Corpus Poeticarum. Hálózati metrikai repertóriumok összehangolása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67252
típus IN
Vezető kutató Seláf Levente
magyar cím Corpus Poeticarum. Hálózati metrikai repertóriumok összehangolása
Angol cím Coordination of Metrical Repertories - Corpus Poeticarum
magyar kulcsszavak Adatbázisok, Metrika, Informatika, Költészet, Középkori irodalom, Újkori Irodalom
angol kulcsszavak Poetry, Databases, Metrics, Medieval and Early Modern Literature
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Informatika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2007-01-01
projekt vége 2009-10-31
aktuális összeg (MFt) 2.700
FTE (kutatóév egyenérték) 2.15
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A terv lényege, hogy az OTKA támogatásával folyó kutatást nemzetközi kontextusba helyezze, és a tapasztalatcserének köszönhetően egy új tudományos modellt alakítsanak ki az együttműködő felek. Az OTKA segítségével készülő tudományos kutatás célja a ''Nouveau Naetebus. Az ófrancia nemlírai strofikus versek repertóriuma'', az 1400 előtti francia versek egy fontos csoportjának feldolgozása egy internetes adatbázisban. Az együttműködő galego kutatók készítették el a középkori galego-portugál költészet hálózati adatbázisát.
Az együttműködés lehetővé teszi, hogy olyan kritériumrendszert alkalmazzunk a leírásban, amely mindkét, sok szempontból eltérő verstani-poétikai hagyomány leírására és összevetésére alkalmas. Ezt a szempontrendszert kívánjuk felhasználni a Régi Magyar Vers Repertóriumának (RPHA) új adatbázisában is, sőt, később kiterjeszteni más repertóriumokra is.
A galego fél számára is nagy jelentőségű az együttműködés, mert átvehetik az általunk már alkalmazott tudományos modellt, mely minden szöveg minden kéziratát egyedi változatként kezeli, és az adatokat a versek lényegi sokféleségében rögzíti.
angol összefoglaló
Preparing the New Naetebus, the repertorium of old French non-lyrical strophic verse, my ambition is to offer a database that can communicate with the other poetical repertories, thanks to its new conceptual data model.
With my Galician (and some Hungarian) collaborating partners we should establish a common scientific model proper to describe as different metrical and prosodic systems as the medieval French, Hungarian, and Galician-Portuguese ones.
A common definition of the set of criteria and of the basic notions of metrical and prosodic investigation will permit such a huge variety of comparative metrical and literary analysis we could never hope before, and it may bring us to create a medieval Corpus Poeticarum, a database containing all medieval poems, or at least their metrical and prosodical analysis.
This collaboration should be later extended to other scientific workshops. We hope that a successful beginning will permit a wide international collaboration, and let us test (and hopefully admit) a scientific model for any kind of mass examination of poetical texts.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Corpus Poeticarum - Hálózati repertóriumok összehangolása nemzetközi kutatási projekt a következő eredményeket hozta: - a Budapesti Összehasonlító Metrikai Napok hagyományának folytatása - két nemzetközi konferencia, 2007, 2008 - a Régi Magyar Vers Repertóriuma eredeti adatmodelljének helyreállítása - a közös európai versrepertórium lekérdező próbafelületének (Megarep http://tesuji.eu:8300/megarep-ws/search.do) elkészítése és tesztelése - a Nouveau Naetebus harmonizálása a közös lekérdező kritériumaival - elkészült az európai versek leírásának átfogó kritériumrendszere - a galego-portugál középkori versek adatbázisának (http://www.cirp.es/pls/bdo2/f?p=MEDDB2%C2) tesztváltozata az együttműködésnek köszönhetően új adatmezőkkel egészült ki - az arsmetrica.eu honlapon több tematikus metrikai tanulmányt tettünk közzé - megjelent egy nemzetközi, négynyelvű tanulmánygyűjtemény (Formes strophiques simples - Simple Strophic Patterns, Bp., Akadémiai, 2010) a kutatás tárgyát képező versek formájával rokon egyszerű strofikus szerkezetekről - tudományos szakkönysorozat elindítása az Akadémiai kiadó gondozásában Poetica et Metrica címmel, az előző kötettel - felvettük a kapcsolatot két másik repertóriumkészítő műhellyel (http://www.liederenbank.nl/ Universiteit van Utrecht)(http://csm.mml.ox.ac.uk/ University of Oxford), és igyekszünk közösen megpályázni egy európai uniós támogatást a repertóriumok harmonizálására, a munka folytatására
kutatási eredmények (angolul)
The major results of the research project "Corpus Poeticarum" are the followings: - the pursuit of the International Meetings of Comparative Metrical Studies in Budapest (two conferences in 2007, 2008) - reconstruction of the original data-model of the Rerpertory of Old Hungarian Verse - establishment and testing of the common searching engine of European poetical traditions (Megarep http://tesuji.eu/megarep-ws/search.do) - harmonization of the Nouveau Naetebus with the newly established common criteria - establishment of the scheme of an international metrical database query language - the new trial version of the database of Galego-Portuguese lyrical verses (http://www.cirp.es/pls/bdo2/f?p=MEDDB2%C2) was completed with additional data thanks to the cooperation - publication of several metrical and poetical studies online on the webpage www.arsmetrica.eu - editing of a multilingual volume containing essays on "Simple Strophic Patterns" (the main topic of the investigation), published by Akadémiai kiadó - launching a book series called Poetica et Metrica with the previous volume - new Dutch (http://www.liederenbank.nl/ Universiteit van Utrecht) and English (http://csm.mml.ox.ac.uk/ University of Oxford) partners involved in an enlarged collaboration, with the goal of obtaining a European financial aid for the pursuit of the project.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67252
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Seláf Levente: Chanter plus haut. La chanson religieuse vernaculaire au Moyen Age (essai de contextualisation), Paris, Champion, 2008
Seláf Levente: La strophe d'Hélinand, In: Seláf, Levente / Noel Aziz Hanna, Patrizia / Driel, Joost van (szerk.): Simple Strophic Patterns – Formes strophiques simples, Akadémiai, Budapest, 75-94., 2010
Seláf Levente: Les formes strophiques simples : un essai de définition, In: Seláf, Levente / Noel Aziz Hanna, Patrizia / Driel, Joost van (szerk.): Simple Strophic Patterns – Formes strophiques simples, Akadémiai, Budapest, 7-15., 2010
Seláf, Levente / Noel Aziz Hanna, Patrizia / Driel, Joost van (szerk.): Simple Strophic Patterns – Formes strophiques simples,, Akadémiai, Budapest, 2010
Seláf Levente: Paralelle Geschichten: Die altfranzösische nicht-lyrischen strophischen Dichtungen und die Sangsprüche, In: Dorothea Klein, Trude Ehlert, Elisabeth Schmid (szerk.) Sangspruchdichtung. Gattungskonstitution und Gattungsinterferenzen im europäischen Kontext, Tübingen, Max Niem, 2007
Seláf Levente: A refrén a régi magyar költészetben, In: „Mielz valt mesure que ne fait estultie”, Kronika Nova, Budapest, 320-327., 2008
Seláf Levente - Horváth Iván: Juan Caramuel Lobkowitz sur la versification hongroise, In: Rhythmica 5-6 (2008), 91-104., 2008
Seláf Levente: Egy exemplum változatai. A magyar királyfi mint Mária jegyese és aquileiai pátriárka, In: Irodalomtörténeti Közlemények, 113 (2008/5-6), 582-598., 2008
Seláf Levente: Párhuzamos életrajzok: Árpád-házi Szent Erzsébet és Isabelle de France életrajzai, Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13-16. században, Studia Franciscana Hungarica 2, szerk. Falvay Dávid, Budapest, 141-151., 2009
Seláf Levente: Vassaux et rivaux : les rapports de force entre les matières épiques de la littérature française médiévale,, n: Brigitte Burrichter / Laetitia Rimpau (szerk.): Diener – Herr – Herrschaft ? Hierarchien in Mittelalter und Renaissance, Heidelberg: Winter, 19-36., 2009
Seláf Levente: Ouvroirs et consistoires. Imitation et reprise des genres médiévaux dans une oeuvre de Jacques Roubaud,, In: Séverine Abiker / Anne Besson / Florence Plet-Nicolas (szerk.) Le Moyen Age en jeu. Eidôlon No. 86, Presses Universitaires de Bordeaux, 371-379., 2009
Seláf Levente: Lovakról, Nemerkényi Előd (szerk.): Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére, Argumentum, 291-298., 2009
Bartók, István – Hegedűs, Béla – Seláf, Levente et alii (szerk.): „Mielz valt mesure que ne fait estultie”, Kronika Nova, Budapest,, 2008
Seláf Levente: Frère mineur ou frère cadet ? Cor ay e voluntatz : rapports d’imitation d’une chanson religieuse provençale, In: Revue des langues romanes, 112 (2008), 61-72., 2008
vissza »