Ethnopolitics in Europe: Modells and Challanges  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
63592
Type K
Principal investigator Szarka, László
Title in Hungarian Etnopolitikai modellek Európában
Title in English Ethnopolitics in Europe: Modells and Challanges
Keywords in Hungarian etnopolitikai modellek, választási rendszerek, kisebbségi önkormányzat
Keywords in English etnopolitical modells, electoral systems, minority self-governance
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Ethnic and National Minority Studies Institute of the HAS
Participants Kántor, Zoltán
Majtényi, Balázs
Vizi, Balázs
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 5.328
FTE (full time equivalent) 0.49
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás fő célja összehasonlító elemzésben leírni és feltárni az etnikai alapon szerveződő kisebbségi közösségek politikai részvételének, képviseletének és érdekérvényesítésének különböző formáit és szintjeit az Európai Unió régi és új tagállamaiban. Ezzel egy átfogó képet lehet kialakítani az etnikai mozgalmak pártpolitikai hátteréről, a különböző etnopolitikai modellekben betöltött szerepéről. Az önkormányzati, regionális, társulásos stratégiák részben egymással vetélkednek, részben egymás elemeit átvéve érvényesülnek az Unió tagállamaiban. Az Unió régi tagállamaiban bevettnek mondható etnoregionális politizálás mellett a keleti bővítés nyomán olyan kisebbségtípusokkal is számolni kell, amelyek a nyugati régióban inkább kivételes jelenségnek számítanak: pl. az erős nemzeti identitással, kötődéssel rendelkező baltikumi oroszok, Kárpát-medencei magyarok vagy a kelet-közép-európai roma csoportok. A kutatás választ adhat arra, a jogi és politikai környezet, a kisebbségpolitikai stratégiák alapján, az Uniót jellemző többszintű kormányzat keretében hogyan modellezhető az etnopolitikai tér az Unió tagállamaiban.
Summary
The main aim of this research is to analyse and present in comparative perspective the political participation, representation of ethnic and national minority organizations in the old and new EU member states. This approach enables us to offer a clear picture on the different actors involved in ethnic politics, and the social basis of these political formations. The self-governance and regional strategies are on the one hand competitive, on the other hand complementary. The ethnoregional parties and interest representation is commonly accepted in the EU, however, the strong manifestations of national identity and national interest as in the case of the Russians in the Baltic states, Hungarians in the Carpathian Basin, or the Roma minority in ECE is quite unusual. The research may offer an answer how ethnopolitical strategies will work in the extended EU, and what results can be expected in conflict resolution.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kisebbségi politikai mozgalmak esélyeinek és jogi-politikai intézményeinek összehasonlító európai vizsgálata segítheti térségünk országainak és Magyarország etnikai feszültségekkel is terhes társadalmainak jobb megismerését. A kutatás eredményként az európai országokban kialakult etnopolitikai modellek elemző bemutatása és a kutatás során megjelent két összefoglaló kötet (Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában, Bp. 2007, valamint Etnikai politika Európában, Bp. 2009) jelentős mértékben hozzájárul az etnikai, nemzeti kisebbségek társadalmi-politikai szerepének tanulmányozásához.
Results in English
The comparative analysis of ethnopolitical movements of minorities in Europe may contribute to a better understanding of inter-ethnic tensions and reconciliation in the Central and Eastern European region as well as in Hungary. The results of this research, published in two volumes (Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában, Bp. 2007, valamint Etnikai politika Európában, Bp. 2009) may significantly help further research on the social-political position of ethnic and national minorities.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63592
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szarka László, Kántor Zoltán, Majtényi Balázs, Vizi Balázs: Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007
Szarka László: A regionalitás szerepe a kisebbségi magar pártok programalkotásában, Kárpát-medencei magyar egység, megosztottság. IX. Jakabffy Napok,Europrint Kft, Szatmárnémeti, 2008
Majtényi Balázs: Az Európai Unió és a kisebbségek védelme, Kárpát-medencei magyar egység, megosztottság. IX. Jakabffy Napok,Europrint Kft, Szatmárnémeti, 2008
Kántor Zoltán: A nemzet kérdése a nemzetközi porondon. Hamis dichotoómia:politikai/kulturális nemzet, Kárpát-medencei magyar egység, megosztottság. IX. Jakabffy Napok,Europrint Kft, Szatmárnémeti, 2008
Vizi Balázs: Kisebbségi politika az integrálódó Európában, Kárpát-medencei magyar egység, megosztottság. IX. Jakabffy Napok,Europrint Kft, Szatmárnémeti, 2008
Szarka László, Kántor Zoltán, Majtényi Balázs, Vizi Balázs: Képviselet, részvétel, érdekérvényesítés, autonómia. A kisebbségi közösségek politikai reprezentációi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2009
Szarka László: Bevezető a nemzetpolitikai előtanulmányokhoz. Az új magyar külkapcsolati stratégia előmunkálatai, Magyar Kisebbség 41-42. sz., 2008
Szarka László: A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei, Magyar Kisebbség 41-42. sz., 2008
Vizi Balazs: A nemzetpolitika feltételrendszere az uniós tagság körülményei között, Magyar Kisebbség 41-42. sz., 2008
Kántor Zoltán: Autonómia, önkormányzatiság és kisebbségi magyar közösségépítés, Magyar Kisebbség 41-42. sz., 2008
Back »