Hazai és külföldi levéltárak feltáratlan magyar matematikatörténeti dokumentumai. A Riesz-testvérek levelezésének és a Fejér Lipót-dokumentumoknak és levelezésnek a feldolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67652
típus K
Vezető kutató Szabó Péter Gábor
magyar cím Hazai és külföldi levéltárak feltáratlan magyar matematikatörténeti dokumentumai. A Riesz-testvérek levelezésének és a Fejér Lipót-dokumentumoknak és levelezésnek a feldolgozása
Angol cím Unpublished Hungarian Documents of History of Mathematics in Hungarian and Foreign Archives. Reviewing and Publishing of the Riesz brothers's Correspondence and the Documents of Lipót Fejér.
magyar kulcsszavak tudománytörténet, matematikatörténet
angol kulcsszavak History of Science, History of Mathematics
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 4.964
FTE (kutatóév egyenérték) 1.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A matematikatörténeti kutatások egyik nagy fejezete a tudóslevelezések, tudóshagyatékok feltárása. Ezen a szakterületen hazánkban csak nemrégiben indultak el ezek a kutatások. Szerkesztésünkben és magyarázó jegyzeteinkkel jelent meg pl. 2005-ben Kalmár Lászlónak magyar matematikusokkal folytatott levelezése. Ehhez a kutatási irányhoz kapcsolódik a svédországi Lundban őrzött Riesz-hagyaték feldolgozása, valamint a különböző levéltárakban és kézirattárakban fellelhető Fejér Lipót hagyaték feldolgozása. Ily módon a 20. század két nagy, nemzetközi jelentőségű magyar matematikai iskolája anyagának eddig feldolgozatlan dokumentumai válnak hozzáférhetővé, köztük a Riesz Frigyes és Riesz Marcel levelezés minden fontos darabja. Előzetes kutatásainkból arra következtetünk, hogy ezekben az anyagokban vannak olyan matematikatörténeti értékű részletek, amelyek feldolgozása közelebb visz bennünket a 20. század matematikája egyes problémái megoldás-történetének teljesebb feltárásához. Ez azért is jelentős, mert mind Fejér Lipót, mind a Riesz-testvérek neve világszerte ismert, dolgozataikat folyamatosan idézik, biográfiájuk azonban eddig csak nagyon szerény mértékben volt feltárt, tudóslevelezésükből pedig mindössze néhány mozzanatot ismertünk. Mindhárman több külföldi akadémia és tudóstársaság munkájában is részt vettek, a feltárásra kerülő anyagok tehát mindenképpen nemzetközi érdeklődésre tartanak számot. Kutatási anyagunkat két önálló kötetben kívánjuk összegezni.
angol összefoglaló
A big part of the research on the History of Mathematics is often an investigation of the correspondence and legacy of scientists. Only recently has research on this topic begun in our country. For example, László Kalmár’s correspondence with Hungarian mathematicians has just been issued by us with notes. Continuing this general research direction, we would like to examine Riesz’s legacy in the Swedish town of Lund and Lipót Fejér’s legacy in different archives in Hungary. By doing this, documents from Hungarian mathematical schools of international significance become available to the public and scholars, including important correspondence by Frigyes Riesz and Marcel Riesz. We concluded in earlier studies that these materials definitely contain items of mathematical and historical worth, which help us understand the history of mathematical problem solving in the twentieth century. This is of a great significance, because Lipót Fejér and the Riesz brothers are famous names in the world of mathematics. Their articles are still cited, but not much is publicly known about their life and times. Most know only a few scant details about their scientific correspondence. They also worked in foreign scientific academies and circles, so these things would bound to be of international interest. We would like to summarise the findings of our research in two separate volumes.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a 20. század első felének magyar vonatkozású matematikatörténeti dokumentumainak, főleg matematikusok levelezésének feldolgozására irányult. Legfőbb eredménye egy tudománytörténeti tárgyú könyv a matematikus Riesz testvérek egymással folytatott levelezéséről, valamint egy másik kötet Fejér Lipótnak és tizenöt további neves magyar származású matematikusnak a Riesz testvérekhez írt leveleiből. Az idegen nyelvű (angol, német és francia) leveleket lefordítottuk, a hazai és külföldi archívumokból gyűjtött több mint 450 levélhez új levéltári forrásadatokon alapuló bevezető tanulmányokat, elemzéseket írtunk és a leveleket ezer darab jegyzettel láttuk el. Számos most először publikált tudománytörténeti értékű színes és fekete-fehér fényképfelvételt is bemutattunk. Riesz Marcel lundi, valamint Riesz Frigyes és Fejér Lipót budapesti tudóshagyatéka mellett, Filep László matematikatörténész és Szigeti Béláné matematikatanár hagyatékából a témához kapcsolódó további fontos anyagokat (életrajzot, hivatalos jelentést, korabeli újságcikket, matematikai tanulmányt, stb.) dolgoztunk fel és adtunk közre. A feltárt anyag sok érdekes matematikatörténeti részlettel gazdagította ismereteinket a világhírű matematikus Riesz testvérekről.
kutatási eredmények (angolul)
The research dealt with some documents of the History of Mathematics in Hungary, mainly with the treatment of the mathematicians’s correspondences in the first fifty years of the 20th century. The main result is a book on the mathematicians Riesz brothers’s correspondences between ourselfes, and another book on the letters between the Riesz brothers and Lipót Fejér and fifteen other Hungarian originated mathematicians. We translated the foreign letters (in English, German, and French), and based on new sources we wrote introductions and analysis to the collected 450 letters from Hungarian and foreign archives and we wrote one thousand notes to the letters. We presented some first published valuable coloured and blank-and-white photos too. Over the mathematicians’s legacies (Marcel Riesz’s archive in Lund and Frigyes Riesz and Lipót Fejér’s archives in Budapest) we studied the historian of mathematician László Filep’s legacy and the mathematics teacher Béláné Szigeti’s legacy too. Based on these legacies we also published important related documents (biography, official report, contemporary article in daily newspaper, mathematical paper, etc.). The found and published records reached our knowledge with several new information on the mathematician Riesz brothers.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67652
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó P. G.: A matematikus Riesz testvérek. Válogatás Riesz Frigyes és Riesz Marcel levelezéséből., Budapest, 2010. MATI. 391, [4] p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 59.), 2010
Szabó P. G.: Kiváló tisztelettel. Fejér Lipót és a Riesz testvérek levelezése magyar matematikusokkal, Budapest, 2011. MATI. 193 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 86.), 2011
Szabó P. G.: "Magam szeretetből ültem a témának" - A Gradus ad Parnassum szerzőjéről, In: Természet Világa 142 (2011) No. 2., pp. 84-85., 2010
Szabó P. G.: "Olyan szép az életem, mint egy tündérmese" - A Dirac házaspár budapesti látogatása 1937-ben, In: Természet Világa 141 (2010) No. 9. pp. 413-414., 2010
Szabó P. G.: Levelek Riesz Marcel hagyatékából a Bernstein-féle egyenlőtlenségről, In: Polygon 17 (2008) No. 1-2. pp. 27-37., 2008
Szabó P. G.: Levelek Riesz Marcel hagyatékából a Bernstein-féle egyenlőtlenségről, In: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Folytonos optimalizálás szemináriuma (Budapest, 2008. nov. 27.). Előadás, 2008
Szabó P. G.: A matematikus Riesz testvérek, In: IV. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia (Lakitelek, 2011. június 23-26), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2011, pp. 67-68. Előadási kivonatok, 2011
Szabó P. G.: Correspondence of Mathematicians II. The Riesz brothers's correspondence, In: Proceedings of the 5th Conference on the History of Mathematics and Teaching of Mathematics (közlésre elfogadva), 2010
Szabó, P. G.: Correspondence of Mathematicians II. The Riesz brothers's correspondence., In: 5th Conference on the History of Mathematics and Teaching of Mathematics. (2008. jún. 4-7., Marosvásárhely, Románia). Előadás, 2008
Szabó P. G.: Matematikusok levelezése, In: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport szemináriuma (Szeged, 2007. dec. 4.). Előadás, 2007
Szabó P. G.: The Riesz Brother's Correspondence., In: XXIII. International Congress of History of Science and Technology. 28 July - 2 August 2009, Budapest. Book of Abstracts. Budapest, 2009. p. 468., 2009
Szabó P. G.: A Ferenc József Tudományegyetem Szegeden (1921-1940)., In: II. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia, (2009. jún. 26-28, Kolozsvár) előadás kivonatok, 2009, pp. 40-45., 2009
Szabó P. G.: A Ferenc József Tudományegyetem Szegeden (1921-1940)., In: Műszaki Szemle – Historia Scientiarum 6 (2009) No. 46. pp. 34-38., 2009
Szabó P. G.: A Ferenc József Tudományegyetem Szegeden (1921-1940)., In: II. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia, (2009. jún. 26-28, Kolozsvár). Előadás., 2009
Szabó P. G.: The Riesz Brother's Correspondence., In: XXIII. International Congress of History of Science and Technology (28 July - 2 August 2009, Budapest). Előadás 2009. júl. 29-én, 2009
Szabó P. G.: A matematikus Riesz testvérek, In: IV. Tudomány- és Ipartörténeti Konferencia (Lakitelek, 2011. június 23-26). Előadás, 2011
Szabó, P. G.: A Bernstein-féle egyenlőtlenségről, In: Az EME 150 éves - Emlékkonferencia. (2009. nov. 6-7, Csíkszereda) előadás kivonatok, 2009, p. 15., 2009
Szabó, P. G.: A Bernstein-féle egyenlőtlenségről, In: Az EME 150 éves - Emlékkonferencia. (2009. nov. 6-7, Csíkszereda) Előadás., 2009
Szabó P. G.: Fejér Lipót, In: Nemzeti évfordulóink 2009. Bp., Balassi Intézet. pp. 47-48., 2008
Szabó P. G.: Kalmár László, a számítástudomány hazai úttörője (2. rész), In: Alma Material (közlésre elfogadva), 2010
Szabó, P. G.: Correspondence of Mathematicians I. László Kalmár's correspondence with Hungarian mathematicians, In: 5th Conference on the History of Mathematics and Teaching of Mathematics. (2008. jún. 4-7., Marosvásárhely, Románia). Előadás, 2008
Szabó P. G.: Kalmár László, a számítástudomány hazai úttörője (1. rész), In: Alma Material 2 (2008) No. 1. pp. 8-12., 2008
Szabó P. G.: On the Roots of the Trinomial Equation, In: Central European Journal of Operations Research 18 (2010) No. 1. pp. 97-104., 2010
Szabó P. G.: Haar Alfréd., In: Nemzeti évfordulóink 2010. Bp., Balassi Intézet. 2009. p. 48., 2009
Szabó P. G.: A Bolyaiak számelméleti vizsgálatairól., In: In memoriam Bolyai János. Az MTA tudományos emlékülése (Budapest, 2010. máj. 13.). Előadás., 2010
Szabó, P. G.: Correspondence of mathematicians I. László Kalmár's correspondence with Hungarian mathematicians., In: Proceedings of the 5th Conference on the History of Mathematics and Teaching of Mathematics (közlésre elfogadva), 2010
vissza »