A területiség szerepe az egészségügyi egyenlőtlenségek kialakulásában Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
63859
típus PF
Vezető kutató Uzzoli Annamária
magyar cím A területiség szerepe az egészségügyi egyenlőtlenségek kialakulásában Magyarországon
Angol cím Regionality in health inequalities in Hungary
magyar kulcsszavak területiség, regionalitás, egyenlőtlenség, egészségügy, egészségi állapot,
angol kulcsszavak regionality, spatiality, health inequalities, health care, health status,
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Regionális Tudományi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 12.627
FTE (kutatóév egyenérték) 2.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Nemcsak hazánkban, hanem a fejlett országokban is jelentős egyenlőtlenségek mutathatók ki mind az egészségi állapotban, mind pedig az egészségügyi rendszer térszerkezetében. Témaválasztásomban aktuális feladatnak tartom a magyar népesség egészségi állapota és a magyar egészségügyi rendszer területi jellemzőinek földrajzi szempontú vizsgálatát, valamint a társadalmi és gazdasági környezet egészségügyre gyakorolt hatásának bemutatását. Alapvető kutatási kérdéseim a vizsgálati téma megjelölésével a következők:
Az egészségi állapotot meghatározó tényezők közül Magyarországon milyen mértékben játszik szerepet az egészségügyi rendszer az egészségi állapot folyamatos romlásában? Hipotézisem, hogy hazánkban nem tapasztalható az egészségügyi ellátóhálózat túlzott mértékű szerepe a betegségek kialakulásában és a halálozások kedvezőtlen alakulásában.
Mely tényezők befolyásolják az egészségmagatartást kialakító tevékenységek térszerkezetét? A nemzet egészségkultúrájának és a népesség egészségmagatartásának kialakításában különböző szereppel bírnak az egészségügyi szolgáltatások mellett olyan tevékenységek és intézmények is, melyek közvetlenül vagy közvetetten kötődnek az egészségügyi ellátórendszer hálózatához, azonban akár közvetlenül is hatást gyakorolhatnak az egészségi állapot alakulására.
Érvényesülnek-e területi szempontok az egészségügyre vonatkozó politikai döntéshozatalban? Hipotézisem, hogy az egészségügy szabályozásának törvényi hátterében még kevésbé érvényesülnek a területi szempontok.
A kutatás során mind kvalitatív, mind pedig kvantitatív módszereket kívánok alkalmazni, melyek közül kiemelném egy reprezentatív kérdőíves felmérés megszervezését.
angol összefoglaló
The Hungarian health is getting worse continuously from 1966 and according to this fact Hungary has one of the most unfavourable health among the European countries. Health inequalities are so important to analyse the differents of health care and health status. The regionality of it has become more significant after the economical and political transformation in Hungary. In my project I would like to study the influences of social and economical environment on health with human geographical methods. These are my main questions and tasks in this research:
Which are those social, economical and political factors that have effects on health inequalities in Hungary? In this question my hypothesis is that there is no determinant part of the crisis of Hungarian health care in the unfavourable health.
Is there a typical spatial structure of health in Hungary? To answer to this question I must research the different of Hungarian population's lifestyle.
Does success the influence of political dimension in the regionality of health? In my opinion, the spatiality in the planning strategy of health care does not success so much.
During this project I am sure, I will use a reprezentative questionnaire among qualitative and quantitative methods.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásomban a hazai egészségügyi egyenlőtlenségeket regionális megközelítésben értelmeztem, az elemzések különböző területi vizsgálati szinteken történtek meg. A nemzetközi kitekintés során bizonyítottam, hogy egészségmutatóink nemcsak Nyugat-Európához, hanem Közép-Európa poszt-szocialista államaihoz képest is kedvezőtlenebb népegészségügyi helyzetet eredményeznek. A regionális szintű elemzésekben az életkilátások megyei eltéréseit és okait definiáltam. Megállapítható, hogy az ország társadalmi-gazdasági térszerkezete determinálja az „egészségi” térszerkezetet. Az egészséggel kapcsolatos országos folyamatok elemzése mellett az egészségügyi ellátórendszer 2007-es struktúra átalakítása lehetőséget adott pl. a fekvőbeteg-kapacitások területi elven való szerveződésének földrajzi vizsgálatára is. Települési szinten a városias környezet természeti és társadalmi elemeinek egészségmagatartásban betöltött szerepét vizsgáltam az ún. „rajzolj és írj” kérdőíves módszerrel egy közös interdiszciplináris kutatás keretében. A lokális szintű vizsgálatokban a Közép-Magyarországi Régió komplex egészségföldrajzi bemutatására került sor. A kutatási eredmények nagymértékben hozzájárulnak az egészségföldrajzi tudásunk bővüléséhez. Az empirikus vizsgálatok tapasztalatai és ismeretanyaga háttér- és/vagy esettanulmányként alkalmazhatók az egészségfejlesztés gyakorlatában, pl. helyi egészségtervek készítésében.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of my research project was to present the health inequalities and its spatial dimension in Hungary with the different levels of spatial units. At the European examination level I have proved the extremely bad morbidity and mortality situation in Hungary resulted one of the most disadvantaged position among the Western and Central European countries. Worse health situation can only be detected in the former states of the Soviet Union. The differentiation and its factors of the Hungarian life chances were studied at the regional level. We can say, the socio-economic spatial structure of Hungary determines the ‘health’ spatial structure,. At the national level I have also examined the structural and financial transformation of the Hungarian health care system (2007), and I emphasized the regional relations in the new capacity of hospitals. At the level of settlements we organised an interdisciplinary research to study the effects of the residential environment on health behaviour with a special questionnaire technique (‘draw-and-write’). At local level my spatial pattern was the Central Hungary Region where I have completely studied the health inequalities. The outcome of this research project can complete the knowledge of health geography. The results of the empirical examinations can be used in practical planning tasks of health policy as background material or case study, and can also generate further research questions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63859
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Uzzoli, Annamária: The regional inequalities of health in Hungary, The 7th IUHPE Conference - Globalization and Equity, 2006
Pluhár Zsuzsanna - Keresztes Noémi - Uzzoli Annamária - Pikó Bettina: A rendszeres fizikai aktivitás reprezentációja 9-11 éves gyermekek környezetről alkotott egészségképében, Magyar Sporttudományi Szemle, 2007
Uzzoli, Annamária: The socio-economic inequalities of health in Hungary, Local Governance and Sustainable Development, 2007
Uzzoli, Annamária – Pluhár, F. Zsuzsanna – Pikó, F. Bettina: Adapting of a questionnaire on “draw-and-write” technique, Environmental Medicine, 2007
Uzzoli Annamária: Az egészségi állapot regionális és lokális különbségei Magyarországon, A posztdoktori ösztöndíjasok tudományos eredményei, 2007
Uzzoli, Annamária: The Hungarian health status in comparison with the European countries, European Journal of Public Health, 2007
Uzzoli Annamária - Varga Tünde: A kórházszerkezet átalakítás hatásai a Közép-Magyarországi Régióban, Comitatus, 2007
Uzzoli, Annamária: The regional inequalities of life chances in Hungary, Health and Place (közlésre elküldve), 2007
Pluhár Zsuzsanna - Uzzoli Annamária - Pikó Bettina: A környezet okozta betegségek megjelenése 9-11 éves gyermekek betegségképében, Magyar Epidemiológia, 2007
Uzzoli Annamária: Területi egyenlőtlenségek az egészségügyben I., ELTE-munkafüzetek, 2008
Uzzoli, Annamária: Health inequalities in the world, Towards Global Access to Health, 2008
Uzzoli Annamária: Az egészséggel összefüggő életminőség különbségei Budapesten, HUNGEO, 2008
Éva Izsák – Ferenc Probáld – Annamária Uzzoli: Local differences in quality of life and property values in Budapest: the impact of physical and social environment, Journal of Housing and Built Environment (közlésre elfogadva), 2009
Uzzoli Annamária: A Közép-Magyarországi Régió egészségügyi helyzete, Közép-Magyarországi Régió (közlésre elfogadva), 2009
Uzzoli, A. – Pluhár, F. Zs. – Pikó, F. B.: Influence of Environmental Risk Factors on Children’s Health in Hungary, First International Conference on Geographies of Children, Youth and Families, 2007
Uzzoli Annamária: A Közép-Magyarországi Régió szociális helyzete, Közép-Magyarországi Régió (közlésre elfogadva), 2009
Uzzoli Annamária: A magyar egészségügyi ellátórendszer strukturális átalakításának területi vonatkozásai, Tér és Társadalom, 2007
Uzzoli, Annamária: The mortality situation and its spatial dimension in Hungary, Czech Regional Studies (közlésre elfogadva), 2009
Uzzoli, Annamária: The spatial structure of health inequalities in Europe, Geographical Phorum, 2006
Uzzoli Annamária: Az egészségi állapot területi különbségei a Közép-Magyarországi Régióban, Területi Statisztika, 2008
Uzzoli Annamária: Az egészségi állapot világméretű különbségei, Földrajzi Értesítő, 2008
Uzzoli Annamária: Egészségünk állapota – Területi különbségek Magyarországon, Élet és Tudomány, 2008
Uzzoli Annamária: Területi egyenlőtlenségek az egészségügyben II., ELTE-munkafüzetek, 2008
Uzzoli Annamária – Pluhár F. Zsuzsanna – Pikó F. Bettina: A lakókörnyezet hatása az egészségmagatartás alakulására, Települési környezet, 2008
Pluhár Zsuzsanna - Uzzoli Annamária - Pikó Bettina: Az egészségföldrajz szerepe a pszichoszociális egészség alakulásában, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2006
Uzzoli Annamária: A hazai egészségi állapot változásai 1990 után, A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei, 2006
vissza »