Új- és újabban járványos méretekben fellépő, gombák okozta növényi betegségek változó, globalizálódó világunkban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67648
típus K
Vezető kutató Vajna László
magyar cím Új- és újabban járványos méretekben fellépő, gombák okozta növényi betegségek változó, globalizálódó világunkban
Angol cím New and newly emerging fungal diseases of plants in the globalizated world
magyar kulcsszavak gombás betegségek, fás növények, új betegségek, invázió, epifitótia, globalizóció
angol kulcsszavak fungal diseases, tree plants, new diseases, invasion, epidemics, globalization, bioterrorism
megadott besorolás
Növényvédelem (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Növényvédelmi Intézet (HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.469
FTE (kutatóév egyenérték) 2.09
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A klímaváltozás, a fokozódó, növekvő méretű közlekedés, az élő növényekkel, magvakkal, szaporítóanyagokkal folytatott kereskedelem nem kívánt következménye növényi károsítok - kórokozó gombák - gyors európai, és ezen belül magyarországi terjedése. Jelen kutatási projekt tárgya: egyes termesztett gyümölcs és díszfák, díszcserjék új, és újabban járványos méretekben fellépő betegségei monitoringjának folytatása. Újabban járványos mértékben fellépő, korábban jelentéktelen betegségek és kórokozóik megismerése. A kutatómunka részét képezik célirányos megfigyelések, mintavételek, korokozók izolálása, morfológiai vizsgálatok, identifikációk, indokolt esetben molekuláris módszerek alkalmazása, környezeti stresszorok vizsgálata, azonosítása komplex etiológiájú, leromlás jellegű betegségek esetében. A kutatómunka célja új védekezési módszerek kidolgozásához a biológiai alapok megteremtése. A vizsgálatba vont fajok az aktuális betegség helyzettől függően az Aesculus, Ailanthus, Betula, Celtis, Cornus, Eleagnus, Forsythia, Fraxinus, Ligustrum, Lonicera, Malus, Populus, Prunus, Pyrus, Rosa, Quercus, Sorbus, Tilia, Ulmus, Viburnum nemzetségből kerülnek kiválasztásra. Az újabban végzett előzetes megfigyeléseink egyes fajok új betegségei vonatkozásában jó alapot képeznek a 2007-2010 re tervezett munkához.
angol összefoglaló
Summary

As an unwanted result of either climate change or ever-more increasing traffic, and trade with living plants and seeds pests - including fungal pathogens - new to Central-Europe swept over the area, including Hungary, in increasing numbers. The main objective of the present project is to continue monitoring of newly appearing in Hungary fungal diseases of some cultivated fruit and ornamental trees and shrubs. To detect emerging and re-emerging diseases, causing formerly unknown epidemics. Research work include observations, collecting samples, laboratory work: isolation of pathogens, morphological studies, identification, using - if necessary - molecular methods of identification, study and evaluation of environmental contributing factors of decline diseases of complex aetiology. The aim of the project to develop biological basis of new methods which would give us enhanced possibilities for control measures; and possibly to discover antagonistic organism, useful for biological control. Species of trees and shrubs will be choosen for studies from genuses: Aesculus, Ailanthus, Betula, Celtis, Cornus, Eleagnus, Forsythia, Fraxinus, Ligustrum, Lonicera, Malus, Populus, Prunus, Pyrus, Rosa, Quercus, Sorbus, Tilia, Ulmus, Viburnum, according to the actual diseases situation. Our preliminary observations on some of the host plants listed above, and data have been collected recently on new and emerging diseases create good basis for the research work planned for 2007 - 2010 years.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási program célja a globalizáció és klímaváltozás növényvédelmi következményeinek feltárása, a gazdanövények és kórokozóik földrajzi terjedése, és a változó klíma hatásai egyes eseteinek bemutatása. Kutatómunkánk eredménye mintegy 20 új növényi betegség és kórokozóik, új gazda - kórokozó kapcsolatok, újonnan fellépő betegségek, valamint kórokozó introdukció eseteinek feltárása. A kórokozók azonosítása morfológiai és molekuláris módszerekkel történt. Új megállapításaink között vannak lisztharmatbetegségek: (1) Platanus spp; (2) Pyrus calleryana; (3) Carpinus betulus; (4) Magnolia soulangiana; (5) Rosmarinus officinalis gazdanövényeken; rozsdabetegségek: (1) Pyrus calleryana; (2) Bellis perennis (fajták); (3) Levisticum officinale gazdanövényeken; peronoszpóra típusú betegségek: (1) Viola wittrockiana; (2) Coleus x hibridus; (3) Impatiens walleriana gazdanövényeken; levélnekrózis típusú betegségek: (1) Prunus tenella; (2) Pyrus calleryana; (3) Hordeum vulgare gazdanövényeken; antraknózisok: (1) Prunus amygdalus; (2) Prunus cerasus gazdanövényeken; talaj eredetű betegségek: (1) Allium sativum; (2) Ribes rubrum gazdanövényeken; komplex leromlás jellegűek: (1) Juglans regia; (2) Celtis spp. (3) Ribes rubrum növényeken. Új megállapításaink angol és magyar nyelven kerültek közlésre, ill. konferencia- és egyetemi előadások formájában kerültek ismertetésre. A program témájában két szemlecikk jellegű dolgozatunk jelent meg magyar nyelven
kutatási eredmények (angolul)
Main objective of the present project was to reveal phytopathological consequences of globalization and climate changes in Hungary, to demonstrate the consequences of the geographical redistribution of host plants and their pathogens, and changing weather conditions. Our studies have revealed more then 20 new diseases and their pathogens, new hostplant - pathogen connections, re-emerging diseases, and evidences of introduction or importation of new pathogens. Identification of pathogens has been carried out by morphological and molecular methods. Among the new cases were: powdery mildew diseases of (1) Platanus spp; (2) Pyrus calleryana; (3) Carpinus betulus; (4) Magnolia soulangiana; (5) Rosmarinus officinalis; rust diseases of: (1) Pyrus calleryana; (2) Bellis perennis (cultivars!); (3) Levisticum officinale; mildew diseases of (1) Viola wittrockiana; (2) Coleus x hibridus; (3) Impatiens walleriana; leaf spot diseases of: (1) Prunus tenella; (2) Pyrus calleryana; (3) Hordeum vulgare; anthracnose diseases of: (1) Prunus amygdalus; (2) Prunus cerasus; soilborn diseases of: (1) Allium sativum; (2) Ribes rubrum; decline diseases of: (1) Juglans regia; (2) Celtis spp. (3) Ribes rubrum. Most of the new findings have been published in English and Hungarian, and in form of lectures delivered on special conferences and in universities. Two papers concerning phytopathological consequences of globalization and climate changes were published in Hungarian
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67648
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vajna L.: gyertyán (Carpinus betulus) Erysiphe arcuata okozta lisztharmatbetegsége Magyarországon., Növényvédelem, 43:227-230., 2007
Vajna L.: Növénykórokozók forgalmazása globalizálódó világunkban: várjuk a váratlant? (Gondolatok egy sárgadinnye apropóján)., Növényvédelem, 43: 307-313., 2007
Vajna L.: Meggyantraknózis-járvány., Növényvédelem, 43: 329-332., 2007
Manninger S.-né, Vajna L., Murányi I.: Új betegség, a ramuláriás levélfoltosodás hazai előfordulás őszi árpán. A kórokozó: Ramularia collo.cygni Sutton, B. és Waller, J.M., Növényvédelem, 43: 421-423., 2007
Vajna, L., L. Kiss: First Report of Powdery Mildew on Pyrus Calleryana caused by Podosphaera leucotricha., Plant Disease, 92 (1):176., 2008
Schwarczinger, I., L. Vajna and S. Süle: First report of bacterial leaf and flower spot of Zinnia elegans caused by Xanthomonas campestris pv. zinniae in Hungary, Plant Pathology, New Disease Reports, Volume 15: February 2007 - July 2007 BSPP http://www.bspp.org.uk/ndr/volume15.asp, 2007
Schwarzinger, I., L. Vajna and S. Süle: Reappearance of Bacterial Leaf and Flower Spot on Zinnia elegans Caused by Xanthomonas campestris pv. Zinniae in Europe., Acta Phytopath. et Entomol. Hungarica, 43:63-68., 2008
Schwarczinger, L. Vajna, S. Süle: First report of bacterial leaf and flower spot of Zinnia elegans caused by Xanthomonas campestris pv. zinniae in Hungary, Plant Pathology 57: 367-367., 2008
Vajna L., Kiss L.: Lisztharmat, a callery körte (Pyrus calleryana Decaisne) egy új betegsége., Növényvédelem 44(10): 489-494., 2008
Vajna L. és Békési P.: Növénykórokozók forgalmazása, szerepe globalizálódó világunkban. Az új kihívások új válaszokat várnak., Keszthelyi Növényvédelmi Fórum Kiadványa Keszthely, 2009
Young-Joon Choi, Levente Kiss, László Vajna and Hyeon-Dong Shin: Characterization of a Plasmopara species on Ambrosia artemisiifolia, and notes on P. halstedii, based on morphology and multiple gene phylogenies, Mycological Research 113:1127-36., 2009
Vajna L.: A KÍNAI KÖRTE MAGYARORSZÁGI TÉRHÓDÍTÁSA. MEGLÉVÔ ÉS VÁRHATÓ NÖVÉNYVÉDELMI KÖVETKEZMÉNYEK, Növényvédelem, 46: 161-167, 2010
Bakonyi, J., L. Vajna, A., Szeredi, E., Tímár, G. M., Kovács, M., Csősz and A. Varga: First Report of Sclerotium cepivorum causing white rot of garlic in Hungary, New Disease Reports (2011) 23, 5. [doi:10.5197/j.2044-0588.2011.023.005], 2011
Vajna L.: Fiatal díszfák és cserjék pusztulása városi környezetben, Növényvédelem, 46:431-436., 2010
Vajna L.: Celtis fajok komplex etiológiájú betegségeinek diagnózisa, Növényvédelem, 46: 465-470., 2010
Vajna L.: Ungarn: Chinesische Wildbirne wirft einige Fragen auf, Deutsche Baumschule, 2010 (9):40-42., 2010
Oros Gy., Vajna L., Balázs Klára., Fekete Z., Naár Z., Eszéki Eszter: A meggy antraknózis kórokozójának tulajdonságai és a védekezés lehetőségei, különös tekintettel az újfehértói Glomerella populációra, Agrártudományi Közl., 2010/39. Különszám 12-17., 2010
Vajna L.: Lisztharmat platánon, Kertészet és Szőlészet. 59.(33) 22-24., 2010
Vajna L.: Kinaikörte-özön, Kertészet és Szőlészet, 59.(20) 6-8., 2010
Vajna L.: A fák állva halnak meg, Kertészet és Szőlészet, 59. (23) 24-25., 2010
K. Manninger, L. Vajna and I. Murányi: OCCURRENCE OF A NOVEL DISEASE ON CEREALS IN HUNGARY, Journal of Plant Pathology , 90 (3), (591-606) 591., 2008
Vajna Lászlóü és Süle Sándor: Újadatok és megfigyelések a platánlisztharmat magyarországi elterjedéséről Platanus x hybrida, P. orientalis és P. occidentalis fajokn, Növényvédelem, 47: 421-427., 2011
vissza »