Study of the virus infection of the Hungarian vineyards  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
67658
Type K
Principal investigator Takács, András Péter
Title in Hungarian Hazai szőlőültetvények virológiai vizsgálata
Title in English Study of the virus infection of the Hungarian vineyards
Keywords in Hungarian szőlő, vírusok, növényvédelem
Keywords in English grapevine, viruses, plant protection
Discipline
Crop protection (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Horticulture (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute for Plant Protection (University of Pannonia)
Participants Gáborjányi, Richard
Horváth, József
Kocsis, László
Nádasy, Miklós
Starting date 2007-07-01
Closing date 2012-06-30
Funding (in million HUF) 12.000
FTE (full time equivalent) 4.40
state closed project
Summary in Hungarian
Az 1990-es évek szőlőtelepítési programjának hatására jelenleg a hazai szőlőültetvények kb. 40%-a esik az ideálisnak mondható 5-20 éves kor közé. Az ültetvények korösszetétele indokolja az elkövetkező években egy újabb telepítési hullám indítását. A termőképesség romlása és a tőkék pusztulása jelentős gazdasági károkat okoz a világ szőlőtermesztő országaiban így hazánkban is. A fertőzöttség mértékétől és a kórokozótól függően a vírusok a termesztett szőlő fajták jelentős mértékű leromlását okozzák.
Célunk a hazai szőlőültetvényekben előforduló és károsító víruskórokozók előfordulásának a felmérése. Tervezzük az eltérő ökológiai körülmények között különböző talajtípusokon (kötött, laza) létesített szőlőültetvények vírusfertőzöttségének az összehasonlítását és a fonálféreg vektorok jelenlétének a vizsgálatát. További célunk a különböző korú ültetvényekben bekövetkező vírusos leromlás mértékének a megállapítása továbbá az eltérő víruskórokozók epidemiológiájának a vizsgálata a különböző korú szőlőültetvényekben.
A vizsgálatok során a kórokozókat tünettani (szimptomatológia), ELISA és molekuláris biológiai (PCR) módszerekkel kívánjuk azonosítani, jellemezni.
Eredményeink alapján képet kaphatunk a hazai szőlőültetvények virológiai helyzetéről a különböző élőhelyen telepített és eltérő korú növények vírusfertőzöttségéről és az egyes víruskórokozók epidemiológiai kockázatokról.
Eredményeink alapján célunk, a gyakorlatban alkalmazható integrált növényvédelmi módszerek kidolgozása a vírusmentes szaporítóanyag és az ültetvények vírusmentességének a megőrzése ill. a vírusfertőzés kockázatának a csökkentése céljából.
Summary
As an effect of the vineyard establishment program in the 1990’s in Hungary 40 % of the existing plantations is between the age of 5 to 20 which is more or less ideal. However numerous old vineyards exist still in our vineregions and a new wave of vineyard establishments is expected in the near future. The sanitary devolvation of the vineyards and early vinedeath caused important economic losses in Hungary as well as around the world. Vine decline depends on the level of infection and the type of pathogen organism. Viruses are one of the most dangerous vine pathogens which cause vine decline.
Our aim is to identify the different viruses in the Hungarian vineyards. We would like to compare the level of virus infection and the presence of the virus vectors like nematodes, in different ecological environment. Furtherly we would like to examine the level of vine decline caused by different viruses in differentiated age of vineyard, also we would like to examine the epidemiology of different viruses in the same vineyards.
The pathogens will be detected and identified via symptomology, by ELISA test and with molecular biology test.
Integrated plant protection methods could be developed on the basis of our results in the field of virus free nursery production, to keep virus free status in the plantation in a longer run or the elimination of the risk of repeated virus infection.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Új csoportosításra kerültek a Magyarországon eddig leírt szőlővírus kórokozók. 1) vírusos leromlása 2) levélsodródás 3) látens foltosság 4) faszöveti barázdáltság 5) szőlő vonalas és gyűrűs mintázottsága 6) szőlő vonalas mintázottsága 7) vírusszerű megbetegedések. Szerológiai felmérések során a 277 mintából 76 minta volt pozitív. A Nepovírusok közül a korábbi előforduláshoz képest alacsonyabb arányban 4 előfordulását igazoltuk GFLV, ArMV, TBRV, GCMV. A GLRaV-1, -2 -3 aránya hasonló volt a Nepovírusokéhoz. Jelentős GFKV fertőzöttséget állapítottunk meg. 15 Komplex fertőzést találtunk. 4 GLRaV-3 és 1 GLRaV-1 izolátum HSP70 szakaszát vizsgáltuk molekuláris módszerekkel. A 3.5., 4.2 és a 2.2. jelű izolátumok a 2. számú GLRaV 3 csoportba sorolhatók. Az 1.4 jelzésű a dendrogram adatai alapján a 4. számú csoportba tartozik. A GLRaV-1 izolátum az „E” csoportba tartozik. A vizsgált izolátumok génbaki azonosítói (HE794021, HE794022, HE794023, HE794024, HE794025). A szőlő ültetvényben gyűjtött Aristolochia clematitis levélminták esetében az elvégzett elektronmikroszkópos és molekuláris vizsgálatok eredményeképpen a TSWV fertőzést azonosítottunk, ami ennek a kórokozónak Magyarországon új gazdanövénye, és járványtani szerepe is feltételezhető.
Results in English
New classification of grapevine viruses, occurring in Hungarian vineyards, has been made according to the symptoms and recent molecular data. 1) virus degeneration, 2) leaf roll, 3) fleck, 4) rugose wood, 5) yellow mottle, 6) line pattern, 7) virus like diseases (enation, vein necrosis and vein mosaic). Among 277 samples, seventy- six gave positive results in the serological tests. Among the Nepovirus group four viruses could be detected, but the occurrence of GFLV, ArMV, TBRV, GCMV were not so frequent, than it was thought earlier. The ratio of GLRaV-1, -2 and -3 were similar, as in case of Nepoviruses. High infection rates of GFKV were detected. One GLRaV-1 and three GLRaV-3 isolates were characterised by molecular methods. The molecular data were run in a phylogenetic analyis in which the HSP70h genes of a large number of isolates from elsewhere in the world were included. The phylogenetic trees showed that the four Hungarian isolates 2.2, 3.5 and the 4.2. isolates could be inserted into the earlier classified five groups of foreign GLRaV-3 isolates into the group Nr. 2., but the isolate 1.4 belonged to the group Nr. 4. The GLRaV-1 CSE.6.4.1 isolate belonged to the earlier created group “E”. These sequence dates get into the Gene bank (HE794021, HE794022, HE794023, HE794024, HE794025). On bases of electronmicroscopic and molecular studies Aristolochia clematitis found in vineyards, which proved to be infected with TSWV.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67658
Decision
Yes

 

List of publications

 
Cseh, E., Lázár, J., Takács, A., Gáborjányi: Survay of soil-borne virus diseases of grapevine in Hungary., Cereal Res. Commun. 36, 99-102., 2008
Cseh E., Lázár J., Takács A., Kazinczi G., Gáborjányi: A szőlő Magyarországon előforduló és várhatóan megjelenő vírusos betegségeinek és kórokozóinak áttekintése., Növényvédelem 44, 11:535-544., 2008
Cseh E., Takács A., Lázár J., Kazinczi G., Gáborjányi R.: Áttekintés a szőlőpatogén vírusok hazai előfordulásáról., XVIII. Növényvéd. Fórum, Keszthely 2008. pp. 140-142., 2008
Cseh E., Takács A., Kazinczi G., Gáborjányi R.: Szőlővírusok előfordulása néhány dunántúli ültetvényben, Növényvédelmi Tud. Napok, Budapest 2009. p. 73., 2009
Cseh, E., Daragó, Á., Szerecz, A., Takács, A., Gáborjányi R.: Apprise the significance of grapevine viruses in West Hungary, Cereal Res. Commun. 37, 153-156., 2009
Kazinczi, G., Gáborjányi, R., Nádasy, E., Takács, A., Horváth, J.: Plant-virus interactions., In: Catalán, C. A. N., Sampietro, M. A., Vattnone, M. A., Politycka, B. (eds): Plant Bioassays. Studium Press, USA 2008 pp. 207-234., 2009
Kazinczi, G., Horváth, J., Takács, A.: Plant invaders, as artificial and natural hosts of economically important viruses., 9th Slovenian Conf. on Plant Prot. Nova Gorica, Slovenija 2009. p. 137., 2009
Daragó Á., Nagy P., Cseh E., Gáborjányi R., Nádasy M., Takács A.: Vírusvektor fonálférgek kimutatásának módszertani különbségei., XX. Növényvéd. Fórum, Keszthely 2010. pp 58-59., 2010
Takács A., Gáborjányi R., Horváth J.: A Georgikon Kar Növényvédelmi Intézetének Növényvírus Génbankja., XX. Növényvéd. Fórum, Keszthely 2010. p. 152., 2010
Cseh E., Daragó, Á., Takács A., Gáborjányi R.: Szőlővírusok előfordulásának felmérése a magyarországi szőlőültetvényekben ültetvényben., Növényvédelmi Tud. Napok, Budapest 2010. p. 74., 2010
Cseh, E., Daragó, Á., Takács, A., Szercz, A., Gáborjányi, R., Horváth, J.: Emerging grapevine virus diseases in Hungary: Accessing future threats., 28th International Horticultural Congress, Lisboa, Portugal 2010. Vol. I. p. 269., 2010
Daragó, Á., Nagy, P., Cseh, E., Gáborjányi, R., Nádasy, M., Répási, V., Takács, A.: Studies on grapevine-virus-nematode associations in Hungary., 28th International Horticultural Congress, Lisboa, Portugal 2010. Vol. II. p. 734., 2010
Cseh E., Daragó Á., Takács A., Gáborjányi R.: Szőlővírusok gyakoriságának felmérése magyarországi szőlőültetvényekben., Kertgazdaság 43, 1: 63-67., 2011
Daragó Á., Nagy P., Cseh E., Gáborjányi R., Takács A., Répási V.: Vírusvektor fonálférgek előfordulása Magyarország szőlőültetvényeiben., Növényvédelmi Tud. Napok, Budapest 2011. p. 9., 2011
Juhász K., Cseh E., Daragó Á., Kocsis L., Gáborjányi R., Takács A.: Virológiai vizsgálatok Zala megyei szőlőültetvényekben., XXI. Növényvéd. Fórum, Keszthely 2011. p. 81., 2011
Daragó Á., Cseh E., Nagy P., Takács A., Répási V., Gáborjányi R.: A tűfonálférgek (Xiphinema spp.) előfordulása egyes hazai szőlőültetvényekben., Növényvédelem 47, 9: 381-386., 2011
Cseh E., Apró M., Bese G., Krizbai L., Bóka K., Gáborjányi R., Takács A.: A paradicsom bronzfoltosság vírus (Tomato spotted wilt virus, TSWV) magyarországi kimutatása farkasalma (Aristolochia clematitis) növényben., XXII. Növényvéd. Fórum, Keszthely 2012. pp. 48-50., 2012
Cseh E., Palkovics L., Apró M., Gáborjányi R., Takács A.: Magyarországról származó szőlő levélsodródás vírus 3 izolátumok (Grapevine leafroll-associated virus 3, GLRaV-3) molekuláris vizsgálata., Növényvédelmi Tud. Napok, Budapest 2012. p. 37., 2012
Cseh, E., Takács, A., Kocsis, L. and Gáborjányi, R.: General properties of grapevine viruses occurring in Hungary., J. Central Eur. Agric, 13, 1:47-57., 2012
Back »