Környezettörténet éves felbontással  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67583
típus K
Vezető kutató Kázmér Miklós
magyar cím Környezettörténet éves felbontással
Angol cím Environmental history - annual resolution proxies
magyar kulcsszavak környezettörténet, dendrokronológia, klímaváltozás
angol kulcsszavak environmental history, dendrochronology, climate change
megadott besorolás
Őslénytan, földtörténet (Komplex Környezettudományi Kollégium)60 %
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Agrár, Környezet, Ökológia, Földtudományok zsűrielnökök
Kutatóhely Őslénytani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Grynaeus András
Kele Sándor
Kern Zoltán
Mika János
Nagy Balázs
Rácz Lajos
Schlanger Vera
Varga Zsolt
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 14.764
FTE (kutatóév egyenérték) 2.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Egyesíteni kívánjuk az éves felbontású környezeti dokumentáció különféle vizsgálati módszereit: a fákra kidolgozott rigorózus geometriai megközelítést a varv- és jégrétegsorok, biogén vázak és cseppkő vizsgálata során alkalmazott, statisztikailag robusztus geokémiai sorozatmérésekkrl.. A munka során a dendrokronológia módszereit alkalmazva olcsó és gyors módszert dolgozunk ki az éves laminációjú üledékek és évgyűrűk korrelált vizsgálatára. Nagyfelbontású elemanalitikai és izotópgeokémiai módszerekkel vizsgáljuk a Kárpát-medencei évgyűrűsorozatokban rögzült környezeti hatások kémiai jeleit és azokat összevetjük a történeti dokumentációt feldolgozó Réthly-féle adatbázissal. A legalább 500 éves, geokémiailag is elemzett, a mai éghajlattal korrelált kronológiák várhatóan éves pontossággal rögzítik a modern kori történeti események természeti hátterét, elsősorban a hőmérsékleti és csapadékváltozásokat.
angol összefoglaló
Various analytical methods of annual resolution environmental records will be correlated: the rigorous geometrical approach used for tree rings and the robust statistical treatment of geochemical analysis of varved sediments, ice, biogenic skeletons and stalagmites. Applying dendrochronological methods a cheap and fast method will be established for crossdated analysis of annually-laminated sediments and tree rings. High-resolution element analytical (LA-ICP-MS) and stable isotope geochemistry methods will be applied on multi-century tree-ring series of the Carpathian Basin. Results are to be correlated with the Réthly database of climatic events and environmental catastrophes. We expect the 500 year long tree-ring chronologies paired with geochemical data series will record the climatic background of Modern historical events, esp. as temperature and precipitation changes are concerned.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Integrált környezettörténeti kutatás módszertanát dolgoztuk ki, melyben geológiai, régészeti és történeti adatok együttes felhasználásával a környezeti veszélyforrásoknak és folyamatoknak az eddiginél lényegesen több elemét tudjuk pontosan datálni, leírni és értékelni. A geológia, az archeológia és a história ugyanazt az eseménysort vizsgálják, csak más szempontból, más források alapján és eltérő vizsgálati módszerekkel. Mindhárom diszciplína közös jellemzője, hogy véletlenszerűen és mindig hiányosan megőrződött dokumentációból kísérli meg kiolvasni a múltat. Valamennyi esettanulmányunk ilyen bemenő adatokból hozott létre érdemi, új eredményeket. Egyedi események (földrengések, vulkánkitörések, árvíz, korai fagy) eseményeit ismertük fel, datáltuk és jellemeztük az okozó erőhatás szempontjából. Hosszútávú természeti folyamatok (mészvázú szervezetek, fák növekedése), ezekben való kártételek (rovarrágás, környezetszennyezés), és az általuk megőrzött információ-archívumok (erózió, vízszint, éghajlat, tektonika, evolúció) azon aspektusait vizsgáltuk, melyekben az integrált módszertan új eredményeket tudott nyújtani.
kutatási eredmények (angolul)
New methods in environmental history were developed to integrate data from geology, archaeology, and history. These disciplines all study the same environmental events or processes, using different sources, which are inevitably alwys incomplete, preserved at random. All case studies brought new results from these input data. Unique events (earthquakes, volcanic eruption, flood, early frost) have been identified, dated and described, referring to the causative agent. Long-term natural processes (growth of trees and calcareous organisms and damages to them), erosion, water level, climate, tectonics, evolution were studied by a novel combination of data and methods both from the sciences and the humanities.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67583
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kázmér Miklós (szerk.):: Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében, Hantken Kiadó, Budapest, 484 p., 2009
Kázmér M.: Földrengések okozta sérülések Margat keresztes várában (al-Marqab, Szíria). [Earthquake damages in al-Marqab citadel, Syria], In: Török Á. & Vásárhelyi B. (szerk.): Mérnökgeológia – Kőzetmechanika 2008. Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Kiskönyvtár 7, 159–164, 4 ábra. Műegyetemi Kiadó, Budapest., 2008
Kázmér M.: Geológia, archeológia és história – a környezettörténet forrásai., In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 11-20., 2009
Kern, Z.: Relationship between fluctuation of lake level of Balaton and ringwidth of oaks from the Balaton Highland, Hungary., In: Kázmér M. (ed.): Környezettörténet, Hantken press, Budapest, pp. 357-366., 2009
Kern. Z., Popa, I.: Assessing temperature signal in X-ray densitometric data of Norway spruce and the earliest instrumental record from the southern Carpathians., Journal of Environmental Geography 2/3-4: 15-22., 2009
Rácz, L.: Környezeti változások a kora újkori Magyarországon - környezettörténeti vázlat., In: M. Kázmér (Ed.), Környezettörténet : az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében (pp. 157-165). Budapest: Hantken, 2009
Kázmér, M.: Living with earthquakes – Earthquake resistant construction methods in European and Asian Antiquity., Geophysical Research Abstracts 12, EGU2010-14244. European Geosciences Union, Vienna, Austria., 2010
Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet 2010 Konferencia. Környezeti események a honfoglalástól napjainking történeti és természettudományi források tükrében. Budapest, 2010. február 4-5., Az Általános Földtani Szemle Könyvtára 3, 101 p. Hantken Kiadó, Budapest., 2010
Kázmér M.: Együttélés a természeti veszélyforrásokkal. Földrengésálló építkezés kora-középkori jávai hindu szentélyekben., – In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet 2010 Konferencia – Környezeti események a honfoglalától napjainkig történeti és természettudományi források fényében. Budapest, 2010
Kázmér M., Majerik V.: Faszénből az erdőt – középkori erdők környezettörténeti adatai Magyarországon és Szíriában., In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet 2010 Konferencia – Környezeti események a honfoglalától napjainkig történeti és természettudományi források fényében. Budapest,, 2010
Kázmér, M. (szerk.): Környezettörténet 2 – Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében., Hantken Kiadó, Budapest, 317 p., 2011
Kázmér, M.: A környezettörténet ezer arca., In: Kázmér, M. (szerk.): Környezttörténet 2. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források fényében. Hantken Kiadó, Budapest,p, 2011
Kázmér M., Major B.: Két földrengés Szíriában – Margat várának archeoszeizmológiája., In: Kázmér, M. (szerk.): Környezettörténet 2 – Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, 2011
Kázmér, M., Sanittham, K., Charusiri, P., Pailoplee, S.: Archaeoseismology of the AD 1545 earthquake in Chiang Mai, Thailand., In: Grützner, C., Pérez-López, R., Fernández Steeger, T., Papanikolaou, I., Reicherter, K., Silva, P.G. & Vött, A. (eds): Earthquake Geology and Archaeology: Science, Soc, 2011
Kázmér M., Hariyadi, A.: A Prambanan-szentély sérülései a 2006-os földrengésben (Yogyakarta, Indonézia). [Damages of Prambanan temple during the 2006 Yogyakarta earthquake.], In: Török Á. & Vásárhelyi B. (szerk.): Mérnökgeológia – Kőzetmechanika 2011. Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Kiskönyvtár 12, 347–356, 12 ábra. Hantken Kiadó, Budapest., 2011
Kern, Z., Fórizs, I., Pavuza, R., Molnár, M., Nagy, B.: Isotope hydrological studies of the perennial ice deposit of Saarhalle, Mammuthöhle, Dachstein Mts, Austria., The Cryosphere 5, 291-298., 2011
Kern, Z., Széles, É., Horvatinčić, N., Fórizs, I., Bočić, N., Nagy, B.: Glaciochemical investigations of Vukušić Ice Cave, Velebit Mountain, Croatia., The Cryosphere 5, 485-494., 2011
Siklósy, Z., Kern, Z., Demény, A., Pilet, S., Leél-Őssy, Sz., Lin, K., Shen, C.-C., Széles, É., Breitner, D.: Speleothems and pine trees as sensitive indicators of environmental pollution – A case study of the effect or uranium-ore mining in Hungary., Applied Geochemistry 26, 666-678., 2011
Fang, Keyan, Gou Xiaohua, Chen Fahu, Li Yingjun, Zhang Fen, Kázmér, Miklós: Tree growth and its association with climate between individual tree-ring series inferred from at three mountain ranges in north Central China., Dendrochronologia 30/2, 113-119., 2012
Fang K, Gou X, Chen F, Frank D, Li J, Kázmér M: Precipitation variability during the past 400 years in the Xiaolong Mountain (central China) inferred from tree rings., Climate Dynamics 39, 1697-1707., 2012
Hadid, Yarin, Németh, Attila; Snir, Sagi; Pavlíček, Tomáš; Csorba, Gábor; Kázmér, Miklós, Major, Ágnes; Mezhzherin, Sergei; Rusin, Mikhail; Coşkun,Yüksel; Nevo, Eviatar: Is evolution of blind mole rats determined by climate oscillations?, PLoS ONE 7/1, e30043, pp. 1–8, 2012
Kázmér, M., Taboroši, D.: Bioerosion on the small scale – examples from the tropical and subtropical littoral., Hantkeniana 7, 37-94, 96 figs, 1 t., Budapest., 2012
Kázmér, M. & Taboroši, D.: Rapid profiling of marine notches using a handheld laser distance meter., Journal of Coastal Research 28 28/4, 964–969., 2012
Kern, Z., Kázmér, M., Bosnakoff, M., Bajnóczi, B., Váczi, T., Katona, L.: Incremental growth and mineralogy of Pannonian (Late Miocene) sciaenid otoliths – palaeoecological implications., Geologica Carpathica 63/2, 175-178, 2012
Kern, Z., Patkó, M., Kázmér, M., Fekete, J., Kele, S., Pályi, Z.: Multiple tree-ring proxies (earlywood width, latewood width, and δ13C) from pedunculate oak (Quercus robur L.), Hungary., Quaternary International 293, 257-267., 2013
Taboroši, D. & Kázmér, M.: Erosional and depositional textures and structures in coastal karst landscapes., In: LACE, M.J., MYLROIE, J. (eds): Coastal Karst Landforms. Coastal Research Library 5. Springer-Verlag, Berlin (in press), 2013
KÁZMÉR, M., & MAJOR, B.: Distinguishing damages of two earthquakes – archeoseismology of a Crusader castle (Al-Marqab citadel, Syria)., In: SINTUBIN, M., STEWART, I., NIEMI, T. & ALTUNEL, E. (eds): Ancient Earthquakes. Geological Society of America Special Paper, 471 (in press), 2010
KÓRÓDY Gergely, KÁZMÉR Miklós, SZÉKELY Balázs: Vízmosásfejlődés mérése gyökérkitakaródással (Bátaapáti, Mórágy-Geresdi-dombság)., In: KÁZMÉR M. (szerk.): Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 367–380.., 2009
Kázmlr, M.: Measuring mountain erosion., In: The Mountain Research Initiative. Workshop: Implementation of Research on Global Change in Mountain Regions. 18 April 2009, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Aust, 2009
SHO, K. & KAZMER, M.: A „flood ring” of the 1896 extreme flood of Lake Biwa, seen in a Celtis sinensis tree nearby the lakeshore., – 2009 Annual Meeting of Tree-Ring Society of Japan, on 13/Sep/2009., 2009
KÁZMÉR, M., KERN, Z., KUHLEMANN, J., KLÜGEL, A., WESTPHAL, H.: ): Preliminary results on the climatic significance of ring width and trace element fluctuations of Corsican pine, Asco Valley, Corsica., EuroDendro 2009, European Workshop in Dendrochronology. Developments, Advances, Challenges. 26-30 October 2009, Palma de Mallorca, p. 77., 2009
KÁZMÉR, M.: Archeoszeizmológia – múltbéli földrengések jellemzése történeti, régészeti és geológiai források alapján., In: KÁZMÉR M. (szerk.): Környezettörténet 2010 Konferencia – Környezeti események a honfoglalától napjainkig történeti és természettudományi források fényében. Budapest,, 2010
KÁZMÉR Miklós & MAJOR Balázs: ): Kovácstűzhely fűtőanyaga és a margati vár környezete a 12. századi Szíriában., – In: KÁZMÉR M. (szerk.): Környezettörténet 2010 Konferencia – Környezeti események a honfoglalától napjainkig történeti és természettudományi források fényében. Budapest, 2010
VÁN Bálint, KÁZMÉR Miklós & EGRY Ildikó: Fafelhasználás és erdőművelés a rézkorban – az enesei sövénykút., 13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Csákvár, 2010. június 3-5, pp. 28-29., 2010
Kern Z.; Popa I.; Varga, Zs.; Széles, É.: Degraded temperature sensitivity of a stone pine chronology explained by dendrochemical evidences., Dendrochronologia 27/2, 121-128., 2009
Kern Z., Nagy B., Popa, I.: A periglaciális környezet változásai a Kelemen-havasokban meteorológiai, geomorfológiai és dendrokronológiai adatok tükrében., In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, pp.315–336., 2009
Kern, Z.: Balaton-felvidéki tölgyek évgyűrűszélességének kapcsolata a Balaton vízszintingadozásával., In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet, Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, pp.357–366., 2009
Kern, Z.; Grynaeus, A.; Morgós, A.: Reconstructed August-July precipitation for Southern Bakony Mountains (Transdanubia, Hungary) back to AD 1746 based on ring widths of oak trees., Időjárás 113/4, 299-314, Budapest., 2009
IMADA Hisashi, SHO Kenjiro & KÁZMÉR Miklós: A 'flood ring' of the 1896 extreme flood seen in annual rings of an enoki tree at the shore of Lake Biwa, Annual Conference of The Chubu Branch of JSCE (Japan Society of Civil Engineers), 2008
KÁZMÉR, M., KÓRÓDY, G. & SZÉKELY, B.: Rates of sheet erosion and gully head retreat compared in tectonically active areas – a study on growth rings in deciduous tree roots., Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-00000, European Geosciences Union General Assembly, 14-18 April 2008, Vienna, Austria., 2008
KÁZMÉR, M., SHO, K., SUGIMOTO, O., OKA, S., ASAMI, R., YAMADA, T., IRYU, Y. & SZÉKELY, B.: Annual record of environmental history in corals and tree rings – a land-sea correlation at Ogasawara Islands, Japan., Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-00000, European Geosciences Union General Assembly, 14-18 April 2008, Vienna, Austria., 2008
Sho, K., Kern, Z.: A flood ring of Celtis sinensis found in the following year of the 1896 autumn extreme flood of Lake Biwa, Japan., TRACE 2008: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, 27-30 April 2008, Zakopane, Poland., 2008
KÁZMÉR, Miklós: Anthracotheca – fossil and recent charcoal collection for the Carpathian-Pannonian Region., 4th International Meeting of Anthracology: Charcoal and microcharcoal, conetinental and marine records. September 8 – 13, 2008, Brussels, Belgium. Programme and Abtsracts, 2008
KÁZMÉR, Miklós: Driftwood in the Arctic – problems and perspectives., In: OVERDUIN, P. & COUTURE, N. (eds): 6th Arctic Coastal Dynamics (ACD) Workshop, October, 22–26, 2006,Groningen, Netherlands. – Berichte zur Polar- und Meeresforschung 5, 2008
HATVANI Tibor: Gyapjaslepke gradáció nyomai tölgyek évgyűrűiben., Ifjú Szakemberek Ankétja, 2008., Baja, 2008
Kern, Z.: Medical papyri and the date of the Minoan eruption of Santorini., Medical Hypotheses 71/20 p. 325, 2008
Rácz Lajos: Az 1830-as évek éghajlati-környezeti válsága Magyarországon, Korall 31 (2008. április), 2008
Kern, Z., Fórizs, I., Molnár, M., Persoiu, A., Nagy, B., László, P.: Deciphering multicecadal climate signal from a cave ice core, Bortig Ice Cave, Romania, 3rd International Workshop on Ice Caves, Kungur Ice Cave, May 12-17 2008, Kungur, Russia, p. 14., 2008
Bocic, N., Kern, Z., Horvatincic, N., Nagy, B., Fórizs, I., László, P., Kohán, B.: Paleoenvironmental records from ice caves of Velebit Mountains - ice pit in Lomska Duliba and Vukusic Snowcave, Croatia: aims and scone of a Croatian-Hungarian project., 3rd International Workshop on Ice Caves, Kungur Ice Cave, May 12-17 2008, Kungur, Russia, p. 60, 2008
Kern, Z., Popa, I., Varga, Zs.: Steps toward a long regional stone pine chronology for the Eastern Carpathians. Dendrochronological comparison of ring width chronologies..., Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-00000, European Geosciences Union General Assembly, 14-18 April 2008, Vienna, Austria., 2008
Siklóssy, Z., Kern, Z., Demény, A., Szente, I., Shen, C.-C.: First coupled proxy records from the inner part of the Carpathian Basin., European Climate of the Last Millennium. Millennium Milestone Meeting 2, 13-15 March 2008, Calla Millor, Mallorca, 2008
Kern, Z.; Grynaeus, A.; Morgós, A.: Reconstructed August-July precipitation for Southern Bakony Mountains (Transdanubia, Hungary) back to AD 1746 based on ring widths of oak trees., Időjárás 113/4, 299-314, 2009
Kern, Z.: Dendrokronológia - Kormeghatározás faévgyűrűk segítségével., In: Horváth E. (szerk.): Negyedidőszak kutatás, Eötvös Kiadó (benyújtva), 2008
Kern Z.; Fórizs I.; Perşoiu, A.; Nagy B.: Stable isotope study of water sources and of an ice core from the Borţig Ice Cave, Apuseni Mts, Romania., Data of Glaciological Studies (Materialy Glyatsiologicheskikh Issledovaniy) (elfogadva), 2008
Kern Z.; Molnár M.; Svingor, É., Perşoiu, A.; Nagy B.: High resolution, well preserved tritium record in the ice of Borţig Ice Cave (Bihor Mountains, Romania)., The Holocene 19/5, 729-736., 2009
Popa, I; Kern, Z.: Long-term temperature reconstruction inferred from tree-ring records from the Eastern Carpathians., Climate Dynamics 32/7-8, 1107-1117, 2009
Rácz Lajos: Az 1830-as évek környezeti válsága Magyarországon., Korall 31., 2008. április, 132-160., 2008
Rácz Lajos: Magyaroroszág környezettörténete az újkorig., MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 261 p., 2008
Kern, Z., Molnár, M., Svingor, É., Persoiu, A., Nagy, B.: High-resolution, well-preserved tritium record in the ice of Bortig ice Cave, Bihor Mountains, Romania, The Holocene 19/5, 729-736, 2009
Kázmér Miklós, Majerik Vera: Faszénből az erdőt - középkori lelőhelyek környezettörténeti adatai magyarországon és Szíriában., Régészet - Geológia - Talajtan: hogy is állunk a környezetrekonstrukcióval? Archeometriai Műhely, Budapest, 2009. március 31., 2009
Kázmér, M., Major, B.: Fuel of a smithing hearth anatomically preserved as casts in slag (Medieval Al-Marqab Citadel, Syria)., World of Iron Conference, 16-20 February 2009, Natural History Museum, London, 2009
Kern, Z., Popa, I.: Changes of frost damage and treeline advance for Swiss stone pine in the Calimani Mts (Eastern Carpathians, Romania)., Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 4, 39-48, 2008
Kern, Z., Molnár, M., Fórizs, I., Persoiu, A., Nagy, B.: A Porcika-jégbarlang padozati jegének képződésével kapcsolatos következtetések glaciológia megfigyelések és geokémiai jellemzők vizsgálata alapján., Karszfejlődés XII, 315-330., 2007
KÓRÓDY Gergely, KÁZMÉR Miklós, SZÉKELY Balázs: Felszínfejlődés és területhasználat kapcsolata Bátaapátiban (Mórágy-Geresdi-dombság) – a vízmosások kialakulásának okai., In: KÁZMÉR M. (szerk.): Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 269–288.., 2009

 

Projekt eseményei

 
2013-04-08 12:46:35
Résztvevők változása
vissza »