Separation of the optical isomers of phosphorus compounds  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
67836
Type F
Principal investigator Novák, Tibor
Title in Hungarian Foszforvegyületek optikai izomerjeinek elválasztása
Title in English Separation of the optical isomers of phosphorus compounds
Keywords in Hungarian Foszforvegyületek, optikai izomerek elválasztása, rezolválás, királis-királis felismerés
Keywords in English phosphorus compounds, resolution, separation of optical isomers, chiral-chiral recognition
Discipline
Organic, Biomolecular, and Pharmaceutical Chemistry (Council of Physical Sciences)100 %
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Organic Chemistry and Technology (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2008-01-31
Funding (in million HUF) 1.100
FTE (full time equivalent) 0.05
state closed project
Summary in Hungarian
Célunk foszfor-kiralitású vegyületek rezolválása és a királis-királis felismerés folyamatának vizsgálata. Kísérleti munkánk során több, új és ismert, P-királis vegyületet állítunk elő és megvizsgáljuk, hogy a széles körben elterjedt rezolválási technikák melyikével lehet P- királis vegyületeket gazdaságosan, optikailag tiszta formában előállítani. Előkísérleteink alapján úgy találtuk, hogy P-királis vegyületek molekula-komplexeket tudnak képezi különböző rezolváló ágensekkel. Az egyes modell vegyületekhez megkeressük a megfelelő komplexképző ágenst, az optimális oldószert, és a képzett diasztereomer és a reagálatlan szubsztrátum elválasztásához alkalmas fizikai módszert. Tanulmányozzuk a kinetikus és termodinamikus kontroll érvényesülését a rezolválás során. A kapott eredmények segítségével szeretnénk egy általánosan alkalmazható módszert/eket megfogalmazni foszfor kiralitás-centrummal rendelkező vegyület enantiomerjeinek elválasztására. A tervezett munka elvégzéséhez a tradicionális- és modern szerves-, és analitikai kémiában általánosan használt módszereket kívánjuk alkalmazni, és annak eredményeit nemzetközi, angol nyelvű tudományos folyóiratokban és szabadalmakban kívánjuk közölni.
Summary
Our project is focused on the optical resolution of P-chiral compounds and the chiral-chiral recognition phenomenon with phosphorus compounds. Resolution techniques will be examined to determine the best way to separate the optical isomers of new and known P-chiral compounds. Our preliminary results showed that, some P-chiral compounds can form molecule-complexes with resolving agents. Adequate complex-forming agents, solvents, and physical methods for the separation of the diastereomer molecule-complex and unreacted substrate will be determined. We will examine the role of kinetic and thermodynamic control during the resolution. A general method(s) for the separation of the optical isomers of P-chiral compounds will be determined. Traditional and modern, organic- and analytical-chemical methods will be used, and the results will be published in peer-viewed journals and patents.
Back »