Késő miocén makroflóra-, vegetáció- és környezeti evolúció a Pannon-medencében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67644
típus K
Vezető kutató Hably Lilla
magyar cím Késő miocén makroflóra-, vegetáció- és környezeti evolúció a Pannon-medencében
Angol cím Late Miocene evolution of flora, vegetation and landscape in the Pannonian Basin
magyar kulcsszavak Késő miocén, makroflóra, vegetáció, környezet, Pannon-medence
angol kulcsszavak Late Miocene, flora, vegetation, landscape, Pannonian Basin
megadott besorolás
Őslénytan, földtörténet (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Növénytár (Magyar Természettudományi Múzeum)
résztvevők Erdei Boglárka
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 5.403
FTE (kutatóév egyenérték) 0.70
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A késő miocénben lezajló flóra- és faunaváltozások, valamint az ezekkel jól kimutatható környezeti- ill. klímaváltozások jelenleg is a kutatások homlokterében állnak. Erre utal az utóbbi évek két nagy európai projektje, az EEDEN (Environments and Ecosystem Dynamics of the Eurasian Neogene EEDEN ESF scientific programme) valamint a NECLIME (Neogene Climate Evolution in Eurasia). A pályázatban szereplő kutatók mindkét projektben részt vettek ill. részt vesznek, s többek között ez motiválta azt az igényt, hogy a hazai késő miocén flórákat teljesen áttekintsük, feldolgozzuk, majd a flóra és vegetáció ismeretében környezeti- és klímarekonstrukciót végezzünk.
A korábbi feldolgozások jó része három évtizeddel ezelőtti, sokszor csak flóralistákat tartalmaznak, és mindenképpen revízióra szorulnak. Mindemellett gyűjteményeinkben több olyan késő miocén flóra is található, amelyek soha nem kerültek publikálásra, sőt említésre sem, ugyanakkor új gyűjtések is szükségesek. Hiánypótló lenne tehát ezeknek a flóráknak taxonómiai feldolgozása ill. revíziója, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy tudományosan megalapozott legyen minden további vegetáció-, környezeti- és klímarekonstrukció. Vizsgálatainkban és értékeléseinkben a legkorszerűbb módszereket kívánjuk alkalmazni, így - ahol az anyag megtartása lehetővé teszi - a kutikulavizsgálatot, míg a klimarekonstrukciónál a PFT és ''coexistence approach'' módszereket is.
A hazai flórák feldolgozásán túlmenően kitekintést szeretnénk adni a Pannon-medence peremén levő, határainkon kívüli területekre is, hogy a flóra- és vegetációdinamikát helyesen tudjuk értelmezni. Ugyancsak figyelemmel szeretnénk kísérni az időben bekövetkező változásokat is. A fenti eredmények összefoglalását egy monográfiában tervezzük publikálni, ahol a leíró taxonómiai fejezet mellett komplex értékelést is adunk a vegetációról, a környezetről és a klímáról .
angol összefoglaló
A significant focus of present-day palaeontological research is the floral and faunal development of the Late Miocene as well as the indicated environmental and climate pattern. This is nicely represented by two European projects, i.e. EEDEN (Environments and Ecosystem Dynamics of the Eurasian Neogene, EEDEN ESF scientific programme) and NECLIME (Neogene Climate Evolution in Eurasia). The applicants of this OTKA programme have been taken part in both European projects. Among others this motivated the development of the programme focusing on the study of the Late Miocene macro-floras in Hungary and with a detailed knowledge of the flora and vegetation on an environmental and climate reconstruction.
Most of the earlier studies comprise merely flora lists, thus, a revision is required. Nevertheless, numerous Late Miocene floras are stored in our collections that have never been puplished or even have never been mentioned. At the same time, collecting is required from a part of these localities. Thus, the taxonomical study and revision of these fossil floras would fill a gap which is essential for a scientifically well-founded reconstruction of the vegetation, climate and environment.
The most up-to-date methods will be adopted, i.e. micromorphological (cuticular) analyses (light and fluorescence microscopy; if preservation renders it possible), for climate and vegetation reconstructions the “Coexistence Approach” and the establishment of PFT categories.
In addition, we would like to give a glance of areas beyond the borders of Hungary, at the margin of the Pannonian Basin, in order to have a proper evaluation of vegetation dynamics. Both temporal and spatial aspects of changes in vegetation, climate and environment are going to be followed.
The results of the programme are going to be published in a monograph which would comprise the taxonomical data and the complex evaluation of vegetation, environment and climate.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Pannon-medence flóra-vegetáció –és környezeti evolúciós vizsgálatához a jelentős új gyűjtések mellett felhasználtuk az ország valamennyi ősnövénytani gyűjteményének anyagát, közelítőleg tízezer példányra kiterjedően. Részleteiben 26 magyarországi lelőhelyet tárgyalunk, amelyekről kimagasló, összesen több, mint száz taxon került feldolgozásra. A flóra- vegetáció-és klímarekonstrukciót, több módszerrel is elvégeztünk. A rekonstrukciónál kitekintünk a medence határon túli területeire, amely a teljes medence késő miocén flórájának és klímájának megértéséhez nélkülözhetetlen. Az irodalmi adatok felhasználásán túlmenően ezeken a lelőhelyeknek is elvégeztük a taxonómiai revízióját több, határon túli gyűjteményben. Kimutattunk több vegetációtípust, megtaláltuk több, a pannonban kihaltnak vélt flóraelem reliktum területét, és a rekonstrukció eredményeként a teljes Pannon-medencének flóráját megismertük térben és időben. A flóravizsgálaton nyugvó klímarekonstrukció jó közelítéssel ad információt a medence késő-miocén szárazföldi hőmérsékleti – és csapadékviszonyairól. Az évi átlaghőmérséklet 10-16 C közé tehető. A leghidegebb hónap középhőmérsékletére kapott értékek fagymentes klímára utalnak, az éves hőingadozás 20 C alatt maradt. Az éves 700-1300 mm-nek adódott. A teljes anyag dokumentálása megtörtént egyedi leltári szám hivatkozásokkal. Reprezentatív válogatással digitális fotódokumentáció is készült.
kutatási eredmények (angolul)
In order to provide a detailed analysis of the late Miocene flora, vegetation and climate of the Pannonian Basin, all the relevant fossil plant collections of Hungary were revisited and collections made recently were studied - nearly ten thousand specimens. In the scope of a monograph 26 Hungarian localities are discussed in details and more than 100 taxa are recognized or revised. Various methods were adopted for the reconstruction of the flora, vegetation and climatic estimates. Data from extrabasinal regions were surveyed since these are inevitable for the correct understanding of the late Miocene regional floristic and climatic evolution. The taxonomical revision of numerous collections stored in museums abroad was accomplished. Vegetation types were reconstructed, evidence was found for the presence of relict elements indicated earlier as extinct and the flora of the Pannonian basin was reconstructed with significant spatial and temporal resolution. The systematics based climate reconstructions provide information on various temperature and rainfall variables. Data suggest mean annual temperatures between 10-16 °C, mean coldest month temperatures referring to frostless climate, annual ranges of temperature below 20°C and annual precipitation of 700-1300 mm. The documentation of the fossil material was carried out with references of the individual inventory numbers in all cases. Characteristic specimens were documented by digital photographs.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67644
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hably, L. & Erdei, B.: Buried Late Miocene forest at Bükkábrány, Hungary, NECLIME worshop, Abstracts, Bratislawa,25-28th October 2007, 2007
Csillag, G., Magyar, I., Hably, L., Selmeczi, I. Lantos, Z., Müller, P., Sztanó O.: Késő-miocén flora és fauna Alcsútdoboz környékén., 11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szögliget, p. 7., 2008
Hably, L.: Balatonszentgyörgy késő miocén flórája – új feldolgozás és revíziók alapján., 11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szögliget, p.13., 2008
Hably, L.: Flora and vegetation pattern of the Pannonian Basin – latest resalt., 8th IOPC, Abstract volume, Bonn, p. 103-104., 2008
Hably, L. & Tamás, J.: A Pannon-medence késő miocén flórafejlődése és kapcsolata a medenceperemi területekkel, Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. 13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Csákvár, p. 14., 2010
Hably, L. & Tamás, J.: Late Miocene floristic evolution in the Pannonian basin, and its relation with the marginal area., 8th European Palaeobotany-Palynology Conference 2010. 6-10 July 2010 Budapest, Hungary, p. 109., 2010
Hably, L.: Floral diversity in the Pannonian basin during the Pannonian age., Biodiversity of Neogene floras of Europe. Abstracts, Krakkó, 2 Juni 2011, p. 13., 2011
Hably, L.: Late Miocene Flora of Hungary, Geologica Hungarica ser Palaeontologica, 2013
Erdei, B., Hably, L., Magyar, I., Tamás, J., & Utescher, T.: Late Miocene Vegetation of the Pannonian Basin., Geologica Carpathica, 2013
vissza »