A szennyvíziszap-alkalmazás EU-szintű kockázatbecslése hazai talajokon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
64310
típus IN
Vezető kutató Biró Borbála
magyar cím A szennyvíziszap-alkalmazás EU-szintű kockázatbecslése hazai talajokon
Angol cím Risk of sewage sludge applyed Hungarian soils with standard European methods
magyar kulcsszavak szennyvíziszapok, mikrobiológia, rhizoszféra, nehézfémek, patogének
angol kulcsszavak sewage sludge, microbiology, rhizosphere, heavy metals, pathogens
megadott besorolás
Talajtan, talajbiológia, talajkémia, talajfizika (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
Biokémia és élelmiszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)30 %
Mikrobiológia: virológia, bakteriológia, parazitológia, mikológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Nemzetközi együttműködési bizottság
Kutatóhely MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
projekt kezdete 2006-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.500
FTE (kutatóév egyenérték) 0.31
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázatban hazai reprezentatív talajokon alkalmazott szennyvíziszap-elhelyezésnek az élelmiszer-minőségre -és -biztonságra kifejtett hatását vizsgáljuk meg. A kapcsolódó OTKA kutatási témában felvállalt hasznos rhizobiota mennyiségi és minőségi vizsgálata, dinamizmusa mellett a potenciálisan patogén mikroorganizmusok (Enterobacter, Chlostridium, Salmonella...stb.) számát és pusztulását követjük nyomon. Módszertanilag az EU-Kp-6 által finanszírozott HOR-Hyg projectnek a több mint 10 Europai partnerrel kifejlesztett horizontális, szabványosított utasításait, metodikáját kívánjuk adaptálni és a validálási folyamatban ezekkel is résztvenni. Az összehasonlításhoz a Francia Pasteur Intézet által biztosított autentikus baktérium-törzseket használjuk pozitív kontrollként. A négy legfontosabb hazai talaj-féleségre vonatkoztatott újabb adatok a szennyvíziszapok alkalmazásának a hazai kockázatát csökkenthetik a talaj-növény-(állat)-ember táplálékláncban.
angol összefoglaló
The proposal is focusing for the safe disposal of communal sewage sludge in the agriculture. A previos OTKA experiment was egzamining four Hungarian representative soils, in which increasing amount of sewage sludge was applied. Beside the classical soil- and rhizobiological assessments, the fate of most numerous or dangerous potential Pathogenes (Enterobacter, Escherichia, Clostridium..etc.) will be assessed regularly in a beweekly interwall and followed in the soil-plant-animal food chaine. The study plan is conecting to the EU-Fp6 funded HORIZONTAL_HYGIENIC project, where standard assessment methods will be developed among the old- and new EU member states. The methods will be trained and validated at the partners for the later routine analysis. Data for the Hungarian representative soils will be used for incresing the food safety in the the country.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási évben az élelmiszer-biztonság szempontjából kritikus 2 baktérium-faj, az Escherichia coli es a Salmonella sp. kimutatását végeztuk 16 Európai kutatócsoport bevonásával az EU-kp6 HOR-HYG projectje által kidolgozott és tanfolyamokon betanított 3-3 laboratóriumi módszer segítségével. Ennek során különböző kezelésnek alávetett, vagy a nyers, eredeti szennyvíziszap-mintákat vizsgáltuk. Az MTA TAKI-ban egy kommunális és egy ipari szennyvíziszappal dózisfüggő tenyészedény-kísérlet is folyt 4 hazai tipikus talajjal. A legvalószínűbb szám módszer (MPN) mellett a tesztmikrobák jelenléte vagy hiánya (P/A) és a biokémiai módszerekkel történő kimutatást alkalmaztuk, ahol az egyes telepeket API teszttel is azonosítottuk. A szennyvíz-iszapok mezőgazdasági alkalmazásánál az MTA TAKI feladata az erjesztett és a komposztált mintákra terjedt ki. Öt hónapon át a koordinátor intézmény által biztosított kontrollokkal hazai mintákat is vizsgáltunk heti rendszerességgel. Az eredményeket a nemzetközi partnerek eredményeivel összevetve értékelik és ennek alapján az új európai szabvány elkészítés alatt van a két mikrobacsoportra nézve. A kutatási év végén koordinációs ülésen jelölték ki a partnerek a további bevonandó mikroorganizmusokat (Clostridium perfringens és Eneterobacter sp.) és az újabb 4 összehasonlító módszert, aminek validálása 2007 márciusában indul. A projekt nemzetközi szakmai közleményei és a kialakított szabványok 2007-2008-ban várhatók.
kutatási eredmények (angolul)
There was a validation study by the EU-fp 6 HOR-HYG project to detect the potential pathogens of a food-safety importance in the sewage sludge products. 16 European laboratories were involved and methods for the caunting of Escherichia coli or the Salmonella sp. were demonstrated and standardised in a training course. Different samples with sewage sludge content, or the initial raw sludge were examined so as to establish the fate of those potential pathogens. Pot experiment was also developed in the RISSAC with vaious sewage sludge doses of a municipial and an industrial sludge and 4 representative Hungarian soil types. The methods involved the most probable number (MPN) counts, the siewing methods of the presence and absence (P/A)and the biochemical characterisation by using microtiter-plates and API tests. Among the sewage sludge trreatments the role of the RISSAC HAS was to study the digested and the composted samples. During a five-months activated periods, there were various Hungarian samples examined weekly, by using the controll samples provided by the coordinator institute. The results are statistically evaluated with the other partners in the consortium and new European standards regarding those two microbes are under construction. There were a coordination meeting at the end of the study, where new other microbes, such as the Clostridium perfringens and the Enterobacter sp. studies were decided with other four protocolles among the laboratories. The international publications and the european standards are due to in 2007-2008.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=64310
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
BIRÓ Zsolt (Társtémavezető: BIRÓ B.): Ökológiai termesztésben nevelt saláta hozam és beltartalmi értékeinek alakulása különböző szerves anyag kiegészítéssel hazai talajokon., Szakdolgozat, Corvinus Egyetem, pp. 65. Budapest, 2006
BIRÓ B., VILLÁNYI I: Progress in the validation study of Escherichia coli and Salmonella sp. at the RISSAC HAS, In: Coordination meeting of the project HORISONTAL-HYG., Lille, France 05.12.2006. presentation, 2006
BIRÓ B, SEREGÉLY ZS, BECZNER J, KORBÁSZ M, VILLÁNYI I, KAFFKA KJ: Investigation of sewage sludge treatments on soils by microbial and NIR spectroscopic tools., In: Proc. of Eur. Geosci Union Conference, Wienna, Geophys. Res. Abstr. 8: 10954. (A0 504), 2006
MAKÁDI M., OROSZ V., TOMÓCSIK A., BIRÓ B.: Organic and inorganic amended soils studied by culture dependent and independent enzymatic methods., Acta Microbiol. Immunol. Hung. 53: 312-313., 2006
ANGERER I., BIRÓ B.: Egyes baktériumok herbicid- és szennyvíz toleranciája., In: Az MTA SzSzBTT XIV évi tud. Ülésének eéőadásai (szerk. NAGY P.) p. 16-23. ISBN 13 978-963-8048-32-5 CD-n sokszorosítva., 2006
BIRÓ B.: A talajtermékenység megőrzésénk új, alternatív megoldásai és horizontális patogén-kontroll az EU tagországokban., Interational Conference on „Environment and Landscape identity in rural Europe”. Abstract of papers, p. 15. Selmecbánya, TU Zvolen., 2006
BIRÓ B., VILLÁNYI I., FÜZY A., KÖDÖBÖCZ L., ANGERER I., MAKÁDI M., ANTON A., Monori I.: A mikrobiális aktivitás mérése és lehetséges kontrollja mezőgazdasági és kommunális eredetű szerves anyagok hasznosításánál, Proc. of MAE TT Talajtani Vándorgyűlés, Talajvédelem (közlés alatt), 2006
BIRÓ B., KÖDÖBÖCZ L., ANGERER I., MONORI I.: A talajtermékenység növelésének új lehetőségei alternatív szerves-anyagokkal és horizontális kockázatbecsléssel, In: Környezetvédelmi Fórum (szerk: Angerer et al.) Dunaujváros (közlés alatt), 2006
RAUSCH Péter (Témavezető: BIRÓ B.): Komposztok mennyiségi és minőségi értékelése a biológiai aktivitás alapján., Tudományos Diákköri Dolgozat, 2. helyezett, Dunaújvárosi Főiskola, pp. 45., 2006
vissza »