Szülői hormonkoncentráció és szülői ráfordítás, élethossz reproduktív teljesítmény és ivadékminőség az éjszakai ragadozó madarak szaporodásában.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67669
típus K
Vezető kutató Sasvári Lajos
magyar cím Szülői hormonkoncentráció és szülői ráfordítás, élethossz reproduktív teljesítmény és ivadékminőség az éjszakai ragadozó madarak szaporodásában.
Angol cím Parental hormone concentration and parental investment, life-span reproductive perfomance and offspring quality in nocturnal raptors.
magyar kulcsszavak éjszakai ragadozók, fészekaljmanipuláció, ivadékminőség, öregedés, ösztrogén, reproduktív teljesítmény, Strix aluco, tesztoszteron.
angol kulcsszavak annual cycle,brood-size manipulation, estradiol, life-span productivity, nocturnal raptors, offspring quality, parental investment, scenescence, Strix aluco, testosterone.
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Állattani Tanszék (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
résztvevők Hegyi Zoltán
Péczely Péter
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 5.000
FTE (kutatóév egyenérték) 4.39
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Tervezett kutatási programunk négy témára különül

1) Szülői tesztoszteron és ösztrogén koncentráció a költési és a költésen kívüli időszak függvényében.
2) Rögzített, vagy az utódok igényétől függő szülői ráfordítás? Egy teória kísérleti elemzése.
3) A reproduktív képesség emelkedő és süllyedő szakasza, az öregedés.
4) Mennyiség versus minőség, az utódok minőségét meghatározó tényezők.
1) Tesztoszteron és ösztrogén elemzést végzünk a territoriális viselkedést megelőző, majd territoriumfoglaló őszi időszakban, téli, majd tojásrakási, kotlási, fiókaetetési és fiókaetetés utáni időszakban, majd a hormonkoncentrációt viszonyítjuk a költésfenológiai adatokhoz.
2) A ’fixed schedule’ teória szerint a gondozói aktivitás független az ivadékok igényétől, így nem befolyásolja a szülők erőnlétét. A ’fixed schedule’ teória érvényességét fészekalj-manipulációval, a fiókák akusztikus jelzése gyakoriságának és etetési gyakoriságának, a szállított táplálék súlyának valamint a szülők és fiókáik kondícióváltozásának elemzésével vizsgáljuk.
3) Feltárjuk, hogy létezik-e élethosszhoz kapcsolódó teljesítmény-eloszlás az utódprodukcióban, hogy a kumulatív reprodukciónak van-e élettartamot meghatározó kihatása, és hogy létezik-e különbség a hímek és a tojók között életük hosszában és teljes életük reproduktív teljesítményében.
4) Kimutatjuk a fiókák születési, gondozási és kirepülési idejében azokat a meghatározó tényezőket, amelyek közreműködnek a utódok első költésig eljutó túlélésében.
angol összefoglaló
The project is distinguished into four points.

1) Annual cycle of testosterone and estradiol concentration in male and female tawny owls.
2) Fixed schedule or demand-dependent investment in parental care. An experimental test.
3) Increase and decline in the reproduction, the scenescence.
4) Quantity versus quality: factors determining offspring quality.

1) The plasma testosterone and estradiol concentration of parents will be analysed in pre-laying, egg-laying, incubation, feeding and post-breeding season and related to the reproductive performances.

2) We test the ’Fixed schedule theory’ by brood size manipulation. The brood size will be increased and decreased by removal of nestlings, the calls of nestlings, feeding frequencies, weight of preys, body weight of parents and growth of offspring will be recorded before and after the brood size manipulation.


3) We focus on two questions: is the process of scenescence be reflected by the reproductive performance and do the relationships between the parental testosterone and estradiol concentration and reproductive performance show age-dependence?

4) This point focuses on recruiting offspring and the factors which influence nestling quality and affect the survival of offspring until their first breeding year.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Teljesített kutatási programunk négy altémára különül el. 1) Szülői tesztoszteron és ösztrogén koncentráció a költési és a költésen kívüli időszak függvényében. 2) Rögzített, vagy az utódok igényétől függő szülői ráfordítás? Egy teória kísérleti elemzése. 3) A reproduktív képesség emelkedő és süllyedő szakasza, az öregedés. 4) Mennyiség versus minőség, az utódok minőségét meghatározó tényezők. 1) Kimutattuk, hogy a tesztoszteron (T) koncentráció a territóriumszerző tevékenységben tükrözi a hímek eltérő minőségét, és fiókagondozáskor a magasabb T szintűek intenzívebb táplálékhordással magasabb reproduktív sikert érnek el. 2) Terepkísérletekkel igazoltuk, hogy az éjszakai ragadozó madarak a fiókák szükségletétől függetlenül rögzített szülői befektetéssel nevelik fel utódaikat. 3) Feltártuk, hogy a szülői T és ösztrogén koncentráció korrellál az életkorfüggő költési sikerrel, - hogy idős fészkelő pároknak csökken a predációs kockázata - hogy elszenvedett predáció növeli a szülők predátorelhárító tevékenységét – és kimutattuk, hogy az idős hímeket a középkorosztály kiszorítja a jó minőségű élőhelyekről, és ezzel csökken reproduktív teljesítményük. 4) Összefüggést mutattunk ki a kelés utáni fióka T koncentráció és az ivadékok kirepülési kondíciója között, valamint hogy kevés utódot produkáló fészekaljakból több ivadék marad reproduktív tevékenységre a helyi populációban, mint a sokfiókájú fészekaljakból. (Cikkek: Acta Ornith. 2, Ornis Fenn. 2, Ardea 1, J. Ornith. 1, Folia Zool. 2)
kutatási eredmények (angolul)
The project was divided into four parts. 1) Annual cycle of testosterone and estradiol concentration in male and female tawny owls. 2) Fixed schedule or demand-dependent investment in parental care. An experimental test. 3) Increase and decline in the reproduction, the scenescence. 4) Quantity versus quality: factors determining offspring quality. 1) We have shown that different testosterone cencentrations (T) in males reflect different abilities to acquire territory and males with high T levels feed their nestlings more intensively and achieve higher breeding success. 2) We tested the ’Fixed schedule theory’ using brood size manipulation: male Tawny Owls regulate their feeding effort independently of the offspring’ needs. 3) We have found that parental T and estradiol levels correlate with age-dependent breeding success.- The predation risk for owl parents decreases as they acquire breeding experience.- Field experiment showed that after the owl parents have suffered brood predation they enhance their antipredator activity.- Old males are forced by males of middle age to vacate their high quality territories, hence their breeding performance declines. 4) A relationship was found between the post-hatching T concentration and the fledging condition of those offspring.- Moreover parents raise a greater proportion of high quality recruits from low fledgling production, than from high fledgling production. Articles: Acta Ornith. 2, Ornis Fenn. 2, Ardea 1, J. Ornith. 1, Folia Zool. 2
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67669
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lajos Sasvári, Péter Péczely & Zoltán Hegyi: Parental testosterone and estradiol concentrations in the early nestling period correlate with the age-dependent breeding performance in Tawny Owls Strix aluco., Ornis Fennica 85: 46-54., 2008
Lajos Sasvári, Isao Nishiumi, Péter Péczely & Zoltán Hegyi: Post-hatching testosterone concentration reflects nestling survival and pre-fledging offspring condition in the Tawny Owl Strix aluco, Ornis Fennica 87: 26-34., 2010
Lajos Sasvári & Zoltán Hegyi: Parents raise higher proportion of high quality recruits from low fledgling production in the local population of tawny owls, Strix aluco, Folia Zoologica 59:, 2010
Lajos Sasvári & Zoltán Hegyi: Feeding effort of male Tawny Owls Strix aluco follows a fixed schedule: a field experiment in the early nestling period., Acta Ornithologica 45: 181-188., 2010
Lajos Sasvári & Zoltán Hegyi: Age-related territory occupation and fledgling production of males in a Central-European local population of tawny owls, Strix aluco., Folia Zoologica in press, 2011
Lajos Sasvári & Zoltán Hegyi: Brood predation suffered by parent Tawny Owls enhances nest defence activity in the next breeding season., accepted by Journal of Ornithology, 2011
Lajos Sasvári & Zoltán Hegyi: Predation risk on tawny owl nests in relation to altitude, breeding experience of males, breeding density and weather conditions., accepted by Ardea, 2011
Lajos Sasvári, Péter Péczely & Zoltán Hegyi: Plasma testosterone profile of male Tawny Owls Strix aluco in relation to breeding density, breeding experience, and offspring provision., Acta Ornithologica 44: 59-68., 2009
vissza »