Egy új Phytophthora-faj jellemzése és formális leírása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
64168
típus IN
Vezető kutató Bakonyi József
magyar cím Egy új Phytophthora-faj jellemzése és formális leírása
Angol cím Characterization and formal description of a new Phytophthora species
magyar kulcsszavak Phytophthora, fajleírás
angol kulcsszavak Phytophthora, species description
megadott besorolás
Növényvédelem (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Nemzetközi együttműködési bizottság
Kutatóhely MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
projekt kezdete 2006-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.199
FTE (kutatóév egyenérték) 1.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Földünk biodiverzitása folyamatosan csökken. Új fajok azonosítására elsősorban az ember által kevésbé háborgatott élőhelyeken és/vagy a szabad szemmel láthatatlan mikroszkopikus élőlények esetében lehet számítani. Ilyenek a gombaszerű, de az algákkal rokon növénykórokozó fitoftórák, melyek súlyos gazdasági és környezeti károkat okoznak világszerte. Az utóbbi évtizedben az addig ismert mintegy 60 mellé több mint egy tucat formálisan leírt, illetve a formális leírásra váró új Phytophthora taxont regisztráltak elsősorban európai edőkben és természetes ökoszisztémákban. Közülük több is szerepet játszik az erdőpusztulásként ismert összetett ökológiai jelenségben. Jelen pályázati munka alanya a fajszintre formálisan még nem emelt 'Phytophthora taxon Salixsoil', melynek erdei fák környezetéből származó első két izolátumát 2003-ban azonosították. Ezt követően magunk is megtaláltuk a patogént, úgy természetes környezetben, mint mezőgazdasági művelés alá vont területeken Magyarországon, Németországban és Olaszországban. Gazdanövényköre és ökológiai szerepe azonban még nem tisztázott. E szokatlan kórokozó érdekessége, hogy külső jegyeiben azonos a már régóta ismert Ph. gonapodyides fajjal, de előzetes fiziológiai és molekuláris adatok mégis azt támasztják alá, hogy eltérő taxonómai egységekbe tartoznak. A pályázat fő célja ezért a formális fajleírás elkészítése az összes birtokunkban lévő izolátumon elvégzendő további morfológiai, fiziológiai, biokémiai és molekuláris vizsgálatok alapján, illetve a 'Phytophthora taxon Salixsoil' gazdakörének tanulmányozása.
angol összefoglaló
Biodiversity in earth has been continuously decreesing. One can expect to identify new species predominantly in habitats untouched by man and/or in the case of microscopic organisms invisible by human eye. Plant pathogenic Phytophthora species are such organisms. These fungal-like pathogens which show close link to algae cause severe economical and environmental losses throughout the world. In addition to the list of the previously known 60, more than a dozen formally or informally described novel Phytophthora taxa have been recorded during the past decade, mainly in European forests and natural ecosystems. Of these several species play a role in the complex ecological phenomenon known as forest decline. The subject of this proposal is an informal phytophthora designated as P. taxon Salixsoil, of which first two isolates collected around forest trees were identified in 2003. Subsequently, we have found the pathogen in both natural and agricultural ecosystems in Hungary, Germany or Italy. Its host range and ecological role are not known yet. Interestingly, this unusual taxon is identical with the well-known species P. gonapodyides in morphology, but preliminary physiological and molecular data have supported the view that they belong to different species epithets. Thus the major goals of this proposal are (i) to prepare the formal taxonomical description based on further morphological, physiological, biochemical and molecular investigations with all isolates in hand, and (ii) to study the host range of P. taxon Salixsoil.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az algákkal rokon növénykórokozó fitoftórák súlyos gazdasági és környezeti károkat okoznak világszerte. Közülük több is szerepet játszik az erdőpusztulásként ismert összetett ökológiai jelenségben. A pályázati munka alanya egy új, eddig informálisan Phytophthora taxon Salixsoilnak nevezett fitoftóra, melynek Salix-fajok talajkörnyezetéből származó első két izolátumát 2003-ban azonosították. Ezt követően magunk is megtaláltuk hazai égeresekben. A pályázat során a taxon rendszertani helyzetét és patogénként betöltött lehetséges ökológiai szerepét vizsgáltuk nemzetközi együttműködés keretében. Megállapítottuk, hogy a vizsgált taxon számos morfológiai és fiziológiai határozóbélyeg tekintetében nem különíthető el az ismert P. gonapodyides fajtól, de más fontos tulajdonságok (pl. a magas hőmérséklettel szembeni tolerancia) és molekuláris genetikai jellegek vonatkozásában igen. A taxon gyengén fertőzi a fűz és éger hajtását kísérleti körülmények között. Nem kizárt, hogy patogénként viselkedik a vizsgált gazdanönyeken természetes körülmények között. Magas hőmérséklettel szembeni toleranciája pedig azt sejteti, hogy részt vehet a még élő, éppen komposztálódó növényi részek lebontásában is. A kapott molekuláris genetikai adatok a taxon stabilizálódott filogenetikai helyzetére utalnak, s a hőmérsékleti érzékenységi adatokkal együtt megbízható alapot szolgáltatnak annak önálló formális fajként történő leírásához.
kutatási eredmények (angolul)
Plant pathogenic Phytophthora species which show close link to algae cause severe economical and environmental losses throughout the world. Many of them play a role in the complex ecological phenomenon known as forest decline. The subject of this proposal is an informal Phytophthora designated so far as P. taxon Salixsoil, of which first two isolates collected around Salix trees were identified in 2003. Subsequently, we have also found it in Hungarian alder stands. During this project, we have investigated its taxonomical position and possible ecological role within the frame of an international co-operation. The results show that P. taxon Salixsoil can not be distinguished from the known morphospecies P. gonapodyides in a number of morphological and physiological traits. However, they are different in other important physiological (e. g. ability to tolerate high temperature) and molecular genetic characteristics. P. taxon Salixsoil is weakly pathogenic to salix and alder twigs under experimental conditions. It may be pathogenic to these hosts in the nature, too. Its ability to tolerate high temperature suggests that the taxon may also play a role in the breakdown of plant litter and detritus. The obtained molecular genetic data indicates that P. taxon Salixsoil has a stable phylogenetic position and, along with the growth-temperature relationship data, serve a good basis for its description as a new formal Phytophthora species.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=64168
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Belbahri, L., Bakonyi, J., Nagy Z Ă; Calmin, G., Koltay, A., Woodward, S. and Lefort, F.: Occurrence of novel Phytophthora taxa in Hungarian alder forests, 4th IUFRO Meeting on Phytophthoras in Forests and Natural Ecosystems, Monterey, California, August 26 - 31, Abstracts - Posters Presentations, p. 42., 2007
vissza »