The Role of Environmental Inspectorates as Street-level Bureaucrats in the Implementation of Environmental Policy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
67744
Type K
Principal investigator Kohlhéb, Norbert
Title in Hungarian A Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek (KTVF) mint street-level bureaucracy szerepe a magyar környezetpolitikában
Title in English The Role of Environmental Inspectorates as Street-level Bureaucrats in the Implementation of Environmental Policy
Keywords in Hungarian street-level bürokrácia, KTVF, környezetpolitika végrehajtása
Keywords in English street level bureaucracy, environmental inspectorates, implementation of environmental policy
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Balázs, Bálint
Balázs, Katalin
Pataki, György
Puskásné dr. Jancsovszka, Paulina
Starting date 2007-07-01
Closing date 2011-12-31
Funding (in million HUF) 11.292
FTE (full time equivalent) 1.75
state closed project
Summary in Hungarian
Kutatásunk a közpolitikai és a környezetpolitikai kutatások területén helyezkedik el. A környezetpolitika formálóinak, illetve formálásának legalsóbb, végrehajtási szintjét, azaz a környezetpolitika ún. street-level bureaucracy-ját kívánja vizsgálni (ami hazánkban a környezet- és természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, röviden KTVF vagy „zöld hatóságok” szintje).
A street-level bureaucracy vizsgálatának elsődleges célja megérteni, hogy miként befolyásolja a különböző közpolitikákat a végrehajtási szint. Vagyis azok a közalkalmazottak („szabályozók”), akik közvetlen kapcsolatba kerülnek az adott közpolitika által megcélzott társadalmi réteggel vagy rétegekkel (a potenciális ügyfelekkel). A street-level bureaucracy szintje meghatározó sajátosságokkal rendelkezik a közpolitika formálásának egyéb (felsőbb) szintjeihez képest. Ezen a szinten kerül szemtől szembe egymással szabályozó és szabályozott: interakciójuk személyes.
A korábbi kutatási eredményeinkre alapozva tervezett kutatásunk fő célja a hazai street-level bürokraták, elsősorban is a „zöld hatóság” munkatársai környezetpolitika végrehajtásában játszott szerepének elemzése. Célunk meghatározni azt is, hogy milyen hatással van a nemzetközi környezetpolitikai kontextus, valamint a hatóságok integrációjával bekövetkezett változások a környezetpolitika street-level szintjének munkájára, attitűdjeire. A kutatás további kitűzött célja pedig az, hogy föltárja a környezetvédelmi felügyelőségek viszonyát és kapcsolatát legfőbb érintettjeivel, a szabályozott vállalatokkal.
Summary
The present research belongs to the discipline of public policy analysis and environmental politics. It focuses upon the role of street-level bureaucracy in forming and implementing environmental policy in Hungary.
The analysis of the role of street-level bureaucracy in environmental policy primarily aims at understanding how street-level bureaucrats influence public policy making in environmental politics. Street-level bureaucrats are those regulators who work in face to face situations with those clients under regulation. The street-level has special characteristics that defines its role in enviromental policy and its identity as government bureaucracy. Regulation, in our case, environmental regulation becomes a personal encounter between the regulator and the client. Those ar all personal interactions, in a sense, special bargaining situations, heavily loaded with psychological as well as power related issues.
Based on our previous research findings, the present research attempts to analyse the role of street-level bureaucrats in implementing environmental policy in Hungary. Hungarian environmental policy implementation will be put in an international, particularly European, context. Furthermore, the changes resulting from the recent re-organization of Hungarian street-level environmental policy will be explored. Also, special emphasis will be put upon the perspective or perception of the regulated companies, the primary clients and interactive partners of street-level environmental policy.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A környezetpolitika végrehajtási intézményrendszere jelentős átalakításokon ment át az elmúlt évtizedben Magyarországon. A változtatások érintették az intézményrendszer szervezeti felépítését és feladatait egyaránt. E változások a street-level bürokraták munkakörülményeit is jelentősen átírták. Kutatásunkban a nemzetközi eredmények tükrében a leíró közpolitika elemzés módszereit alkalmazva bemutattuk a környezetpolitika végváraiban dolgozó felügyelők munkakörülményeit, a végrehajtás folyamatát és annak buktatóit. A végrehajtás belső tényezőiként igen fontos szerepet játszanak a végrehajtásban az intézményi tanulás folyamatai, és a kollégák belső munkakörülményei, feladatkörei. Ennek eredményeként meghatározó a felügyelő szaktudása, magabiztossága és infrastrukturális ellátottsága. A külső tényezők között a jogszabályok minősége, értelmezhetősége, a társhatósági kapcsolatok és a különböző ügyféltípusok a meghatározóak.
Results in English
Environmental policy implementation has undergone major restructuring in the last decade in Hungary. These changes influenced both the structure of institutions and the scope of duties and significantly affected the working conditions of street-level bureaucrats. The present research analysed in detail the working conditions of street-level bureaucrats in Hungarian environmental policy comparing them to those of some of their Western counterparts applying a descriptive ex-post public policy analysis framework. It also analysed the process of environmental policy implementation highlighting major implementation gaps. Determining internal factors of policy implementation like organisational learning processes, working conditions and duties are playing important roles. As a result of this the knowledge of inspectors, their confidence and infrastructural endowments are decisive factors. Among external factors the quality and equivalence of legal documents, relations to co-authorities and the types of clients are the most important.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67744
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kohlheb N; Pataki Gy.: Csatározások a környezetpolitika végváraiban. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek munkatársai, mint street-level bürokraták, helyzete a magyar környezetpolitikában, Politikatudományi Szemle XX/4. 84–110. pp., 2011
Kohlheb N., Pataki Gy.: Csatározások a környezetpolitika végváraiban. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek "külkapcsolatai"., Politikatudományi Szemle (közlésre benyújtott), 2012
Kohlheb N., Pataki Gy., Balázs B.: Realising Environmental Improvement in the Field: The Role of Street-level Bureaucrats in Environmental Policy making in Hungary., ESEE Conference on Transformation, Innovation and Adaptation for Sustainability, Ljubljana, Slovenia, 29th June - 2nd July, 2009
Pump Judit: A jog hatása a fenntartható közszolgáltatásra a hulladékgazdálkodás és a vízgazdálkodás területén, házi védésre benyújtott, 2012
Rubint Zs.: Csehország agrár-környezetvédelmi intézményelemzése a végrehajtás legalsó szintjén, Diplomadolgozat, Szent István Egyetem, 2008
Posevitz I.: Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés regionális végrehajtási intézményrendszerének vizsgálata Tolna –megye Szekszárd és vonzáskörzetének példáján keresztül, Diplomadolgozat, Szent István Egyetem, 2008

 

Events of the project

 
2011-01-02 21:46:14
Résztvevők változása
Back »