Egy rendhagyó rézkori település - Balatonőszöd-Temetői dűlő  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67577
típus F
Vezető kutató Horváth Tünde
magyar cím Egy rendhagyó rézkori település - Balatonőszöd-Temetői dűlő
Angol cím A significant and irregular Baden Settlement in Hungary, Transdanubia -Balatonőszöd-Temetői dűlő
magyar kulcsszavak késő rézkor, badeni kultúra, Magyarország,
angol kulcsszavak Late Copper Age, Baden Culture, Hungary
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Régészet
Kutatóhely MTA Régészeti Intézet
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.783
FTE (kutatóév egyenérték) 2.59
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A késő rézkori badeni kultúra - amely mai ismereteink szerint a svájci Bodeni tó partjaitól a Fekete tenger illetve a Balkán középső vonaláig terjedt - törzsterületének a mai napig Magyarország tekinthető: itt képezi kiterjedése a legnagyobb összefüggő részt. Éppen emiatt fejlődése is ezen a területen teljesedhetett ki leginkább, ezért régészeti kutatás céljára a leginkább alkalmas.
A badeni kultúrát az 1880-as évek óta kutatják hazai és nemzetközi kutatók. Az 1990-es évek elején feltárásra került svájci tóparti település, Arbon Bleiche III. áttörést hozott a kultúra életében.
A már 100 éve vizsgált művelődésről azt tartották, hogy Kr.e. 2200-1900 között élt, és közvetlen vagy közvetett kapcsolata volt Anatóliával és Trójával (Trója II. és V. rétegeivel párhuzamosították).
A svájci településen a korai, bolerázinak nevezett fázis kerámiatöredékei kerültek napvilágra. Az áttörést az hozta, hogy igen jelentős mennyiségű szerves (elsősorban fa)- maradványból dendrokronológiával kombinált C-14 szériaméréseket végezve az derült ki, hogy a település élete Kr.e. 3700 körülre tehető. Ez jóval korábbi volt annál a dátumnál, mint amit el lehetett fogadni e késő rézkor művelődéssel kapcsolatban. Az adatok azonban annyira stabilak voltak, hogy – ma már egyöntetűen – a kutatók többsége az új álláspontra helyezkedett. Ez a stratégiai változás azonban azzal járt, hogy 1000-1500 évvel korábbi földrajzi szférába kellett elhelyezni a badeni kultúrát, új kapcsolatrendszereket kidolgozni, és elterjedési irányokat felrajzolni.
A felmerült kérdéseket a mai napig nem válaszolták meg kellő magabiztossággal. A kultúra körül kialakult tudományos vita bármely aspektusát nézve a Balatonőszöd-Temetői dűlőben feltárt badeni település olyan jelentős, hogy tipológiai, kronológiai, életmódbeli kérdésekben mérvadóan döntsön az évtizedes tudományos vitában.
angol összefoglaló
The strategic and economic advantages of the nearby lake made the southern shore of Lake Balaton extremely attractive for settlers from the Pehistoric Period till the Late Medieval Period, yielding a dens network of settlements. At the Balatonőszöd site among the material of other periods, an extended settlement-part of the Late Copper Age Baden Culture was excavated, producing significant amount of find material. The discovered cultic objects and features are assumed to have great importance, especially the fragment of a clay mask depicting a human face, which is unique object considering both the territory of Hungary and shorter-wider interval of the Baden Culture.
The "Balatonőszöd-settlement" shows unusual criteria from various perpectives. Since no direct parallels are known, it cannot be decided whether a unique, specialized settlement was uncovered, or a rare, but by chance everyday example of a settlement-type inside the great complex of the Baden Culture had been found.
Lacking comparative material it is difficult to decide if a ritual village was discovered - the extraordinary sizes, numbers, features allow to infer this hypothesis - or we were lucky to uncover for the first time an ordinary Baden settlement, where these strange features existed not just as the separate complexes of unconnected pits, but as large extension of interrelated features.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az eltelt 4 év futamidő alatt a pályázatban rendelkezésre álló összeg felhasználásával elkészítettük Balatonőszöd-Temetői dűlő őskori (középső rézkor: Balaton-Lasinja/Furchenstich; késő rézkor: Boleráz/Baden/kostolac; kora bronzkor: Somogyvár-Vinkovci/Proto-Kisapostag kultúrák) településrészeinek teljes interdiszciplináris leletanyag-feldolgozását és a jelenségek leírását, értelmezését. A dokumentáció egységes rendszerben, digitális adathordózóra tervezetten készült. A jelenségeket 5110 db fénykép (Fotótár), 1267 db metszetrajz (Rajztár), és 493 önálló szerkesztett képtábla (Jelenségek képtára), a leleteket 2131872 karakter (Objektum és leletanyag-leírás), 941 önálló képtábla (Leletek, edénygaléria, figurák) mutatja be. Az ezekből levonható következtetéseket, eredményeket 31 tanulmány (Tanulmányok) és 14 megjelenésre váró tanulmány, valamint 11 konferencia-előadás (Előadások) mutatta be.
kutatási eredmények (angolul)
In the last 4 years we prepared the whole edited and digitalised version of the prehistoric settlement parts (Middle Copper AGe: Balaton-Lasinja/Furchenstich; Late Copper Ag: Boleráz/Baden/Kostolac; Early Bronze Age: Somogyvár-Vinkovci/Proto-Kisapostag) of Balatonőszöd-Temetői dűlő. The descriptions and documentations consist of 5110 photos, 1267 drawings, 493 edited table about the features. The finds represented by 941 edited table and 2131872 characters. The results and evaluations are in 31 articles, and 14 other one in print version, and 11 conference-presentations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67577
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth Tünde: Állattemetkezések Balatonőszöd-Temetői dűlő Badeni lelőhelyen., SMK 17/A, 2007, 107-152., 2007
Horváth Tünde - Gherdán Katalin - Herbich katalin - Vasáros Zsolt: Häuser der Badener Kultur am Fundort Balatonőszöd-Temetői dűlő, Acta Arch Academiae Scientiarum Hungaricae LVIII, 2007, 43-105., 2007
Horváth Tünde - S. Svingor Éva - Molnár Mihály: New radiocarbon dates for the Baden Culture, Radiocarbon, 2008
Tünde Horváth: Balatonőszöd - an unusual Baden Settlement?, The Baden Complex and outside world, 2008
Tünde Horváth: Kísérletek a késő rézkori badeni kultúra társadalomrekonstrukciós modelljéhez., Régészeti nyomozások Magyarországon, 2008
Tünde Horváth: Sozialmorphologische Studie der spätkupferzeitlichen Baden(Pécel)-Kultur., Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 2008
Horváth Tünde: "Spulni": egy ismeretlen funkciójú tárgytípus a Badeni kultúrában., Somogyi Múzeumok Közleményei, 2008
Horváth Tünde - Köhler Kitti - Kustár Ágnes: Életmód és habitus a késő rézkori badeni kultúrában régészeti és antropológiai adatok alapján, Medinától Etéi. Szentes 2009, 269-281., 2009
Horváth Tünde: The intercultural connections of the Baden "Culture", MOMOS VI Kőszeg, 101-149., 2009
Péterdi Bálint - Horváth Tünde - Szakmány György - Kasztovszky Zsolt: Petrographic investigations of Late Copper Age stone tools from Balatonőszöd (Temetői dűlő), Western Hungary, International Symposium on Archeometry 2009, 161-171., 2009
Gherdán Katalin - Horváth Tünde: Petrographic investigation of the finds of Balatonőszöd-Temetői dűlő Baden settlement, EMAC'07 Vessels inside and outside. Budapest 2009, 265-276, 2009
Horváth Tünde: Hagyomány az európai maszk-viseletben egy késő rézkori lelet kapcsán, Specimina Electronica Antiquitatis 11, 2010
Horváth Tünde: Europäische Maskentradition am Beispiel eines spätkupferzeitlichen Fundes, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle (Saale) 4, 2010, 109-127., 2010
Horváth Tünde: Megfigyelések a középső és késő rézkori kultúrák fazekasáruin Balatonőszöd-Temetői dűlő lelőhelyen. Készítéstechnikai vizsgálatok, Archeometriai Műhely 2010/1, 51-82., 2010
Horváth Tünde: Transcendent phenomena in the Late Copper Age Boleráz/Baden settlement uncovered at Balatonőszöd-Temetői dűlő: human and animal "depositions", JungseintSITE, 2010
Horváth Tünde: Manifestation des Transcendenten in der Badener Siedlung von Balatonőszöd-Temetői dűlő - Zeremoniengefässe, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 60, 2010, 1-48., 2010
Horváth Tünde: Manifestation des Transcendenten in der Badener Siedlung von Balatonőszöd-Temetői dűlő - Kultgegenstände, Praehistorische Zeitschrift 85, 2010, 79-119., 2010
Gherdán Katalin - Tóth Mária - Herbich Katalin -Mária Hajnalová - Martin Hlozek - Lubomír Prokes - Mihály Judit - Horváth Tünde: Természettudományos megfigyelések a középső és késő rézkori kultúrák fazekasáruin Balatonőszöd-Temetői dűlő lelőhelyen., Archeometriai Műhely 2010/1, 83-104, 2010
vissza »