HYPOPHYSIS ADENILÁT-CIKLÁZ AKTIVÁLÓ POLIPEPTID (PACAP) HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ TÉNYEZŐK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ COCHLEARIS- ÉS RETINALIS KÁROSODÁSBAN  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67830
típus F
Vezető kutató Tamás Andrea
magyar cím HYPOPHYSIS ADENILÁT-CIKLÁZ AKTIVÁLÓ POLIPEPTID (PACAP) HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ TÉNYEZŐK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ COCHLEARIS- ÉS RETINALIS KÁROSODÁSBAN
Angol cím Examination of the neuroprotective effects of PACAP in cochlear and retinal degeneration
magyar kulcsszavak PACAP, neuroprotekció, retinadegeneráció, cochlearis károsodás
angol kulcsszavak PACAP, neuroprotection, retina degeneration, cochlear degeneration
megadott besorolás
Neurológiai és pszichiátriai betegségek biológiai alapjai (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Fül-orr-gégészet, szemészet (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely Anatómiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-06-30
aktuális összeg (MFt) 7.899
FTE (kutatóév egyenérték) 1.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
HYPOPHYSIS ADENILÁT-CIKLÁZ AKTIVÁLÓ POLIPEPTID (PACAP) HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ TÉNYEZŐK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ COCHLEARIS- ÉS RETINALIS KÁROSODÁSBAN

A PACAP-ot 1989-ben izolálták birka hypothalamusból, tagja a szekretin/glukagon/ VIP peptidcsaládnak. Felfedezése óta számos kísérletben bebizonyították már neurotrofikus és neuroprotektív hatását mind in vitro, mind in vivo kísérletekben. Munkacsoportunk is évek óta foglalkozik a PACAP neuroprotektív hatásának vizsgálatával. Kimutattuk, hogy védő hatást fejt ki fokális cerebralis ischaemiában, Parkinson-kór, Huntington-chorea, neurotrauma modellben és retina károsodásban, valamint in vitro és in vivo kísérletekben is bizonyítottuk antiapoptotikus hatását. Továbbiakban PACAP hatásának vizsgálatát retinalis- és cochlearis károsodásokban kívánjuk folytatni. Vizsgálataink egyik részében ciszplatin- és gentamicin-indukálta halláskárosodásban vizsgáljuk a PACAP védő hatását, mivel ezen szerek mellékhatásai nagy problémát jelentenek a klinikai gyakorlatban. Vizsgálni kívánjuk az állatok hallását agytörzsi válaszok detektálásával, valamint otoakusztikus emisszió mérésével, és ezeket a méréseket szövettani és molekuláris biológiai vizsgálatokkal is kiegészítjük. A kísérleteink másik részében az újszölöttkori toxikus és hypoxiás cochlearis- és retinakárosodást vizsgáljuk, mivel ezen elváltozások is nagy problémát jelentenek a klinikumban. Korábban már kimutattuk, hogy a PACAP képes kivédeni a glutamát-indukálta retinalis degenerációt, de a hatásmechanizmust pontosan még nem ismerjük, ezért céljaink között szerepel ezen kísérletek folytatása, dózishatásgörbe vizsgálata, valamint a morfológiai vizsgálatok mellett molekuláris biológiai módszerek alkalmazása. A retinadegeneráció mellett vizsgáljuk a glutamát ototoxikus hatását is. Végül kísérleteinket az újszülöttkori hypoxia következtében kialakuló érzékszervi károsodások vizsgálatával tennénk teljessé.
Kísérleteink során szeretnénk adatokat nyerni a PACAP hatásáról különböző eredetű hallás és látáskárosodást modellező állatkísérletekben. A PACAP hatásmechanizmusa pontosan még nem ismert, ezért a funkciónális vizsgálatok mellett morfológiai és molekuláris biológiai módszerek eredményeit is közölni kívánjuk, hogy elősegítsük az anyag mielőbbi klinikai alkalmazását.
angol összefoglaló
Examination of PACAP neuroprotective effect in cochlear and retinal degeneration

PACAP was first isolated from ovine hypothalami in 1989, it is a member of the secretin/glucacon/VIP family. Numerous studies show that PACAP is a neuroprotective peptide both in vitro and in vivo experimental conditions. Recently, we have shown that PACAP has neuroprotective effect in a rat model of focal cerebral ischemia, Parkinson’s and Huntington’s disease, diffuse axonal injury and retinal degeneration, and we have also shown that it has antiapoptotic effect in in vitro and in vivo experimental conditions. The aim of the present study is to investigate the effect of PACAP in a rat model of retinal and cochlear degeneration. We examine the effects of PACAP in cisplatin- and gentamicin-induced ototoxicity, because these represent major problems in the clinical practice. We investigate the auditory brainstem responses (ABR) and the otoacoustic emission (OAE) of the animals, and we complete this with morphological and molecular biological experiments. In the other part of the study we examine the retinal and cochlear degeneration of newborn rats induced by monosodium glutamate-treatment and hypoxia. Recently, we have shown that PACAP attenuates glutamate-induced retinal degeneration, but the exact pathomechanism is not known. Therefore, the aim of the study is to continue these experiments with molecular biological examinations. Besides the retinal degeneration we examine the ototoxic effect of the glutamate treatment. Finally, we finish our experiments with the examination of the effects of neonatal hypoxia in the retinal and cochlear degeneration.
We would like to show the effects of PACAP in retinal and cochlear degeneration induced by different toxic agents. We would like to investigate the pathomechanism of PACAP in these experimental conditions in order to get more detailed insight of the neuroprotective effects exerted by PACAP.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási támogatás segítségével 48 publikációt közöltünk (IF:124,798). A pályázatban megfogalmazott két legfontosabb cél a PACAP cochleáris és retinális károsodásokban kifejtett hatásainak vizsgálata volt, amihez legszorosabban 21 dolgozat kapcsolható (IF: 62,474). Cochleáris vizsgálataink során a PACAP megvédte a belső fül sejtjeit oxidatív stressz-indukálta apoptózissal szemben. A vad és PACAP KO egerek cochleájának összehasonlítása során kimutattuk, hogy a vad egerek szignifikánsan több PAC1 receptort és kevesebb Ca2+-kötő fehérjét expresszálnak, bizonyítván azt, hogy a PACAP-nak fontos szerepe van a szőrsejtek toxikus hatásokkal szembeni védekezésében. Igazoltuk a PACAP retinoprotektív hatását MSG-indukálta és ischemia-indukálta károsodással szemben mind in vivo, mind in vitro kísérletekben. Leírtuk továbbá az újszülöttkori MSG-kezelés, a perinatális asphyxia, az anyai megvonás és az ingergazdag környezet hatásait is a retina fejlődésére. Bár a vad és PACAP KO egerek retinájában morfológiai eltérés nem látható, a PACAP hiányos egerek szignifikánsan nagyobb károsodást szenvedtek ischemiát követően, mint vad társaik. Vizsgáltuk továbbá a PACAP jelenlétét különböző emberi szövetekből és testváladékokból. Bizonyítottuk a PACAP protektív hatását különböző vese és bélkárosodásban, valamint általános citoprotektív hatását különböző sejtkultúrákban, többek között human retinális pigment epithel sejtekben, mely hozzájárulhat a PACAP retinoprotektív hatásának megismeréséhez.
kutatási eredmények (angolul)
We published 48 publications with the help of this grant (IF: 124,798). 21 (IF: 62,474) publications are closely related to the main focus of this grant, namely, the effects of PACAP on cochlear and retinal lesions. We showed that PACAP protects cochlear cells against oxidative stress-induced apoptosis. We compared the inner ear of wild type and PACAP-deficient animals. PACAP-deficient animals showed significantly decreased PAC1 receptor expression. In contrast, hair cells of PACAP-deficient mice showed more pronounced Ca2+-binding protein expression compared with wild-type mice providing further evidence for the important role of PACAP in hearing processes. We proved the retinoprotective effect of PACAP against MSG- and ischemia-induced degeneration in vivo and in vitro. We also described the effect of MSG-treatment, perinatal asphyxia, maternal separation and enriched environment on retinal development of newborn rats. We did not find significant morphological difference in the retina between the wild type and PACAP-deficient animals, but PACAP-deficient mice suffered a significantly greater damage after ischemia compared with wild animals. In addition, we investigated the presence of PACAP in different tissue samples and body fluids. Our experiments also showed the protective effect of PACAP in renal and intestinal damage and in different cell cultures, including human retinal pigment epithelial cells, which can be an additional factor in the retinoprotective effects of PACAP.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67830
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Reglodi D, Kiss P, Lubics A, Tamas A.: Review of the protective effects of PACAP in models of neurodegenerative diseases in vitro and in vivo., Curr Pharm Des 17: 962-972, 2011
Racz B, Horvath G, Reglodi D, Gasz B, Kiss P, Gallyas F Jr, Sumegi B, Toth G, Nemeth A, Lubics A, Tamas A.: PACAP ameliorates oxidative stress in the chicken inner ear: an in vitro study., Regul Pept 160: 91-98., 2010
Brubel R, Boronkai A, Reglodi D, Racz B, Nemeth J, Kiss P, Lubics A, Toth G, Horvath G, Varga T, Szogyi D, Fonagy E, Farkas J, Barakonyi A, Bellyei Sz, Szereday L, Koppan M, Tamas A.: Changes in the expression of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in the human placenta during pregnancy and its effects on survival of JAR chorioca, J Mol Neurosci 42:450-458., 2010
Atlasz T, Szabadfi K, Kiss P, Marton Zs, Griecs M, Hamza L, Gaal V, Biro Zs, Tamas A, Hild G, Nyitrai M, Toth G, Reglodi D, Gabriel R.: Effects of PACAP in UV-A radiation-induced retinal degeneration models in rats., J Molec Neurosci, 43: 51-77., 2011
Kiss P, Atlasz T, Szabadfi K, Horvath G, Griecs M, Farkas J, Matkovits A, Toth G, Lubics A, Tamas A, Gabriel R, Reglodi D.: Comparison between PACAP- and enriched environment-induced retinal protection in MSG-treated newborn rats., Neurosci Lett 487:400-405., 2011
Mester L, Kovacs K, Racz B, Solti I, Atlasz T, Szabadfi K, Tamas A, Reglodi D.: Pitutary adenylate cyclase activating polypeptide is protective against oxidative stress in human retinal pigment epithelial cells., J Molec Neurosci 43:35-43., 2011
Szabadfi K, Atlasz T, Kiss P, Danyadi B, Tamas A, Helyes Zs, Hashimoto H, Shintani N, Baba A, Toth G, Gabriel R, Reglodi D.: Mice deficient in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) are more susceptible to retinal ischemic injury in vivo., Neurotox Res in press, 2011
Varga B, Szabadfi K, Kiss P, Fabian E, Tamas A, Griecs M, Gabriel R, Reglodi D, Kemeny-Beke A, Pamer Zs, Biro Zs, Tosaki A, Atlasz T, Juhasz B.: . PACAP improves functional outcome in excitotoxic retinal lesion: an electroretinographic study., J Mol Neurosci 43:44-50., 2011
Atlasz T, Szabadfi K, Kiss P, Racz B, Gallyas F, Tamas A, Gaal V, Marton Zs, Gabriel R, Reglodi D.: Review of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in the retina: focus on the retinoprotective effects., Ann NY Acad Sci 1200:128-39., 2010
Atlasz T, Szabadfi K, Kiss P, Tamas A, Toth G, Reglodi D, Gabriel R.: Evaluation of the protective effects of PACAP with cell-specific markers in ischemia-induced retinal degeneration., Brain Res Bull 81:497-504., 2010
Szabadfi K, Mester L, Reglodi D, Kiss P, Babai N, Racz B, Kovacs K, Szabo A, Tamas A, Gabriel R, Atlasz T.: Novel neuroprotective strategies in ischemic retinal lesions., Int J Mol Sci 11:544-61., 2010
Atlasz T, Szabadfi K, Reglődi D, Kiss P, Tamás A, Tóth G, Molnár A, Szabó K, Gábriel R. Boronkai Á, Brubel R, Rácz B, Tamás A, Kiss P, Horváth G, Lubics A, Szigeti A, Bellyei Sz, Tóth G, Lakatos A, Reglődi D.: Effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP1-38) and its fragments on retinal degeneration induced by neonatal MSG treatment., Ann NY Acad Sci 1163: 3348-352., 2009
Farkas J, Reglődi D, Gaszner B, Szőgyi D, Horváth G, Lubics A, Tamás A, Falko F, Besirevic D, Kiss P.: Effects of maternal separation on the neurobehavioral development of newborn Wistar rats., Brain Res Bull 79: 208-214., 2009
Kiss P, Szőgyi D, Reglődi D, Horváth G, Farkas J, Lubics A, Tamás A, Atlasz T, Szabadfi K, Babai N, Gábriel R, Koppán M.: Effects of perinatal asphyxia on the neurobehavioral and retinal development of newborn rats., Brain Res 1255: 42-50., 2009
Mester L, Szabó A, Atlasz T, Szabadfi K, Reglődi D, Kiss P, Rácz B, Tamás A, Gallyas FJr, Sümegi B, Hocsak E, Gábriel R, Kovács K.: Protection against chronic hypoperfusion-induced retinal neurodegeneration by PARP inhibition via activation of PI-3-kinase Akt pathway and suppression of JNK and p38 MAP, Neurotox Res 18: 68-76., 2009
Szabadfi K, Atlasz T, Reglődi D, Kiss P, Dányádi B, Fekete EM, Zorilla EP, Tamás A, Szabó K, Gábriel R.: Urocortin 2 protects against retinal degeneration following bilateral common carotid artery occlusion in the rat., Neurosci Lett 455: 42-45., 2009
Szabadfi K, Atlasz T, Horváth G, Kiss P, Hamza L, Farkas J, Tamás A, Lubics A, Gábriel R, Reglődi D.: Early postnatal enriched environment decreases retinal degeneration induced by monosodium glutamate treatment., Brain Res 1259: 107-112., 2009
Atlasz T, Szabadfi K, Kiss P, Babai N, Kőszegi Z, Tamás A, Reglődi D, Gábriel R.: PACAP-mediated neuroprotection of neurochemically identified cell types in MSG-induced retinal regeneration, J Mol Neurosci 36: 97-104., 2008
Gaál V, Márk L, Kiss P, Kustos I, Tamás A, Kocsis B, Lubics A, Németh V, Németh A, Lujber L, Pytel J, Tóth G, Reglődi D.: Investigation of the effects of PACAP on the composition of tear and endolymph proteins., J Mol Neurosci 36: 321-329., 2008
Kiss P, Hauser D, Tamás A, Lubics A, Rácz B, Horváth Zs, Farkas J, Zimmermann F, Stepien A, Lengvári I, Reglődi D.: Changes in open-field activity and novelty-seeking behavior in periadolescent rats neonatally treated with monosodium glutamate., Neurotox Res 12: 85-93., 2007
Atlasz T, Babai N, Reglődi D, Kiss P, Tamás A, Bari F, Domoki F, Gábriel R.: Diazoxide is protective in the rat retina against ischemic injury induced by bilateral carotid occlusion and glutamate-induced degeneration, Neurotox Res 12: 105-111., 2007
Rácz B, Gallyas F Jr, Kiss P, Tamás A, Lubics A, Lengvári I, Rőth E, Tóth G, Hegyi O, Verzár Zs, Fabricsek Cs, Reglődi D.: Effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) on the PKA-Bad-14-3-3 signaling pathway in glutamate-induced retinal injury in neonatal rats., Neurotox Res 12: 95-104., 2007
Szakály P, Kiss P, Lubics A, Magyarlaki T, Tamás A, Rácz B, Lengvári I, Tóth G, Reglődi D.: Effects of PACAP on survival and renal morphology in rats subjected to renal ischemia-reperfusion., J Mol Neurosci 36: 89-96., 2008
Rácz B, Gasz B, Gallyas F Jr., Kiss P, Tamás A, Szántó Z, Lubics A, Lengvári I, Tóth G, Hegyi O, Rőth E, Reglődi D.: PKA-Bad-14-3-3 and Akt-Bad-14-3-3 signaling pathways are involved in the protective effects of PACAP against ischemia/reperfusion-induced cardiomyocyte apoptosis., Regul Pept 145: 105-115., 2008
Molnár L, Pollák E, Boros A, Shioda S, Nakajo S, Tamás A, Lengvári I, Reglődi D, Lubics A.: PAC1 receptor localization in a model nervous system: light and electron microscopic immunocytochemistry on the earthworm ventral nerve cord ganglia., Regul Pept 145: 96-104., 2008
Kövesdi E, Tamás A, Reglődi D, Farkas O, Pál J, Tóth G, Bukovics P, Dóczi T, Büki A.: Posttraumatic administration of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in central fluid percussion injury in rats., Neurotox Res 13: 71-78., 2008
Pirger Zs, Németh J, Hiripi L, Tóth G, Kiss P, Lubics A, Tamás A, Hernádi L, Kiss T, Reglődi D.: PACAP has anti-apoptotic effect in the salivary gland of an inverebrate species, Helix pomatia., J Mol Neurosci 36: 105-114., 2008
Reglődi D, Börzsei R, Bagoly T, Boronkai Á, Rácz B, Tamás A, Kiss P, Horváth G, Brubel R, Németh J, Tóth G, Helyes Z.: Agonistic behavior of PACAP6-38 on sensory nerve terminals and cytotrophoblast cells., J Mol Neurosci 36: 270-278., 2008
Hernádi L, Pirger Zs, Kiss T, Németh J, Márk L, Kiss P, Tamás A, Lubics A, Tóth G, Shioda S, Reglődi D.: The presence and distribution of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) and its receptor (PAC1-R) in the snail Helix pomatia., Neuroscience 155:387-402, 2008
Boros Á, Reglődi D, Herbert Z, Kiszler G, Németh J, Lubics A, Kiss P, Tamás A, Shioda S, Matsuda K, Pollák E, Molnár L.: Changes in the expression of PACAP-like compounds during the embryonic development of the earthworm Eisenia fetida., J Mol Neurosci 36: 157-165., 2008
Rácz B, Horváth G, Faluhelyi N, Nagy AD, Tamás A, Kiss P, Gallyas F, Tóth G, Gaszner B, Csernus V, Reglődi D.: Effects of PACAP on the circadian changes of signaling pathways in chicken pinealocytes., J Mol Neurosci 36: 220-226., 2008
Várhalmi E, Somogyi I, Kiszler G, Németh J, Reglődi D, Lubics A, Kiss P, Tamás A, Pollák E, Molnár L.: Expression of PACAP-like compounds during the caudal regeneration of the earthworm Eisenia fetida., J Mol Neurosci 36: 166-174., 2008
Ferencz A, Rácz B, Tamás A, Reglődi D, Lubics A, Németh J, Nedvig K, Kalmár-Nagy K, Horváth OP, Wéber G, Rőth E.: Influence of PACAP on oxidative stress and tissue injury following small bowel autotransplantation., J Mol Neurosci 37: 168-176., 2009
Boronkai Á, Brubel R, Rácz B, Tamás A, Kiss P, Horváth G, Lubics A, Szigeti A, Bellyei Sz, Tóth G, Lakatos A, Reglődi D.: Effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) on the survival and signal transduction pathways in human choriocarcinoma cells., Ann NY Acad Sci 1163: 353-357., 2009
Somogyi I, Boros A, Engelmann P, Németh J, Lubics A, Tamás A, Kiss P, Reglődi D, Pollák E, Molnár L.: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP)-like compounds could modulate the activity of coelomocytes in earthworm., Ann NY Acad Sci 1163:521-523., 2009
Börzsei R, Márk L, Tamás A, Bagoly T, Bay Cs, Csanaky K, Bánki E, Kiss P, Váczy A, Horváth G, Németh J, Szauer E, Helyes Zs, Reglődi D.: Presence of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide-38 in human plasma and milk., Eur J Endocrinol 160:561-565., 2009
Ferencz A, Racz B, Tamas A, Nedvig K, Nemeth J, Kalmar-Nagy K, Horvath OP, Weber G, Roth E, Reglodi D.: Changes and effect of PACAP-38 on intestinal ischemia-reperfusion and autotransplantation., Transplant Proc 41: 57-59., 2009
Horvath G, Mark L, Brubel R, Szakaly P, Racz B, Kiss P, Tamas A, Helyes Z, Lubics A, Hashimoto H, Baba A, Shintani S, Furjes G, Nemeth J, Reglodi D.: Mice dificient in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide display increased sensitivity to renal oxidative stress in vitro., Neurosci Lett 469:70-74., 2010
Horvath G, Racz B, Reglodi D, Kovacs K, Kiss P, Gallyas F Jr, Bognar Z, Szabo A, Magyarlaki T, Laszlo E, Lubics A, Tamas A, Toth G, Szakaly P.: Effects of PACAP on mitochondrial apoptotic pathways and cytokine expression in rats subjected to renal ischemia-reperfusion., J Mol Neurosci 42:411-418., 2010
Reglodi D, Gyarmati J, Ertl T, Borzsei R, Bodis J, Tamas A, Kiss P, Csanaky K, Banki E, Bay Cs, Nemeth J, Helyes Zs.: Alterations of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP)-like immunoreactivity in the human plasma during pregnancy and after birth., J Endocrinol Invest 33:443-445., 2010
Brubel R, Horvath G, Reglodi D, Lubics A, Tamas A, Kiss P, Laszlo E, Nemeth J, Mark L, Szakaly P.: Presence of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide and its type I receptor in the rat kidney., Transplant Proc 43: 1297-1299., 2011
Horvath G, Brubel R, Kovacs K, Reglodi D, Opper B, Ferencz A, Szakaly P, Laszlo E, Hau L, Kiss P, Tamas A, Racz B.: Effects of PACAP on oxidative stress-induced cell death in primary rat kidney and human hepatocyte cell cultures., J Molec Neurosci 43:67-75., 2011
Brubel R, Reglodi D, Jambor E, Koppan M, Varnagy A, Biro Zs, Kiss P, Gaal V, Matkovits A, Farkas J, Lubics A, Bodis J, Bay Cs, Veszpremi B, Tamas A, Nemeth J, Mark L.: Investigation of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in human gynecological and other biological fluids by using MALDI TOF mass spectrometry., Mass Spectr 46: 189-194., 2011
Czegledi L, Tamas A, Borzsei R, Bagoly T, Kiss P, Horvath G, Brubel R, Nemeth J, Szalontai B, Szabadfi K, Javor A, Reglodi D, Helyes Zs.: Presence of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in the plasma and milk of ruminant animals., Gen Comp Endocrinol 172: 115-119., 2011
Reglodi D, Kiss P, Horvath G, Lubics A, Laszlo E, Tamas A, Racz B, Szakaly P.: Effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in the urinary system, with special emphasis on its protective effects in the kidney., Neuropeptides in press, 2011
Szakaly P, Laszlo E, Kovacs K, Racz B, Horvath G, Ferencz A, Lubics A, Kiss P, Tamas A, Brubel R, Opper B, Baba A, Hashimoto H, Farkas J, Matkovits A, Magyarlaki T, Helyes Zs.: Mice deficient in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) show increased susceptibility to in vivo renal ischemia/reperfusion injury., Neuropeptides 45: 113-121., 2011
Horvath G, Reglodi D, Opper B, Brubel R, Tamas A, Kiss P, Toth G, Csernus V, Matkovits A, Racz B.: Effects of PACAP on the oxidative stress induced cell death in chicken pinealocytes is influenced by the phase of the circadian clock., Neurosci Lett 484: 148-152., 2010
Horvath G, Racz B, Szakaly P, Kiss P, Laszlo E, Hau L, Tamas A, Helyes Zs, Lubics A, Hashimoto H, Baba A, Reglodi D.: Mice deficient in neuropeptide PACAP demonstrate increased sensitivity to in vitro kidney hypoxia., Transplant Proc 42:2293-2295., 2010
Tamás A., Fülöp B., Reglődi D., Kiss P., Atlasz T., Gábriel R., Hashimoto H., Baba A., Szabadfi K.: Morphological examination of the retina and the inner ear in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) deficient mice., Acta Physiologica 202 (suppl 684.): 117., 2011
Németh A, Böröczki G, Tamás A, Reglődi D, Lubics A, Kiss P, Lujber L, Nagy G, Stomfai S, Pytel J.: Complex functional and morphological examination of congenital hearing loss in Wistar rats., Acta Physiol Hung 94: 380-381., 2007
vissza »