Project proposal for additional financial support for OTKA project of Simulation and experimental test of viscoelastic and wear behaviour of polymer and polymer composite materials  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
64208
Type IN
Principal investigator Néder, Zoltán
Title in Hungarian Pályázat kiegészítő támogatásra a Polimer és polimer-kompozit anyagok viszkoelasztikus és kopási viselkedésének szimulációja és kísérleti vizsgálata című kutatási témához
Title in English Project proposal for additional financial support for OTKA project of Simulation and experimental test of viscoelastic and wear behaviour of polymer and polymer composite materials
Keywords in Hungarian tribológia, súrlódás, kopás, kopási mechanizmusok, végeselemes érintkezési és hőtani modellezés
Keywords in English tribology, friction, wear mechanisms, finite element contact and thermal analysis
Discipline
Mechanics (Council of Physical Sciences)100 %
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Machine and Industrial Product Design (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2006-01-01
Closing date 2008-06-30
Funding (in million HUF) 1.849
FTE (full time equivalent) 2.19
state closed project
Summary in Hungarian
A kialakult nemzetközi együttműködéshez kapcsolódó, DFG által finanszírozott kutatási pályázat fő célja gördülő ( és/vagy csúszó) érintkezésből adódó károsodási mechanizmusok vizsgálata. A vizsgálandó anyag, elsősorban PA 12 jelű poliamid különböző erősítőanyagokkal.
Mind az OTKA, mind a DFG pályázat részletesen foglalkozik a gördülő súrlódással és az annak következtében kialakuló károsodási formák vizsgálatával. Az OTKA pályázat esetében a vizsgálatok elsősorban a gördülőérintkezés végeselemes modellezésére irányulnak, míg a DFG pályázat esetében az elméleti vizsgálatokhoz kiterjedt kísérleti háttér is kapcsolódik. A kísérlet által szolgáltatott eredmények lehetővé teszik a kidolgozott végeselemes modellek eredményeinek ellenőrzését, valamint a modellek szélesebb körű felhasználását.
Summary
The main objective of the research proposal linked to the international cooperation established and financed by DFG is to carry out research studying the failure mechanisms resulting from rolling (and additional sliding or spinning) motion under load transmission. Material structures studied are based on PA 12 G polyamide material by adding fillers and solid lubricant. Both the OTKA and the DFG proposal discuss rolling friction and study the resulting forms of destruction in detail. For the OTKA proposal, tests are primarily directed to the FE modelling of rolling contact, while in the case of the DFG proposal, theoretical investigations are linked to an extensive background of experiments. The results yielded by experiments make it possible to test the results of FE models and to utilize the models more extensively.
Back »