Virological analysis of the Hungarian reptile and amphibian collections with respect of viruses causing epizootics.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
67847
Type F
Principal investigator Farkas, Szilvia
Title in Hungarian Magyarországi hüllő és kétéltű gyűjtemények virológiai vizsgálata, különös tekintettel a járványos megbetegedést okozó vírusokra.
Title in English Virological analysis of the Hungarian reptile and amphibian collections with respect of viruses causing epizootics.
Keywords in Hungarian hüllő, kétéltű, vírus-izolálás, PCR, filogenetikai analízis
Keywords in English reptile, amphibian, virus isolation, PCR, phylogenetic analysis
Discipline
Veterinary sciences (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Institute for Veterinary Medical Research (Centre for Agricultural Research)
Starting date 2007-07-01
Closing date 2012-06-30
Funding (in million HUF) 2.671
FTE (full time equivalent) 2.85
state closed project
Summary in Hungarian
Kezdetben csak az USA-ban, majd Nyugat-Európában és az utóbbi évtizedben, hazánkban is egyre gyakoribbá vált a különféle hüllő és kétéltű fajok házikedvencként való tartása. Ezzel párhuzamosan egyre fontosabbá válik napjainkban a vadon élő, veszélyeztetett fajok megmentése. Hazánkban az egyre növekvő igény ellenére nem állnak rendelkezésre alkalmas diagnosztikai módszerek a hüllők és kétéltűek különféle vírusainak kimutatására. A tervezett pályázat keretében megvizsgálnám a magyarországi gyűjteményekben, tenyészetekben az egyes vírusok előfordulását. Vírus-kimutatást elsősorban diagnosztikai PCR eljárásokat alkalmazva és vírus-izolálással végeznék. A PCR-rel felerősített genom-szakaszok szekvenciája és a génbankban található, már ismert szekvenciák alapján filogenetikai számításokat végeznék a vírusok közötti rokonsági kapcsolatok felderítésére. A kutatások sikeres kivitelezése, a hagyományos és új diagnosztikai módszerek bevezetése jelentős mértékben hozzájárulna az egyes vírusfertőzések kártételének csökkentéséhez, valamint a későbbiekben fontos kiegészítése lenne a hazai, őshonos fajok megőrzési programjának.
Summary
First in the USA, later in the Western European countries and in the last decade in Hungary, reptiles and amphibians became popular as pets. Nowadays saving wild living endangered species is becoming increasingly important for humanity. In spite of the growing demand there are no available diagnostic methods for detecting different reptile and amphibian viruses in Hungary. In the present project I intend to perform a survey about the occurrence of viruses in Hungarian collections. I would detect viral infections by using diagnostic PCR methods and virus isolation. Based on the partial genome sequences amplified by PCR and the known sequences deposited in the Genbank I aim to perform phylogenetical studies to determine the evolutionary relationships among viruses. Successful performance of the experiments, introduction of traditional and new diagnostic methods would make a significant contribution in decreasing the damage of viral infections.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA-téma keretében hagyományos és modern diagnosztikai módszereket vezettünk be Magyarországon a hüllő virológiai kutatásokba. A projekt keretében végzett kutatásaink során elsőként számoltunk be hazai mintában vipera adenovírus- és parvovírus-fertőzöttségről. Egy felnőtt dobozteknősben az adenovírus fertőzöttségre jellemző zsíros májelfajulást, sejtzárványos hepatitist állapítottunk meg, általános PCR-rel egy különleges adenovírus jelenlétét sikerült kimutatni, mely az eddig leírt hüllő és teknős adenovírusokkal ellentétben egyik ismert nemzetségbe sem volt besorolható az Adenoviridae családon belül. Coronavírus-szerű részecskéket mutattunk ki transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálattal amursikló savós-fibrines légcsőgyulladásával összefüggésben. Együttműködő partnereinkkel a világon elsőként sikerült hazai halakból circovírusokat kimutatni, a vírusok teljes genom szekvenciáját meghatározni és elemezni. Circovírusokat később gazdasági szempontból jelentős indiai halfajokból is dokumentáltunk. Munkánk során egy új hüllő paramyxovírust sikerült jellemeznünk egy homalopsid kígyó mucopurulens tüdőgyulladással járó elhullásával kapcsolatban. Németországi együttműködésünk keretében eddig nem ismert picornavírus izolátumok szekvenciáját részlegesen meghatároztuk. Hüllő reovírusokból mindeddig csak részleges szekvencia volt elérhető a génbankban, azonban az Ion-Torrent új generációs szekvenáló berendezés segítségével sikerült több hüllő reovírus izolátumot szekvenálni.
Results in English
Within the OTKA project traditional and modern diagnostic methods have been introduced into the reptilian virological research in Hungary. During our studies we could document a viper adenovirus and parvovirus infection for the first time in a Hungarian sample. Fatty liver, inclusion body hepatitis characteristic for adenoviral infection was described in an adult ornate box turtle. General PCR also revealed the presence of a novel adenovirus distinct from the previously described chelonian and reptilian adenoviruses, not belonging to any of the recognized genera of the family Adenoviridae. Coronavirus-like particles were detected by transmission electron microscopic examination in connection with a serofibrinous tracheitis of an Amur ratsnake. In a collaborative study we were the first to describe a circovirus in a Hungarian fish species; the complete sequence of the virus was determined and analyzed. Circoviruses were later documented in economically important Indian fish species. During the course of our research we could describe a novel reptilian paramyxovirus related to the death of a homalopsid snake associated with mucopurulent pneumonia. Partial genome sequences of reptilian picornavirus isolates were determined with our German cooperating partners. So far only partial sequences of reptilian reoviruses were available in Genbank, however with the Ion-Torrent new generation sequencer we could determine the whole genome sequence of reptilian reovirus isolates.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67847
Decision
Yes

 

List of publications

 
Farkas SL; Gál J: Adenovirus and Mycoplasma infection in an ornate box turtle (Terrapene ornata ornata) in Hungary, VETERINARY MICROBIOLOGY 138:(1-2) pp. 169-173., 2009
Papp T; Gál J; Abbas MD; Marschang RE; Farkas SL: A novel type of paramyxovirus found in Hungary in a masked water snake (Homalopsis buccata) with pneumonia supports the suggested new taxonomy within the Ferlavirus genus., VETERINARY MICROBIOLOGY (ISSN: 0378-1135), 2012
LŐRINCZ M, CSÁGOLA A, FARKAS Sz L, SZÉKELY Cs, TUBOLY T: First detection and analysis of a fish circovirus, JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY 92:(8) pp. 1817-1821. (2011), 2011
Dandár E, Borzák R, Bányai K, Farkas SL: Hüllők, madarak és emlősök reovírus okozta megbetegedései, MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 134: pp. 564-573., 2012
Farkas SL; Gál J.: Adenovírusok okozta sejtzárványos hepatitis és másodlagos parvovírusfertőzés első hazai leírása Hagen-viperában [Parias (Trimesurus) hageni], Magyar Állatorvosok Lapja 130: 755-761, 2008
Papp Tibor, Farkas L Szilvia, Maha D Abbas, Nina Apfelbacher, Jürgen Seybold, Erdélyi Károly, Rachel E Marschang: Hüllők paramyxovírus okozta fertőzései,: újabb ismeretek az utóbbi évek kutatásai alapján, MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 133:(9) pp. 551-561. (2011), 2011
Gál J; Landauer K; Demeter Z; Palade AE;Ursu K; Bálint Á; Papp T; Farkas S: Amúrsikló (Elaphe schrenki) vírus okozta savós-fibrines tracheitise és következményes fulladása, Magyar Állatorvosok Lapja 130: 421-424, 2008
FARKAS SL, HRIDAYA S SINGH, CECH G, BÁNYAI K, TUBOLY T, SZÉKELY CS: Circovírusok kimutatása tenyésztett indiai pontyfélékből, XXXVI. Halászati Tudományos Tanácskozás. Konferencia helye, ideje: Szarvas, Magyarország, 2012.05.23-2012.05.24. Szarvas: HAKI, p. 24., 2012
Gál J, Mándoki M, Rusvai M, Tavaszi J, Farkas SL: Reovirus related pathological lesions and consequential death inrough green snake, 8th International Congress of Veterinary Virology: 20 years of ESVV: Integrating classical and molecular virology; Programme and Proceedings., 2009
Anders Severson: Occurrence of paramyxoviruses in exotic reptile species in Hungary, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék, 2009
Back »