Mezőgazdasági kisárutermelők marketingszemléletű alkalmazkodása a kereskedelem koncentrációs folyamatához a zöldség-gyümölcs ágazatban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67739
típus K
Vezető kutató Seres Antal
magyar cím Mezőgazdasági kisárutermelők marketingszemléletű alkalmazkodása a kereskedelem koncentrációs folyamatához a zöldség-gyümölcs ágazatban
Angol cím Adaptability of the agricultural small-scale commercial producers by a marketing approach to the concentration of trade in the fruit and vegetable sector
magyar kulcsszavak Mezőgazdasági kisárutermelők, zöldség-gyümölcs, kereskedelmi koncentráció
angol kulcsszavak Agricultural small-scale commercial producers, fruit-vegetable, concentration of trade
megadott besorolás
Agrárökonómiai tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 8.520
FTE (kutatóév egyenérték) 2.24
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja annak vizsgálata, hogy hogyan lehet növelni a mezőgazdasági kisárutermelők marketingszemléletű verseny- és alkalmazkodóképességét a kereskedelem koncentrációs folyamatában. A kutatás új ismeretek, új összefüggések feltárására törekszik a nagyméterű kereskedelem és a kisméterű mezőgazdasági árutermelés közötti kapcsolat tekintetében, és ezzel hozzá kíván járulni az agrárközgazdaságtan, az agrármarketing és az agrárlogisztika, mint tudományterületek fejlesztéséhez. Várható kutatási eredmények a kisárutermelői szektor verseny- és alkalmazkodóképességének tényezői, a lehetséges alkalmazkodási stratégiák, a termékpályás kisárutermelői szervezetek hatékony működésének, fejlődésének feltételei, továbbá a marketingszemléletű alkalmazkodást segítő makroszintű eszközrendszer. A várható kutatási eredmények jelentős része középtávon a gyakorlatban is hasznosítható a hazai zöldség-gyümölcs kisárutermelői szektorban, illetve annak modernizációs folyamatában, továbbá a mezőgazdasági kisárutermelői politika megalapozásában. A kutatás során feltárt ismeretek és eredmények a tervezett publikációkon keresztül az egyetemi és főiskolai oktatásban a témával foglalkozó kurzusok tananyagába beépíthetőek.
angol összefoglaló
The aim of the research is to analyse the potentials of increasing the competitiveness and adaptability of the agricultural small-scale commercial producers by a marketing approach in the concentration process of trade. The research attempts to provide new information and relationships concerning the connections among the large-scale trade and agricultural small-scale commercial production and thereby would like to assist the development of agricultural economics, marketing, and logistics. The results of the research to be expected are the factors of competitiveness and adaptability of the sector of small-scale commercial farms, the possible strategies of the adaptation, and the conditions of the effective operation and development of the small-scale producers of various commodities as well as the macroeconomic measures assisting the adaptation by a marketing approach. A significant part of the results expected can also be applied on middle term in practice, in the fields of the Hungarian small-scale, commercial fruit and vegetable sector, in its modernisation as well as in the foundation of the agricultural policy of the small-scale commercial production. The information and results obtained by the research can also be included in the curricula of universities and colleges as well as in the training material of various courses on this subject.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A nagy kereskedelmi láncoknál, nagy-alapterületű hiper- és szupermarketeknél, diszkontoknál a réspiaci termékek kivételével a közvetlen kisárutermelői zöldség-gyümölcs beszállításoknak nincs jövője, mert elaprózott kínálattal nagy számban nem léphetnek be a beszállítói körbe. Ennek oka az, hogy olyan termékpályás funkciók jelentkeznek, amelyeket az egyes kisárutermelők külön-külön nem tudnak ellátni. A kis termelési méretből eredő problémákra a kisárutermelők összefogása, integrálása lehet az egyik megoldás. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek – Magyarországon a TÉSZ-ek – és azok másodlagos szervezetei lehetnek azok, amelyek a nagy kereskedelmi láncok sikeres beszállítói tudnak lenni, mert a kisárutermelőket integráló szerepükkel csökkenteni tudják a nagyméretű kereskedelem és a kisméretű termelés közötti konfliktusokat. A kisárutermelők tömegei e szervezetekhez csatlakozva tudnak beszállítani. Magyarországon a zöldség-gyümölcs beszállítás növelésnek alapfeltétele a kisárutermelők szemléletének megváltozása, a kereskedelemre történő „mutogatás” és az állami eszközöktől remélt „megváltó” szerep helyett a nagy kereskedelmi láncok – mint nagyvevők – igényeihez történő marketing szemléletű alkalmazkodás. Meg kellene változtatniuk alapállásukat, hozzáállásukat, fokozni kellene tanulási és változtatási készségüket.
kutatási eredmények (angolul)
Direct sales of small fruit and vegetable producers to large food chains, hyper and super markets of large surfaces have no opportunities – with the exception of niche market products – since by scattered supply it is not possible for them to get into the group of suppliers. The reason of this is that there are special requirements which the separated small, commercial producers are not able to meet. The problems of small production might successfully be solved by cooperation and integration. The fruit and vegetable POs – in Hungary these are the TÉSZ – are the ones, which might become successful suppliers to the large food chains since by integrating the small producers they might decrease the conflicts originating from large-scale trade and small-scale production. By joining these organisations it might be possible for a large number of small producers to become supplier. In Hungary for increasing the fruit and vegetable delivery the fundamental requirement is to change the way of thinking in the field of small production, i.e., instead of expecting the trade to change and the government to provide subsidies, it would be required to adapt by to the requirements of large food chains; that is, of large customers. They have to change their attitudes and increase their learning and adaptation skills.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67739
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Juhász Anikó – Kürti Andrea – Seres Antal – Stauder Márta: A kereskedelem koncentrációjának hatása a kisárutermelésre és a zöldség-gyümölcs kisárutermelők alkalmazkodása – Helyzetelemzés, Intézeti kiadvány. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2008. MT-DP-2008/2. p. 57., 2008
Seres Antal: Kisárutermelők és a kereskedelem (ismeretterjesztő cikk), Zöldség és Gyümölcs Piac, 2008/1-2. 13. o., 2008
Seres Antal: Magyar panasz (sajtócikk), Heti Világgazdaság, 2008. február 29. 84. o. (a szerkesztőségnek megküldött cikk tartalmazta az OTKÁ-ra történő hivatkozást), 2008
Seres Antal: A láncok és a gazdák (ismeretterjesztő cikk), Népszabadság, 2008. november 28. 13. o. (a szerkesztőségnek megküldött cikk tartalmazta az OTKÁ-ra történő hivatkozást), 2008
Seres Antal: Alkalmazkodás vagy életképtelenség? (ismeretterjesztő cikk), Kertészet és Szőlészet, 2009. február 11. 14.o., 2009
Kürti Andrea - Kozak Anita - Seres Antal - Szabó Márton: Mezőgazdasági kisárutermelők nagy kereskedelmi láncoknak történő beszállítása a nagyvevői igények alapján a zöldség-gyümölcs ágazatban, Intézeti kiadvány. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2009. MT-DP-2009/7. p. 45., 2009
Seres Antal - Szabó Márton: Hazai zöldség-gyümölcs kisárutermelők nagy láncoknak történő értékesítési lehetőségei, Gazdálkodás, 53. évf., 3. sz. 2009. p. 254-260., 2009
Seres Antal: Répa, retek, mogyoró (sajtócikk), Heti Világgazdaság, 2009. június 27. 80. o. (a szerkesztőségnek megküldött cikk tartalmazta az OTKÁ-ra történő hivatkozást), 2009
Seres Antal: Miért késnek a kisárutermelők válaszlépései? (Ismeretterjesztő cikk), Kertészet és Szőlészet, 2009. október 14. 14-15. o., 2009
Seres Antal – Szabó Márton: Nagy kereskedelmi láncoknak eredményesen értékesítő zöldség-gyümölcs kisárutermelők, Gazdálkodás, 54. évf. 1. sz. 61-70. o., 2010
Seres Antal: Hogyan és kitől vásárolnak a kereskedelmi láncok? (Ismeretterjesztő cikk), Kertészet és Szőlészet, 2010. január 27. 6-7. o., 2010
Seres Antal: A kisárutermelők és a kereskedelmi láncok (Ismeretterjesztő cikk), Kertészet és Szőlészet, 2010. február 3. 18-19. o., 2010
Kürti Andrea - Kozak Anita - Seres Antal: Concentration of the trade and small-scale fruit and vegetable producers - practices in Hungary and in the European Union, Studies in Agricultural Economics no. 111. p. 77-94., 2010
Kozak Anita - Seres Antal - Szabó Márton: Sikeres kisárutermelők és egy sikeres termelési, értékesítési renszer, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. MT-DP 2010/4. 48. o., 2010
Seres Antal: Szemek a láncban (sajtócikk), Népszabadság, 2010. július 12. 14. o., 2010
Seres Antal: Mitől sikeresek? (Ismeretterjesztő cikk), Kertészet és Szőlészet, 2011. január 5. 12-13. o., 2011
Seres Antal - Felföldi János - Kozak Anita - Szabó Márton: Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben, Intézeti kiadvány. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2011. MT-DP 2011/22. p. 81., 2011
Seres Antal - Felföldi Márton - Szabó Márton: Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben, Gazdálkodás, 55. évf., 3. sz. 2011. p. 266-284, 2011
Seres Antal - Felföldi János - Juhász Anikó - Kozak Anita - Szabó Márton: A zöldség-gyümölcs kisárutermelők, a TÉSZ-ek és a nagy kereskedelmi láncok kapcsolatai, Agroinform Kiadó, p. 148., 2012

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:19:28
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »