Paleotektonikai rekonstrukció közép- és kelet-európai Variszkuszi granitoidok korrelációja alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67787
típus K
Vezető kutató Buda György
magyar cím Paleotektonikai rekonstrukció közép- és kelet-európai Variszkuszi granitoidok korrelációja alapján
Angol cím Paleotectonic reconstraction based on the correlation of granitoids occurring in Central and Eastern Europe
magyar kulcsszavak Variszkuszi kollízió, granitoid, izotóparányok,magmakeveredés, paleotektonika
angol kulcsszavak paleotectonic, Variscan collision, granitoids, magmamixing, isotope ratio
megadott besorolás
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)60 %
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Ásványtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Dobosi Gábor
Dódony István
Lovas György
Molnár Ferenc
Pál-Molnár Elemér
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2012-04-30
aktuális összeg (MFt) 8.400
FTE (kutatóév egyenérték) 0.94
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Közép- és Kelet-Európában a variszkuszi granitoidok egy része a kollíziós övekben a köpeny és kéreg parciális olvadékából kristályosodott (360 m. é.) a kontinentális kéreg mély zónájában (25-30 km), másik része a szubdukciós övben az óceáni ill. a kontinentális kéreg olvadékából (300 m. é.), a harmadik része a posztkollíziós szakaszban nagy hőmérsékletű túlhevített kontinentális kéreg olvadékból képződött (260 m. é) a hipabisszikus zónában (6-8 km).
A program célja ásvány-, kőzettani és geokémiai módszerekkel az óceáni - és a kontinentális kéreg parciális olvadékának és a köpenyből származó anyagok arányának meghatározása.
Amennyiben a vizsgálatok kimutatják a jelenleg egymástól távoli granitoid testek olvadékainak rokon eredetét, ez azt jelentené, hogy az időben és térben egy zónát alkotott kristályos öv a későbbi mozgások hatására darabolódott fel és távolodott el egymástól. Az előzők ismeretében lehetővé válik a kristályos zóna lemeztektonikai rekonstrukciója. A hazai és külföldi kutatások eredményei azt támasztják alá, hogy a dél-magyarországi, a központi- és dél-bohémiai granitoid masszívumok egy része genetikai rokonságban van, tehát ezek az elkülönült blokkok egymással összefüggő övet alkottak. A pályázatban közölt vizsgálatok lényeges adatokat fognak nyújtanak a további korrelációk feltárásához (szlavoniai és erdélyi), ami a variszkuszi kollíziós öv paleotektonikai rekonstrukcióját tovább pontosítja. A kollíziót követő kéreg nagyhőmérsékletű parciális olvadásának következménye a posztkollíziós granitoid intrúziók, amik szintén zónát alkottak. A kutatás ezen intrúziók korrelációjára is kiterjed (Velence-Balaton ill. Dél-Alpok granitoidjai).
angol összefoglaló
One part of the granitoids in the Variscan collision belt occurring in the Central and Eastern Europe crystallized from the partial melts of the crust and mantle (360 m.y.), other part from the partial melts of the oceanic and continental crusts in the subduction zone (300 m.y.) and third part originated from high temperature partial melt of the continental crust and intruded into the hypabyssal zone as a small intrusions after the collision (280 m.y.)
The target of the program to identify of the sources and ratios of the different granitoid melts in order to determining the plate tectonic position of the crystalline bodies and reconstructing the Variscan collision belt using mineralogical, petrological, geochemical and geochronolgical methods. These methods were successfully applied for the South Hungarian, South Bohemian and Central Bohemian Variscan granitoids. In the present project we are going to cover the other variscan granitoids occurring in Croatia (Psunj, Papuk, Krindija etc), Romania (Kodru, Bihar etc.) and Italy (South Alps).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kárpát medence két nagyszerkezet egységből áll, amit egy ÉK-DNy irányú törési zóna választ el egymástól. A zónától ÉNy-ra van az ALCAPA (Alp-Kárpát-Pannon), DK-re a Tisza Nagyszerkezeti Egység (TNE). Az utóbbi kristályos lemez a variszkuszi orogén öv moldanubikumi zónájában képződött és a középső jurában kezdett leválni u.n. „stabil” Európáról. TNE-ben számos granitoid intruzió található. Az idősebbek (350-340 m. é.) két kontinentális kéreg ütközési zónájában felboltozódott köpeny és kéreg parciális olvadékaiból kristályosodottak. Ezek a kőzetek a Kunsági Szerkezeti Egység Mórágyi Alegységében fordulnak elő. A fiatalabb (340-290 M.é.) intruziók többnyire kétcsillámú granitoidok, a kéreg Al-gazdag üledékes eredetű kőzeteinek parciális olvadékából (S-, monacit-típus), a kontinentális kérgek ütközését követő alátolódási szakaszban, nagyobb nyomáson és mélységben (15-20 km) kristályosodtak. TNE DK-i övében a Battonya Szerkezeti Egységben, az Erdélyi Középhegységben, Papuk hg.-ben fordulnak elő. Hasonló típusú és korú intrúziók vannak a „stabil” Európa variszkuszi orogén öv moldanubikumi zónájában pl. a Közép- és Dél - Bohémiai Plutonokban. Az ALCAPA Nagyszerkezeti Egység déli részén a Pelso Egységben fiatalabb (280-270 m.é.) hipabisszikus (4-5 km) intruziók nyomultak be a közép-magyarországi törésvonal peremén ezek a dél-alpi granitoidokkal korrelálhatók. A kontinentális lemezek ütközését követő extenziós szakaszban képződtek, S/A típusúak.
kutatási eredmények (angolul)
The Carpathian basement consists of two significantly different tectonostratigraphic mega-units divided by Mid-Hungarian Shear Zone (NE-SW trending). The ALCAPA (Alpine-Carpathian-Pannon) Mega-unit is located NW and the Tisza Mega-unit (TMU) SE from the shear zone. TMU formed in the Moldanubicum zone of European Variscan orogenetic belt and separated from it starting from Middle Jurassic. TMU contains several granitoid plutons intruded in different time during and after the orogenesis. The older (350-340 M.a.) granitoid plutons intruded during the collision of two continental crusts and due to the post-closure uplift the mantle origin basic melt mixed with crustal origin acidic melt and crystallized together forming I-, allanite-type granitoids occurring in the Mórágy Subunit of the Kunsági Unit. The younger granitoids (340-290 M.a.) formed in the oblique overthrusted continental crusts under higher pressure in abyssal zone (15-20km) resulted in two mica, S-, monazite-type granitoids occurring in Battony Unit, Apusen Mts., Papuk Mts. These granitoid-types occur in several locations of the Moldanubicum zone of the Variscan Europe. The southern part of ALCAPA Mega-unit in the Pelso Unit small hypabyssal (4-5 km) younger (270-280 M.a.)granitoid intrusions intruded in the extensional period of postcollisonal zone of variscan orogenesis at Lower Permian containing fayalite with transitional characters between S/A type granitoids.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67787
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pál-Molnár E, András E, Kassay Zs, Buda Gy,: Az Ópálosi granitoidok kőzettana (Edélyi-középhegység, Románia)., In M. Tóth, T (ed.): Magmás és metamorf képződmények a Tiszai Egységben, GeoLitera, Szeged (ISBN:978-963-482-978-2), 163-175., 2009
Buda, G. Nagy, E. Pál-Molnár, & F. Koller: Two main types of Variscan granitoids in the Tisia Composite Terrane (Hungary), Mitt. der Österreichischen Min. Gesellschaft, 2009
András, E, Pál-Molnár, E., Buda, G.: Preliminary geochemical characteristics of Variscan granitoids from Apuseni Mountains (Romania), In: Zaharia, L., Kis, A., Topa, B., Papp, G., Weiszburg, T.G. (Eds.), IMA2010 20th General Meeting of the International Mineralogical Association. Act. Min. Petr. Abstr, 2010
Kovács, S., Buda, Gy., Hass, J., Brezsnyánszky, K., Harangi, Sz.,: Tectonostratigraphic terranes and zones juxtaposed aling the Mid-Hungarian Line: their contrasting evolution and relationships, Central European Geology, 53/2–3, 165–180, 2010
Buda, Gy., Koller F., Pál-Molnár, E., András, E. & Nagy, G.: Hungarian Variscan granitoids and their correlation with surrounding granitoids, In IMA Abstract, 2010
Pál-Molnár E., András E., Buda G.: Preliminary geochemical data of Variscan granitoids from Somes pre-Alpine terrane from W Romania (Apuseni Mts.), In : Melfos, V., Marchev, P., Lakova, I. (Eds.) XIX congress of CBGA. Geologica Balcanica, 39/1-2, 287., 2010
András, E., Pál-Molnár , E., Buda, Gy.: Szamos-terrén (Terenul de Some?) variszkuszi granitoidjainak előzetes geokémiai vizsgálata (Erdélyi-szigethegység, Románia), EMT XIII. Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia Arad, Románia, 2011
Pál-Molnár, E., Anddrás, E., Kassay, Zs., Buda, Gy., Batki, A.: Petrology of Paulis Granites (Apuseni Mts., Romania)., Acta Min. Pet. 48, 33–41, 2011
Horvat M., D. Tibljas, Gy. Buda, Gy. Lovas:: X-ray study of potassium feldspars from different granitoid types and gneisses of Papuk Mt. (Slavonia, Croatia)., Geol. Croatica 64/2 153–162, 2011
András, E., Pál-Molnár, E., Buda, Gy.: Az Erdélyi-szigethegységben előforduló variszkuszi granitoidok áttakintése, II. Geokémiai és Kőzettani Vándorgyűlés,12, Szeged, 2011
Kis A., Klötzli U., Buda Gy.,: Morphology and texture of the zircon occurring in granitoid rocks of the Mecsek Mts., ISZA, 2011
Buda Gy., Pál-Molnár E., András E.: Battonya Egység variszkuszi granitoidjai., II. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyülés. 16,Szeged, 2011
Kiss, A., Klötzli,U.S., Koller, F., Buda, Gy.: Morphology and texture of zircons and their inclusions occurring in granitoid rocks of the Mecsek Mts., Acta Mineralogica-Petrographica.v.7,69, 2012
Buda, Gy., Pál-Molnár E.: Apatite asa petrogenetic indicator invariscan granitoids in Tisza Mega-unit (South Hungary), Carpathian Journal of Earth and Enviromental Sciences. in press, 2012
Buda, Gy., Pál-Molnár, E., Koller, F.: Mafic enclaves in peraluminous Variscan granitoid in the Battonya Unit from Southeast Hungary, Geologica Croatica in press, 2012
vissza »