AZ ANGIOGENEZIS SZABÁLYOZÁSA A TERHESSÉGI IMPLANTÁCIÓ SORÁN GONADOTROPINOK ÉS CITOKINEK ÁLTAL, ÉS KLINIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK TERHESPATHOLÓGIAI KÓRKÉPEK KIALAKULÁSÁVAL  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63810
típus K
Vezető kutató Tóth Péter
magyar cím AZ ANGIOGENEZIS SZABÁLYOZÁSA A TERHESSÉGI IMPLANTÁCIÓ SORÁN GONADOTROPINOK ÉS CITOKINEK ÁLTAL, ÉS KLINIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK TERHESPATHOLÓGIAI KÓRKÉPEK KIALAKULÁSÁVAL
Angol cím THE REGULATION OF ANGIOGENESIS BY GONADOTROPINS AND CITOKINES DURING PREGNANCY IMPLANTATION AND ITS ROLE IN PATHOLOGIC PREGNANCIES
magyar kulcsszavak angiogenezis, gonedotropinok, citokinek, implantáció, habituális abortusz, preeklampszia, intrauterin retardáció
angol kulcsszavak angiogenesis, gonadotropins, citokines, implantation, habitual abortion, preeclampsia, intrauterine retardation
megadott besorolás
Szülészet és nőgyógyászat, reproduktív medicina (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika II. sz. (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Molnár Miklós
Pajor Attila
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2011-01-31
aktuális összeg (MFt) 3.991
FTE (kutatóév egyenérték) 2.31
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A mai szülészeti és neonatológiai gyakorlat egyik központi problémája a kissúlyú újszülöttek ellátása és azok magas aránya a következményes kedvezőtlen perinatalis és neonatalis mutatókkal. A kissúlyú újszülöttek egy része a valódi koraszülöttségből ered, a másik részük a méhen belüli fejlődés elmaradásából. A koraszülésből eredő arány az elmúlt években csökkent, de a méhen belüli magzati fejlődés kóros elmaradása miatti kissúlyú újszülöttek aránya nőtt. A méhen belüli magzati retardáció kialakulása több tényezőre vezethető vissza. Ennek ellenére az utóbbi években a magzati retardáció kialakulását vizsgáló kutatások a megtermékenyitett petesejt beágyazódására összpontositanak. Az eredmények azt mutatják, hogy az implantáció és a későbbi terhességi szövődmények , mint pl. a magzati retardáció és a terhességi toxaemia között szoros összefüggés van.
Az implantáció, a trofoblaszt sejtek inváziója számos helyi a trofoblaszt-endometrium interakcióban résztvevő és hormonális tényezőtől függ.
A tervezett kutatás során a következő kérdésekre keresünk választ.
1.) Az implantáció körüli és közvetlenül azt követő időszakban az artéria uterinában mért véráramlási ellenállás és az angiogenezisben szerepet játszó anyagok szérumszintjei között milyen összefüggések állapithatók meg ?
2.) Milyen összefüggés van az impoantácó körül mért artéria uterina véráramlási adatok és a terhesség későbbi szakaszában az artérai uterinán, az artéria umbilicalison és magzati aorta descendesen valamint a magzati artéria cerebri medián mért véráramlási adatok között ?
3.) Van-e összefüggés a kora terhességi artéria uterina véráramlási mérések és a hCG, PIGF, VEGF, KDR szérumszintek, valamint a terhesség kimenetele között ?
4.) A terhesség korai szakaszából származó méhen belüli szövetek immunhisztokémiai és in situ hybridizációs vizsgálata, annak kideritésére, hogy a véráramlási és szérum adatok, valamint az implantációs plakk immunreaktiv hCG és hCG/LH receptor, PIGF, VEGF és VEGF recptor, valamint citokin szintjei között milyen összefüggés állapitható meg .?
5. ) Izolált humán endotheliális sejtek (artéria uterina és artéria umbilicalis) proliferációs jellemzőinek vizsgálata, a hCG és a PIGF és VEGF hatásának kutatása. Az endothel sejtek proliferációjának vizsgálata preeklampsziás és intrauterin retardált terhességekból származó szérumokkal való inkubáció esetén.
angol összefoglaló
The care for the low birth weight neonates is one of the most intriguing task of contemporary obstetrics and a burden for the family and the society. The recent studies focuse on the regulation of the implantation because more and more evidences support the hypotheses that the pathologic pregnancies (preeclampsia, intrauterine retardation) develop on the base of poor implantation.
In the present study the following questions are to be answered:
1. The charactetrization of the relationship between the angiogenesis regulating factors and Doppler blood flow parameters of the uterine arteries during trophoblast invasion.
2. The relationship between the Doppler blood flow parameters of uterine arteries during implantation and in mid and late pregnancy in the uterine arteries, umbilical arteries, fetal aorta descendent and the middle cerebral artery, too.
3. The relationship between uterine blood flow resistance in early pregnancy and hCG, PIGF, VEGF, KDR serum levels and the clinical outcome of pregnancy.
4. Immunohistochemical and in situ hybridization investigation of gestational tissues from early pregnancies to investigate the relationship between the hCG, hCG/LH receptor, PIGF, VEGF, VEGF receptor, KDR and citokines of the implantation plaque and the blood flow parameters.
5. Investigation the effect of hCG, PIGF, VEGF on the proliferation of isolated endothel cells (uterine artery, umbilical vein). The study of endothel cell proliferation when the cells are incubated either with normal maternal seum or derived from pregnancies complicated by preeclampsia and intrauterine retardation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A terhességi implantáció hCG szabályozása, a kora terhességi artéria uterina keringési ellenállása és a citokinek és angiogenezist szabályozó faktorok között kerestünk összefüggést. Az eredmények megerősítik a hCG vazoregulációban játszott szerepét a kora terhességben, valamint, hogy a beágyazódás időszakában az artéria uterina magas keringési ellenállása és az intrauterin retardáció kialakulása között összfüggés lehet. A magzati endothel sejtek proliferácóját a hCG szabályozza, és ez az angiogenezisben játszott szerepére utal. Az endothel sejtek eicosanopid anyagcseréjét a felnőtt endothelhez hasonlóan szabályozza a hCG. Ezzel szemben a kálcium anyagcserét a magzati endothel sejtekben a felnőtt sejtekben tapasztalttól eltérően nem szabályozta a kísérleti feltételek között. Az angiogenezis szereplő faktorok mérése folyamatban van.
kutatási eredmények (angolul)
The present study aimed the investigation of the possible cooperation among the regulation of pregnancy implantation by hCG, the vascular resistamnce in uterine artrey in early őpregnancy and the factors of angiogenesis. The results suppot the role of hcG in the vasoregulation in eely gestation. The hCG decreased vascular resistance is beneficial regarding the later uncomplicated pregnancy outcome. The proliferation of fetal endothelal cells is regulatetd by hCG and this can support its role in the pregnancy implantation. The eicosnaoid metabolism in fetal endothelial cells ois regulated by hCG by similar method like in those of the adult ones. However, the calcium homeostasis is not regulated by hCG by the methods used contraryr to the findings in adult cells. The measurement of angionenesis factors are is process.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63810
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
A HCG/LH receptorok extragonodalis hatása az artéria uterin keringési területén: Paragi Péter, Valent Sándor, Sebestyén András, Gímes Gábor, Tóth Péter, C.V. Rao, Kongresszusi Absztrakt, 2006
THE ROLE OF EXTRAGONADAL HCG/LH RECEPTORS IN THE TREATMENT OF THREATENED ABORTION - BASIC RESEARCH AND CLINICAL RESULTS: P. Toth, Ch. V. Rao, Kongresszusi Absztrakt, 2006
THE ROLE OF HCG IN THE TREATMENT OF THREATENED AND HABITUAL ABORTION: P. Toth, Ch. V. Rao, Kongresszusi Absztrakt, 2006
P.Tóth, Ch.V. Rao: VASCULAR hCG/LH RECEPTORS AND THEIR FUNCTION IN UTERINE AND UMBILICAL VESSELS, Kongresszusi Absztrakt, 2007
P.Tóth, Ch.V. Rao: THE ROLE OF EXTRAGONADAL HCG/LH RECEPTORS IN THE TREATMENT OF THREATENED AND HABITUAL ABORTION, Kongresszusi Absztrakt, 2007
Szabolcs Sari, Zsuzsa Almasi, Dora Nagy, Agoston Pasztuhov, Peter Toth: The Endometriosis and its Relation to Infertility - an University Department Based Observational Study, In the abstract book of The 1st Joint Congress for Gyneconology, Obstetrics and Fertility 10-12 June, 2011 Warsaw, Poland, 2011
Paragi, P., Masszi, T., Tóth, P.: A hormonpótlás szerepe fiatal nőbetegenél haematológiai malignoma kezelkése után., Fiatal Nőorvosok II. Kongresszusa, Zalakaros 2006 október 26-27, Programfüzet 17. o., 2006
Paragi, P., Valent, S., Sebestyén, A., Gimes, G., Rao, C.V., Tóth, P.: A hCG/LH receptorok extragonadalis hatása az artéria uterina keringési területén., Fiatal Nőorvosok II. Kongresszusa, Zalakaros 2006 október 26-27, Programfüzet 12. o., 2006
Tóth P., Ch.V. Rao: A humán choriális gonadotropin szerepe a terhességi implantáció szabályozásában és klinikai jelentősége, Magyar Élettani Társaság LXXIV Vándorgyűlése és A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság II. közös tudoimányos konfererenciája 2010. június 16-18, Szeged., 2010
Paragi P., Pataki A., Zsembery A., Burg A., Tóth P.: A humán choriális gonadotropin hatásának vizsgálata a köldökzsinór véna endothel sejtek intarcelluláris kálcium ion koncentráció szabályozására., Magyar Élettani Társaság LXXIV Vándorgyűlése és A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság II. közös tudoimányos konfererenciája 2010. június 16-18, Szeged., 2010
Peter Toth, Anita Fezakas, Anita Burg: The organ saving therapy of the uterine leiomyoma, IN the abstract book of 4th AAGL Intenational Congress on Minimal Invasive Gynecology, Dubrovnik, Croatia, June 23-26, 2010, 2010
Krasznai, Zs., Vlesko, G., Tóth, P.: Fiatal korban lezajlott myocardialis infarctus összefüggése orális fogamzáésgátló szedéssel, a dohányzással és a koleszterinszinttel – esetbemutatás, A Magyar Nőorvos Társaság kongresszusa 2010. Debrecen 2010 május 20-22, Absztraktok P-16, o. 93., 2010
Fazekas, A., Burg, A., Tóth, P: Endometriosis szokatlan lokalizációban, A Magyar Nőorvos Társaság kongresszusa 2010. Debrecen 2010 május 20-22, Absztraktok P-10, o. 90., 2010
Burg, A., Fazekas, A., Tóth, P.: A myoma uteri kezelési lehetőségei, A Magyar Nőorvos Társaság kongresszusa 2010. Debrecen 2010 május 20-22, Absztraktok 142, P-05 o. 86., 2010
Hazay M., Galamb A, Vesztergom D, Tóth P, Pajor A: Tinédzserkori terhességmegszakítások klinikánk gyakorlatában, A Magyar Nőorvos Társaság kongresszusa 2010. Debrecen 2010 május 20-22, Absztraktok 149, p.72., 2010
Tóth, P: A hormonális fogamzásgátlól jótékony mellékhatásai különös tekintettel a dienogesztre, A Magyar Nőorvos Társaság kongresszusa 2010. Debrecen 2010 május 20-22, Absztraktok 142, p.70, 2010
Toth, P., Rao, Ch.V: The role of hCG in the regulation of pregnancy implantation and its clinical importance, In the program of 6th Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicine 29 to 31 October 2010 Shanghai, Shanghai, China, 2010
Peter Paragi, Akos Zsembery, Agnes Pataki, Peter Toth: DOES THE HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN PARTICIPATE IN THE CALCIUM ION HOMEOSTASIS IN HUMAN ENDOTHELIAL CELLS, Journal of Clin.Endocrinol. and Metabolism submitted, 2011
vissza »