Foszforvegyületek optikai izomerjeinek elválasztása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67836
típus F
Vezető kutató Novák Tibor
magyar cím Foszforvegyületek optikai izomerjeinek elválasztása
Angol cím Separation of the optical isomers of phosphorus compounds
magyar kulcsszavak Foszforvegyületek, optikai izomerek elválasztása, rezolválás, királis-királis felismerés
angol kulcsszavak phosphorus compounds, resolution, separation of optical isomers, chiral-chiral recognition
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Szerves Kémia és Technológia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2008-01-31
aktuális összeg (MFt) 1.100
FTE (kutatóév egyenérték) 0.05
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Célunk foszfor-kiralitású vegyületek rezolválása és a királis-királis felismerés folyamatának vizsgálata. Kísérleti munkánk során több, új és ismert, P-királis vegyületet állítunk elő és megvizsgáljuk, hogy a széles körben elterjedt rezolválási technikák melyikével lehet P- királis vegyületeket gazdaságosan, optikailag tiszta formában előállítani. Előkísérleteink alapján úgy találtuk, hogy P-királis vegyületek molekula-komplexeket tudnak képezi különböző rezolváló ágensekkel. Az egyes modell vegyületekhez megkeressük a megfelelő komplexképző ágenst, az optimális oldószert, és a képzett diasztereomer és a reagálatlan szubsztrátum elválasztásához alkalmas fizikai módszert. Tanulmányozzuk a kinetikus és termodinamikus kontroll érvényesülését a rezolválás során. A kapott eredmények segítségével szeretnénk egy általánosan alkalmazható módszert/eket megfogalmazni foszfor kiralitás-centrummal rendelkező vegyület enantiomerjeinek elválasztására. A tervezett munka elvégzéséhez a tradicionális- és modern szerves-, és analitikai kémiában általánosan használt módszereket kívánjuk alkalmazni, és annak eredményeit nemzetközi, angol nyelvű tudományos folyóiratokban és szabadalmakban kívánjuk közölni.
angol összefoglaló
Our project is focused on the optical resolution of P-chiral compounds and the chiral-chiral recognition phenomenon with phosphorus compounds. Resolution techniques will be examined to determine the best way to separate the optical isomers of new and known P-chiral compounds. Our preliminary results showed that, some P-chiral compounds can form molecule-complexes with resolving agents. Adequate complex-forming agents, solvents, and physical methods for the separation of the diastereomer molecule-complex and unreacted substrate will be determined. We will examine the role of kinetic and thermodynamic control during the resolution. A general method(s) for the separation of the optical isomers of P-chiral compounds will be determined. Traditional and modern, organic- and analytical-chemical methods will be used, and the results will be published in peer-viewed journals and patents.
vissza »