Etnopolitikai modellek Európában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63592
típus K
Vezető kutató Szarka László
magyar cím Etnopolitikai modellek Európában
Angol cím Ethnopolitics in Europe: Modells and Challanges
magyar kulcsszavak etnopolitikai modellek, választási rendszerek, kisebbségi önkormányzat
angol kulcsszavak etnopolitical modells, electoral systems, minority self-governance
megadott besorolás
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
résztvevők Kántor Zoltán
Majtényi Balázs
Vizi Balázs
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 5.328
FTE (kutatóév egyenérték) 0.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás fő célja összehasonlító elemzésben leírni és feltárni az etnikai alapon szerveződő kisebbségi közösségek politikai részvételének, képviseletének és érdekérvényesítésének különböző formáit és szintjeit az Európai Unió régi és új tagállamaiban. Ezzel egy átfogó képet lehet kialakítani az etnikai mozgalmak pártpolitikai hátteréről, a különböző etnopolitikai modellekben betöltött szerepéről. Az önkormányzati, regionális, társulásos stratégiák részben egymással vetélkednek, részben egymás elemeit átvéve érvényesülnek az Unió tagállamaiban. Az Unió régi tagállamaiban bevettnek mondható etnoregionális politizálás mellett a keleti bővítés nyomán olyan kisebbségtípusokkal is számolni kell, amelyek a nyugati régióban inkább kivételes jelenségnek számítanak: pl. az erős nemzeti identitással, kötődéssel rendelkező baltikumi oroszok, Kárpát-medencei magyarok vagy a kelet-közép-európai roma csoportok. A kutatás választ adhat arra, a jogi és politikai környezet, a kisebbségpolitikai stratégiák alapján, az Uniót jellemző többszintű kormányzat keretében hogyan modellezhető az etnopolitikai tér az Unió tagállamaiban.
angol összefoglaló
The main aim of this research is to analyse and present in comparative perspective the political participation, representation of ethnic and national minority organizations in the old and new EU member states. This approach enables us to offer a clear picture on the different actors involved in ethnic politics, and the social basis of these political formations. The self-governance and regional strategies are on the one hand competitive, on the other hand complementary. The ethnoregional parties and interest representation is commonly accepted in the EU, however, the strong manifestations of national identity and national interest as in the case of the Russians in the Baltic states, Hungarians in the Carpathian Basin, or the Roma minority in ECE is quite unusual. The research may offer an answer how ethnopolitical strategies will work in the extended EU, and what results can be expected in conflict resolution.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kisebbségi politikai mozgalmak esélyeinek és jogi-politikai intézményeinek összehasonlító európai vizsgálata segítheti térségünk országainak és Magyarország etnikai feszültségekkel is terhes társadalmainak jobb megismerését. A kutatás eredményként az európai országokban kialakult etnopolitikai modellek elemző bemutatása és a kutatás során megjelent két összefoglaló kötet (Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában, Bp. 2007, valamint Etnikai politika Európában, Bp. 2009) jelentős mértékben hozzájárul az etnikai, nemzeti kisebbségek társadalmi-politikai szerepének tanulmányozásához.
kutatási eredmények (angolul)
The comparative analysis of ethnopolitical movements of minorities in Europe may contribute to a better understanding of inter-ethnic tensions and reconciliation in the Central and Eastern European region as well as in Hungary. The results of this research, published in two volumes (Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában, Bp. 2007, valamint Etnikai politika Európában, Bp. 2009) may significantly help further research on the social-political position of ethnic and national minorities.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63592
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szarka László, Kántor Zoltán, Majtényi Balázs, Vizi Balázs: Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007
Szarka László: A regionalitás szerepe a kisebbségi magar pártok programalkotásában, Kárpát-medencei magyar egység, megosztottság. IX. Jakabffy Napok,Europrint Kft, Szatmárnémeti, 2008
Majtényi Balázs: Az Európai Unió és a kisebbségek védelme, Kárpát-medencei magyar egység, megosztottság. IX. Jakabffy Napok,Europrint Kft, Szatmárnémeti, 2008
Kántor Zoltán: A nemzet kérdése a nemzetközi porondon. Hamis dichotoómia:politikai/kulturális nemzet, Kárpát-medencei magyar egység, megosztottság. IX. Jakabffy Napok,Europrint Kft, Szatmárnémeti, 2008
Vizi Balázs: Kisebbségi politika az integrálódó Európában, Kárpát-medencei magyar egység, megosztottság. IX. Jakabffy Napok,Europrint Kft, Szatmárnémeti, 2008
Szarka László, Kántor Zoltán, Majtényi Balázs, Vizi Balázs: Képviselet, részvétel, érdekérvényesítés, autonómia. A kisebbségi közösségek politikai reprezentációi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2009
Szarka László: Bevezető a nemzetpolitikai előtanulmányokhoz. Az új magyar külkapcsolati stratégia előmunkálatai, Magyar Kisebbség 41-42. sz., 2008
Szarka László: A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei, Magyar Kisebbség 41-42. sz., 2008
Vizi Balazs: A nemzetpolitika feltételrendszere az uniós tagság körülményei között, Magyar Kisebbség 41-42. sz., 2008
Kántor Zoltán: Autonómia, önkormányzatiság és kisebbségi magyar közösségépítés, Magyar Kisebbség 41-42. sz., 2008
vissza »