Vizuális ábrázolások és szövegek kapcsolata és szerepe a legendaképzésben és a vizuális percepcióban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
64104
típus PF
Vezető kutató Mecsi Beatrix
magyar cím Vizuális ábrázolások és szövegek kapcsolata és szerepe a legendaképzésben és a vizuális percepcióban
Angol cím Relationships and roles of visual representations and textual sources in the formation of legends and in the visual perception
magyar kulcsszavak vizuális ábrázolások, szövegek, legendaképzés, vizuális percepció
angol kulcsszavak visual representations, textual sources, formation of legends, visual perception
megadott besorolás
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely Távol-keleti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-08-31
aktuális összeg (MFt) 12.627
FTE (kutatóév egyenérték) 2.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Nagy igény jelentkezik az arhátok vizuális ábrázolásainak rendszerezésére és részletes kutatására. E buddhista szentek eredetileg Sakyamuni Buddha személyes tanítványai voltak, de később Kínában az arhát (kínaiul luohan) megnevezést már szélesebb körben használták, és számuk tizenhatról tizennyolcra, majd ötszázra növekedett a képi ábrázolásokon, és a kelet-ázsiai művészet egyik leggyakrabban ábrázolt figuráivá váltak. A Suzuki Kei által létrehozott katalógus nyomán feltérképezett, és a további kutatásaim során számos újabb alkotással kiegészített, elsősorban japán templomi gyűjteményekben fellelhető, prototípusnak tekinthető kínai festmények másolatai, ezek szerepe, percepciója, és a körülöttük kialakult hagyomány és kultuszok kapcsolata érdekel, amit a vizualitás irányából közelítenék meg. Az arhát-ikonográfia képi nyelvezetét vetném össze az arhátokról szóló írásos dokumentumokkal. Ezt a kutatást az teszi jelentőssé, hogy eddig elsősorban a szövegközpontú, vallástörténeti kutatásokra fordított nagyobb figyelmet a nemzetközi szakvélemény, elhanyagolva a vizualitás döntő szerepét, amely- mint ahogy azt a PhD-disszertációmban is bemutattam-, sokkal organikusabb kapcsolatban áll a vallásos szövegek megfogalmazásával, és gyakran bizonyítható, hogy vizuális ábrázolások hatottak egyes szövegváltozatok létrejöttére.
A képek és szövegek viszonyát, a percepció változásait vizsgálnám a buddhista szentek ikonográfiájának elemzésével. Ezzel a kutatással nem csak a kelet-ázsiai művészet fontos kérdéseit kívánnám tisztázni, hanem a vizuális percepció alapkérdéseit és a vallásos ikonográfia és legendaképződés dinamikáját kívánom megvizsgálni.
angol összefoglaló
There is a great demand for the sytematic understanding of the visual representations of the arhats.
These Buddhist saints were regarded as originally the personal disciples of Sakyamuni Buddha, however, in the 9th century China the word “arhat” (in Chinese: luohan) used in a much wider meaning. The group of sixteen or eighteen arhats expanded to five hundred in visual representations, and their representations became one of the most popular themes in Mediaeval East Asia.
Based on Suzuki Kei’s comprehensive catalogue of Chinese paintings in Japanese temple collections, I have started a systematic survey on how the Chinese prototypes were used and perceived: how these pictures were used in rituals, how much connection their iconography had with the textual sources.
This approach is very important in the milieu of the still text-oriented research sceene to shed new light on the different aspects of dealing with this particular genre. I have showed in my dissertation on Bodhidharma paintings that certain textual sources were influenced by visual representations, so we can suppose a more organic relationship between texts and images, what I would like to investigate in depth in the case of the popular arhat imagery.
This kind of research can help us not only to understand a particular iconography, but in a general level it can reveal the dynamics of religious image-making and perception.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Nagy igény jelentkezik az arhátok vizuális ábrázolásainak rendszerezésére és részletes kutatására. E buddhista szentek a kelet-ázsiai művészet egyik leggyakrabban ábrázolt figuráivá váltak. A Suzuki Kei által létrehozott katalógus nyomán feltérképezett, és a további kutatásaim során számos újabb alkotással kiegészített, elsősorban japán templomi gyűjteményekben fellelhető, prototípusnak tekinthető kínai festmények másolatai, ezek szerepe, recepciója, és a körülöttük kialakult hagyomány és kultuszok kapcsolatával foglalkoztam a posztdoktori ösztöndíjas időszakom alatt. Az arhát-ikonográfia képi nyelvezetét vetettem össze az arhátokról szóló írásos dokumentumokkal. Ezt a kutatást az teszi jelentőssé, hogy eddig elsősorban a szövegközpontú, vallástörténeti kutatásokra fordított nagyobb figyelmet a nemzetközi szakvélemény, elhanyagolva a vizualitás döntő szerepét, amely- mint ahogy azt a PhD-disszertációmban is bemutattam-, sokkal organikusabb kapcsolatban áll a vallásos szövegek megfogalmazásával, és gyakran bizonyítható, hogy vizuális ábrázolások hatottak egyes szövegváltozatok létrejöttére. A képek és szövegek viszonyát, a recepció változásait vizsgáltam a buddhista szentek, elsősorban Bodhidharma és Pindola ikonográfiájának elemzésével. Ezzel a kutatással nem csak a kelet-ázsiai művészet fontos kérdéseit kívántam tisztázni, hanem a vizuális recepció alapkérdéseit és a vallásos ikonográfia és legendaképzés dinamikáját vizsgáltam és mutattam be.
kutatási eredmények (angolul)
There is a great demand for the sytematic understanding of the visual representations of the arhats. These Buddhist saints were regarded as originally the personal disciples of Sakyamuni Buddha, however, in the 9th century China the word “arhat” (in Chinese: luohan) used in a much wider meaning. The group of sixteen or eighteen arhats expanded to five hundred in visual representations, and their representations became one of the most popular themes in Mediaeval East Asia. Based on Suzuki Kei’s comprehensive catalogue of Chinese paintings in Japanese temple collections, I have started a systematic survey on how the Chinese prototypes were used and perceived: how these pictures were used in rituals, how much connection their iconography had with the textual sources. This approach is very important in the milieu of the still text-oriented research scene to shed new light on the different aspects of dealing with this particular genre. I have showed in my dissertation on Bodhidharma paintings that certain textual sources were influenced by visual representations, so we can suppose a more organic relationship between texts and images, what I have investigated in depth in the case of the popular arhat imagery. This kind of research can help us not only to understand a particular iconography, but in a general level it can reveal the dynamics of religious image-making and reception.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=64104
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mecsi Beatrix: Dokseong- Arhat Pindola in Texts and Images., Association for Korean Studies Europe, AKSE, 24th Biennial Conference, Leiden, the Netherlands., 2009
Mecsi Beatrix: Rövid bevezető a japán művészet történetébe, Ismerjük meg Japánt! Bevezetés a Japanisztika Alapjaiba. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009: 137-148., 2009
Mecsi Beatrix: • “Buddhist Saints Crossing the Sea. Reconsidering Text-Image Relationships for Understanding the Iconography of the First Zen Patriarch”, Hawaii International Conference Proceedings, 2007
Mecsi Beatrix: • • “Bodhidharma Images in Contemporary Korea. Methods and Strategies of Using and Popularizing the Representations of the First Zen Patriarch”, AKSE Conference Papers, 2007
Mecsi Beatrix: • „Evolution, Distribution and Commersialisation of the Images of Bodhidharma, Or: How did a Religious Founder Become a Toy?”, ELTE Japanisztikai Emlékkönyv, 2007
Mecsi Beatrix: • “Bodhidharma Images in Contemporary Korea. Methods and Strategies of Using and Popularizing the Representations of the First Zen Patriarch”, AKSE, Dourdan,, Franciaország, 2007
Mecsi Beatrix: • “Bodhidharma Images in Contemporary Korea. Methods and Strategies of Using and Popularizing the Representations of the First Zen Patriarch”, AKSE, Dourdan,, Franciaország, 2007
Mecsi Beatrix: Dokseong, Naban jonja or Pindola? The mysterious Busshist hermit in Korea’s monasteries, The 9th ISKS International Coference on Korean Studies.Fudan University, Shanghai, China. International Society for Korean Studies., 2009
Mecsi Beatrix: “THE MYSTERIOUS LONELY SAINT”: REPRESENTATIONS AND PERCEPTIONS OF THE DOKSEONG IMAGES IN KOREA., 4th World Congress of Korean Studies, Seoul, 2008
Mecsi Beatrix: Dokseong: Korea's Mysterius Lonely Saint, Mélanges en l’honneur de Marc Orange et d’Alexandre Guillemoz. EHESS Paris, 2010
Mecsi Beatrix: Átkelés a nádszálon. Kép és szöveg kapcsolata a kelet-ázsiai vallásos művészetben, Pro Scientia Aranyérmesek IX. Tudományos Konferenciája, Kaposvár, 2008: 46-58., 2010
Mecsi Beatrix: Representation of the First Zen Patriarch in East Asian Art, LAP Publishing Köln, 2010
Mecsi Beatrix: • „A Szent és a Játékbaba. A Zen Buddhizmus alapítójának alakja a nem-zen hagyományok tükrében”, Japanisztika a Bölcsésztudományban, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2007
Mecsi Beatrix: Writing Art Histories of Korea: Impact of the Japanese Colonial Era, CIHA Conference (Comité International d’Histoire de l’Art), special issue, Acta Historiae Artium Akadémiai Kiadó, Budapest (2008):187-192, 2008
Mecsi Beatrix: • „East Asian Art from Western Point of View: The Case of Bodhidharma, the Founder of Zen Buddhism”, Acta Historiae Artium, Tomus XLVIII, 2007, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007
Mecsi Beatrix: “The Importance of Arhat-representation in East Asian Art”, Proceedings of the Hawaii International Conference on Arts and Humanities, 2006
Mecsi Beatrix és Pak Jin-ho: • “A Study of the Architecture of the so-called ’Hungarian Gaudí’, Ödön Lechner” (헝가리인 가우디라 불리는 레허너 오돈의 건축에 관한 연구 (in Korean), 헝가리인 건축가 오돈 레허너의 민족지학적건축에 관한 연구, 건축역사연구, 16권 2호, pp7~22, 2007., 2007

 

Projekt eseményei

 
2017-03-13 21:06:37
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Művészettörténeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Távol-keleti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
vissza »