Participation in 2006 and 2007 ISSP comparative research  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
63661
Type K
Principal investigator Kolosi, Tamás
Title in Hungarian Az ISSP 2006. és 2007. évi kutatásában való részvétel
Title in English Participation in 2006 and 2007 ISSP comparative research
Keywords in Hungarian komparativ társadalomkutatás, politikai attitűdök, szabadidő-felhasználás
Keywords in English comparative social research, political attitiudes, leisure activities
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Society
Department or equivalent Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés
Participants Medgyesi, Márton
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 12.322
FTE (full time equivalent) 1.21
state closed project
Summary in Hungarian
A megpályázott kutatás célja az International Social Survey Programme (ISSP) nemzetközi összehasonlító projekt keretében 2006-ban az állam szerepéről, illetve 2007-ben a szabadidős és sporttevékenységről tervezett kutatásban való részvétel, a magyarországi empirikus adatfelvételek lebonyolítása és az ahhoz kapcsolódó elemzések elkészítése.
A 2006-ban tervezett állam szerepével kapcsolatos kutatás célja annak vizsgálata, hogy az állampolgárok milyen mértékű állami újraelosztást tartanak kívánatosnak, milyen területeken kívánják az állami kiadások fokozását és mely területeken értnek egyet annak csökkenésével. A tervezett kérdőív ezen kívül külön hangsúlyt fektet a társadalmi tőke és a politikai intézményrendszer működése közötti összefüggés vizsgálatára. A 2007-ben tervezett szabadidő felhasználással és sportolási szokásokkal kapcsolatos kutatás egyrészt a válaszadó időfelhasználásának alapvető jellemzőit, a szabadidő eltöltésének jellemző módjait, a sportolás módjait és motivációit méri fel. Vizsgálja a kutatás a különböző tevékenységekkel való elégedettséget, a fizikai és egészségi állapotot, és az avval való elégedettséget is.
Az ISSP jelenleg a legtöbb országot tartalmazó, egységes szociológiai mérőeszközt alkalmazó, rendszeresen működő nemzetközi összehasonlító vizsgálat. Az elmúlt évek során az ISSP projektben való részvétel javította a magyar szociológia nemzetközi megítélését, és számos hazai illetve nemzetközi publikáció használta fel ezeket az adatokat.
Summary
The aim of the project is to carry out comparative research on opinions and attitudes as a part of the ISSP project. Two surveys are planned to be fielded during the present project: in 2006 a survey on opinions about the role of government and one in 2007 about leisure activities and sports. The survey on the role of government investigates people’s preferences on governement expenditures and about the role government should play in regulating markets and redistributing revenues. The survey also asks respondents about generalised trust and social capital as well as opinions about corruption of state officials. The 2007 survey on leisure and sports investigates time use of respondents, tipical patterns of leisure activities and motivation and ways of doing sports. ISSP is the largest comparative social research project. The participation in the ISSP project has contributed to the prestige of Hungarian sociological research and produced numerous publications in Hungarian and foreign journals.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás legfontosabb eredményei az International Social Survey Programme 2007-es Sport és Szabadidő, valamint 2008-as Vallás modulok adatfelvételeinek lebonyolítása volt. Megtörtént a kutatások magyar nyelvű adatfájljának archiválása a Tárki Adatbankba és az angol nyelvű system file elkészítése és archiválása a Zentralarchiv adatbankjába. Az ISSP jelenleg a legtöbb országot tartalmazó, egységes szociológiai mérőeszközt alkalmazó, rendszeresen működő nemzetközi összehasonlító vizsgálat. Az ISSP kutatások már eddig is igen sokban járultak hozzá hazai tudományos ismereteink gyarapításához. Számos, hazai illetve külföldi kolléga használta fel őket s publikált belőlük magyar illetve angol nyelven, ami javította a magyar szociológia nemzetközi megítélését, emelte presztízsét.
Results in English
Most important results of research are that fieldworks of the 2007 Leisure Time and Sport Module and 2008 Religion Module of the International Social Survey Programme have been carried out. Hungarian data files of the surveys have been archived in Tarki Data Archive, while English language data files have been sent to Zentralarchiv. ISSP is currently the comparative sociological research project with the highest number of participating countries. Research carried out under the ISSP has contributed to advance scientific knowledge in Hungary. A great number of domestic and foreign publications have been based on these data, which contributed to the prestige of Hungarian sociological research.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63661
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sik Endre: Unalom- és kimerültségérzet, http://www.tarki.hu/hu/news/tarkitekinto.html, 2008
Sik Endre: Testsúlyunk és világlátásunk, http://www.tarki.hu/hu/news/tarkitekinto.html, 2008
Sik Endre: Kapcsolati tőkeépítő és ellazuló szabadidő-használat, http://www.tarki.hu/hu/news/tarkitekinto.html, 2008
Sik Endre: Kik a soványak és a kövérek?, http://www.tarki.hu/hu/news/tarkitekinto.html, 2008
Sik Endre: Szabad az időnk, http://www.tarki.hu/hu/news/tarkitekinto.html, 2008
Gérecz Balázs Imre:: Vallásosság – generációs metszetben, http://www.tarki.hu/hu/news/tarkitekinto.html, 2009
Gérecz Balázs Imre:: Átalakuló vallásosság, http://www.tarki.hu/hu/news/tarkitekinto.html, 2009
Back »