A szegény családok megélhetési stratégiái regionális és etnikai metszetekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
67898
típus F
Vezető kutató Messing Vera
magyar cím A szegény családok megélhetési stratégiái regionális és etnikai metszetekben
Angol cím Subsitence strategies of poor households. Regional and ethnic differences
magyar kulcsszavak etnicitás, társadalmi kapcsolatok, jövedelem-szerkezet, egyelőtlenségek
angol kulcsszavak ethnicity, social network, income-structure, inequalities
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)95 %
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Szociológiai Kutatóintézet
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2010-02-28
aktuális összeg (MFt) 4.403
FTE (kutatóév egyenérték) 0.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás célja, hogy feltárja azokat a különbségeket, amelyek a cigány és nem cigány, valamint ezen belül is az ország egyes régióiban élő cigány háztartások megélhetési stratégiájában és jövedelemszerző képességében mutatkoznak. Néhány kutatási – elsősorban azonban antropológiai – eredmény arra utal, hogy az ország különböző területein élő romák megélhetése, és ennek megfelelően integrációs kapacitása is jelentősen eltér. Empirikus összehasonlító szociológiai kutatás ugyanakkor e témában egyelőre nem született, holott annak eredményei talán választ adhatnak a gyakorlati – munkaerő-piaci, oktatási, szociális szakpolitikák – gyakori kudarcaira vonatkozóan is.
E témában készített másodelemzéséből két nem várt eredmény született:
1. A roma és nem roma szegények háztartásközi támogató kapcsolataiban jelentős különbség mutatkozik mégpedig a nem roma szegények javára. Vagyis szemben az általános, ám sosem bizonyított nézettel, a roma szegényeknek semmiképp sem általánosítható jellemzője a rokoni-közösségi támogató kapcsolatok megléte.
2. Nagyon jelentősek a különbségek a különböző régiókban élő romák között mind megélhetési stratégiájuk, jövedelemszerző képességük, mind pedig háztartásközi támogató kapcsolataik tekintetében.
Ezen eredmények magyarázatát azonban a kutatás, az adatok korlátozottsága miatt nem tudta vizsgálni. A tervezett kutatás első célja tehát, hogy felfedje a különböző roma és nem roma közösségeket jellemző megélhetési stratégiák típusait, jövedelemszerző kapacitásukat és kapcsolati hálók sajátosságait, e hálózatok szerepét a közösség tagjainak túlélési és érvényesülési stratégiáiban.
A kutatás egyrészt empirikus survey adatok másodelemzését (MTASZKI, KSH) használja a roma szegények, a nem roma szegények, és a nem szegények támogató kapcsolatainak összevetéséhez. A roma közösségek kapcsolatainak jellemzőit, társadalmi hasznosítását és időbeli alakulását kvalitatív módszerekkel tárja fel.
angol összefoglaló
The proposed research aims to discover differences of subsistence strategies and income producing abilities among Roma and non-Roma, and within Roma groups living in different regions of the country. Results of some anthropological researches indicate that different Roma communities differ substantially in term of subsistance provision, income producing capacity, life strategies and as a result their level of social integration. Comparative sociological research, however, has not been conducted in this topic despite the fact that these differences could explain the frequent failure of governmental and NGO policies focusing at social inclusion in education, employment, and social care.
A study made out of secondary analysis of empirical non-representative data (Institute of Sociology, Central Bureau of Statistics), produced two unexpected results:
1.Roma and non Roma household show a considerable difference in terms of interhousehold support in favour of the non-Roma poor. That is, in contrast with the commonsence, strong and reliable family and kinship network is not characterics of Roma groups.
2.Regional differences are substantial among Roma groups with regard to their subsistence strategies, income producing capacities and interhousehold supporting relations.
Explanations for these findings are still open, as data are very limited. The aim of the proposed research thus is to explain differences among Roma and non-Roma and among different Roma groups with concern to types of subsistence strategies, income making capacities, characteristics of their social network, and the role of social ties in provsion of subsitences and social inclusion.
The research plans to use existing data of the Institute of Sociology and Central Bureau of Statistics in order to compare Roma poor with non-Roma poor and entire population. Subsistence stategies and social network characeteristics of different Roma groups will be analised with qualitative methods.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Szegény családok megélhetési stratégiáit vizsgálva bemutatjuk, hogy a szegénységben élő háztartások csak a különböző forrásokból származó jövedelmek együttes optimalizálásával tudják biztosítani a felszínen maradást. A tanulmányban bemutatott megélhetési stratégiák (a fogyasztás és más kiadások visszaszorítása, lakóhelyváltás, hitelfelvétel, legális vagy illegális munkavállalás, fémhulladék- és fagyűjtés, üzletelés stb.), pontosabban azok kombinációi a szegények különböző csoportjaihoz köthetők. A szegények megélhetési módjai alapvetően hasonlítanak, területi különbségeket csupán az okoz, hogy az adott településen, az adott közösségben milyen tevékenységnek vannak hagyományai. Tanulmányunkban a mellett érveltünk, hogy a megélhetési stratégiák jellemzően nem etnikusak, hanem a kirekesztett élethelyzet következményei: a 'cigányosnak' tételezett tevékenységeket (üzletelés, vasazás, fagyűjtés) nem csak a cigányok végzik, miközben a 'nem cigányos' alkalmazkodási minták is egyaránt jellemzik a roma és nem roma szegényeket: mind a két csoport tagjai végeznek rosszul fizetett alkalmi munkát és tesznek kísérletet a legális munkaerőpiacon való munkavégzésre. Csupán azok a megélhetési formák tekinthetőek etnikusnak, amelyeknek identitás megerősítő szerepe van: az oláh cigányok üzletelése, avagy a zenész cigányok zenélése. A szegények megélhetésének és kapcsolati jellemzőinek összefüggéseit vizsgálva arra jutottunk, hogy etnikai hovatartozástól függetlenül a személyes illetve háztartások kapcsolati hálójának mérete és összetétele meghatározza bármely munkához való hozzáférés lehetőségét.
kutatási eredmények (angolul)
The research that investigated subsistence strategies of poor Roma and non Roma families showed that households in financial deprivation may survive only if they are able to combine and optimize various income sources: such as social transfers, irregular and unreported employment, official jobs in the primary as well as secondary (subsidized) labour market etc.. Subsistence strategies presented in the study (limiting consumption, cutting living costs, legal or illegal employment, collection of wood and metal, trafficking) or more precisely their combination may be related to various poverty groups. Subsistence strategies of poor families are similar, minor regional differences are only due to traditions of the community. We argue in our analysis, that subsistence strategies are essentially not ethnically defined but are due to exclusion: those activities that are assumed to be ‘gypsy activities’ (trafficking, collecting and selling metal or wood etc.) are practiced not only by Roma in socially deprived environment. In the same time those adaptation strategies, that are typically perceived as majority models are equally frequent among the Roma. Exclusively those forms of subsistence may be seen as ‘ethnically defined’ that play a role in strengthening ethnic identity. The analysis of the relationship between subsistence strategies and personal network of poor households revealed how essentially important the size and composition of household network is in accessing to any type of income generating activity irrespective of ethnic belonging.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=67898
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Messing Vera: Subsistance strategies of Roma families: the role of supporting networks, International Conference on the Persecution of Roma, Sinti and Travellers, Stockholm, 2009
Messing Vera, Molnár Emilia: Roma és nem roma szegények megélhetési stratégiái: az etnicitás szerepe, Tudomány Napja eseménysorozat. MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2009
Messing Vera, Molnár Emilia: Roma szegények megélhetési stratégiái: az etnicitás és a támogató kapcsolatok szerepe, Változás.Válság.Váltás.HU. Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, 2009
Fleck Gábor, Messing Vera: A roma foglalkoztatáspolitika alakváltozásai, Munkaerőpiaci Tükör 2009, 2009
vissza »