Coordination of Metrical Repertories - Corpus Poeticarum  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
67252
Type IN
Principal investigator Seláf, Levente
Title in Hungarian Corpus Poeticarum. Hálózati metrikai repertóriumok összehangolása
Title in English Coordination of Metrical Repertories - Corpus Poeticarum
Keywords in Hungarian Adatbázisok, Metrika, Informatika, Költészet, Középkori irodalom, Újkori Irodalom
Keywords in English Poetry, Databases, Metrics, Medieval and Early Modern Literature
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Information Technology (Council of Physical Sciences)10 %
Panel Literature
Department or equivalent Institute of Hungarian Literature and Culture (Eötvös Loránd University)
Starting date 2007-01-01
Closing date 2009-10-31
Funding (in million HUF) 2.700
FTE (full time equivalent) 2.26
state closed project
Summary in Hungarian
A terv lényege, hogy az OTKA támogatásával folyó kutatást nemzetközi kontextusba helyezze, és a tapasztalatcserének köszönhetően egy új tudományos modellt alakítsanak ki az együttműködő felek. Az OTKA segítségével készülő tudományos kutatás célja a ''Nouveau Naetebus. Az ófrancia nemlírai strofikus versek repertóriuma'', az 1400 előtti francia versek egy fontos csoportjának feldolgozása egy internetes adatbázisban. Az együttműködő galego kutatók készítették el a középkori galego-portugál költészet hálózati adatbázisát.
Az együttműködés lehetővé teszi, hogy olyan kritériumrendszert alkalmazzunk a leírásban, amely mindkét, sok szempontból eltérő verstani-poétikai hagyomány leírására és összevetésére alkalmas. Ezt a szempontrendszert kívánjuk felhasználni a Régi Magyar Vers Repertóriumának (RPHA) új adatbázisában is, sőt, később kiterjeszteni más repertóriumokra is.
A galego fél számára is nagy jelentőségű az együttműködés, mert átvehetik az általunk már alkalmazott tudományos modellt, mely minden szöveg minden kéziratát egyedi változatként kezeli, és az adatokat a versek lényegi sokféleségében rögzíti.
Summary
Preparing the New Naetebus, the repertorium of old French non-lyrical strophic verse, my ambition is to offer a database that can communicate with the other poetical repertories, thanks to its new conceptual data model.
With my Galician (and some Hungarian) collaborating partners we should establish a common scientific model proper to describe as different metrical and prosodic systems as the medieval French, Hungarian, and Galician-Portuguese ones.
A common definition of the set of criteria and of the basic notions of metrical and prosodic investigation will permit such a huge variety of comparative metrical and literary analysis we could never hope before, and it may bring us to create a medieval Corpus Poeticarum, a database containing all medieval poems, or at least their metrical and prosodical analysis.
This collaboration should be later extended to other scientific workshops. We hope that a successful beginning will permit a wide international collaboration, and let us test (and hopefully admit) a scientific model for any kind of mass examination of poetical texts.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Corpus Poeticarum - Hálózati repertóriumok összehangolása nemzetközi kutatási projekt a következő eredményeket hozta: - a Budapesti Összehasonlító Metrikai Napok hagyományának folytatása - két nemzetközi konferencia, 2007, 2008 - a Régi Magyar Vers Repertóriuma eredeti adatmodelljének helyreállítása - a közös európai versrepertórium lekérdező próbafelületének (Megarep http://tesuji.eu:8300/megarep-ws/search.do) elkészítése és tesztelése - a Nouveau Naetebus harmonizálása a közös lekérdező kritériumaival - elkészült az európai versek leírásának átfogó kritériumrendszere - a galego-portugál középkori versek adatbázisának (http://www.cirp.es/pls/bdo2/f?p=MEDDB2%C2) tesztváltozata az együttműködésnek köszönhetően új adatmezőkkel egészült ki - az arsmetrica.eu honlapon több tematikus metrikai tanulmányt tettünk közzé - megjelent egy nemzetközi, négynyelvű tanulmánygyűjtemény (Formes strophiques simples - Simple Strophic Patterns, Bp., Akadémiai, 2010) a kutatás tárgyát képező versek formájával rokon egyszerű strofikus szerkezetekről - tudományos szakkönysorozat elindítása az Akadémiai kiadó gondozásában Poetica et Metrica címmel, az előző kötettel - felvettük a kapcsolatot két másik repertóriumkészítő műhellyel (http://www.liederenbank.nl/ Universiteit van Utrecht)(http://csm.mml.ox.ac.uk/ University of Oxford), és igyekszünk közösen megpályázni egy európai uniós támogatást a repertóriumok harmonizálására, a munka folytatására
Results in English
The major results of the research project "Corpus Poeticarum" are the followings: - the pursuit of the International Meetings of Comparative Metrical Studies in Budapest (two conferences in 2007, 2008) - reconstruction of the original data-model of the Rerpertory of Old Hungarian Verse - establishment and testing of the common searching engine of European poetical traditions (Megarep http://tesuji.eu/megarep-ws/search.do) - harmonization of the Nouveau Naetebus with the newly established common criteria - establishment of the scheme of an international metrical database query language - the new trial version of the database of Galego-Portuguese lyrical verses (http://www.cirp.es/pls/bdo2/f?p=MEDDB2%C2) was completed with additional data thanks to the cooperation - publication of several metrical and poetical studies online on the webpage www.arsmetrica.eu - editing of a multilingual volume containing essays on "Simple Strophic Patterns" (the main topic of the investigation), published by Akadémiai kiadó - launching a book series called Poetica et Metrica with the previous volume - new Dutch (http://www.liederenbank.nl/ Universiteit van Utrecht) and English (http://csm.mml.ox.ac.uk/ University of Oxford) partners involved in an enlarged collaboration, with the goal of obtaining a European financial aid for the pursuit of the project.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67252
Decision
Yes

 

List of publications

 
Seláf Levente: Chanter plus haut. La chanson religieuse vernaculaire au Moyen Age (essai de contextualisation), Paris, Champion, 2008
Seláf Levente: La strophe d'Hélinand, In: Seláf, Levente / Noel Aziz Hanna, Patrizia / Driel, Joost van (szerk.): Simple Strophic Patterns – Formes strophiques simples, Akadémiai, Budapest, 75-94., 2010
Seláf Levente: Les formes strophiques simples : un essai de définition, In: Seláf, Levente / Noel Aziz Hanna, Patrizia / Driel, Joost van (szerk.): Simple Strophic Patterns – Formes strophiques simples, Akadémiai, Budapest, 7-15., 2010
Seláf, Levente / Noel Aziz Hanna, Patrizia / Driel, Joost van (szerk.): Simple Strophic Patterns – Formes strophiques simples,, Akadémiai, Budapest, 2010
Seláf Levente: Paralelle Geschichten: Die altfranzösische nicht-lyrischen strophischen Dichtungen und die Sangsprüche, In: Dorothea Klein, Trude Ehlert, Elisabeth Schmid (szerk.) Sangspruchdichtung. Gattungskonstitution und Gattungsinterferenzen im europäischen Kontext, Tübingen, Max Niem, 2007
Seláf Levente: A refrén a régi magyar költészetben, In: „Mielz valt mesure que ne fait estultie”, Kronika Nova, Budapest, 320-327., 2008
Seláf Levente - Horváth Iván: Juan Caramuel Lobkowitz sur la versification hongroise, In: Rhythmica 5-6 (2008), 91-104., 2008
Seláf Levente: Egy exemplum változatai. A magyar királyfi mint Mária jegyese és aquileiai pátriárka, In: Irodalomtörténeti Közlemények, 113 (2008/5-6), 582-598., 2008
Seláf Levente: Párhuzamos életrajzok: Árpád-házi Szent Erzsébet és Isabelle de France életrajzai, Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13-16. században, Studia Franciscana Hungarica 2, szerk. Falvay Dávid, Budapest, 141-151., 2009
Seláf Levente: Vassaux et rivaux : les rapports de force entre les matières épiques de la littérature française médiévale,, n: Brigitte Burrichter / Laetitia Rimpau (szerk.): Diener – Herr – Herrschaft ? Hierarchien in Mittelalter und Renaissance, Heidelberg: Winter, 19-36., 2009
Seláf Levente: Ouvroirs et consistoires. Imitation et reprise des genres médiévaux dans une oeuvre de Jacques Roubaud,, In: Séverine Abiker / Anne Besson / Florence Plet-Nicolas (szerk.) Le Moyen Age en jeu. Eidôlon No. 86, Presses Universitaires de Bordeaux, 371-379., 2009
Seláf Levente: Lovakról, Nemerkényi Előd (szerk.): Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére, Argumentum, 291-298., 2009
Bartók, István – Hegedűs, Béla – Seláf, Levente et alii (szerk.): „Mielz valt mesure que ne fait estultie”, Kronika Nova, Budapest,, 2008
Seláf Levente: Frère mineur ou frère cadet ? Cor ay e voluntatz : rapports d’imitation d’une chanson religieuse provençale, In: Revue des langues romanes, 112 (2008), 61-72., 2008
Back »