Electron spin resonance of non-conventional magnets  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
63954
Type PF
Principal investigator Fehér, Titusz
Title in Hungarian Nem konvencionális mágnesek elektronspin-rezonanciája
Title in English Electron spin resonance of non-conventional magnets
Keywords in Hungarian elektronspin, rezonancia, ESR, mágnes, alacsony dimenziós, frusztrált
Keywords in English electron spin, resonance, ESR, magnetic, low dimensional, frustrated
Discipline
Solid-state Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Panel Physics
Department or equivalent Department of Physics (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 12.328
FTE (full time equivalent) 1.81
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja egyes nem konvencionális mágnesek vizsgálata. Tanulmányozni szándékozom mágneses nanorészecskéket, molekuláris és alacsony dimenziós mágneseket, ill. olyanokat, amelyekben a spinekkel más szabadsági fokok is kölcsönhatnak. A vizsgálatok alapvető technikája az elektronspin-rezonancia (ESR) spektroszkópia lesz. A kísérleteket javarészt a BME Fizikai Intézetében kifejlesztett multifrekvenciás ESR spektrométeren végzem, de együttműködöm más ismert magyar és külföldi laboratóriumokkal is. Az ESR spektrumokat többnyire a saját magam által írt programmokkal modellezem. A vizsgált rendszerek értelmezésében nemzetközileg elismert kutatókkal működöm együtt.
A kutatás eredményeképp várhatólag jelentősen pontosítani tudjuk majd az e rendszerek leírására szolgáló modelleket.
Summary
The aim of the research is to study certain non-conventional magnets. I intend to investigate magnetic nanoparticles, molecular and low dimensional magnets and a few such systems where the spins interact with other degrees of freedom. The principal tool of research is electron spin resonance (ESR) spectroscopy. Most experiments will be carried out at the multi-frequency ESR spectrometer developed at the Physics Institute of the Budapest University of Technology and Economics, but I am also going to collaborate with other known Hungarian and foreign laboratories. The ESR spectra will be modeled mostly by software developed by myself. I will collaborate in the interpretation of the results with acknowledged experts of the field.
As a result of this research, I expect to significantly improve the models describing these systems.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat keretein belül nem konvencionális mágnesek és egyéb anomális mágneses viselkedésű rendszerek elektronspin-rezonancia (ESR) spektroszkópiás vizsgálatát végeztük, illetve fejlesztettük a BME Fizikai Intézetében működő multifrekvenciás ESR spektrométerünket (érzékenység javítása, goniométer és nyomáscella kifejlesztése). A vizsgált rendszerek a molekuláris mágnesek, alacsony dimenziós szerkezetek, frusztrált szerkezetek, más szabadsági fokokkal kölcsönható spineket tartalmazó rendszerek és anomális szupravezetők. A kísérletek alapján nagy mértékben (akár nagyságrendekkel is) sikerült pontosítanunk többet a vizsgált rendszereket leíró modellek közül.
Results in English
In the framework of the proposal we have studied non conventional magnets and other systems showing anomalous magnetic behavior by electron spin resonance (ESR) spectroscopy. We also developed our ESR spectrometer operating at the Institute of Physics of the Budapest University of Technology and Economics (including improving its sensitivity, constructing a goniometer and a pressure cell). The systems studied are molecular magnets, low dimensional systems, frustrated systems, systems containing spins interacting with other degrees of freedom and anomalous superconductors. Based on the experiments we have succeeded to largely (even by orders of magnitude) improve the precision of several of the models describing the systems studied.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=63954
Decision
Yes

 

List of publications

 
Antal Á, Fehér T, Náfrádi B, Gaál R, Forró L, Jánossy A: Measurement of interlayer spin diffusion in the organic conductor kappa-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]X, X=Cl, Br, 8th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Ferromagnets (ISCOM2009), Hokkaido, Japan, közlésre benyújtva, 2009
Nagy KL, Quintavalle D, Fehér T, Jánossy A: Multipurpose High Frequency Electron Spin Resonance Spectrometer for Condensed Matter Research, JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE, közlésre benyújtva, 2009
Nagy KL, Náfrádi B, Kushch ND, Yagubskii EB, Herdtweck E, Fehér T, Kiss LF, Forró L, Jánossy A: Multifrequency ESR in ET2MnCu[N(CN)2]4: A radical cation salt with quasi-two-dimensional magnetic layers in a three-dimensional polymeric structure, PHYSICAL REVIEW B 80: 104407-1-8, 2009
Fehér T, Antal Á, Jánossy A: Antiferromagnetic resonance in the canted antiferromagnet, κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl, 9th International Conference on Research in High Magnetic Fields (RHMF 2009), Dresden, July 22-25, 2009
Szita Zsófia: Ferromágneses rezonancia magnanát vékonyrétegekben, BME Fizikai Intézet, BSc szakdolgozat, 2009
Antal A, Feher T, Janossy A, Tatrai-Szekeres E, Fulop FETTERS: Spin Diffusion and Magnetic Eigenoscillations Confined to Single Molecular Layers in the Organic Conductors kappa-(BEDT-TTF)(2)Cu[N(CN)(2)]X (X=Cl,Br), PHYSICAL REVIEW LETTERS: 102, 086404-1-4, 2009
Szatmári Zsolt: Mágneses vékonyrétegek kísérleti vizsgálata, BME Fizikai Intézet, diplomamunka, 2008
Nemes NM, Garcia-Hernandez M, Szatmari Z, Feher T, Simon F, Visani C, Pena V, Miller C, Garcia-Barriocanal J, Bruno F, Sefrioui Z, Leon C, Santamaria J: Thickness Dependent Magnetic Anisotropy of Ultrathin LCMO Epitaxial Thin Films, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETISM: 44, 2926-2929, 2008
Bonda M, Holzapfel M, de Brion S, Darie C, Feher T, Baker PJ, Lancaster T, Blundell SJ, Pratt FL: Effect of magnesium doping on the orbital and magnetic order in LiNiO2, PHYSICAL REVIEW B: 78, 104409-1-8, 2008
Nafradi B, Gaal R, Sienkiewicz A, Feher T, Forro L: Continuous-wave far-infrared ESR spectrometer for high-pressure measurements, JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE: 195, 206-210, 2008
Nafradi B, Gaal R, Feher T, Forro L: Microwave frequency modulation in continuous-wave far-infrared ESR utilizing a quasi-optical reflection bridge, JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE: 192, 265-268, 2008
Jánossy A, Náfrádi B, Nagy KL, Kushch ND, Kazakova AV, Morgunov RB, Kiss LF, Fehér T, Forró L, Yagubskii EB: Anomalous multi frequency ESR in (ET)2MnCu(dca)4 , an organic salt with a three dimensional polymeric structure, ISCOM2007 conference, Peniscola, Spain, September 24-29, 2007
Jánossy A, Nagy KL, Fehér T, Mihály L, Erb A: Search for stripes in antiferromagnetic lightly hole-doped YBa2Cu3O6: An electron spin resonance and infrared transmission study, PHYSICAL REVIEW B 75: 024501-1-12, 2007
Simon F, Muranyi F, Feher T, Janossy A, Forro L, Petrovic C, Bud'ko SL, Canfield PC: Spin-lattice relaxation time of conduction electrons in MgB2, PHYSICL REVIEW B 76: 024519-1-5, 2007
Karaszi M: A polioxomolibdát {Mo57Cu6} molekuláris mágnesek ESR spektroszkópiai vizsgálata és a kapott eredmények modellezése, BME Fizikai Intézet, diplomamunka, 2007
Simon F, Kuzmany H, Náfrádi B, Fehér T, Forró L, Fülöp F, Jánossy A, Korecz L, Rockenbauer A, Hauke F, Hirsch A: Magnetic Fullerenes inside Single-Wall Carbon Nanotubes, PHYSICAL REVIEW LETTERS 97: 136801-1-4, 2006
Náfrádi B, Nemes NM, Fehér T, Forró L, Kim Y, Fischer JE, Luzzi DE, Simon F, Kuzmany H: Electron spin resonance of single-walled carbon nanotubes and related structures, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 243: 3106-3110, 2006
Mihaly L, Feher T, Dora B, Nafradi B, Berger H, Forro L: Spin resonance in the ordered magnetic state of Ni-5(TeO3)(4)Cl-2, PHYSICAL REVIEW B: 74, 174403-1-9, 2006

 

Events of the project

 
2010-04-12 13:20:46
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Kísérleti Fizika Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Új kutatóhely: Fizika Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem).
Back »