A percepciós nagyothallások etiopathogenezise  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63743
típus K
Vezető kutató Sziklai István
magyar cím A percepciós nagyothallások etiopathogenezise
Angol cím Etiopathogenesis of sensorineural hearing loss
magyar kulcsszavak Külső szőrsejt, Deiters sejt, Cochleáris adaptáció, Otosclerosis, Krónikus szerózus otitis media
angol kulcsszavak Outer hair cell, Deiters cell, Cochlear adaptation, Otosclerosis, Otitis media with effusion
megadott besorolás
Fül-orr-gégészet, szemészet (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 14.880
FTE (kutatóév egyenérték) 0.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A percepciós nagyothallások 3 csoportját vizsgáljuk kísérletesen: zaj, ototoxicitás és otosclerosis. Otosclerosisban bizonyítani kívánjuk a kanyaró virus etiológiát a virus genom RT-PCR módszerrel történő detektálása révén. A virus okozta gyulladásos folyamatot TNF-alfa RNS meghatározással vizsgáljuk az otosclerosisos csontban. A virus kötő receptor mintázatot (CD46/CD150) immunhisztokémiailag vizsgáljuk. Otosclerosisos betegek vérének kanyaró ellenes IgG és IgA titerének meghatározásával preoperatív vizsgálati eljárást keresünk. Tengeri malacok izolált külső szőrsejtjeinek oldalfal merevség mérésével a zaj kezelés és az ototoxikus gyógyszerek károsító hatásmechanizmusát határozzuk meg, mikrodeformációs technikával. Izolált Deiters sejtek (a külső szőrsejteket támasztó sejtek) külső szőrsejtekkel szinkron kálium áramát határozzuk meg egész sejt patch-clamp módszerrel. Ezzel tisztázni kívánjuk a külső szőrsejt-Deiters sejt komplexus együttes aktivációjának potenciális jelentőségét a Corti szerv mikromechanikában illetve a perifériás hallásban.
angol összefoglaló
We aim to examin experimentally 3 groups of the sensorineural hearing loss: noise-induced, ototoxicity, otosclerosis. We attempt to prove the measles virus etiology in otosclerosis by detecting the viral genom by RT-PCR method. Virus induced inflammation in the otosclerotic bone (OB) is going to be examined by TNF-alpha mRNA detection in the OB. A measles virus-binding receptor pattern in OB is analyzed by CD46/CD150 examination, immunohistochemically. Measuring anti-measles IgG and IgA in the sera of otosclerotic patients we try to establish a preoperative diagnosis and/or a definitive diagnosis in cochlear otosclerosis. Pathomechanism of noise-induced hearing loss and ototoxicity is examined by determining lateral wall stiffness of isolated outer hair cells of drug or noise treated guinea pigs by microdefomation technique. We intend to determine the potassium membrane currents in isolated guinea pig Deiters cells by whole-cell patch-clamp method as to compare the potential simultaneous activation of these channels in Deiters cells and outer hair cells. This can clarify the cooperation of sensory cells and supproting cells in the proper micromechanics of the organ of Corti leading to normal peripheral auditory processing

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Otosclerosisos stapes fixáció kanyaró virus etiológiájában és etiopatgonezeisében a gyulladásos eredetű csont anyagcsere zavar szerepét (TNF alfa, osteoproitegerin expresszió, CD46 expresszió a gócok osteoclastjaiban) tisztáztuk. Leírtuk a kanyaró vírust kötő CD46 molekula otosclerosisra jellemző polymorfizmusát. A gyulladás okozta TNFalfa felszabadulás percepciós nagyothallást iokozó jellegét klinikailag és in vitro is (izolált külső szőrsejt elektromotilitás) igazoltuk. Két connexin gént (GJB3 és GJB6) ill. a GJB2 gén 5’ nem kódoló szakasz splice site régióját is megvizsgáltuk 47 nagyothalló esetében. Tizenegy DNS mintában volt detektálható a GJB2 gén 5’ nem kódoló szakasz splice site régiójának -3170>A mutációja. Egy p.R127H heterozigóta beteg esetében ez a genetikai eltérést homozigóta formában identifikáltuk. A GJB6 génben egy deléciót [∆(GJB6-D13S1830)] (2 fő), míg a GJB3 génben 3 féle nukleotid cserét (2 új és 1 ismert) [c.357C>T, c.798C>T és c.94C>T (p.R32W)] találtunk. A nagyothallás génvizsgálatát a pres gén vizsgálatára is kiterjesztettük. Egy nagyothalló fiú gyermek és teljes hallású apa esetében a 6. kódoló exonban p.R150Q misszensz mutáció volt kimutatható heterozigóta formában. Az p.R150Q mutációt tartalmazó DNS-ről - emberi vese sejtvonalban- szintetizálódott fehérjén végeztük el a funcionális analízisit, un. teljes sejt patch-clamp electrofiziológiai módszerrel. A külső szőrsejt elektromotilitását jelző non-linearis kapacitás funkció (NLC) hasonló volt a vad és a mutáns sejtvonalban, bár az R150Q mutáns in vitro 25%-os erősítésbeni csökkenést mutatott.
kutatási eredmények (angolul)
Inflammatory bone remodeling disorder in the measles virus etiology and pathomechanism of otosclerotic stapes fixation (TNFalpha, osteoprotegerin expression, otosclerosis-specific polymorphism of CD46) is elucidated. TNFalpha release is responsible for the sensory hearing loss in otosclerosis. This was confirmed by clinical and in vitro studies (electromotility of isolated outer hair cells). We have studied 47 hearing loss patients’ GJB3, GJB6 and GJB2 splice site regions. In 11 DNA samples GJB2 splice site -3170>A mutation was found. One heterozygous p.R127H patient had the -3170>A mutation in a homozygous form. In the GJB6 gene we have identified one one deletion [Δ(GJB6-D13S1830)] (2 patients). In the GJB3 gene we found 3 nucleotide changes (3 new one is known) [c.357C>T, c.798C>T, and c.94C>T(p.R32W)]. Genetic hearing impairment by pres gene mutations were examined. In a hearing impaired boy and normal hearing listener father showed a heterozygous p.R150Q missense mutation in the 6. coding exon. This prestin was expressed by transfection in a kidney cell line which does not express prestin otherwise. In a whole cell patch clamp configuration these cells expressed prestin-based electromotility, but its peak nonlinear capacitance was shifter towards hyperpolarization direction leading to 25% decrease in prestin based amplification.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63743
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Karosi T, Jokay I, Konya J, Petko M, Szabo LZ,Sziklai I: Expression of measles virus receptor in otosclerotic, non-otosclerotic stapes footplates, Eur Arch ORL, 2007
Karosi T, Petko M, Szabo LZ,Sziklai I: Otosclerotic stapes with three crura and persisting stapedial artery, Otol Neurotol, 29:1043-4, 2008
Karosi T, Jókay I, Kónya J, Szabó LZ, Pytel J, Jóri J, Szalmás A, Sziklai I: detection of osteoprotegerin and TNFalpha mRNA in ankylotic stapes ootplates in connection with measles virus positivity, Laryngoscope, 116: 1427-33, 2006
Karosi T, Jókay I, Kónya J, Petkó M, Szabó LZ, Pytel J, Jóri J, Sziklai I: Activated osteoclasts with CD51/61 expression in otosclerosis, Laryngoscope, 116: 1478-84, 2006
Szűcs A, Somodi S, Batta TJ, Tóth A, Szigeti GP, Panyi G, csernoch L,Sziklai I: Differential expression of potassium currents in Deiters cells of the guinea pig, Pflügers Arch, 452: 332-41, 2006
Szűcs A, Szappanos H, Batta TJ, Tóth A, Szigeti GP, Panyi G, csernoch L,Sziklai I: Changes in Purinoceptor distribution and intracellular calcium levels following noise exposure in the outer hair cells in the guinea pig, J Membr Biol, 213: 135-41, 2006
Borkó R, Batta JT, Sziklai I: Slow motility, electromotility and lateral wall stiffness in the isolated outer hair cells, Hear. Res., 2007
Rezes S, Késmárki K, Sipka S, Sziklai I: Characterization of otitis media with effusion based on the ratio of IgG and albumin, Otol Neurotol, 2007
Sziklai I, Karosi T: Otosclerosis in the incus. Fact or fantasy?, Otology & Neurotology, 2007
Toth T, Deak L, Fazakas F, Zheng J Muszbek L, Sziklai I: A new mutation in the human pres gene and its effect on prestin function, Int J Mol Med, 2007
Toth T, Kupka S, Haack B, Fazakas F, Muszbek L, Blin N, Pfister M, Sziklai I: Coincidence of mutations in different connexin genes in Hungarian pediatric population, Int J Mol Med, 2007
Karosi T, Szalmás A, Csomor P, Konya J, Petko M, Szabo LZ,Sziklai I: disease associated novel CD48 splicing variants and pathologic bone remodeling in otosclerosis, Laryngoscope, 118: 1669-76, 2008
vissza »