New applications of the Betti reaction  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
67404
Type IN
Principal investigator Szatmári, István
Title in Hungarian A Betti reakció új alkalmazásai
Title in English New applications of the Betti reaction
Keywords in Hungarian gyűrű-lánc tautoméria, naftoxazinok, anomer hatás, anizotróp hatás
Keywords in English ring-chain tautomerism, naphthoxazines, anomeric effect, anisotropic effect
Discipline
Organic, Biomolecular, and Pharmaceutical Chemistry (Council of Physical Sciences)100 %
Panel International cooperation panel
Department or equivalent Institute of Pharmaceutical Chemistry (University of Szeged)
Starting date 2007-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 1.428
FTE (full time equivalent) 0.81
state closed project
Summary in Hungarian
A Dr. Szatmári István szintetikus szerves kémiai jártasságán alapuló, illetve a Német Kutatócsoport szerkezetanalízis, valamint molekulamodellezésben szerzett tapasztalatára épülő kiegészítő pályázat sikeres együttműködést ígér. A kooperációból születő eredményeket magas impakt faktorú nemzetközi tudományos szakfolyóiratokban német társszerzős cikkek formájában kívánjuk publikálni. Terveink között szerepel még továbbá az eredmények széleskörű szakmai fórumokon, konferenciákon történő bemutatása is, szóbeli, valamint poszter-prezentáció formájában egyaránt.
Summary
Combining the synthetic proficiency of Dr. István Szatmári with the expertise in structure analysis and molecular modelling of the German research group led by Prof. Erich Kleinpeter, a rewarding cooperation is expected. Results will be disseminated by means of publications in co-authorship in high-standard international peer-reviewed journals. They will also be presented at appropriate international and national conferences by means of oral lectures and posters. The results will also be used in teaching and further research activities of the cooperating partners.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A módosított Mannich reakcióban, dihidroizokinolin származékok, mint gyűrűs iminek alkalmazásával 1-(hidroxinaftil)-izokinolin származékokat állítottunk elő, melyeknek formaldehides, foszgénes, p-nitro-benzaldehides valamint p-klór-fenilizotiocianátos gyűrűzárásával különböző 8-szubsztituált naftoxazino[4,3-a][1,3]izokinolinokat szintetizáltunk. Az új policiklusok konformációanalízisét különböző NMR mérésekkel végeztük el és ab initio számításokkal támasztottuk alá. A tudományos kutatómunkából 1 közlésre előkészített publikáció született.
Results in English
When dihydroisoquinolines were reacted with 2- or 1-naphthol, the 1-(hydroxynaphthyl)-isoquinoline derivatives obtained were readily transformed to the corresponding 8-substituted-naphthoxazino[4,3-a][1,3]isoquinolines via their ring closures with formaldehyde, phosgene, p-nitrobenzaldehyde and p-chlorophenyl isothiocyanate. The conformational analysis of the new policyclic compounds was performed by NMR measurements and was supported by ab initio calculations. This research work has resulted in 1 publication which has been submitted.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67404
Decision
Yes
Back »