Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: az egészségorientált mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti problematikájának földrajztudományi szintézise  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67573
típus K
Vezető kutató Michalkó Gábor
magyar cím Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: az egészségorientált mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti problematikájának földrajztudományi szintézise
Angol cím Health tourism and quality of life in Hungary
magyar kulcsszavak Turizmus, életminőség, területi különbségek
angol kulcsszavak tourism, quality of life, spatial differecies
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
résztvevők Rátz Tamara
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 6.000
FTE (kutatóév egyenérték) 2.93
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az egészségturizmus nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi idegenforgalmi mutatókat is figyelembe véve a dinamikusan fejlődő, ugyanakkor jelentős tartalékokkal rendelkező turisztikai termékek közé tartozik. Ez összefüggésben áll azzal a felismeréssel, hogy a betegségek eredete nem feltétlenül a kórokozók terjedésében, sokkal inkább az egyén életminőségében keresendő. A turizmus, az egyén élményszerzéssel együtt járó környezetváltozása hatással van az életminőségére, akár az utazás résztvevőjeként, akár a célterület társadalmi környezetének tagjaként válik a jelenség érintettjévé valaki. Amennyiben valaki olyan településen él, ahol a vendégforgalom sikeres lebonyolításához, a turisták költésének ösztönzéséhez magas szintű alap és idegenforgalmi infrastruktúrát hoztak létre, ott ez a környezet a helyi lakosság életminőségét is kedvezően befolyásolhatja, de előfordulhatnak olyan esetek is, ahol a teherbíróképesség átlépése már az életminőség romlásához vezet. A tervezett kutatási program az életminőség-orientált megközelítésnek köszönhetően egy újszerű egészségturisztikai képet kíván felvázolni, amelynek során a turizmusföldrajzi látásmód alkalmazásával tárulnak fel az egészségorientált mobilitás tradicionális és legújabb aspektusai, azok területi összefüggései. A program várható eredményei jelentősen elősegítik a hazai turizmusföldrajz modernizációját, hozzájárulnak a diszciplína nemzetközi presztízsének növeléséhez, valamint az életminőséggel kapcsolatos kutatások kiszélesítéséhez.
angol összefoglaló
As both domestic and international tourism indicators suggest, health tourism is a dynamically developing product with significant further potential. It is widely recognised today that illnesses are not necessarily caused by the spread of viruses and bacteria, but are often rooted in the individuals’ quality of life. Tourism, a leisure migration motivated by a quest for experiences and a need to escape one’s ordinary environment, affects both the travellers’ and the destinations’ inhabitants’ quality of life. The supply of high quality general and tourism infrastructure developed in order to satisfy visitors’ needs generally brings about favourable changes in the local population’s quality of life, but exceeding a destination’s carrying capacity results in negative consequences. The proposed research programme, due to its “quality of life”-oriented approach, aims to provide a novel overview of health tourism, by applying the techniques of tourism geography in order to identify the traditional and current dimensions and spatial interrelationships of health-oriented mobility. The research results will significantly assist the modernisation of tourism geography in Hungary, increase the international prestige of the discipline, and widen the base of investigations related to the notion of quality of life.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A hazai életminőség-kutatásokban a turizmus szerepe elkerülte a vizsgálatokat végzők figyelmét. Az életminőség legfontosabb összetevője az egészség, ezért a betegségek megelőzését, gyógyítását, a jó közérzet biztosítását célzó utazásoknak és azok színterét képező településeknek a jól(l)éttel összefüggő hatásvizsgálatára került sor. Abból a hipotézisből indultunk ki, hogy az egészségturisták és a fürdővárosok lakossága az átlagosnál jobb életminőségi mutatókkal rendelkezik, így a közelmúltban megvalósított egészségturisztikai fejlesztések a magyar társadalom objektív és szubjektív jólétét egyaránt érdemben befolyásolták. A kutatás során egyrészt a KSH-val létrejött együttműködés keretében 11 500 háztartásban lezajlott kérdőívezésre, másrészt a Kodolányi János Főiskola bevonásával folytatott empirikus vizsgálatokra, harmadrészt a meglévő adatbázisokból matematikai-statisztikai módszerekkel előállított társadalmi jelzőszámok elemzésére építettünk. Eredményeink csak részben igazolták hipotéziseinket. Az egészség ugyan a legfontosabb életminőség-alkotó tényező, de az egészségmegőrzés mint motiváció olyan alacsony arányt képvisel az összes utazáson belül, hogy az abban résztvevők életminőségének javulása össztársadalmi szinten csekély változást eredményez. Ezzel szemben az egészségturisztikai keresletet kiszolgáló fürdővárosok többségében – részben a vendégforgalom társadalmi, gazdasági és környezeti hatásának hozadékaként – kedvező életminőségi mutatók mérhetők.
kutatási eredmények (angolul)
In Hungarian research on quality of life (QoL) tourism has not received suitable attention. Since health is one of the most important components of QoL, it seemed obvious to study the connections of health- or wellbeing-motivated travel and the prosperity of health tourism destinations. The research was based on the hypothesis that medical tourists and citizens of spas have better than average QoL indicators, thus medical tourism developments realised in the last decade have significantly influenced both subjective and objective wellbeing of the Hungarian society. Our research was built on three types of investigations: (1) a questionnaire survey of 11,500 households in cooperation with KSH, (2) empirical investigations (questionnaire survey) in cooperation with KJUAS, (3) the analysis of social indices created with mathematical-statistical methods. Our results only partly proved our hypotheses. Doubtlessly health is the most important factor in QoL, yet health preservation as a motivation for travel represents such a low ration among all travels that concerned participants' QoL improvement causes a slight change at overall social level. On the other hand, in most spas favourable QoL indicators can be measured as an outcome of the social, economical and environmental impacts of tourist demand.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67573
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Michalkó G; Rátz T: Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: Fejezetek az egészség, az utazás és a jól(l)ét magyarországi összefüggéseiről, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 178, 2011
Michalkó G: Boldogító utazás: a turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest: 119, 2010
Rátz T; Michalkó G: The contribution of tourism to well-being and welfare – The case of Hungary, Journal of Sustainable Development. 14. 3-4: 332-346, 2011
Rátz, T; Michalkó, G; Kovács B: The Influence of Lake Balaton’s Tourist Milieu on Visitors’ Quality of Life, Tourism. 56. 2:127–142, 2008
Michalkó, G; Rátz, T: Hungarian spa destinations in the tourism-oriented property market, Hungarian Geographical Bulletin. 59. 2: 131-146, 2010
Michalkó, G; Rátz, T; Hinek, M.: Regional differences of supply of Medical Tourism in Hungary by presence of providers on the Internet, Hungarian Geographical Bulletin (Közlésre megküldve), 2011
Michalkó G; Kiss K; Kovács B; Sulyok J: The impact of tourism on subjective quality of life among Hungarian population, Hungarian Geographical Bulletin. 58. 2: 121-136, 2009
Michalkó G; Rátz T: Measurement of tourism-oriented aspects of quality of life, Journal of Tourism Challenges and Trends. 3. 2: 35–50, 2010
Michalkó G; Rátz T; Bakucz M: A Theoretical Journey along the Borders between Welfare and Well-being: Economic Aspects Based on Observations in Hungary, Megatrend Review. 7. 1: 231-248, 2010
Michalkó, G; Rátz, T; Irimiás, A; Pagani, A: Turismo della salute e qualità della vita in Ungheria, Geotema 13. 3: 25-31, 2009
Michalkó G; Illés S: The tourist niches of Hungary as the scenes of interculturality, Eurolimes. 6: 142-149, 2008
Michalkó, G; Rátz, T; Tóth, G; Kincses, Á; Benkő, B.: The research on the quality of life in the spa towns of Hungary, Területi Statisztika/Regional Statistics (Angol különszám) Közlésre elfogadva, 2011
Rátz, T; Michalkó, G; Illés, S: The interrelationship between mobility, integration and quality of life in capital cities: the case of Budapest, Hungary, Indian Journal of International Tourism and Hospitality Research. 1. 1: 4–14., 2007
Illés S; Michalkó G; Rátz T: A gyógyturizmusban érintett települések és környezetük lakosainak mobilitása, Tér és Társadalom. 25. 1: 101–118, 2011
Michalkó G; Rátz T; Tóth G; Kincses Á: A gyógyfürdővel rendelkező magyarországi települések életminőségének vizsgálata, Területi Statisztika. 12. 2: 170-185, 2009
Michalkó G; Rátz T; Irimiás A: Egy magyarországi fürdőváros lakosságának életminősége: az orosházi eset, Turizmus Bulletin. 14. 4: 61–68, 2010
Michalkó G; Kiss K; Kovács B: Boldogító utazás: a turizmus hatása a magyar lakosság szubjektív életminőségére, Tér és Társadalom 23. 1: 1-17, 2009
Michalkó G; Lőrincz K: A turizmus és az életminőség kapcsolatának nagyvárosi vetületei Magyarországon, Földrajzi Közlemények. 55. 3: 157–169., 2007
Michalkó G; Illés S; Vizi I: Az új turisták feltételezett niche-jeinek területi különbségei Magyarországon., Földrajzi Értesítő. 56. 3–4: 271–289, 2007
Michalkó G; Kiss K; Kovács B: A szürke párduc útra kel: az idős korúak utazásainak szerepe a szubjektív jólét tükrében, pp. 80-99 in Grábics Á. Aktív időskor. KSH, Budapest, 2008
Michalkó, G; Rátz, T; Illés S: The Gate of Happiness: Budapest in the Focus of European Mobility., in Morri, R; Pesaresi, C. Migration and citizenship: the role of the metropolis in the European uninon process of enlargement. Societa Geografica Italiana, Roma: 143-152, 2009
Michalkó G; Rátz T: Fürdővárosok a magyarországi kultúrtájban, pp. 249-258 in: Frisnyák S; Gál A. Kárpát-medence: tájak, népek, tevékenységek [...] Nyíregyházi Főiskola – Bocskai István Gimnázium. [...], 2011
Michalkó G; Rátz T: Az életminőség turizmusorientált vonatkozásainak mérése felé, pp. 327–345 in: Kókai S. Geográfiai folyamatok térben és időben. Tanulmánykötet Hanusz Árpád 65. születsénapja tiszteletére. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2011
Michalkó G; Rátz T; Irimiás A: A Health-geographical Analysis of the Relationship between Quality of Life and Tourism: A Case study of Orosháza, a Spa Town in Hungary, in: De Santis G. X. Seminario internazionale di geografia medica, Roma (Közlésre elfogadva), 2011
Rátz, T; Michalkó, G: Lake Wellness and Wellbeing: Health Tourism Development in Hungarian Lake Destinations, in McIntyre, N; Koster, R; Lemelin, H. Lake Tourism Research. Towards Sustaining Communities and Lake Environments. Lakehead University, Centre for Tourism: 151-154, 2010
Michalkó, G; Rátz, T; Irimiás, A: Health Tourism and Quality of Life in Hungary: Some Aspects of a Complex Relationship, in De Santis, G. Salute e lavoro. Nono Seminario Internazionale di Geografia Medica. RUX Editrice, Perugia: 79-90, 2009
Michalkó, G; Illés, S; Vizi, I: Hungarian Scenes as the Potential Niches of the New Tourists, pp. 21-29 in Hammam (ed) 3rd. International Conference on „Tourism Future Trends”. Sharm El Sheikh, 2007
Michalkó G; Rátz T; Bakucz M: A jólét és a jóllét viszonyáról a turizmustudomány kontextusában, pp. 95-110 in Hanusz Á. Turisztikai desztináció-Desztinációs menedzsment. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2009
vissza »