A Betti reakció új alkalmazásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67404
típus IN
Vezető kutató Szatmári István
magyar cím A Betti reakció új alkalmazásai
Angol cím New applications of the Betti reaction
magyar kulcsszavak gyűrű-lánc tautoméria, naftoxazinok, anomer hatás, anizotróp hatás
angol kulcsszavak ring-chain tautomerism, naphthoxazines, anomeric effect, anisotropic effect
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nemzetközi együttműködési bizottság
Kutatóhely Gyógyszerkémiai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2007-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.428
FTE (kutatóév egyenérték) 0.81
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Dr. Szatmári István szintetikus szerves kémiai jártasságán alapuló, illetve a Német Kutatócsoport szerkezetanalízis, valamint molekulamodellezésben szerzett tapasztalatára épülő kiegészítő pályázat sikeres együttműködést ígér. A kooperációból születő eredményeket magas impakt faktorú nemzetközi tudományos szakfolyóiratokban német társszerzős cikkek formájában kívánjuk publikálni. Terveink között szerepel még továbbá az eredmények széleskörű szakmai fórumokon, konferenciákon történő bemutatása is, szóbeli, valamint poszter-prezentáció formájában egyaránt.
angol összefoglaló
Combining the synthetic proficiency of Dr. István Szatmári with the expertise in structure analysis and molecular modelling of the German research group led by Prof. Erich Kleinpeter, a rewarding cooperation is expected. Results will be disseminated by means of publications in co-authorship in high-standard international peer-reviewed journals. They will also be presented at appropriate international and national conferences by means of oral lectures and posters. The results will also be used in teaching and further research activities of the cooperating partners.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A módosított Mannich reakcióban, dihidroizokinolin származékok, mint gyűrűs iminek alkalmazásával 1-(hidroxinaftil)-izokinolin származékokat állítottunk elő, melyeknek formaldehides, foszgénes, p-nitro-benzaldehides valamint p-klór-fenilizotiocianátos gyűrűzárásával különböző 8-szubsztituált naftoxazino[4,3-a][1,3]izokinolinokat szintetizáltunk. Az új policiklusok konformációanalízisét különböző NMR mérésekkel végeztük el és ab initio számításokkal támasztottuk alá. A tudományos kutatómunkából 1 közlésre előkészített publikáció született.
kutatási eredmények (angolul)
When dihydroisoquinolines were reacted with 2- or 1-naphthol, the 1-(hydroxynaphthyl)-isoquinoline derivatives obtained were readily transformed to the corresponding 8-substituted-naphthoxazino[4,3-a][1,3]isoquinolines via their ring closures with formaldehyde, phosgene, p-nitrobenzaldehyde and p-chlorophenyl isothiocyanate. The conformational analysis of the new policyclic compounds was performed by NMR measurements and was supported by ab initio calculations. This research work has resulted in 1 publication which has been submitted.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67404
döntés eredménye
igen
vissza »