Gyógyszernyomok eltávolítása tisztított szennyvizekből nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67559
típus K
Vezető kutató Dombi András
magyar cím Gyógyszernyomok eltávolítása tisztított szennyvizekből nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal
Angol cím Removal of trace pharmacuticals form clarified wastewaters by Advanced Oxidation Processes
magyar kulcsszavak gyógyszernyomok, szennyvíztisztítés, ózon, ultraibolya sugárzás, heterogén fotokatalizis
angol kulcsszavak trace pharmacuticals, wastewater treatment, ozone, ultraviolete radiation, heterogeneous photocatalysis
megadott besorolás
Vízgazdálkodás (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)70 %
Fizikai kémia és elméleti kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)20 %
Műszaki kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Alapi Tünde
Schrantz Krisztina
Sipos Pál Miklós
Szabó Emese
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 9.862
FTE (kutatóév egyenérték) 6.62
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt megvalósítása során olyan nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokon (AOP) alapuló vízkezelési eljárásokat szándékozunk kidolgozni, amelyek alkalmasak biológiailag kezelt szennyvizekben nagyon kicsiny koncentrációban visszamaradó gyógyszernyomok és bomlás-termékeik költség-hatékony és eredményes eltávolítására. A munka igényli kellő megbízhatóságú és kimutatási képességű analitikai módszerek kifejlesztését ill. alkalmazását is. Meglévő tapasztalatainkra támaszkodva az ózon és UV sugárzás kombinációján alapuló módszer tűnik ígéretesnek és kellően költség-hatékonynak az egyszerűen és gazdaságosan üzemeltethető olyan kisnyomású higanygőz-lámpára alapozva amelynek az ózont termelő 185 nm-es komponensét is hasznosítani tudjuk. A gyöktermelő eljárások közül szóba jöhet a ezen kívül a vákuum-ultraibolya (VUV) fotolízis és a heterogén fotokatalízis is.
A nagyon kicsiny koncentrációban jelenlévő komponensek és bomlástermékeinek analitikai meghatározására alkalmas módszerek megtalálása, kémiai szerkezettől függő átalakulási mechanizmusának és reakciókinetikai jellegzetességeinek megállapítása jelentősen bővítené a tudományterület alapvető ismereteinek tárházát.
A döntően alapkutatási eredményekre támaszkodva nem jelentős alkalmazott kutatási ráfordítással a kidolgozandó módszerek rövid idő alatt átültethetők a vízkezelési gyakorlatba.
angol összefoglaló
The aim of this project is the development of wastewater treatment method, based on a novel concept to eliminate toxic and bio-refractory organic contaminant of pharmaceutical origin in (hospital) wastewater effluents and which operates on the principle of combined innovative application of a range of advanced oxidation processes (AOPs). The experimental work requires the adaptation of analytical methods with good accuracy, correctness and a unusually low detection limit, which enables to analyze the components with ppb concentrations. Based on our research experiences, the combination of ozone and UV-radiation appears to be the most promising both in terms of cost efficiency and effectiveness. To achieve the main aim of the project, a specific low pressure mercury vapor lamp equipped a VUV transparent quartz sleeve (transparent to the ozone producing 185 nm component of the light source) will be applied. Further types of AOPs will also be used in order to compare the applicability of various methods based on the generation of reactive free-radicals.
The project generates new knowledge in term of adaptation and application of pharmaceutical trace analysis in waters and chemistry and reaction kinetic behavior of radical decomposition of these environmentally dangerous water contaminants.
An another potential outcome of this project is the introduction of a novel method into the practice of water treatment.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt megvalósítása során olyan nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokon (AOP) alapuló vízkezelési eljárásokat dolgoztunk ki, amelyek alkalmasak biológiailag kezelt szennyvizekben nagyon kicsiny koncentrációban visszamaradó gyógyszernyomok és bomlástermékeik költséghatékony és eredményes eltávolítására. A munkához kellő megbízhatóságú és kimutatási képességű analitikai módszereket fejlesztettünk ki és adaptáltunk. Modellvegyületként ibuprofent, ketoprofent, diklofenakot, naproxent választottunk, de vizsgáltunk antibiotikumot (perfloxacint) is. Az ózon és UV sugárzás kombinációján alapuló módszer jól használható és kellően költség-hatékony az egyszerűen és gazdaságosan üzemeltethető olyan kisnyomású higanygőz-lámpára alapozva, amelynek az ózont termelő 185 nm-es komponensét is hasznosítani tudjuk. Megvizsgáltuk továbbá a vákuum-ultraibolya (VUV) fotolízis és a heterogén fotokatalízis alkalmazhatóságát is. A munkából 12 rangos nemzetközi folyóiratban megjelent dolgozat született (összesített impakt faktor 42,9), 37 előadás hangzott el nemzetközi és hazai konferenciákon, Szabó Rita elkészítette doktori (PhD) dolgozatát, valamint több diplomadolgozat és diákköri dolgozat is készült a tématerületen.
kutatási eredmények (angolul)
In this project a new wastewater treatment method was developed, based on a novel concept to eliminate toxic organic contaminants of pharmaceutical origin in wastewater effluents and which operates on the principle of combined innovative application of a range of advanced oxidation processes (AOPs). For the reaction kinetic measurements analytical methods with good accuracy, correctness and an unusually low detection limit were developed and adapted, which enables to analyze the components with ppb concentrations. The chosen pharmaceutical compounds were; ketoprofen, ibuprofen, diclophenac, naproxen and one of the antibiotics, the perfloxacin. The combination of ozone and UV-radiation treatment method proved to be the most promising both in terms of cost efficiency and effectiveness. A specific low pressure mercury vapour lamp equipped with a VUV transparent quartz sleeve (transparent to the ozone producing 185 nm component of the light source) was applied. VUV photolysis and heterogeneous photocatalysis also were used in order to compare the applicability of various methods based on the generation of reactive free-radicals. During the elaboration of this project, 12 papers were published (their summarized impact factor is 42.9), 37 conference presentation were held on international and national conferences. Rita Szabó prepared her PhD thesis in this topic and numerous diploma theses were prepared by students worked in this project.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67559
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nándor Balázs, Attila Gácsi, Attila Pallagi, Károly Mogyorósi , Tünde Alapi, Pál Sipos, András Dombi: Comparison of the liquid and gas phase Photocatalytic activity of flame-synthesized TiO2 catalysts: the role of surface quality, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 102 (2011) 283-294, 2011
K. Mogyorósi, N. Balázs, D. F. Srankó, E. Tombácz, I. Dékány, A. Oszkó, P. Sipos, A. Dombi: The Effect of Particle Shape on the Activity of Nanocrystalline TiO2 Photocatalysts in Phenol Decomposition Part 3. The importance of surface quality, Applied Catalysis B: Environmental 96 577–585, 2010
Karoly Mogyorosi, Akos Kmetyko, Nora Czirbus, Gabor Vereb, Andras Dombi, Pal Sipos: Comparison of the substrate dependent performance of Pt-, Au- and Ag-doped TiO2 photocatalysts in H-2-production and in decomposition of various organics, React Kinet Catal Lett. 98:215–225, 2009
R.K. Szabó, Cs. Megyeri, E. Illés, K. Gajda-Schrantz, P. Mazellier, A. Dombi: Phototransformation of ibuprofen and ketoprofenin aqueous solutions, Chemosphere 84 (2011) 1658-1663, 2011
Nándor Balázs, Dávid F. Srankó, András Dombi, Pál Sipos, Károly Mogyorósi: The Effect of Particle Shape on the Activity of Nanocrystalline TiO2 Photocatalysts in Phenol Decomposition Part 2. The key synthesis parameters effecting the particle sh, Applied Catalysis B: Environmental 96 569–576, 2010
Zs. Pap, V. Danciu, Zs. Cegléd, Á. Kukovecz, A. Oszkó, A. Dombi, K. Mogyorósi+: The influence of rapid heat treatment in still air on the photocatalytic activity of titania photocatalysts for phenol and monuron degradation, Applied Catalysis B: Environmental 101 (2011) 461–470, 2011
Alapi, T., Dombi, A.: Direct VUV photolysis of chlorinated methanes and their mixtures in oxygen stream, Chemosphere, 67, 693-701,2007, 2007
Alapi, T., Dombi, A.: Comparative study of the UV and UV/VUV-induced photolysis of phenol in aqueous solution, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 188, 409-418, 2007, 2007
Zoltán Ambrus, Károly Mogyorósi, Ágnes Szalai, Tünde Alapi, Kata Demeter, András Dombi, Pál Sipos: Low temperature synthesis, characterization and substrate-dependent photocatalytic activity of nanocrystalline TiO2 with tailor-made rutile to anatase ratio, Applied Catalysis A: General 340 (2008) 153–161, 2008
Zoltán Ambrus, Nándor Balázs, Tünde Alapi, Gyula Wittmann, Pál Sipos, András Dombi, Károly Mogyorósi,: Synthesis, structure and photocatalytic properties of Fe(III)-doped TiO2 prepared from TiCl3, Applied Catalysis A: Environmental 81 (2008) 23–37, 2008
Nándor Balázs, Károly Mogyorósi, Dávid F. Srankó, Attila Pallagi, Tünde Alapi, Albert Oszkó, András Dombi, Pál Sipos: The effect of particle shape on the activity of nano-crystalline TiO2 photocatalysts in phenol decomposition, Applied Catalysis B: Environmental 84 (2008) 356-362, 2008
Alapi, T, Gajda-Schrantz, K., Ilisz,I.,Mogyorósi, K., Sipos, P., Dombi, A.: Comparison of UV- and UV/VUV-induced photolytic and heterogeneous photocatalytic degradation of phenol, with particular emphasis on the intermediates, Journal of Advanced Ocidation Technology, 11 (2008) 519-528, 2008
Alapi, T., Dombi, A.: Comparative study of the UV and UV/VUV-induced photolysis and heterogeneous photocatalysis of phenol focused on the intermediates, International Ozone Association – International Ultraviolet Association Proceedings, 2007 IOA-IUVA Joint World Congress, Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia, Los Angele, 2007
Alapi, T., Dombi, A.: Comparison of the efficiency of UV-induced photolysis, ozonation and their combination in the decomposition of phenol, nternational Ozone Association – International Ultraviolet Association Proceedings, 2007 IOA-IUVA Joint World Congress, Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia, Los Angeles, 2007
Szakács, E., Alapi, T., Dombi, A.: Effect of pH on the transformation of phenol in the aqueous solutions treated by UV photolysis, ozonation and their combination, XIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, Románia, Ed.: Majdik .K. pp. 257-261., 2007
Alapi, T., Pallagi, A., Szabó, R., Dombi, A: Comparison of the UV-induced photolysis of phenol in water and acetonitrile, ICP2007 –XIII. International Conference on Photochemistry, Germany, Cologne pp.: 356, 2007
Alapi, T., Sipos, P., Berecz, L., Dombi, A.: Comparison of the UV-induced photolysis, ozonation and their combination in the decomposition of phenol, ICP2007 –XIII. International Conference on Photochemistry, Germany, Cologne pp.: 320, 2007
Balázs, N., Mogyorósi, K., Dombi, A., Sipos, P: Flame Hydrolytic Synthesis and Characterization of Titania Photocatalysts, ICP2007 –XIII. International Conference on Photochemistry, Germany, Cologne pp.: 321, 2007
Szabó, R., Megyerei, Cs., Ripli, Cs., Dombi, A., Gajda-Schrantz, K., Mazellier, P: Photodecomposition of Pharmaceutical Compounds, ICP2007 –XIII. International Conference on Photochemistry, Germany, Cologne pp.: 544, 2007
Mogyorósi, K., Balázs, N., Dombi A. and Sipos, P.:: Flame hydrolytic synthesis and shape dependence activity of titanium dioxide photocatalysts,, Second International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP-2), Nagy-Britannia, Aberdeen, Ed.: Peter Robertson pp. O37, 2007
Szabó, R., Megyerei, Cs., Ripli, Cs., Dombi, A., Gajda-Schrantz, K.: Photolytic degradation and analysis of degradation products of Ibuprofen and Ketoprofen by HPLC-MS, IX. International Symphosium on Analytical Methodology in the Environmental Field, Spain, Mallorca, Pollensa, Ed.: Camara, C., pp.: 266., 2007
Szabó, R., Megyeri, Cs., Ripli, Cs., Gajdáné Schrantz Krisztina, Dombi, A.: Az ibuprofen és ketoprofen fotolízisének vizsgálata, VIII. Környezetvédelmi analitikai és technológiai konferencia, Magyar Kémikusok egyesülete, Eger, Ed.: Princz Péter, pp.33., 2007
Zsófia Lénárt, Krisztina Gajda-Schrantz, András Dombi,: The role of OH radicals in the photolytic degradation of Ketoprofen,, ECOR-5, Amsterdam, 21-23. Oct. 2008, 2008
Tünde Alapi, János Farkas, Krisztina Gajda-Schrantz, András Dombi: Comparison of the UV-induced photolysis, ozonation and their combination in the decomposition of diuron, Ozone and related Oxidants in Advanced Treatment of Water for Human Health and EnvironmentProtection Brussel, 2008, 2008
Dombi András, Alapi Tünde, Gajdáné Srantz Krisztina, Illés Erzsébet, Szakács Eszter:: Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások: fenol bomlásának összehasonlítása különböző eljárásokkal, XIV. Nemzetközi vegyészkonferencia. Kolozsvár, 2008, 2008
,Ripli Csaba, Megyeri Csilla, Szabó Rita, Gajdáné Srantz Krisztina, Dombi András: Az iboprofen és ketoprofen fotolitikus bomlásának vizsgálata, XIV. Nemzetközi vegyészkonferencia. Kolozsvár, 2008, 2008
N. Balázs, A. Pallagi, K. Mogyorósi, T. Alapi, I. Ilisz, A. Dombi, P. Sipos:: Structural properties of flame-synthesized TiO2 catalysts and their photocatalytic activity in liquid and in the gas phase, CECP 2008, Central European Conference on Photochemistry, Bad Hofgastein, Ausztria, 2008., 2008
Zsolt Pap, Zsuzsanna Cegléd, András Dombi, Pál Sipos, Károly Mogyorósi: The Effects Of The Fast Heat Treatment On The N-doped TiO2 Photocatalysts Activity And Morphology, 5th European Meeting on SOLAR CHEMISTRY AND PHOTOCATALYSIS: ENVIRONMENTAL APPLICATIONS, Palermo, Italy; SPEA 5 SICILIA, 2008
Pallagi Attila :: Oldószer összetétel és oldott oxigén hatása a fenol ultraibolya fotolízisére acetonitril-víz elegyekben, Projektmunka, Szegedi Tudományegyetem, TTK,20007, 2007
Ripli Csaba: Az ibuprofen és ketoprofen fotolitikus bomlásának vizsgálata, Diplomamunkamunka, Szegedi Tudományegyetem, TTK,20007, 2007
Megyeri Csilla: Az Ibuprofen fotolitikus bomlásának vizsgálata, OTDK dolgozat. A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Környezeti Kémia és Környezettechnológia tagozatában I. helyezést ért el., 2007
Farkas János: Diuron vizes oldatának kezelése UV fotolízissel, ózonozással, valamint UV fotolízissel kombinált ózonozással, Projektmunka, Szegedi TudományegyetemTTIK, 2008
Szakács Eszter: A pH hatása fenol vizes oldatának ultraibolya fotolízisére, valamint ózonos és kombinált kezelésére, Projektmunka, Szegedi TudományegyetemTTIK, 2008
Berecz Lajos: Fenol vizes oldatának ultraibolya fotolízise, ózonozása és kombinált kezelése, Diplomamunka, Szegedi TudományegyetemTTIK, 2008
Farkas János: Diuron vizes oldatának kezelése UV fotolízissel, ózonozással, valamint UV fotolízissel kombinált ózonozással, Környezettudományi Diákköri Konferencia, 2008 helyi forduló II. helyezés. Országos forduló: különdíj, 2008
Szakács Eszter: A pH hatása fenol vizes oldatának ultraibolya fotolízisére, valamint ózonos és kombinált kezelésére, Környezettudományi Diákköri Konferencia, 2008 helyi forduló I. helyezés. Országos forduló: különdíj, 2008
Pallagi Attila: Oldószer összetétel és oldott oxigén hatása a fenol ultraibolya fotolízisére acetonitril-víz elegyekben, Környezettudományi Diákköri Konferencia, 2008 helyi forduló II. helyezés. Országos forduló: különdíj, 2008
Veréb Gábor: Kerámiapapír hordozón rögzített titán-dioxid fotokatalizátorok alkalmazása víztisztítási eljárásokban, Környezettudományi Diákköri Konferencia, 2008 helyi forduló II. helyezés. Országos forduló: különdíj, 2008
Veréb Gábor, Ambrus Zoltán, Pap Zsolt, Kmetykó Ákos, Dombi András, Mogyorósi Károly: Vízkezelés kerámiapapíron rögzített titán-dioxid fotokatalizátorokkal, IX. Környezetvédelmi és Analitikai Technológiai Konferencia, 2009
Pap Zsolt, Virginia Danciu, Dombi András, Mogyorósi Károly: Activity enhancement of titania based photocatalysts by special heat treatment and nonmetal doping,, Tudomány Hete a Dunaújvárosi Főiskolán,, 2009
Pap Zsolt, Ladiu Ioana, Karoly Mogyorosi, Dombi András, Indrea Emil, Danciu Virginia:: Synthesis of nanosized N-doped TiO2 in extreme pH conditions, Synthesis of nanosized N-doped TiO2 in extreme pH conditions,, 2009
Zs. Pap, A. Dombi, K. Mogyorósi, V. Danciu, L. Baia:: The influence of acetic acid and nitric acid concentration on the morpho-structural and photocatalytic properties of N-doped titania samples crystallized in rapid heat tr, Third International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP-3), Glasgow, UK,, 2010
K. Mogyorósi, G. Veréb, Z. Ambrus, Zs. Pap, Á. Kmetykó, A. Dombi:: Comparative study on different synthesis pathways for obtaining UV and visible light active bare and doped titanium dioxide photocatalysts, Third International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP-3), Glasgow, UK,, 2010
G. Veréb, L. Manczinger, A. Gácsi, Zs. Pap, Á. Kmetykó, A. Dombi and K. Mogyorósi:: Water purification and disinfection on UV and visible light irradiated doped titanium dioxide photocatalysts immobilized on ceramic papers (, Third International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP-3), Glasgow, UK,, 2010
Veréb Gábor, Ambrus Zoltán, Gácsi Attila, Dombi András, Mogyorósi Károly: Szerves szennyező anyagok fotokatalitikus ártalmatlanítása áramlásos reaktorban, A Magyar Tudomány Hete Dunaújváros, 2009., 2009
Dombi A., Alapi T., Mogyorósi K., Schrantz K., Takács E., Wojnárovits L.: Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások környezeti szennyezők lebontására, IX. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, Sopron, 2009
Erzsébet Illés, Zsófia Lénárd, Rita Szabó, Krisztina Gajda-Schrantz, András Dombi, Emese Szabó:: Using methanol as hydroxyl radical scavenger by UV and UV/VUV photolysis of ibuprofen,, XXIII IUPAC Symposium on Photochemistry, Ferrara, Italy, 11-16. July 2010, 2010
András Dombi, Krisztina Gajda-Schrantz, Erzsébet Illés, Emese Szabó: Ecotoxicity of ketoprofen degradation products, ISEAC36, Rome, Italy, 5-9. October 2010, 2010
András Dombi, Krisztina Gajda-Schrantz, Erzsébet Illés, Lucie Nováková, Marcela Seifrtová, Peter Solich,: Degradation of fluoroquinolone antibiotic pefloxacin by UV photolysis, ozonation and their combination,, ISEAC36, Rome, Italy, 5-9. October 2010, 2010
A. Dombi, K. Gajda-Schrantz, T. Oppenländer and E. Szakács: Intrinsic production of hydrogen peroxide by 172 nm photolysis of water and during the photomineralization of ibu- or ketoprofen by 172 nm and/or by 185/254 nm light, The 36th ISEAC International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, Rome, Italy, October 5th-9th, 2010, 2010
Szabó R., Szabó E., Dombi A., Mazzelier P., Gajdáné Schrantz K.: Influence of methanol as OH radical scavenger on the degradation of ketoprofen, A Magyar Tudomány Hete, Dunaújváros, 2010. november 9-13, 2010
R. Szabó, E. Szakács, K. Gajda-Schrantz, P. Mazellier, A. Dombi: Degradation of naproxen (NSAID) by Advanced Oxydation Processes, XXIII. IUPAC Symposium on Photochemistry, Ferrara, Italy, July 11th-16th, 2010., 2010
E. Illés, R. Szabó, E. Szabó, K. Gajda-Schrantz, A. Dombi: Influence of methanol as hydroxyl radical scavanger on the photolytic degradation of ibuprofen and ketoprofen, XXIII. IUPAC Symposium on Photochemistry, Ferrara, Italy, July 11th-16th, 2010., 2010
R. Szabó, K. Gajda-Schrantz, A. Dombi, P. Mazellier: Gyógyszerhatóanyagok eltávolítása nagwhatékonyságú oxidációs eljárásokkal, XXIII. Kémiai Előadói Napok, Szeged, 2010, 2010
Arany Eszter, Thomas Oppenländer, Gajdáné Schrantz Krisztina, Dombi András: Hidrogén-peroxid képződése a víz 172 nm-es fotolízise, valamint az ibu- és a ketoprofen 172 és/vagy 185/254 nm-es fotomineralizációja során, XXXIII. Kémiai Előadói Napok, Szeged,, 2010
Arany Eszter, Szabó Rita, Gajdáné Schrantz Krisztina, Patrick Mazellier, Dombi András: Naproxen bontása nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal, DUF Tudomány Hete, Dunaújváros,, 2010
Dombi András, Gajdáné Schrantz Krisztina, Illés Erzsébet, Szabó Emese: A ketoprofen bomlástermékeinek toxicitása, MKE 1. Nemzeti Konferencia, Sopron,, 2011
Arany Eszter, Alapi Tünde, Gajdáné Schrantz Krisztina, Dombi András: Diclofenac vákuum-ultraibolya fotolízise, MKE 1. Nemzeti Konferencia, Sopron, Magyarország,, 2011
Eszter Arany, Tünde Alapi, Krisztina Gajda-Schrantz, András Dombi: Vacuum-ultraviolet photolysis of diclofenac, Photoctalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces, 2011
E.Illés, E.Takács, A.Dombi, K.gajda-Schrantz, K.Gonter, L.Wojnárovits: Radiation induced degradation of ketoprofen in dilute aqueous solution, 12thTihany Symposium on Radoation Chemistry, 2011, Zalakaros,, 2011
Rita Szabó: Decomposition of Some Pharmacutival by Advanced Oxidation processes, PhD disszertáció, Szegedi Tudományegyetem, környezettudományi Doktori Iskola, 2011

 

Projekt eseményei

 
2023-05-10 17:24:56
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Műszaki és Anyagtudományi Intézet (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Szervetlen, Szerves és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
2012-02-07 16:06:57
Résztvevők változása
2011-07-18 08:32:08
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Műszaki és Anyagtudományi Intézet (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »