zwischen der Fein- und Grobplanung bei der Kanban-Auslegung, COMEC 2006, Santa Clara, 2006
Béla Illés: Qualitatssicherungslogistik - Inhalt und matematische Behandlung, COMEC 2006, Santa Clara, 2006
Béla Illés: Wartung und Logistik, COMEC 2006, Santa Clara, 2006
Péter Paróczai, Béla Illés, Veronika Paróczai, Péter Paróczai: Behaviour of network in field of multiregional deportment of economy, COMEC 2006, Santa Clara, 2006
Elke Glistau, Norge I. Coello Machado, Béla Illés: Sicherung der Logistikqualitat, COMEC 2006, Santa Clara, 2006
Péter Tamás, József Cselényi, Richárd Bálint: DECISION SUPPORTING MODEL AND METHOD FOR OUTSOURCING OF DISTRIBUTION LOGISTICS SYSTEM OF PAPER FACTORIES, 4th International Logistics and Supply Chain Congress, Izmir, 2006
Mónika Nagy, Ágota Bányai, József Cselényi: COST SENSITIVITY ANALYSIS OF OPTIMAL SUPPLIER SYSTEM OF ASSEMBLY PLANTS OPERATING IN NETWORK LIKE STRUCTURE, 4th International Logistics and Supply Chain Congress, Izmir, 2006
Ferenc Mészáros, József Cselényi, Béla Illés: Conception for operation of Carpathian supplier cluster and the process of supplier evaluation, 4th International Logistics and Supply Chain Congress, Izmir, 2006
Bata Attila, Cselényi József: MECHATRONIKAI TERMÉKEK SZERELÉSI RENDSZERÉNEK FI-FO ELVŰ ALKATRÉSZELLÁTÁSA, Miskolci Egyetem, Doktoranduszok Fóruma 2007, 2007
Buczkó Katalin, Illés Béla: LOGISZTIKAI KÖZPONTOK HÁLÓZATÁNAK ANYAG- ÉS INFORMÁCIÓÁRAMLÁSI KAPCSOLATAI, Miskolci Egyetem, Doktoranduszok Fóruma 2007, 2007
Rádai Levente, Cselényi József, Illés Béla: Paraméterek meghatározása többszintes automatizált parkolórendszerek felvonóinak autonóm diszponálási stratégiáihoz, Miskolci Egyetem, Doktoranduszok Fóruma 2007, 2007
Cselényi József, Illés Béla, Molnár Tamás: Automatikus nyomkövetési rendszer szerepe a logisztikával integrált gyártó-szerelő üzemek reengineering és irányítási feladataiban, Miskolci Egyetem, Doktoranduszok Fóruma 2007, 2007
Cselényi József, Tamás Péter: TERMELŐ VÁLLALATOK KÉSZÁRU RAKTÁROZÁSÁNAK TELJES-, ILLETVE RÉSZLEGES OUTSOURCINGBA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ DÖNTÉSI MODELL ÉS MÓDSZER ISMERTETÉSE, Miskolci Egyetem, Doktoranduszok Fóruma 2007, 2007
Tóth Norbert, Cselényi József, Illés Béla: Mechatronikai termékek finiselő rendszeréhez kapcsolódó termelésütemezési módszer kifejlesztése a sorrendfüggő átállítási idők figyelembevételével, Miskolci Egyetem, Doktoranduszok Fóruma 2007, 2007
Tóth Enikő, Illés Béla: EGY LOGISZTIKAI INTEGRÁLT TERMELŐ- ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATRA A SZÁMÍTÓGÉPES TERMÉKKÖVETÉS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSI MÓDSZEREINEK KIDOLGOZÁSA, Miskolci Egyetem, Doktoranduszok Fóruma 2007, 2007
Oláh Béla, Bányai Tamás, Cselényi József: HÁLÓZATSZERŰEN MŰKÖDŐ ÖSSZESZERELŐ RENDSZERNÉL A FELHASZNÁLÓK SZERELŐÜZEMEKHEZ VALÓ HOZZÁRENDELÉSE SZTOCHASZTIKUS IGÉNYEK ALAPJÁN, Miskolci Egyetem, Doktoranduszok Fóruma 2007, 2007
Rádai Levente, Cselényi József, Illés Béla: TÖBBSZINTES, TÖMBTÁROLÁSOS AUTOMATIZÁLT PARKOLÓRENDSZEREK TÁROLÓSZINTI DISZPONÁLÁSI STRATÉGIÁI ALACSONY ILL. MAGAS TÁROLÓTÉRI KIHASZNÁLTSÁGNÁL, Gép folyóirat, 2007
Bálint Richárd, Cselényi József, Illés Béla: DIE OPTIMIERUNG DER GRÖSSE DER LAGERKAPAZITÄT EINES DEZENTRUMS IN VIRTUELLEN LOGISTISCHEN NETZWERKEN ZUSAMMENGESTELLT VON LOGISTISCHEN DECENTREN, MicroCAD 2007, 2007
Molnár Lajos, Illés Béla, Cselényi József: REENGINEERING OF FINISHED GOODS WAREHOUSING AT BEER AND SOFT DRINK INDUSTRY IN CASE OF PRODUCTION CHANGING, MicroCAD 2007, 2007
Nagy Mónika, Bányai Ágota, Cselényi József: MODEL, METHOD, ALGORITHM AND COMPARATIVE ANALYSIS OF A SYSTEM WITH MULTIPLE OBJECTIVE FUNCTIONS FOR SELECTING SUPPLIERS FOR NETWORK-LIKE FUNCTIONING ASSEMBLY SYSTEMS, MicroCAD 2007, 2007
Oláh Béla, Bányai Tamás, Cselényi József: COMPARISON AND SENSITIVITY ANALYSIS OF OPTIMISATION FOR ASSIGNMENT OF FINAL PRODUCT REQUIREMENTS OF END USERS TO THE ASSEMBLY PLANTS BY SIMPLIFIED AND COMPLEX OBJECTIVE F, MicroCAD 2007, 2007
Rádai Levente, Cselényi József, Illés Béla: MAXIMAL CYCLE TIME AND ENERGY CONSUMPTION OF BLOCK-STORING ALLOCATION STRATEGY PROVIDING HIGH STORAGE UTILISATION IN AUTOMATED CAR PARKING SYSTEMS, MicroCAD 2007, 2007
Tamás Péter, Cselényi József: OUTSOURCING EXAMINATION FOR FINISHED GOODS STORAGE OF PRODUCER COMPANIES BY RENTED WAREHOUSE POSSIBILITY, MicroCAD 2007, 2007
Cselényi József, Illés Béla, Mészáros Ferenc: Virtuális vállalatok és hálózatok alkalmazása a szolgáltatási logisztikai feladatok megoldásában, MLBKT 2007, 2007
Mészáros Ferenc, Cselényi József, Illés Béla: PRINCIPLES OF DYNAMIC FORMATION, OPERATION AND ORGANIZATIONAL FRAMEWORK OF CARPATHIAN SUPPLIER CLUSTER INTEGRATED WITH LOGISTICS, MTEM 2007, Romania, 2007
Oláh Béla, Bányai Tamás, Cselényi József: ASSIGNMENT OF END USERS TO THE ASSEMBLY PLANTS BY INDIRECT DISTRIBUTION AND COMPLEX OBJECTIVE FUNCTION IN A NETWORK-LIKE OPERATING ASSEMBLY SYSTEM, MTEM 2007, Romania, 2007
Illés Béla, Buczkó Katalin: Assembly and disassembly halls supplied by logistics network, MTEM 2007, Romania, 2007
Cselényi József, Kovács László, Tamás Péter, Kajtor Erzsébet: Optimization process of the lead time and the stocks between operations of manufacturer and assembly systems in the case of mechatronics product, MTEM 2007, Romania, 2007
Mészáros Ferenc, Cselényi József, Illés Béla: Autóipari beszállítókat segítő virtuális logisztikai klaszter operatív irányítási feladatai, OGÉT 2007, Romania, 2007
Rádai Levente, Cselényi József, Illés Béla: Többszintes, tömbtárolásos automatizált parkolórendszerek magas tárolótéri kihasználtságot biztosító diszponálási stratégi-ák esetén az elérhető teljesítőképessége és ene, OGÉT 2007, Romania, 2007
Tamás Péter, Bálint Richárd, Cselényi József: PAPÍRIPARI TERMÉKEK ELOSZTÁSI LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK OUTSOURCINGBA ADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MATEMATIKAI MODELLEZÉS, OGÉT 2007, Romania, 2007
Katalin Buczkó, Béla Illés: Virtual logistics network for supporting the supplier selection, Advanced Logistic Systems, Vol. 2., folyóirat, 2008
Tamás Molnár, József Cselényi, Béla Illés: Function of automatic tracking systems in reengineering and controlling tasks of producing-servicing plants integrated with logistics, MicroCAD 2008, Miskolci Egyetem, 2008
Gábor Szabados, János Németh: Examination of the possibility of application of fuzzy logic in the control system of warehouse served by warehouse machine at head arrengement, MicroCAD 2008, Miskolci Egyetem, 2008
Péter Tamás, György Kovács, Béla Illés: Mathematical method for an optimum finished goods storage improvement possibility, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Péter Telek, Béla Illés: Bilateral cooperation between the University of Miskolc and the University of Czestochowa, MicroCAD 2008, Miskolci Egyetem, 2008
Enikő Tóth, Béla Mang: Backscatter of propagating waves in RFID system, MicroCAD 2008, Miskolci Egyetem, 2008
Norbert Tóth, József Cselényi, Béla Illés: Entwicklung einer Produktionsplanungsmethode zum Finishsystem der mechatronischen Produkte hinsichtlich der folgenabhängigen Umrüstungszeiten, MicroCAD 2008, Miskolci Egyetem, 2008
Norge Isaías Coello Machado, Elke Glistau, Béla Illés: Estimación de los valores de dispersión y centrado permisibles para procesos logísticos con límites de especificación, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Béla Illés: Betrachtung von logistichen Kostenfaktoren in Instandhaltungprozessen, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Enikő Tóth, Béla Illés, Béla Mang: Alingment problems of the computer-aided tracking system on the strength of analysis of company's installation process, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Béla Illés, György Sárközi: The maintenance logistics process of vehicle of transport by computer-aided code identification system, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Miklós Gubán, Veronika Paróczai, Péter Paróczai: Computer analysis of heuretic model for optimal logistic oriented establishing of delayed assembling plants, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Béla Illés: Betrachtung von logistichen Zeitfaktoren in Instandhaltungprozessen, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Béla Illés: Situation der Logistik in Ungarn in der Technischen Hochschulausbildung sowie in der Forschung und Entwiclkung, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Öznur Yurt, Béla Illés, Károly Jármai: Examination of typical food supply chain management: The case of Dairy industry, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Katalin Buczkó, Béla Illés: Theoretical approach of logistics network design, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Béla Illés: Intensivierung des Tagebaus durch Zustandsüberwachung, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Richárd Bálint, Béla Illés: Analyse der Kapazitätsoptimierung eines Dezentrums in virtuellen logistischen Netzwerken, COMEC 2008, Santa Clara, 2008
Béla Oláh, Tamás Bányai, József Cselényi: Modification of assignment of final product requirements of end users to the assembly plants by direct distribution and complex objective function in a network-like opera, Advanced Logistic Systems, Vol. 1., folyóirat, 2007
Katalin Dunai, József Cselényi: Optimisation of the number of own vehicles for warehouse supply chain delivery in case of one warehouse, shuttle services and stochastic capacity needs, Advanced Logistic Systems, Vol. 1., folyóirat, 2007
Lajos Molnár, Béla Illés, József Cselényi: Reengineering of finished goods warehouse logistics at beer and soft drink industry, Advanced Logistic Systems, Vol. 1., folyóirat, 2007
Péter Telek, József Cselényi, György Demeter: Mathematical description of theoretical methods of reserve economy of consignment stores, Advanced Logistic Systems, Vol. 1., folyóirat, 2007
Péter Telek, József Cselényi: Model structure and operation of a simulation process supporting element supplying of assembling cells of mechatronic products, Advanced Logistic Systems, Vol. 1., folyóirat, 2007
Péter Tamás, György Kovács, Béla Illés: Decision making model and method for the total or partial relocation of activities of maintenance de-centres, Advanced Logistic Systems, Vol. 2., folyóirat, 2008
Tamás Molnár, Ágota Bányai: Controlling and reengineering of producing-assembling companies, Advanced Logistic Systems, Vol. 2., folyóirat, 2008
Enikő Tóth, Béla Illés: Theoretical background of installation process of barcode and RFID identification system, Advanced Logistic Systems, Vol. 2., folyóirat, 2008
Péter Tamás, György Kovács, Béla Illés: Decision making method used for eliminating the road and railway parallelism of point to point passenger transport services, Advanced Logistic Systems, Vol. 2., folyóirat, 2008
András Malik, János Németh: Introduction and validation of a 7 sheave examiner machine, Advanced Logistic Systems, Vol. 2., folyóirat, 2008
Katalin Buczkó, Béla Illés: Simulation in logistics network context: Theoretical approach of the optimization process, MicroCAD 2009. Konferencia, O: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 21-26., 2009
Illés Béla, Németh János:: Közúti áruszállítás rugalmassági vizsgálata a termelési függvény paraméter- érzékenysége alapján, MicroCAD 2009. Konferencia, O: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 79-87., 2009
Tamás Molnár, Ágota Dr. Bányainé Dr Tóth: Logistic nontrolling through reengineering, MicroCAD 2009. Konferencia, O: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 139-144., 2009
Tóth Enikő, Prof. Dr. Illés Béla, Dr. Mang Béla: Analysis of environmental impacts influencing the lifetime of rfid tags with taguci method, MicroCAD 2009. Konferencia, O: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 211-216., 2009
Norbert Tóth, Dr. László Kovács: Bestandsdateien, zielfunktionen und bedingungen der mit logistic integrierten produktionsplanung bei mehrstufigen produktionssystemen, MicroCAD 2009. Konferencia, O: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 217-222., 2009
Tamás Péter, Illés Béla, Kovács György: Decision making model and method for the total or partial relocation relocation of activities of maintenance decentres, MicroCAD 2009. Konferencia, O: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 195-202., 2009
Kovács László, Tomkovics Tamás: Automatizált darabáru osztályozó rendszerek tervezése, MicroCAD 2010. Konferencia, P: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 65-72., 2010
Kovács György, Molnár Attila: Az Optimális raktározási struktúra kialakításának módszere, MicroCAD 2010. Konferencia, P: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 51-58., 2010
Tamás Péter, Kovács György, Illés Béla: Késztermék-raktározási tevékenység outsourcing-ba adási vizsgálatának költségmodellje, MicroCAD 2010. Konferencia, P: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 111-118., 2010
Tamás Péter, Illés Béla, Kovács György: Késztermék raktározási rendszerek outsourcing-ba adási vizsgálata virtuális logisztikai vállalat felhasználásával, MicroCAD 2010. Konferencia, P: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 103-110., 2010
Illés Béla, Bozzay Péter, Dr. Kovács László, Tamás Péter: High-tech logisztikai laboratórium létrehozása a gépészmérnöki és informatikai kar anyagmozgatási és logisztikai tanszékén, MicroCAD 2010. Konferencia, P: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 25-30., 2010
Skapinyecz Róbert, Illés Béla: Az elektronikus piacterek szerepe az együttműködésen alapuló áruszállítás támogatásában, MicroCAD 2010. Konferencia, P: Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika szekció kiadványa, pp.: 95-101., 2010
Péter Tamás, György Kovács, Béla Illés: Decision making method relating to outsourcing of finished goods storage activities, Advanced Logistic Systems, Theory and Practice, 2009, Volume 3, pp.: 120-126., HU ISSN 1789-2198., 2009
Skapinyecz Róbert, Béla Illés: Security problems of the waste logistics in food trade, Advanced Logistic Systems, Advanced Logistic Systems, Theory and Practice, 2009, Volume 3, pp.: 15-20., HU ISSN 1789-2198, 2009
Péter Telek: Logistical criterions and strategies for storage of bulk materials, Advanced Logistic Systems, Theory and Practice, 2009, Volume 3, pp.: 51-56., HU ISSN 1789-2198, 2009
György Kovács, Attila Molnár: Method for elaboration of optimal storage structure, Advanced Logistic Systems, Theory and Practice, 2009, Volume 3, pp.: 171-180., HU ISSN 1789-2198, 2009
Béla Illés, Richárd Ladányi, György Sárközi: Periodic timetable optimization int he public road transport services, Advanced Logistic Systems, Theory and Practice, 2009, Volume 3, pp.: 209-226., HU ISSN 1789-2198, 2009
vissza »